Сторінка:Velikiy-golod-i-smutnoe-vremya-k-voprosu-o-vliyanii-prirodno-klimaticheskogo-faktora-na-sotsialno-politicheskiy-krizis-rossii-vtoroy.pdf/2

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


неврожай 1601 р. який, на думку метеорологів, став результатом вивержень вулкану Вайнапутіна (кеч. Wayna Putina) в Перу (19 лютого 1600 р) і Біллі Мітчелла  —  вулкана в Папуа-Новій Гвінеї (1580±20 р.).

Це призвело до накопичення попелу в атмосфері Землі і викликало малий льодовиковий період, що характеризувався 10-тижневими проливними дощами влітку і ранніми заморозками восени. Вважається, що ці виверження стали причиною великих кліматичних змін на початку XVII ст.  —  Найбільш показовим є той факт, що глобальна температура на планеті знизилася на 1-2 градуси за Цельсієм. У цьому контексті цікавим, на наш погляд, є порівняння погодних умов XVI і XVII ст. Так, протягом XVI в. літописці відзначили 20 посух, 23 дощових періоду, 13 випадків повернення холодів навесні, влітку і на початку осені, 22 жорстоких і 8 м'яких зим, 5 градобиття, 6 високих повеней. Протягом XVII ст.  —  25 посух, 12 дощових літніх періодів, 12 повернень холодів влітку і на початку осені, 17 холодних зим. Все це призвело до того, що 32 роки були дуже голодними.

аномальне зниження сонячної активності. Початок Великого голоду збігся із початком Маундерівського мінімуму  —  періоду довгострокового зменшення кількості сонячних плям приблизно з 1645 по 1715 рр.

Зниження сонячної активності призвело до значних втрат врожаю селянства як дрібним та частковим руйнування сільського господарства  —  ключового сектора «економіки» Нового часу. У цьому контексті показовим є той факт, що в 1603 р. в порівнянні із 1601 р. ціни на хліб в Московській державі підскочили в 18 разів.

уповільнення течії Гольфстріму, яке викликало різке зниження середньорічної температури на європейському континенті і згодом аномальні катаклізми: загибель декількох урожаїв і вимерзання фруктових садів в Англії, Шотландії, північної Франції та Німеччини. У Шотландії та північній Німеччині припинилося виноградарство і виробництво вин. Зимові заморозки стали вражати область північній Італії і Швейцарських Альп. Показово, що з острову Гренландія стали зникати зимівники скандинавів, розміщувати там з кінця 80-90-х рр. Х ст. Відзначимо, що версія про занепад скотарства в результаті похолодання і зміни в характері харчування гренландських вікінгів підтверджується також дослідженнями кістяків з кладовищ поблизу норвезьких поселень. Більшість цих скелетів носять сліди виражених рахітичних змін, характеризуються деформацією хребта і грудної клітки, у жінок  —  тазових кісток;

неурожай 1601 г., который, по мнению метеорологов, стал результатом извержений вулкана Вайнапутина (кеч. Wayna Putina) в Перу (19 февраля 1600 г.) и Билли Митчелла — вулкана в Папуа-Новой Гвинее (1580±20 г.).

Это привело к накоплению пепла в атмосфере Земли и вызвало малый ледниковый период, характеризовавшийся 10-недельными пролив­ными дождями летом и ранними заморозками осенью. Считается, что эти извержения стали причиной больших климатических изменений в начале XVII в. — наиболее показателен тот факт, что глобальная темпера­тура на планете понизилась на 1-2 градуса по Цельсию. В этом контексте интересным, на наш взгляд, является сравнение погодных условий XVI и XVII вв. Так, на протяжении XVI в. летописцы отметили 20 засух, 23 дождливых периода, 13 случаев возврата холодов весной, летом и ранней осенью, 22 жестоких и 8 мягких зим, 5 градобитий, 6 высоких половодий. На протяжении XVII в. — 25 засух, 12 дождливых летних периодов, 12 возвратов холодов летом и в начале осени, 17 холодных зим. Все это привело к тому, что 32 года были очень голодными.

аномальное снижение солнечной активности. Начало Великого голода совпало с началом Маундеровского минимума — периода долговремен­ ного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 гг.

Снижение солнечной активности привело к значительным потерям уро­ жая крестьянства и частичному разорению сельского хозяйства — ключе­ вого сектора «экономики» Нового времени. В этом контексте показателен тот факт, что в 1603 г., по сравнению с 1601 г., цены на хлеб в Московском государстве подскочили в 18 раз.

замедление течения Гольфстрима, которое вызвало резкое пониже­ние среднегодовой температуры на европейском континенте и впослед­ствии аномальные катаклизмы: гибель нескольких урожаев и вымерзание фруктовых садов в Англии, Шотландии, северной Франции и Германии. В Шотландии и северной Германии прекратилось виноградарство и произ­водство вин. Зимние заморозки стали поражать область северной Италии и Швейцарских Альп. Показательно, что с острова Гренландия стали исчезать зимовники скандинавов, размещавшееся там с конца 80-90-х гг. Х в. Отметим, что версия об упадке скотоводства в результате похолода­ния и изменения в характере питания гренландских викингов подтвержда­ется также исследованиями скелетов с кладбищ вблизи норвежских посе­лений. Большинство этих скелетов носят следы выраженных рахитиче­ских изменений, характеризуются деформацией позвоночника и грудной клетки, у женщин — тазовых костей;