Указ Президії ВР УРСР «Про порядок опублікування законів УРСР, постанов та інших актів ВР УРСР, указів … і набрання ними чинності» (1980.08.06)

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Це поточна редакція документа.
Перейти до попередньої? Указ ПВР УРСР від 24.9.1958 «Про порядок опублікування і набрання чинності законами УРСР, постановами ВР УРСР, указами і постановами ПВР УРСР»
Підстава до редакції документа: Указ ПВР УРСР від 6.8.1980 «Про внесення змін і доповнень до Указу ПВР УРСР «Про порядок опублікування і набрання чинності законами УРСР, …»
Emblem of the Ukrainian SSR.svg
УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР
Про порядок опублікування законів Української РСР, постанов та інших актів Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР і набрання ними чинності

Керуючись статтею 103 Конституції Української РСР і Регламентом Верховної Ради Української РСР, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР, укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР не пізніш як у семиденний строк після їх прийняття публікуються українською і російською мовами за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР.

Додатки до зазначених актів публікуються за підписом Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР.

2. Закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР підлягають опублікуванню у «Відомостях Верховної Ради Української РСР», які видаються українською і російською мовами, та в газетах «Радянська Україна» і «Правда Украины».

Укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР публікуються у «Відомостях Верховної Ради Української РСР». Акти Президії Верховної Ради Української РСР, що потребують широкого і негайного обнародування, публікуються також у газетах «Радянська Україна» і «Правда Украины».

Опублікування актів Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР у «Відомостях Верховної Ради Української РСР» і в газетах «Радянська Україна» і «Правда Украины» є офіційним опублікуванням.

Акти Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР можуть бути також опубліковані в інших органах преси, обнародувані по телебаченню, радіо, передані телеграфом, розіслані відповідним державним органам і громадським організаціям.

3. Укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть бути не опубліковані за рішенням Президії Верховної Ради Української РСР. Ці акти надсилаються відповідним державним органам та громадським організаціям і доводяться ними до відома підприємств, установ, організацій і осіб, на яких поширюється чинність цих актів.

4. У «Відомостях Верховної Ради Української РСР» за поданням Міністерства закордонних справ Української РСР публікуються такі, що набрали чинності для Української РСР, міжнародні договори, укладені від імені Української РСР, рішення про підписання яких прийняті Президією Верховної Ради Української РСР, міжнародні договори Української РСР, укладені від імені Президії Верховної Ради Української РСР, ратифіковані договори і договори, приєднання до яких здійснено на підставі рішень Президії Верховної Ради Української РСР.

Міжнародні договори Української РСР, автентичні тексти яких складено іноземними мовами, публікуються у «Відомостях» однією з цих мов з офіційним перекладом на українську мову. Публікується також офіційний переклад на російську мову.

5. Закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР, укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР загальнонормативного характеру набирають чинності на всій території Української РСР одночасно по закінченні десяти днів після їх опублікування у «Відомостях Верховної Ради Української РСР». При опублікуванні тих же актів у газетах «Радянська Україна» і «Правда Украины» раніше опублікування їх у «Відомостях Верховної Ради Української РСР» вони набирають чинності по закінченні десяти днів після опублікування у цих газетах.

Опубліковані акти Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття.

Зазначені у цій статті строки набрання актами чинності не застосовуються в тих випадках, коли Верховною Радою Української РСР або Президією Верховної Ради Української РСР при прийнятті акта встановлено інший строк введення його у дію.

6. Укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР, не опубліковані відповідно до статті 3 цього Указу, набирають чинності з моменту одержання їх державними органами і громадськими організаціями, якщо Президією Верховної Ради Української РСР не встановлено інший строк введення їх у дію.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).