Сторінка:Українці Кубані в 1792–1921 роках.pdf/2

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


ББК
УДК

Б Білий Д. Д. Українці Кубані в 1792-1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей: Монографія.  —  Львів  —  Донецьк: Східний видавничий дім, 2009.  —  543 с.

ISBN 978-966-317-043-5

У монографії досліджується процес еволюції соціальних ідентичностей (етнічної, станової, реґіональної, національної) українців Кубані від початку освоєння цього реґіону чорноморським козацтвом в 1792 р. до створення Кубанської Народної Республіки в 1917-1921 рр. На основі широкого кола архівних джерел висвітлюються процеси освоєння українською спільнотою Кубані, трансформації соціальної структури Чорноморського козацького війська в умовах Кавказької війни та особливості взаємовідносин кубанських українців з іншими етнічними спільнотами Північно-Західного Кавказу. Докладно розглядаються механізми збереження та розвитку основних типів соціальних ідентичностей українців реґіону, обставини ствердження української національної ідентичності серед українців Кубанської області в другій половині ХІХ  —  початку ХХ ст. та особливості інтеграції Кубані в загальноукраїнських національний дискурс. Проаналізовано фактори, які обумовили специфіку державотворчих процесів на Кубані в загальному контексті Української національно  —  демократичної революції 1917-1921 рр.

Науковий редактор
доктор історичних наук, професор Литвин М.Р.,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Рецензенти
доктор історичних наук, професор Пірко В.О.,
Донецький національний університет
доктор історичних наук, професор Сухий О.М.,
Львівський національний університет імені Івана Франка
доктор історичних наук Шкраб’юк П.В.,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту українознавства ім.
І. Крип’якевича НАН України

ISBN 978-966-317-043-5

© Білий Д. Д., 2009

© Макет „Східний видавничий дім”, 2009