Сторінка:Яків Новицький. Твори у 5 томах. Том 1. 2007.pdf/13

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

вии. 24 июня 1862 г.»[1]. Цей лист яскраво свідчить про досить сумлінне ставлення хлопця до навчання, котре, на жаль, у формально-офіційному розумінні на цьому закінчилось. Яків успішно склав випускні іспити в Олександрівському повітовому училищі й отримав свідоцтво педагогічної ради на звання сільського приходського і початкового народного учителя.

Продовжувати освіту, за матеріальним станом – після смерті батька, юнак уже не міг, і тому вимушений був займатися самоосвітою. Він студіював книги відомих учених – дослідника природи А.М. Бекетова, філолога та етнографа І.І. Срезнєвського, етнографа і літературознав — ця М.Ф. Сумцова, істориків В.Б. Антоновича і Д.І. Багалія, історика і письменника М.І. Костомарова.

12 червня 1865 р. за наказом Катеринославської казенної палати Я.П. Новицький вступив на службу до Олександрівського повітового казначейства канцеляристом другого розряду. 16 вересня 1868 р., за особистим проханням із домашніх обставин його звільнили.

Тоді ж відбулася зустріч Якова Павловича з відомим педагогом і методистом, діячем у галузі народної освіти, організатором початкових земських шкіл на Україні, бароном Миколою Олександровичем Корфом, котрий на той час працював головою повітової училищної ради в м. Олександрівську. Микола Олександрович обстоював обов’язкове навчання учнів рідною мовою, був автором педагогічних праць і підручників. Це знайомство мало вирішальний вплив на майбутню долю Я.П. Новицького, котрому М.О. Корф не тільки допоміг стати вчителем, влаштувавши на роботу, а й вдихнув потяг до наукової праці.

20 вересня 1868 р. рішенням ради Олександрівського повітового училища[2], яка відала ще й справами народної освіти у повіті, Я.П. Новицького призначили учителем Вознесенської сільської народної школи[3] (зараз місто Запоріжжя). За «Життєписом»[4] же

  1. ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України. Інститут рукописів. – Ф.4 – 1/1. Біографічні матеріали: офіційні документи про право на учителювання, похвальні грамоти. 1862 – 1914 рр.
  2. НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. Інститут рукописів. – Ф.202. – №56. Александровский уездный училищный совет – Новицкому Я.П. Письма о вступлении его в должность наставника Вознесенской сельской школы: о снабжении ее книгами и инвентарем.
  3. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Інститут рукописів. – Ф.4 – 1/1. Біографічні матеріали: офіційні документи про право на учителювання, похвальні грамоти. 1862 – 1914 рр.
  4. НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. Інститут рукописів. – Ф.Х. – №5145. Життєпис Якова Павловича Новицького.