Сторінка:Armia Ukrainska - Rozkaz Nr 82 Głównego Dowództwa Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej - 701-007-001-299.pdf/5

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


24. Перервами в службі не рахується: а) перебування до дня затвердження даного положення чи після цього, в німецькому, австрійському, російському (совітському), польському, добровольчому (російському) та инших полонах, коли старшини та козаки попали до нього при тяжких бойових обставинах і при неможливости уникнути полонення, я після повернення знову вступили до українського війська.

Примітка. 1. Перебування в полоні зараховується в термін вислуги в ранзі день за день.
2. Обставини полонення розглядає по пропозіціі Начальника, що робить представлення, Гонорова Рада в кожному окремому випадку. В нагородних листах на таких старшин повинно бути вказано: з якого й по який час перебував у полоні, а також прикладено посвідчення старшин, не менше двох, своеі частини — свідків факта полонення й перебування в полоні, або посвідчення відомих і поважних представників місцевоі влади чи національних украінських організацій.

б) звільнення з військової служби на підставі наказу Військовоі Офиціі під Ч 327 від 16 червня 1918 р.

в) перебування в шпиталях на лікуванні з причини поранення чи хворости та відпустки з тих же причин.

г) звільнення в заштат з причини скорочення штатів.

д) всілякі звільнення зі служби за часи У. Н. Р. і за скороченням штатів, коли звільнений негайно повернувся до війська по скасуванню роспоряджень про такі звільнення.

е) час перебування по-за дійсною віськовою службою в тилу ворожих армій після 27 грудня 1919 р., як що перебувавша там особа брала діяльну участь в організації влади в У. Н. Р. в тилу ворога й повстанчеських проти ворогів Республіки організаціях.

Примітка: перерви, зазначені в п.п. „б“, „в“, „г“, „д“ і „е“, прираховуються в ценз вислуги на підставі посвідчень двох старшин, що займають посади не нижче від командира куріня й посвідчень від місцевих украінських організацій.

25. Ті з урядовців, які, маючи вже урядові ранги, заступали на фронті муштрові старшинські посади, можуть бути при своєму бажанню підвищенні в першу старшинську рангу по правилах підвищення в порядкові військового часу, але-ж обов'язково повинні після переходу армії на положення спокійного часу витримати іспит в обсязі скороченного теоретичного курсу юнацької школи.

В разі вони не побажають підвищення до першої старшинської ранги, то підвищуються до наступної урядової ранги на підставі положення про підвищення в рангах урядовців У. Н. Р. в порядкові військового часу.

26. Для збільшення авторитету старшин і поновлення їх теоретичного знання по керуванню частинами, обов'язковою умовою для підвищення в наступну рангу поручників і сотників ставиться проходження сотенних і булавних курсів по особливому програму, який має бути розробленими в найблизчий час Головним Управлінням Генерального Штабу.

Примітка: Ті старшини, які будуть підвищені в рангу сотника й підполковника до улаштовання зазначених курсів, повинні бути командировані для проходження їх в близчому майбутньому по роспорядженню командирів дивізій; надалі-ж до кожного представлення про підвищення в рангу сотника чи підполковника повинна бути прикладена посвідка про проходження цих курсів.

27. Козаки, які будуть підвищені до ранги хорунжого, згідно з цим положенням, аби в майбутньому мали змогу зрівнятися у відповідній теоретичній підготовці зо всіма старшинами, повинні після переходу армії на положення спокійного часу обов'язково пройти в перший же рік хоть скорочений курс юнацької школи.

РОЗДІЛ II.
Правила підвищення в ранги старшин та козаків за минулий час.

28. Минулим часом рахується час до дня затвердження цього положення.

29. Підвищення старшин і козаків за минулий час в порядкові військового часу поділяється на два ступіння, в залежности від того, в яких частинах чи військових установах підвищуємий старшина чи козак фактично ніс дійсну військову службу під час боротьби за У. Н. Р.

30. До 1-го ступіння належать ті особи, які перебували на службі в складі виключно муштрових дієвих частин (окремих сотень та курінів, а також полків, бригад, дивізій, корпусів, груп, армій) і перебувавші в німецькому й австрійському полонах, лише з тою умовою, що вони входили в склад сірожупанної та синьожунанної дивізій і мають посвідку про свою організаційно-культурну працю в полоні від українських організацій чи від відомих діячів, які знають їх по полону.

Всі ці особи підвищуються до наступної ранги по 1-й категорії зазначених в арт. 39 цього положення правил.

31. До 2-го ступіння належать ті особи, які перебували на службі в складі виключно немуштровмх частин, (окремих сотень та курінів, а також полків, бригад, дивізій, корпусів, груп, армій) в ріжних тилових штабах, управліннях, установах та інституціях військової офіції, у всіх науково-військових установах і центральних установах військовоі офіції, і також перебувавші в німецькому, австрійському, большовицькому, польському, добровольчому та инш. полонах і в складі ріжних закордонних військових місій та закордонних командировках.