Сторінка:Ukrayinska zahalna entsyklopediya Red. I. Rakovskyy (T. 1.; A-Zh) (1935).djvu/42

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

63

64

Акцес—Александрин

для купця та, що він може пускати в обіг векслі з добрим банковим підписом (жиро); есконтуючи такий вексель, він одержує зразу готівку, дуже часто в тім самім банку, який акцептував вексель.

Акцес, (лат.) приступлення до чого, особл. до умови інших.

Акцесія, (лат.) приріст власностй; приростом є все, що додатково до речі приходить та з нею лучиться в одао.

Акциденції, (лат.) припадкові прикмети, побічний дохід; у друкарстві: дрібні роботи, які вимагають артизму і знання складача; в філософії: неістотні, змінливі прикмети в протилежність до незмінної субстанції.

Акциз(а), (фр.) оплата від харчів, напоїв, тютюну, тощо; уряд, що завідує тими податками.

Акцизник, урядовець при акцизнім уряді.

Акційна спілка (а-е товариство, нім. Actien Gesellschaft, фр. Société anonyme, англ. Company Limited), основна форма колективного підприємства капіталістичного типу. В основі акц. с-ки лежить основний капітал, розложений на рівні частки, т. зв. акції (англ. шери). Кожна акція дає посідачеві один голос і право на дивіденду, або обов’язок покривати у відповідній часті страту спілки. Значить, більшість голосів на зборах має завсіди той, хто має в руках більшість акцій, отже про долю спілки рішає капітал, а не фізичні особи (в кооперативі навпаки: член має один голос, хочби мав і більше уділів).

Акція, (лат.) 1) чинність, діяльність, робота, дія; 2) грошовий пай в акційних спілках. Акція означає рівночасно висоту матеріяльної відповідальности акціонера, себто члена акційної спілки. Висоту акцій управильнює закон. Посідання акцій щодо кількости 'не обмежене. Акцією зветься й той документ, який одержує акціонер, поіменно названий або неназваний (а. на пред’явника) на доказ вплаченого ним паю; 3) в римськім праві actio — позов, акт обвинувачення; 4) в літ. творах акція — ділання дієвих осіб, їх учинки і змагання в боротьбі з окружаючим світом і з собою за осягнення наміченої ціли.

Акчелерандо, (іт. accelerando) приспішуючи, музичний темп.

Алабама, 1) одна з держав 3. Д. А. на півдні. 135.000 км.2, 2,350.000 меш., з чого майже половина чорні. Найбільші плянтації бавовни на світі. Копальні вугля, заліза, міді, срібла. 2) ріка в півд. частині 3. Д. А. 1.350 км. довж., зі сточищем 113.000 км.2; впадає до Мехіканського заливу.

Алаґес, (Alagoes) вигаслий вулькан у Вірменії, 4.098 м. вис.

Ала Даґ, височина 3.500 м. вульканічного походження в середущій Вірменії.

Алазони, гл. Скити.

Алайські гори, зах. частина гір ТяньЩань у рос. Туркестані до 7.120 м. вис. В цих горах один з найдовших льедовців світу (70 км.), обслідуваний українським ученим Федченком і названий його іменем.

Ала Куль, два солоні степову озера в рос. Середній Азії.

Алалія, (гр.) 1) німота наслідком нерозвинення мізкових осередків мови; 2) неможливість говорити пов’язаною (артикулованою) мовою, наслідком уроджених недостач мізку або хоробливих прояв у ньому.

Алани, сарматське плем’я, знамениті їздці та лучники, побідили 375 разом з гунами остроґотів, дісталися із свевами та вандалами 406 до Галлії й Еспанії, де їх розбили візіґоти 418. їх потомками осетини.

Аларіх, король візіґотів 395 — 410, б. 370 завоював Тракію, Македонію, Грецію, Італію, 410 добув Рим.

Алатау, „пестрі гори“ — частина гір ТяньШань у Туркестані, вис. до 3.570 м.

Албені (Albany), столиця стейту 3. Д. А. Н’ю-Йорк,над рікою Гудсон (Hudson) 120.000 меш.

Албіон, стара кельт, назва В. Британії.

Алвізій Михайло, львівський міщанин, полишив запис на братську школу у Львові, 1645.

Алгезія, (гр.) нервний біль.

Алґонкіни, група індійських племен (делавари, могікани, оджібви, чаяни) в схід. частині Півн. Америки, кругло 100.000 голів.

Алдан, права притока Лени у східнім Сибіру, в Якутській обл. 1870 м. дов.

Алданов Марко, (вл. Ляндав), рос. письм. *1889; автор відомих історичних повістей.

Алдермен, (англ.) голова ремісничого цеху, член міської ради в Англії й 3. Д. А.

Алеарді, іт. поет-патріот (1812-78).

Алеврометр, (гр.) прилад для визначення в муці кількости поживної білковини.

Алевронат, побічний перетвір з пшенишної або житньої муки при виробі крохмалю; дуже поживний (80$ білковини, 5% мучини); хліб з алевронату вживають хорі на цукрицю.

Алегорія, (гр.) висловлення думки образом, порівнянням; притча; образове представлення думки або поняття, пр.: слави, чесноти, хоробрости, освободження поневоленого народу.

Алеґани, гл. Апалачі.

Алеґат, (лат.) залучений, прикладений документ, залучник, додаток.

Алеґрен (flllegrain) Ґабрібль, (1710-95) французький мистець, зображував особи й події з вірувань греків і римлян.

Александер, гл. Олександер.

Александреску Григорій, румунський поет (1812-86), політичні сатири й байки, збірник віршів „1840 рік“.

Александрета, тур. Іскендерун, пристань у півн. Сірії. 15.000 меш.

Александрин, вірш із шостистопових ямбів з цезурою на третій стопі; ним на-