Суспільна будова/Суспільство (світове і національне)

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

3. Суспільства.

Таким чином, ми бачимо, що суспільство є ніщо инше, як об’єднання гуртів, скупин. верств і агрегатів (в тім числі і громад) в одну взагаочинну цілість. Одначе була-б то велика хиба думати, що суспільство і держава ніби те саме. Держава є громадою, як місто і село: держава є вища громада, а село низча. Що-між ними є велика ріжниця в числі і я кости функцій (обовязків) і прав, але в засаді держава має подібні прикмети як у міста, а навіть і села.

Одначе діяльність і звязок людей переходить через державні кордони так само, як діяльність селян (певного села) і діяльність міщан (певного міста) переходить за межі своїх громад. Мовна скупина і релігійна звичайно не вкладаються в рямці держави. Ось українці живуть в 4-х державах, а в кожній з їх є українці і православні, і уніяти, і протестанти і ще иншої віри і безвірники.

Хіба між українцями нема звязку через кордони держав? Є. Так і всі народи. Звязок або взаїмочинвість між людьми установлений по всьому світі, отже суспільство є тепер світове, а суспільства державні, краєві, мійські, сельські — це є лише штучний поділ, щоб ми могли точніше уявляти собі те місце суспільної взаїмочинности, про яке говоримо з кимсь. З другого боку суспільства одріжняємо якраз на основі мови: увесь людський світ розбитий на такі частини, які позвязувані кожна окремою мовою, В межах окремого мовного звязку діє окреме суспільство, що звязане свідомістю, однаковим розумінням значіння слів.

У нас є ще слово «громадянством яким означується та сама думка, що й «суспільством Але це помилка.

Громадянином ми мусимо називати лише члена громади — чи сєльської, чи мійської, чи державної, де вони записані, де виконують свої права і обовязки. Ось, напр. емігрант живе в Чехословаччині, але він не є громадянином ані в селі, ані в місті, ані в цій державі, одначе він є членом тутешнього суспільства, бо живе в нім, діє, входить у відносини і тд.

Суспільство — це є найвище поняття про взаїмочинність між людьми. Кожна людина є членом суспільства (спільником, соціусом), входячи тимчасом у инші гурти, скупини, верстви, аґреґати (і громади), які тій людині потрібні. В одні входить, а в другі не входить, або переходить з одних в другі. Може переходити з громади в громаду, з держави в державу, з партії в партію і тд., але завжде перебуває в суспільстві, цеб-то у звязку взаїмочинности між людьми.

Неправильно у нас називають студентську спілку «громадою«, або український мовний гурт десь в чужих селищах (містах і ин.) »громадою«. Яка це громада? Хіба вона організована на зразок громади, хіба вона виконує такі функції, як громада, хіба українці входять в неї лише народившись? Ні, цього нема. Отож, через повну несвідомість люде називають одними словами те що має свою окрему назву.


Все, що ми вище сказали, зберім до купи і добре затямимо засадничі думки про суспільство:

1. Суспільством називаємо в звичайній мові все населення якоїсь країни, чи міста, чи села, чи держави, але науково суспільством є сполучення людей, звязаних взаїмочинністю.

2. Найменше суспільство — це двоє взаїмочинних людей, а найбільше суспільство — це людськість всієї землі.

3. Суспільство поділяється на: породи, гурти і спілки. Породи витворюються природою (помимо волі людей), гурти витворюються — напівсвідомо людьми, але гурти є неорганізовані скупини, нарешті — спілки витворюються свідомо людьми, спілки є організовані і поділяються на демократичні скупини і примусові колективи. Ці скупини мають ріжні назви — просто спілки, товариства, брацтва і тд.

4. Скупини бувають прості (одна лінія звязку) і складні (дві і більше ліній звязку).

5. Складні скупини називаються верствами і поділяються на двох-, трьох-, чотирьох-складні і тд., а з їх типовими для нашого часу і найважнішими є нації і суспільні класи.

6. Зі сполучення у взаїмодії простих скупин і верств витворюються аґреґати, які ми поділюємо на низчі (фабрика, школа, військо і тп.) і вищі — громади (село, місто, держава).

7. Сполучення гуртів, скупин, верств і агрегатів в одну взаїмочинну цілість, називається суспільством.

8. Суспільство світове поділяється на суспільства національні, цеб-то на суспільства, звязані однією мовою.

В простороні суспільства ще діляться на державні, краєві, мійські, сельські.

9. Від слова суспільство треба одріжняти слово »громадянство«, яке означає собою лише членів громад (сельської, мінської, державної). Еміграція напр, не має жадного права громадянства ні в одній громаді, але все-ж є частиною того суспільства, в якому живе, 10. Від поземого (горизонтального) розподілу людей треба одріжняти простопадний чи сторчовий (вертикальний), який нам представляється, як шари.

11. Людське суспільство одріжняється від суспільств тваринних і рослинних тим, що воно складається не лише з пород (як рослинне), не лише з пород і гуртів (як тваринне), але і з пород, і з гуртів і ще спілок, витворенних метоставно і свідомо, які творять людську культуру. Породи і гурти культури не творять, а лише спілки. Чим менше де спілок, тим люде некультурніші.

Дикунські суспільства ледві вище стоять над тваринними, безпосередно їх продовжують.

12. Ріжниця потреб і ріжниця властивостей осібняків (поліморфизм) є основою суспільного зріжничкування, яке виявляється в складній будові людського суспільства:

сукупність всіх ріжниць в суспільній будові називається соціяльною (чи суспільною) структурою.

Наука про соціяльну структуру є предметом першоі частини соціологи, яку инші учені називають соціяльною статикою або соціяльною аналітикою.


Все, що ми сказали про будову суспільства, треба обов’язково знати, щоб зрозуміти далі, як живе суспільство, які сили і причини рухають людьми і які наслідки з тієї спільної діяльности виникають. Одначе ми де-що важне обминули при розгляді суспільної будови. Щоб читач міг заглянути глибше в нутро суспільства, то ми розглянемо докладніше громади: село, місто і державу та їх взаїмовідносини. Це нам треба зробити тому, щоб пізніше ми зрозуміли устрій того суспільства, яке живе на українських землях, і зокрема — могли зрозуміти становище українського народу. Вивчення відносин між громадами на Україні (село, місто і держава) розкриє нам таємницю: через що український народ в неволі і як він і коли зможе визволитись.

Громадознавство є наука про село, місто і державу, отже про три складних агрегати, а соціологія є ширша наука, що говорить і про громади і про всі шши суспільні явища, про чинники суспільного руху і про його витвори.