Сторінка:Problemy-istorii-donetsko-krivorozhskoy-respubliki-istoriograficheskiy-aspekt.pdf/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


18. Касименко О. К. Розробка й висвітлення основних етапів історії України / О. К. Касименко // Наук. зап. Ін-ту Історії України. - К.: Вид-во АН УРСР, 1950. - Т. 3.

- С. 63-77.

19. Кревецький І. Наукова хроніка. Українська історіографія на переломі / І. Кревецький // ЗНТШ. - Львів. - 1924. - Т. 134/135. - С. 161-184.

20. Крип’якевич І. Михайло Грушевський. Життя і діяльність / І. Крип’якевич. Львів, 1935. - 28 с.

21. Легкий В. Крестьянство Украины в начальный период Освободительной войны 1648 - 1654 годов / В. Легкий. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. - 176с.

22. Новицький В. Державне минуле України як предмет науки / В. Новицький // Україна / під ред. М. Грушевського. - 1929. - Кн. 36. - С. 3-17.

23. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію / О. Оглоблин. - Нью-Йорк: Організація чотирьох свобід України, 1963. - 87 с.

24. Оглоблин О. Михайло Грушевський і українське національне відродження / О. Оглоблин // Студії з історії України: ст. і джерельні матеріали. - Нью-Йорк; К.;

Торонто, 1995. - 495с.

25. Окиншевич Л. Національно-демократична концепція історії права України в працях акад. М. Грушевського / Л. Окиншевич // Україна. - 1932. - № 1/2. - С. 93-109.

26. Петровський М. Нариси з історії України / М. Петровський. - К.: Видав. АН УРСР, 1940. - Вип.4. - 268с.

27. Полонська-Василенко Н. Дві концепції історії України і Росії / Н. ПолонськаВасиленко. - Мюнхен,1964. - 52 с.

28. Полонська-Василенко Н. Українська історіографія / Н. Полонська-Василенко.

- Мюнхен, 1971. - 81 с.

29. Рубач М.А. Грушевський Михайло Сергійович / М.А. Рубач // Радянська енциклопедія історії України. - К.: Гол. ред. Укр. радян. енцикл., 1969. - Т. 1. - С. 483­ 484.

Стаття надійшла до редакції 10.04. 2013.

N. Romantsova HISTORICAL VIEWS OF M. HRUSHEVSKY. THE PROBLEM OF UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF THE 20TH CENTURY The article examines the Ukrainian researchers ’ analysis of the historical views of M.

Hrushevsky. It deals with conceptual aspects and historiographical reviews of the scientist’s works. The article dwells upon the status of this problem in the Ukrainian historiographical research works. The author summarizes that the scientific heritage of M. Hrushevsky requires a more thorough further examination.

Keywords: historical views, scientific concept, ethnic focus, historiographical analysis, Ukrainian researchers, scientific diasporas, Soviet historians.

УДК 303.446.4(477.6)

В. І. Шабельніков

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються основні проблеми наукового вивчення історії ДонецькоКриворізької республіки, утвореної на початку 1918 р. Розвиток історіографії з вказаної теми аналізується шляхом об’єктивного погляду на стан її осмислення в