Сторінка:Ukrayinska zahalna entsyklopediya Red. I. Rakovskyy (T. 1.; A-Zh) (1935).djvu/7

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


 
СКОРОЧЕННЯ


авст. австралійський

австр. австрійський
адмін. адміністраційний
аз. азійський акад.
академік, -чний
акц. акційний
альб. альбанський
ам. американський
анат. анатомія, -чний
анґл. анґлійський
антр. антропольоґія, -чний
ап. апостол, -ський
араб. арабський
арам. арамейський
аритм. аритметика, -чний
арх. архаїчний
археол. археольоґія, -чний
ассир. ассирійський
астр. астрономія, -чний
атен. атенський
афр. африканський
б. біля
бельґ. бельгійський
бібл. біблійний
білорус. білоруський
біол. біольоґія, -чний
більш. більшовицький
болг. болгарський
бот. ботаніка, -чний
браз. бразилійський
брам. браманський
брит. бритійський
будд. буддійський
бук. буковинський
В. Великий
в. вік
вв. віки
вел. великий
вид. видання,
видавництво, видавець
визн. визначний
вис. високий
візант. візантійський
військ. військовий
вірм. вірменський
вл. властиво, -вий
внутр. внутрішній
в. т. властивий тягар
ВУАН Всеукраїнська Академія Наук
гал. галицький
гінд. гіндуський
гір. гірський
гл. гляди
год. година
гол. головно, головний
голянд. голяндський
гор. горішній
госп. господарський
гр. грецький
грам. граматика, -чний


гр.-кат. греко-католик, -цький
гром. громадянський
груз. грузинський
ґ.ґрам
ґен. ґенерал, -льний
ґеоґр. ґеоґрафія, -чний
ґеол. ґеольоґія, -чний
ґеом. ґеометрія, -чний
ґерм. ґерманський
ґот. ґотицький
ґуб. ґубернія, -яльний
дан. данський
дем. демократичний
дерне. державний
дир. директор
дм. дециметр
дм.2 квадратний дециметр
дм.3 кубічний дециметр
дов. довгий
дол. долішній
дол. доляр
До Хр. до Христа
др. доктор
драм. драматичний
дух. духовний
европ. европейський
екон. економія, -чний
елєктр. елєктричність,
еп. епічний [-чний
есп. еспанський
етн. етнольоґія, -чний
етноґр. етноґр афія, -чний
єьр. єврейський
єгип. єгипетський
єп. єпископ, -ський
жид. жидівський
заг. загальний
закарп. закарпатський
закорд. закордонний
зал. залізничий
зах. західній
звич. звичайно, -ний
ЗДА. З’єдинені Держави Півн. Америки
зн. значить
зовн. зовнішній
зол. золотий
ЗОУНР. Західня Область Української Народньої Республі-
ізр. ізраїльський [ки
ілюстр. ілюстрований
ін. інший
Інд. індійський
індоґерм. індоґерманський
індоевроп. індоєвропейський
інж. інженер
ІНО. Інститут Народньої Освіти
ірл. ірляндський
іст. історія, -чний


іт. італійський
ітд. і так далі
і т. ін. і таке інше
і т. п. і тому подібне
кан. канадійський
карб. карбованець
карт. картаґінський
картоґр. картоґрафічний
кат. католик, -цький
кґ. кільоґрам
кельт. кельтійський
київ. київський
кит. китайський
кін. кінець
кляс. клясичний
км. кільометр
км.2 квадратний кільометр
кн. князь, княгиня
коз. козацький
кол. колишній
ком. командант
комп. композитор,
комун. комуністичний
кооп. кооперація, -тор, тивний
культ. культурний
л. літр
лат. латинський
латв. латвійський
лит. литовський
лір. ліричний
літ. література, -ний
ЛНВ Літературно-Науковий Вістник
луж. лужицький
льонґ. льонґобардський
м. малий
м. метр
м.г квадратний метр
м.3 кубічний метр
мавр. мавританський
маг. магометанин, -ський
мад. мадярський
мат. математика, -чний
мґ. міліґрам
мед. медицина, -чний
мес. месопотамський
мет. метеорольоґія, -чний
мех. мехіканський
меш. мешканець
мист. мистецтво, -цький
митр. митрополит, -чий
міл. міліон
м. ін. між іншим
мін. мінута
мінер. мінеральоґія, -чний
міт. мітольоґія, -чний
мк. марка
м-ко містечко