Типовий статут релігійних громад луганських німців

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Типовий статут релігійних громад луганських німців
1920
Державний архів Луганської області. - Ф. Р-693. - Оп. 1. - Спр. 1213. - Арк. 3-4
Статут релігійних громад
ІІ Функції громади

3. Для здійснення цієї мети (тобто об’єднання громадян) релігійна громада має такі функції:

1) улаштовує молитовні збори;

2) керує майном, що його одержала за умовою від місцевих органів влади;

3) бере участь у з'їздах релігійних громад, що їх дозволили органи влади;

4) призначає (або обирає) служників культу для відправи релігійних обрядів.

Релігійна громада не має права:

а) організовувати біблійські, мусуонерські, літературні, хорові, музичні, рукодільницькі та інші зібрання та гуртки;

б) провадити спеціяльну роботу серед жінок, молоді та дітей.

VI Порядок зміни статуту громади

14. Статут громади може бути змінений загальними зборами членів релігійної громади більшістю 2/3 голосів з наступним затвердженням округового адміністративного відділу або за пропозицією відповідних органів влади.

VII Порядок ліквідації громади

15. Громаду можна ліквідувати:

а) за постановою округового адміністративного відділу або НКВС УСРР у разі зламання статуту громади або умови, що її склала релігійна громада з окрадмінвідділом.