Сторінка:Aldred Jensen. Les emigrants Ukraïniens en Suéde (Extrait des Mémoires de la Société scientifique ukraïnienne Ševčenko, XCII).pdf/15

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
Орлик у Швеції

9
про- тут зі мною під протекцією священної королївської величности, продати нерухомі добра на Україні через посередництво жінок, свояків або яких инших осіб“.

Мусів Орлик також клопотати ся тими членами козацької старшини, котрі належали до його двора; то були Клим Довгополий, Григорій, Іван і Атаназ Герцики, Федор Мирович, Федор Третяк, Федор Нахимовський і священик Парфенїй. З них Мирович, Іван Герцик і Нахимовський в осени 1719 р. відїхали через Мальме-Копенгаґен до Польщі, щоби доручити Запорожцям королївський лист з 25 вересня 1720 р. Григорій Герцик рівнож подав ся на Польщу, але, як знаємо, був в Варшаві арештований і виданий росийському правительству, по чім розділив долю Войнаровського; а Клим Довгополий вмер в Стокгольмі ще 1719 р. В своїм тестаментї він постановив, що його донька має дістати 100 дукатів, як що вона буде ще жива, а решту належить роздати бідним по монастирях і шпиталях (monasteria ас xenodochia). Виконавцем тестаменту установив Орлик в липні 1720 р. Івана Герцика, бо в суді внесена була скарга о заплату 127 дукатів з процентами, вірительности помершого на ґенерал-ляйтнантї ґрафі Кріспінї, котрий позичив сї гроші від Довгополого в 1714 роцї, підчас подорожи по Угорщинї, за посередництвом одного жида Марковіца, що також прибув до Швеції. Одначе суд не захотїв займати ся сею справою.

В шведськім державнім архіві зберіг ся виказ платень, які мав видати Орлик свойому дворови в р. 1719. Подаємо той виказ:

Климентій Довгополий, ґенеральний судія (Präsident in Gericht) — 672 талярів срібною монетою; Григорій Герцик, ґенеральний осаул (Generaladjutant) — так само; Федор Мирович, ґенерал-адютант — так само; Іван Герцик, ґен. хорунжий (Generalfendrich) — 576 тал; Федор Третяк, ґенеральний судія — 480 тал.; Атаназ Герцик, бунчучний — 400 тал.; Федор Нахимовський, булавничий — 400 тал.; священник Парфенїй — 200 тал.; — разом 4.072 талярів.

Такий самий спис зладжений був також по українськи, а під ним знаходить ся додаток, котрий вказує, що два з вичислених в тім списї відїхали в вереснї. „Два з них Федор Мирович енерал адютанътъ и Федор Нахимовский булавничий отѣхали без вѣдома моего, в мѣсяцю прошлом семтевріи взявши сво[ю] провизію на двѣ чверти“.

Не зважаючи на всї ті гризоти, Орлик не занедбує одначе своїх національних і ідеальних інтересів. В своїм меморіалї