Українська Центральна Рада і її Універсали/Другий Унїверсал Української Центральної Ради

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Українська Центральна Рада і її Універсали (1917
Михайло Грушевський
Другий Унїверсал Української Центральної Ради
Цей текст написаний желехівкою.
Видання: Київ: З друкарнї товариства „П. Барський“, 1917.
Другий Унїверсал Української Центральної Ради.

 Громадяне землї Української!

 Представники Временнаго Правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких Временне Правительство має вжити в справі управлїння на Українї до Учредительного Зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волї, визнаючи за кожним народом право самоозначеннє і відносячи остаточне вставовленнє форми його до Учредительного Зібрання, — простягає руку представникам Української демократії — Центральній Радї, — і закликає в згодї з ним творити нове житє України на добро всїєї революційної Росії.

 Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не оддїляти Україну од Росії, щоб укупі з усїма народами її прямувати до розвитку та добробуту всїєї Росії і до єдности демократичних сил її, з задоволеннєм приймаємо заклик Правительства до єднання і оповіщаємо всїх Громадян України:

 Українська Центральна Рада, обрана українським народом через його революційві орґанїзації, незабаром поповнить ся на справедливих основах представниками иньших народів, що живуть на Українї, від їх революційних орґанїзацій, і тодї стане тим единим найвищим орґаном революційної демократії України, який буде представляти інтереси всїєї людности нашого краю.

 Поповнена Центральна Рада видїлить наново з свого складу окремий одповідальвий перед нею орґан — Ґенеральний Секретаріат, — що буде представлений на затвердженнє Временного Правительства, яко носитель найвищої краєвої влади Временного Правительства на Українї.

 В сїм орґані будуть обєдаані всї права і засоби, щоб він, яко представник демократії всїєї України, і разом з тим, як найвищий краєвий орґан уоравлїння, мав змогу виконувати складну роботу орґанїзації та упорядковання житя всього краю в згодї з усїєю революційною Росією.

 В згодї з иньшими національностями України і працюючи в справах державного управлїння як орґан Временного Правительства, Ґенеральний Секретаріат Центральної Ради твердо йтиме шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією.

 Прямуючи до автономного ладу на Українї, Центральна Рада в згодї з національними меньшостями України підготовлятиме проект законів про автономний устрій України для внесення їх на затведженнє Учредительного Зібрання.

 Вважаючи, що утвореннє краєвого орґану Временнаго Правительства на Українї забезпечує бажане наближеннє управлїння краєм до потреб місцевої людности в можливих до Учредительнаго Зібрання межах, і визнаючи, що доля всїх народів Росії міцно звязана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здїйснення автономії України до Всеросийського Учредительного Зібрання.

 Що торкаєть ся комплєктовання військових частей, то для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінетї Війскового Мінїстра, при Ґенеральнім Штабі і Верховнім Головнокомандуючім, які будуть брати участь в справах комплєктування окремих частин виключно Українцями, поскільки таке комплектуваннє по опредїленню Військового Мінїстра буде являтись з технїчного боку можливим без порушення боєспособвости армії.

 Оповіщаючи про се громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала вам свою волю, разом з революційною демократією всїєї Росії та її революційним Правительством прикладе всї свої сили, щоб довести всю державу і зокрема Україну до повного торжества революції.

 У Київі, 1917 року, липня 3-го дня.

Так зявив ся сей великий акт, котрим закладають ся вже не якісь приготовчі підстави, а сама автономія України. Українську Центральну Раду, поповнену представниками національних меньшостей, Рос. Центр. Уряд признав верховним представницьким орґаном Української землї, і виконавчому орґанови її Ґенеральному Секретаріатови передає верховну краєву власть на всю Українську землю. Се вже фактична автономія України, котрій тільки правну форму має дати автономний статут, що з участю представників національних меньшостей вироблятиме У. Центральна Рада. А близше про те, як має уложити ся нове житє України й її відносини до центральних орґанів Росийської республіки сподїваю ся поговорити в осібній брошюрі („Новий лад України“).