Сторінка:Velikiy-golod-i-smutnoe-vremya-k-voprosu-o-vliyanii-prirodno-klimaticheskogo-faktora-na-sotsialno-politicheskiy-krizis-rossii-vtoroy.pdf/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


уповільнення течії Гольфстріму викликало уповільнення або навіть повну зупинку термохалічної циркуляції  —  циркуляції, створюваної за рахунок перепаду щільності, що утворився внаслідок неоднорідності розподілу температури і солоності в океані;

збільшення площі лісових масивів внаслідок малого кліматичного оптимуму (приблизно X-XIII ст.)  —  періоду порівняно теплою і рівною погоди, м'яких зим і відсутності сильних засух, що призвело до падіння рівня вуглекислого газу в атмосфері;

посилення кризи, крім голоду (в одній тільки Москві прямо або побічно від голоду всього за 2 роки загинуло щонайменше 127 тис. осіб) сприяли хвороби та епідемії холери (посилені також відсутністю нормального харчування і зміною щоденного раціону).

Таким чином, ряд глобальних кліматичних змін на європейському континенті привів до ключових змін політичної ситуації в Європі взагалі та в Московській державі зокрема (політичний, економічний, державний і соціальна криза). «Великий голод», як один з ключових чинників Смутного часу і соціально-політичного життя Росії в другій половині XVI - першій половині XVII ст., Був, на наш погляд, логічним наслідком цих глобальних кліматичних змін.

Ключові слова: Смутні часи, Великий голод, малий льодовиковий період, Маундеровський мінімум, природно-кліматичний фактор

Information about the article:

Author: Kozlovskiy, Sergey Orlanovich, postgraduate (student), Lviv National University, Lviv, Ukraine, seruj.lviv@mail.ru

Title: «Great Famine and the Time of Troubles»: about the influence of natural and climatic factor to the social and political crisis in Russia in the second half of 16th - first half of 17th cent.

Summary: The influence of global climatic factors and the «Great Famine» (1601­—1603), which had a significant influence on Moscow state and became one of the deci­sive causes of the Great Troubles (1598-1613) — the period of the Polish-Swedish intervention, the hardest political, economic, public and social crisis. The author empha­sizes that global climate change have become the impetus for a radical change of politi­cal situation in Europe in the second half of 16th - the first half of 17th centuries. These changes were not only local (Eastern European) character, but also had a pan-European global consequences — economic, cultural, political and social. Among the most impor­tant climatic factors in our opinion it should be noted: the impact of the Little Ice Age, a volcanic eruption Vaynaputina, an anomalous decrease in solar activity, and others.

Key words: Time of Troubles, The Great Famine, the Little Ice Age, the Maunder minimum, the climatic factors

замедление течения Гольфстрима вызвало замедление или даже пол­ ную остановку термохалинной циркуляции — циркуляции, создаваемой за счет перепада плотности, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солености в океане;

увеличение площади лесных массивов вследствие малого климатиче­ ского оптимума (примерно X-XIII вв.) — периода сравнительно теплой и ровной погоды, мягких зим и отсутствия сильных засух, что привело к падению уровня углекислого газа в атмосфере;

усугублению кризиса, кроме голода (в одной только Москве прямо или косвенно от голода всего за 2 года погибло не менее 127 тыс. чело­ век) способствовали болезни и эпидемии холеры (усиленные также отсут­ ствием нормального питания и изменением ежедневного рациона).

Таким образом, ряд глобальных климатических изменений на евро­ пейском континенте привел к ключевым изменениям политической ситуа­ ции в Европе вообще и в Московском государстве в частности (политиче­ ский, экономический, государственный и социальный кризис). «Великий голод», как один из ключевых факторов Смутного времени и социально­ политической жизни России во второй половине XVI - первой половине XVII в., был, на наш взгляд, логическим следствием этих глобальных кли­ матических изменений.

Ключевые слова: Смутное время, Великий голод, малый ледниковый период, Маундеровский минимум, природно-климатический фактор Information about the article:

Author: Kozlovskiy, Sergey Orlanovich, postgraduate (student), Lviv National University, Lviv, Ukraine, seruj.lviv@mail.ru

Title: «Great Famine and the Time of Troubles»: about the influence of natural and climatic factor to the social and political crisis in Russia in the second half of 16th - first half of 17th cent.

Summary: The influence of global climatic factors and the «Great Famine» (1601­—1603), which had a significant influence on Moscow state and became one of the deci­sive causes of the Great Troubles (1598-1613) — the period of the Polish-Swedish intervention, the hardest political, economic, public and social crisis. The author empha­sizes that global climate change have become the impetus for a radical change of politi­cal situation in Europe in the second half of 16th - the first half of 17th centuries. These changes were not only local (Eastern European) character, but also had a pan-European global consequences — economic, cultural, political and social. Among the most impor­tant climatic factors in our opinion it should be noted: the impact of the Little Ice Age, a volcanic eruption Vaynaputina, an anomalous decrease in solar activity, and others.

Key words: Time of Troubles, The Great Famine, the Little Ice Age, the Maunder minimum, the climatic factors