Сторінка:Pereiaslav.pdf/21

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Дослідження архітектури одного з найвизначніших центрів давньої Русі літописного міста Переяславля Руського, які тривають вже 150 років, стали вагомим внеском у знання науковців про давньоруську культуру та архітектуру, зокрема означило унікальні риси місцевих архітектурних шкіл, які формувалися у найважливіших центрах києворуської держави в ХІ-ХІІ ст. Без відкритих у Переяславі давніх архітектурних пам’яток не можна отримати повного уявлення про культуру, рівень економічного та духовного розвитку всієї Київської Русі.

Початком археологічних досліджень у Переяславі вважаються розкопки Михайлівського собору ХІ ст., здійснені дослідником-аматором О.С. Анєнковим 1840 р. У 1888 р. під час спорудження цегляної будівлі Успенської церкви було виявлено залишки невеликого кам’яного храму ХІІ ст., які дослідив професор Київської духовної академії П.О. Лашкарьов. Нині вони знаходяться під підлогою сучасної церкви і можуть вважатись першою спробою музеєфікації археологічної пам’ятки.

На кінець 40-их – початок 60-их рр. ХХ ст., після значної перерви у польових дослідженнях, припадає справжній бум археологічних розкопок та унікальних відкриттів у Переяславі. Завдячуючи зусиллям науковців, серед яких особлива заслуга належить вченим старшого покоління М.К. Каргеру, М.І. Сікорському, Р.О. Юрі, Ю.С. Асєєву, М.Ю. Брайчевському, історичній науці та широкому загалу нині відомо 10 кам’яних будівель ХІХІІ ст., серед яких переважають культові споруди. Вивчалися й залишки землянодерев’яних укріплень Х-ХІІ ст. та рештки дерев’яного житлового та господарського будівництва.

Для переяславської давньоруської архітектури притаманна виняткова різноманітність – жодна переяславська споруда не схожа одна на одну. Археологи та архітектори доклали чимало зусиль до вивчення пам’яток давнього Переяслава й визначення особливостей оригінальної переяславської архітектурної школи ХІ-ХІІ ст. Науковцями створені реконструкції давніх споруд. У місті також відбудована одна з пам’яток переяславської архітектури – Воскресінська церква ХІІ ст. Над залишками двох кам’яних церков ХІ ст. – Спаською церквою-усипальнею та Михайлівським собором – споруджені павільйони та створені експозиції.

Список літератури:

1. Колибенко О.В. До питання про атрибуцію князівських поховань Михайлівського собору Переяслава // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава: Археологія, 1999.

2. Колибенко О.В. Розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень // Вісник Київського університету. – 1998. – Вип. 40.

3. Колибенко Олександр Давньоруські храми Переяслава http://kyivpravosl.info/2014/06/13/davnoruski-hramy-pereyaslava/

4. Набок Л., Юрченко О. Церковне будівництво Переяслава за Гетьманських часів // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII ст.». – Ніжин: Видавництво «Аспект Поліграф», 2006. – С. 136142.

5. Харламов В.А., Трофименко Г.В. Архитектура Переяславля Русского ХI – первой половины ХII века // Проблемы изучения древнерусского зодчества. Сборник статей. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1996. – С. 47-51.

6. Музей архітектури Переяслава часів Київської Русі // Культура. Історія. Традиції. – № 2. – 2003. – С. 21-23.