Iз циркуляра ЦК національних меншин губернським та округовим бюро нацменшин про недоліки у проведенні переселення

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Iз циркуляра ЦК національних меншин губернським та округовим бюро нацменшин про недоліки у проведенні переселення
1925
Джерело: Чиркова М. Ю. Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) / М. Ю. Чиркова // Архіви України. — 2000. — № 4-6(244). — С. 18-34.

№ 310/6359

27 квітня 1925 р.

З проробленої роботи як в центрі, так і на місцях по питанням переселення єврейських сімейств в сучасний мент необхідно указати на кострубатість в відношенні комплектування та затвердження до переселення колективів, яка виявилася в слідуючому:

1. В організації завеликих колективів як самим населенням, так і з допомогою бюра нацмен, які доходили іноді до 70 сімейств і більше. Такий великий склад в господарському відношенні являється нераціональним та незручним при обслуговуванні.

Крім того при непорозумінні поміж членами такого великого колективу неминучий його розпад, що внесе цілий ряд непорозумінь серед переселенців, що зовсім не бажано.

2. До Херсону прибула велика кількість сімейств з 3 і навіть з 2 душ, не дивлячись на розпорядження НКЗему, що переселятися мають право тільки ті сімейства, які мають не менше 5 душ, з яких 21/2 душі повинні бути працездатні.

3. Більш заможні, бажаючи одержати землю, запрошують до цього колективу частину незаможних сімейств, яким обіцяють внести за них потрібну суму 300 крб., але після затвердження колективу до переселення і після закріплення за ними землі, більш заможня частина колективу вимагає внести необхідні 300 крб., а та - як незаможні не можуть внести потрібну суму, то вони примушені залишити колектив і на вільні місця на корисних умовах приймаються більш заможні, які не входять в початковий склад колективу.

4. Помічаються випадки обходу розпорядження НКЗему про заборонення переселятися сполученим сімействам. В разі, коли місцеве землеуправління не дозволяє комплектуватися в сполучені сім'ї незатверджена частина сім'ї все одно їде з затвердженою частиною.

В реєстрах колективу вони не числяться, права на землю не мають, але беруть участь в роботі, несуть видатки колективу та переселяються з такими. Таким чином в Херсоні мається група безправних сімейств, що в дальнішому приведе до великих непорозумінь і небажаним для цих сімейств наслідкам.

5. Велика кількість переселяющихся колективів юридично не оформленo, не мають на руках затверджених окрземуправлінням статутів та сімейних реєстрів, що не дає змоги установити хто дійсно являється членом колективу.

Таке явище дає змогу деяким заправилам постійно міняти свій склад, викидати незаможних і брати на їх місце більш заможний елемент...

Заст. голови ЦК Нацмен

Секретар

Піотрович

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).