Архів:ДАКО/280

Матеріал з Вікіджерел
(Перенаправлено з Архіви/ДАКО/280)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ДАКО/Д
280. Київська казенна палата, м. Київ
ДАКО, Ф.280


Опис Назва Крайні дати Справ
1 Секретаріат. Укази Сенату. Постанови Київської казенної палати про розклад роботи службовців рахункової експедиції, про прийняття та звільнення канцелярських службовців повітових казначейств, про нагородження чиновників. Протоколи, журнали засідань Київської казенної палати. Доповіді волосних правлінь Київської губернії про грошові збори. Листування з Міністерством фінансів, повітовими земськими управами, різними установами про проведення ревізій установ, торгів, про призначення представників від палати для участі у господарських, ревізійних та інших комісіях, про господарські питання та особовий склад. Відомості про ревізії казначейств Київської губернії, про нагородження чинами канцелярських службовців Київської казенної палати та повітових казначейств, про проведення торгів, про витрати палати, про ремонт приміщень. Прохання та заяви різних осіб про влаштування на роботу, про надання відпусток, про звільнення та переміщення службовців, про надання копій документів. Генеральні реєстри вхідних та вихідних документів. Списки чиновників та канцелярських службовців палати. 1782–1919 2671
2 Ревізьке відділення (з основних та додаткових ревізій). Ревізькі казки різних станів населення. Відомості про священнослужителів у населених пунктах повітів Київської губернії 1795–1873 1632
5 Четверте відділення, 1-й стіл. Циркуляри Київської казенної палати про порядок нарахування державного промислового податку. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах банків, фабрик, цукрових заводів та інших організацій. 1903 17
6 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств цукрових та рафінадних заводів, позичково-ощадних товариств, банків та інших установ. 1904 51
7 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств, фабрик, заводів. 1905 61
8 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств, фабрик, заводів. 1906 74
9 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств, фабрик, заводів. 1907 48
10 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств цукрових заводів, фабрик, банків та інших організацій. Листування з питань стягнення промислового податку. Скарги промислових підприємств на надмірне обкладання промисловим податком. 1908 112
11 Четверте відділення, 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств цукрових та рафінадних заводів, фабрик, кредитних товариств та інших установ. 1909 112
12 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіт про роботу Богуславського єврейського позичково-ощадного товариства. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств цукрових та рафінадних заводів, товариств взаємного кредиту та інших організацій. 1910 113
13 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіти про роботу товариств цукрових заводів. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах акціонерних товариств, товариств цукрових та рафінадних заводів, взаємного кредитування та інших установ. 1911 149
14 Четверте відділення 1-й стіл. Відомості про розрахунок державного промислового податку по звітах товариств цукрових заводів, позичково-ощадних товариств, електричного товариства «Генрі Сміт і К°». 1912–1913 192
15 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіти про торгівельну діяльність споживчих товариств. Статистичні відомості про надходження державного промислового податку. Листування з питань діяльності акціонерних підприємств та товариств взаємного кредиту. Відомості про надання редакції газети «Вісник фінансів» довідок про підприємства, про розрахунок державного промислового податку по звітах фабрик, цукрових та рафінадних заводів, позичково-ощадних товариств та інших установ. 1913 223
16 Четверте відділення. Укази Сенату. Циркуляри Київської казенної палати про порядок нарахування державного промислового податку. Звіти про роботу позичково-ощадних товариств та товариств цукрових заводів. Акти перевірок торговельно-промислових підприємств. Відомості про ціни на сільськогосподарську продукцію по Київській губернії, про стягнення штрафів за порушення правил торгівлі, про розрахунок державного промислового податку по звітах заводів, фабрик та позичково-ощадних товариств. Список власників торговельних та промислових підприємств з відомостями про прибутки та обкладання їх податками. 1879–1913 39
17 Четверте відділення. Укази Сенату. Циркуляри Департаменту окладних зборів, Міністерства фінансів, Київської казенної палати про правила обкладення державним промисловим податком. Протоколи засідань Київського губернського з промислового податку присутствія за скаргами адміністрацій промислових підприємств. Звіти про роботу позичково-ощадних товариств, фінансові звіти споживчих товариств по повітах Київської губернії. Статистичні відомості міських управ про надходження місцевих зборів після видачі промислових свідоцтв. Доповіді податкових інспекторів про наявність товариств взаємного страхування майна від вогню по Київській губернії. Листування з Київською контрольною палатою, податковим інспектором з питань порушення правил торгівлі. Відомості про вирахування промислового податку з цукрових та рафінадних заводів. Списки підприємств, які обкладалися додатковим промисловим податком. 1912–1919 157
22 Четверте відділення. Листування з Державним банком, судовим приставом, губернським у селянських справах присутствієм, мировими посередниками з питань своєчасної звітності волосних правлінь, організації лотереї на користь притулку для бідних дітей, переміщення службовців та з інших господарських питань. Звіти про службову діяльність податкових інспекторів. Доповідні записки та рапорти чиновників: про нарахування пенсій, про призначення та переміщення з посад. Відомості про нагородження чиновників палати орденами: про проведення ревізій казначейств Київської губернії, про ціни на сіль. 1838–1918 70
23 Четверте відділення, 1-й стіл. Циркуляри Київської казенної палати. Звіти про діяльність позичково-ощадних та споживчих товариств. Статистичні відомості про щомісячне надходження державного промислового податку. Листування з питань діяльності акціонерних підприємств та товариств. Відомості про заснування товариств взаємного кредиту, про відрахування промислового податку по звітах цукрових, рафінадних та інших заводів, акціонерних та позичково-ощадних товариств, фабрик, банків, товариств взаємного кредиту та інших організацій. 1914 232
24 Четверте відділення, 2-й стіл. Циркуляри Київської казенної палати. Статистичні відомості про відрахування державного промислового податку. Листування про діяльність нових акціонерних підприємств, про заснування товариств взаємного кредиту. Відомості про відрахування державного промислового податку по звітах банків, акціонерних, позичково-ощадних та кредитних товариств, цукрових, рафінадних та інших заводів. 1915–1917 235
25 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіти товариств взаємного кредиту. Статистичні відомості про відрахування державного промислового податку з щомісячними даними про його надходження. Листування з різними організаціями з питань заснування товариств взаємного кредиту та діяльності новостворених акціонерних підприємств. Відомості про відрахування державного промислового податку по звітах фабрик, заводів, акціонерних, позичково-ощадних та товариств взаємного кредиту. 1916 239
26 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіти позичково-ощадних товариств. Статистичні відомості про надходження промислового податку. Листування з акціонерними товариствами та підприємствами з різних питань. Відомості про надання редакції газети «Вісник фінансів» довідок про підприємства, про відрахування державного промислового податку по звітах заводів, фабрик, позичково- ощадних товариств, товариств взаємного кредиту, банків. 1917 251
27 Четверте відділення, 1-й стіл. Звіти позичково-ощадних товариств. Статистичні відомості про надходження державного промислового податку. Листування з промисловими та торговельними акціонерними підприємствами з питань погодження їхніх статутів. Відомості про розміри податків з капіталу, нерухомого майна, про утворення у м. Києві нових податкових дільниць, про реорганізацію пенсійного забезпечення, про відрахування державного промислового податку по звітах комерційних, позичково-ощадних товариств, акціонерних товариств взаємного кредиту, заводів та інших організацій. 1918 203
28 Четверте відділення, 1-й стіл. Статистичні відомості про надходження державного промислового податку. Листування з промисловими та торговельними акціонерними підприємствами з питань погодження їхніх статутів. Відомості про відрахування промислового податку по звітах заводів та кредитних товариств. 1919 9
29 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком різних осіб, про сплату державного промислового податку товариствами цукрово-рафінадних, чавунно-ливарних заводів, взаємного кредиту, позичково-ощадними товариствами, банками, іншими установами та організаціями. 1906–1912 1385
30 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком різних осіб, про сплату державного промислового податку товариствами цукрово-рафінадних, чавунно-ливарних заводів, взаємного кредиту, позичково-ощадними товариствами, банками, іншими установами та організаціями. 1913 551
31 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком різних осіб, про сплату державного промислового податку товариствами цукрово-рафінадних, чавунно-ливарних заводів, взаємного кредиту, позичково-ощадними товариствами, банками, іншими установами та організаціями. 1914 448
32 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком різних осіб, про сплату державного промислового податку товариствами цукрово-рафінадних, чавунно-ливарних заводів, взаємного кредиту, позичково-ощадними товариствами, банками, іншими установами та організаціями. 1915 633
33 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком службовців акціонерних товариств, товариств цукрових заводів, фабрик, товариств взаємного кредиту, позичково-ощадних кас та банків, інших установ та організацій. 1916 331
34 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком службовців акціонерних товариств, товариств цукрових заводів, фабрик, товариств взаємного кредиту, позичково-ощадних кас та банків, інших установ та організацій. 1917 273
35 Четверте відділення. Справи про обкладання особовим промисловим податком службовців акціонерних товариств, товариств цукрових заводів, фабрик, товариств взаємного кредиту, позичково-ощадних кас та банків, інших установ та організацій. 1919 334
36 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецького та міщанського станів, про зарахування іноземців до Київського товариства міщан. 1801 75
37 Ревізьке відділення. Справи про переведення окремих осіб до купецьких, міщанських, селянських станів, про зарахування австрійських дезертирів до стану казенних селян. Клопотання міщан: про переведенім їх до стану купців, про приписку до інших міщанських громад. 1802 136
38 Ревізьке відділення. Справи про стягнення з поміщиків подушних зборів та недоїмок. Клопотання різних осіб про надання дозволу на відкриття питейних домів. 1803–1804 21
39 Ревізьке відділення. Справи про переведення окремих осіб до купецьких, міщанських та селянських станів, про зміни власників маєтків, про перехід поміщицьких селян до стану казенних. Клопотання селян про надання вільної. 1805 40
40 Ревізьке відділення. Відомості про надання ділянок лісу під вирубку селянам для будівництва хат та державним установам для ремонту доріг, мостів та млинів Київського повіту. 1806 9
41 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських станів та казенних селян, про зарахування іноземців до міщанського стану, продаж поміщиками сіл. 1807 145
42 Ревізьке відділення. Справи про зарахування іноземців до стану міщан, про перехід осіб з одного соціального стану в інший. Клопотання міщан про переведення їх до стану купців, про приписку до інших міщанських громад. 1808 164
43 Ревізьке відділення. Справи про зарахування іноземців-євреїв до стану міщан, про з’ясування приналежності окремих осіб до того чи іншого податного стану, про закріплення за поміщиками селян, не внесених до ревізьких казок. 1809 62
44 Ревізьке відділення. Справа про зарахування до податного стану звільненого селянина Д. М. Марченка з-під власності князя Воронецького. 1810 1
45 Ревізьке відділення. Справи про перехід селян від одних власників до інших, звільнення від кріпацької залежності, про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських станів, про надання дозволу на відкриття питейних закладів. Скарги різних осіб на надмірне обкладання податками. 1811
46 Ревізьке відділення. Справи про звільнення селян від кріпацької залежності, про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських та інших станів. Клопотання різних осіб про зарахування до податних станів. 1812 121
47 Ревізьке відділення. Ревізькі додаткові казки щодо осіб з різних податних станів, які не були внесені до списків по ревізії (1811 р.). Відомості про виключення зі списків шляхти по Васильківському повіту невірно зарахованих 94-х осіб, про селян, що були двічі враховані під час ревізії (1811 р.). 1813 5
48 Ревізьке відділення. Постанови Київського губернського правління. Рапорти Київського магістрату про військовополонених. Відомості про зарахування різних осіб до числа міщан м. Сквири. 1814 4
49 Ревізьке відділення. Справи про виключення та зарахування до числа київських міщан казенних селян, про надання різним особам виписок з ревізьких казок про належність до шляхетського стану. 1815 108
50 Ревізьке відділення. Статистичні відомості Сквирського повітового казначейства про кількість селян Сквирського повіту. Справи про виключенім та зарахування до числа міщан казенних селян, про надання різним особам виписок з ревізьких казок про належність до шляхетського стану. 1816 43
51 Ревізьке відділення. Справи про виключення та зарахування до числа міщан різних осіб, про надання виписок різним особам з ревізьких казок про належність до шляхетського стану. Клопотання певних осіб про зарахування до податних станів. 1817 50
52 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських та інших станів, про надання виписок різним особам з ревізьких казок про належність до шляхетського стану. 1818 159
53 Ревізьке відділення. Справи про переведення селян Волинської губернії до Київської, про зарахування іноземців до міщанського стану. 1819 3
54 Ревізьке відділення. Справи про зарахування до поміщиків Київського, Васильківського, Богуславського та Радомисльського повітів селян, які повернулися зі втеч, про звільнення поміщиками селян від кріпацької залежності. 1820 106
55 Ревізьке відділення. Ревізькі казки. Клопотання колишніх іноземних підданих про приписку до числа вільних землевласників. 1821 13
56 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських та інших станів, про переведенім селян у володіння від одних поміщиків до інших. 1822 22
57 Ревізьке відділення. Листування Київської казенної палати з різними установами про необлікованих під час ревізії жителів губернії, які були виявлені чиновниками при перевірці перепису населення. Справи про зарахування до числа міщан міст Києва, Сквири, Богуслава, Черкаси євреїв та інших осіб, про переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших. 1823 71
58 Ревізьке відділення. Постанови Київського губернського правління про стягнення штрафів з поміщиків за побиття селян, про вирубку лісу, про переховування дезертирів. Справи про зарахування до міщанських товариств різних повітів губернії євреїв та осіб, які були виключені з дворянства та купецтва, про зарахування розшуканих збіглих селян до їх колишніх власників, про зарахування до казенних селян неврахованих по ревізії, про збіглих солдат та військовополонених. 1824 13
59 Ревізьке відділення. Справи про переведення проданих дворової челяді поміщиків з Київського в інші повіти, про заборону продажу деяким особам горілчаних виробів та в утриманні більярдних. 1825 8
60 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецьких, міщанських, шляхетських та інших станів. Відомості ревізького відділення про осіб, які обкладалися податками згідно з маніфестом російського імператора Миколи І від 22 серпня 1826 р. 1826 17
61 Ревізьке відділення. Справи про видачу купцям свідоцтв на право торгівлі, про переведення селян від одних власників до інших, про зарахування осіб різного походження до міщанських товариств Київської губернії по Звенигородському, Чигиринському, Черкаському та Радомисльському повітах. 1827 28
62 Ревізьке відділення. Справи про зарахування різних осіб до міщан, купців та шляхетства повітів Київської губернії, про зміну власників маєтків. 1828 68
63 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецького, міщанського, шляхетського та інших станів міщанського християнського товариства м-ка Звенигородка, про хрещених євреїв, про звільнення селян від кріпацької залежності. 1829 28
64 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до купецького, міщанського та інших станів, про переведенім селян у володіння від одних поміщиків до інших. Відомості про надання Київською казенною палатою довідок Київському губернському правлінню, повітовим судам, магістратам та казенним палатам про різних осіб за даними ревізії. 1830 63
65 Ревізьке відділення. Клопотання певних осіб про зарахування до міщанського стану, про виключення з поміщицького володіння певних селян. 1831 27
66 Ревізьке відділення. Відомості про надання Київською казенною палатою довідок Київському губернському правлінню, Київському цивільному суду, повітовим судам, магістратам, казенним палатам, інформації про різних осіб за ревізькими даними. Справи про зарахування різних осіб до міщанського та купецького станів. 1832 93
67 Ревізьке відділення. Відомості про надання Київською казенною палатою довідок Київському губернському правлінню, Київському цивільному суду, повітовим судам, магістратам, казенним палатам, інформації про різних осіб за ревізькими даними. Відомості про купців, які поновили купецькі свідоцтва. 1833 39
68 Ревізьке відділення. Справи про зарахування окремих осіб до податних станів. Відомості про надання копій ревізьких казок бажаючим звільнитися від кріпацької залежності та іншим особам. 1834 132
69 Ревізьке відділення. Справи про зарахування міщан до стану купців, селян, звільнених від кріпацької залежності, до стану міщан, про стягнення штрафів з осіб, що переховують селян-втікачів, про переведенім селян у володіння від одних поміщиків до інших. Клопотання різних осіб про зарахування до казенних селян. 1835 117
70 Ревізьке відділення. Справи про зміну власників маєтків, переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших, про стягнення штрафів з поміщиків та дворян за неврахованих по ревізії кріпосних селян, про повернення селян-втікачів до своїх колишніх власників. 1836 66
71 Ревізьке відділення. Справи про зміну власників маєтків, переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших, про стягнення штрафів з поміщиків та дворян за пропущених по ревізії кріпосних селян, про повернення селян-втікачів до своїх колишніх власників. 1837 64
72 Ревізьке відділення. Укази Сенату про виключення певних осіб зі складу почесних громадян. Справи про зміну власників маєтків, переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших, про повернення селян-втікачів до своїх колишніх власників. Клопотання різних осіб про зарахування до стану міщан та купців, про надання витягів з ревізьких казок. 1838 371
73 Ревізьке відділення. Рапорти повітових казначейств про зміну кількості населення губернії. Справи про видачу купецьких посвідчень, про зарахування різних осіб до купецького, міщанського та інших податних станів, до товариств, про повернення селян-втікачів до колишніх власників. 1839 331
74 Ревізьке відділення. Справи про зміну власників маєтків, перехід різних осіб до купецького, міщанського та інших податних станів. Клопотання різних осіб про надання витягів з ревізьких казок. 1840 98
75 Ревізьке відділення. Справи про зарахування казенних селян до стану міщан. Клопотання різних осіб про надання витягів з ревізьких казок. 1841 200
76 Ревізьке відділення. Справи про зарахування різних осіб до купецького, міщанського та інших станів, видачу свідоцтв на право торгівлі. Клопотання певних осіб про зарахування до купецьких гільдій та міщанських товариств. 1842 463
77 Ревізьке відділення. Рапорти міських дум, земських судів про перечислення певних осіб до купецьких та міщанських товариств. Клопотання різних осіб про надання витягів з ревізьких казок, про надання дозволу на торгівлю у м. Києві. 1843 402
78 Ревізьке відділення. Справи про зміну власників маєтків, переведення купців, міщан та селян з одного податного стану в іншій, про приписку і зарахування до міщанських, селянських та інших товариств. 1844 379
79 Ревізьке відділення. Справи про зарахування міщан у стан купців, приписку до інших міщанських товариств, про перехід селян у володіння від одних поміщиків до інших, про зміну власників маєтків. 1845 115
80 Ревізьке відділення. Відомості про зарахування різних осіб до дворянського та міщанського станів, до купецьких гільдій та казенних селян, про надання витягів з ревізьких казок. 1846 92
81 Ревізьке відділення. Рапорти повітових казначейств про дозвіл видачі свідоцтв на торгівлю. Відомості міських дум про зарахування у громадяни міста різних осіб. Клопотання різних осіб про перехід до купецького, міщанського та селянського станів, про надання витягів з ревізьких казок. 1847 217
82 Ревізьке відділення. Справи про вилучення певних осіб з міщанського стану, зарахування з міщанського стану в купецькі гільдії, про повернення селян-втікачів до колишніх власників, про переведення селян у володіння від одних поміщиків до інших, про зміну власників маєтків. Клопотання різних осіб про надання витягів з ревізьких казок. 1848 329
83 Ревізьке відділення. Рапорти міських дум про невизнання дворянами певних осіб, про зарахування купців, міщан, селян до податних станів. Клопотання про перехід з одного стану в інший. 1849 319
84 Особовий склад. Особові справи співробітників Київської казенної палати. 1775–1920 2010
85 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кількість казенних селян та населення губернії з 1835 по 1840 роки. 1840 3
86 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кількість населення губернії за 1840 рік. 1841 2
87 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кількість населення Київської губернії за 1821, 1831, 1841 роки, які надаються Київському губернському прокурору. Справа у клопотанні австрійського підданого Г. Григоровича про надання дозволу на торгівлю у м. Києві. 1842 3
88 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Слідча справа з відомостями про здійснення міщанином Л. Поляковим неправомірної торгівлі під чужими прізвищами. 1843 1
89 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про євреїв-землевласників Бердичівського повіту. 1844 1
90 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про зміни у кількості населення губернії. Відомості про стягненім податків та інших грошових зборів з сільських товариств Київської губернії. 1846 2
91 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про зміни у кількості населення губернії. Справа за рапортом Звенигородської міської думи про надання ревізьких казок купця Ф. Місюна. 1847 4
92 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про порушення купцями правил торгівлі. 1849 3
93 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про зарахування міщан до купецьких гільдій. 1850 10
94 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про зарахування міщан-євреїв губернії до числа купців, про надання права на торгівлю купцям у населених пунктах Київської губернії. Відомості про перевірку ведення в подушний оклад осіб дворянського стану. 1851 100
95 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про зарахування міщан різних повітів губернії у новомосковські купці. Відомості про перевірку ведення в подушний оклад осіб дворянського стану. 1852 172
96 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Рапорт Чигиринського казначейства про кількість податних станів та надходження з них податків. Справи про зарахування міщан до купецьких гільдій. Відомості про перевірку ведення в подушний оклад осіб дворянського стану. 1853 34
97 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кількість громадян губернії та сплату ними різних податків і зборів. Справи про зарахування землеробів, євреїв та інших осіб до числа купців. 1854 74
98 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про зарахування міщан до стану купців, про надання свідоцтв на право торгівлі. Відомості про зарахування євреїв до стану міщан та купецтва. Клопотання купців про надання дозволу на відкриття торгових домів. 1855 46
100 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про майнове становище купців, про зарахування міщан до купецьких гільдій. Клопотання купців про звільнення від штрафів за несвоєчасне повідомлення про розмір своїх капіталів. 1857 42
101 Алфавіт окладного столу. Рапорти повітових казначейств про купців, які своєчасно повідомили про розмір своїх капіталів. Справи про зарахування міщан до купецьких гільдій. 1858 39
102 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Рапорти повітових земських судів про виключення певних осіб з дворянського стану, про звільнення певних осіб від сплати земських зборів. Відомості повітових казначейств про зміни в кількості населення губернії, про стягнення податків, про зарахування різних осіб до міщанського, купецького та інших станів. 1860 83
103 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Листування Київської казенної палати з різними установами про надання довідок з ревізьких казок про походження різних осіб. Справа про зарахування до купецького стану єврея ПІ. Альперіна. 1861 2
104 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про виключення різних осіб із списку міщан, дворян та зарахування до числа землеробів та ремісників. 1862–1863 126
105 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про зміни у кількості населення Київської губернії, про суми грошового збору за землю, кількість землі, яка числиться за різними особами. 1864 28
106 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Рапорти повітових судів про зміни власників маєтків. Відомості про зміну кількості землі, закріпленої за селянами, про перерахування маєтків від одних власників у володіння до інших. 1865 18
107 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі та зміну власників маєтків, про розподіл маєтків за спадщиною. 1870 79
108 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості повітових казначейств про надходження різних податків з сільського населення, про надання права торгівлі, про зміну кількості землі, закріпленої за селянами, про перерахування маєтків від одних власників у володіння до інших. 1872 95
109 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про надання права торгівлі, про зміну кількості землі, закріпленої за селянами, про перерахування маєтків та ділянок землі від одних власників у володіння до інших. 1873 45
110 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1876 20
111 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. Відомості про кількість землевласників, які придбали казенні земельні ділянки. 1877 23
112 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про розподіл та придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1878 47
113 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1879 38
114 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1881 18
115 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. Відомості про надходження податків за видані свідоцтва на право торгівлі, про перерахування землі за селянами та купцями. 1882 26
117 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про перерахування землі та маєтків від одних власників до інших. 1885 39
118 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1886 19
119 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та іншими особами ділянок землі. 1893 76
120 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про придбання землі та зміну власників маєтків, про розподіл податку з нерухомого майна в губернії, про розстрочку недоїмок по викупним платежам. 1894 74
121 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1895 54
122 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кошториси містечок Сквири та Литовця, про придбання товариством Південно- Західної залізниці ділянки землі. 1896 3
123 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про надходження окладних зборів по губернії. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами, священиками та товариствами селян Київської губернії ділянок землі. 1897 113
124 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі різними особами, про зміну власників маєтків. 1898 169
125 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та іншими особами ділянок землі. 1899 85
126 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та сільськими товариствами ділянок землі. 1900 167
127 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та сільськими товариствами ділянок землі. 1901 61
128 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та сільськими товариствами ділянок землі. 1902 324
129 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та іншими особами ділянок землі, про перерахування земельних ділянок від одних власників до інших. 1903 239
130 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Циркуляри Київської казенної палати про організацію роботи податкових інспекторів, повітових казначейств та інших місцевих установ. Відомості про придбання селянами, міщанами, дворянами та іншими особами ділянок землі. 1904 329
131 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання селянами, міщанами, дворянами та іншими особами ділянок землі. 1905 270
132 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Справи про придбання землі та зміну власників маєтків. 1911 119
133 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про надходження викупних платежів від різних осіб за ділянки землі, про продаж з публічних торгів маєтків. 1914 9
134 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Циркуляри Київської казенної палати щодо діяльності податкових інспекторів та повітових казначейств. Відомості про продаж маєтків та надходження окладних зборів від приватних землевласників по Київському повіту. 1915 2
135 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про продаж маєтків та надходження окладних зборів від приватних землевласників по повітах Київської губернії. 1916 9
136 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Списки компаній, акціонерних товариств та їх пайовиків. 1918 4
137 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про прийняття різними особами християнства, про зарахування людей з одного податного стану до іншого, про зміни власників земельних наділів. Відомості про надходження податків від міщан. 1853 59
138 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування окремих осіб до міщанських, селянських товариств, зміни власників маєтків. Клопотання міщан про переведення їх до інших міщанських товариств. 1854 262
139 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Рапорти міських дум про виправлення помилок в ревізьких казках. Справи про зарахування окремих осіб до міщанських, селянських товариств, про зміни власників маєтків, про надання виписок з ревізьких казок. Клопотання поміщиків, дворян, єврейських товариств про звільнення від сплати штрафу за несвоєчасне подання ревізьких казок. 1855 209
140 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького та інших станів. Документи про недостовірність відомостей про чисельність населення в губернії. Клопотання різних осіб про надання виписок з ревізьких казок, про перехід з одного податного стану в інший. Циркуляри Київського губернського правління з поточних питань. Листування з Радомисльською ревізькою комісією про перепис населення. Справи про зарахування різних осіб до міщанських, купецьких та інших станів, про зміни власників маєтків, про виправлення помилок у ревізьких казках. 1856 216
142 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Рапорти міських дум про зарахування певних осіб до міщанського стану. Справи про приписку, зарахування різних осіб до міщанського, селянського товариств, про повернення селян-втікачів до колишніх власників, про зміну власників маєтків. Відомості про перевірку чиновниками ревізьких казок податних станів Черкаського повіту, про невнесених до ревізьких казок осіб по Сквирському повіту, про з’ясуванння приналежності певних осіб до дворянського стану. 1858 323
143 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, селянського товариств, про перехід різних осіб з одного податного стану до іншого, про зміни власників маєтків, про виправлення помилок у ревізьких казках. 1859 136
144 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування певних осіб до купецьких гільдій, міщанських товариств та казенних селян, про виправлення помилок у ревізьких казках, про видачу свідоцтв на право торгівлі, про зміни власників маєтків. Документи про недостовірність відомостей про чисельність населення в губернії. 1860 153
145 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про перевірку купецьких посвідчень, про зарахування певних осіб до купецького, міщанського та інших станів, до казенних селян, про повернення селян-втікачів до колишніх власників. Відомості про виключення різних осіб з купецького, міщанського, селянського товариств. 1863 180
146 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення певних осіб з купецького, міщанського, селянського товариств. 1864 371
147 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування певних осіб до купецького, міщанського товариств, виправлення помилок у ревізьких казках. Документи про недостовірність відомостей про чисельність населення в губернії. 1865 429
148 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. Документи про недостовірність відомостей про чисельність народонаселення в губернії. 1866 98
149 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування певних осіб до купецького, міщанського товариств, про виправлення помилок у ревізьких казках. Документи про недостовірність відомостей про чисельність населення в губернії. 1867 161
150 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування певних осіб до купецького, міщанського товариств та казенних селян, про виправлення помилок у ревізьких казках. 1868 150
151 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. 1869 351
152 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення певних осіб з купецького, міщанського, селянського товариств. 1870 835
153 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення певних осіб з купецького, міщанського, селянського товариств. 1871 692
154 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування до стану міщан та селян відставних нижчих чинів 1872 195
155 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. 1873 745
156 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. 1874 1385
157 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. 1875 819
158 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування різних осіб до міщанського, купецького, селянського товариств. 1876 467
159 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення різних осіб з міщанського, купецького, селянського товариств. 1877 322
160 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення різних осіб з міщанського, купецького, селянського товариств. 1878 314
161 Ревізьке відділення. Розпорядчий стіл. Справи про зарахування та виключення різних осіб з міщанського, купецького, селянського товариств. 1879 250
162 Господарська частина. Укази Сенату про заснування Міністерства державного майна, про порядок межування казенних та поміщицьких земель, про зарахування казенних селян та козаків з Київської губернії у Новоросійську та Астраханську губернії. Розпорядження Київського намісницького правління про прибутки від монастирських угідь. Циркуляри Лісового департаменту про порядок відведення ділянок лісу державним селянам. Плани земель, які залишилися у володінні селян у селах Миргородського повіту. Листування з Сенатом, Київським губернським правлінням, повітовими казенними палатами про переселення казенних селян до інших губерній, про порядок стягнення штрафів за самовільну вирубку лісу, про надання допомоги голодуючим селянам у зв’язку з неврожаєм, про продаж казенних маєтків та з інших питань. Відомості про населення Київської губернії, про ціни на сіно, хміль та інші продовольчі товари, про урожаї хліба, зернових культур, картоплі, кукурудзи, про кількість зібраного продовольства по Київському повіту, про стан пасік та забезпечення пасічників обмундируванням, про діяльність пивоварних та винокурних заводів і сплату ними акцизних платежів, про кількість лісів у казенному відомстві, про виробництво шовку та його продаж, про нерухоме майно, яке належало монастирям, про крадіжки, здійснювані селянами. Документи про надання Київською казенною палатою коштів на утримання училищ та гімназій Київської губернії. Списки померлих від холери по Звенигородському та Чигиринському повітах (1830–1831 рр.). Клопотання різних осіб про надання дозволів на будівництво та відведення ділянок землі. Скарги селян на тяжкі умови праці та проханім звільнити їх від сплати податків. 1782–1919 544
162 дод Господарська частина. Укази Сенату про порядок межування казенних та поміщицьких земель. Накази, розпорядження Київської казенної палати, Київського губернатора. Протоколи засідань Київської казенної палати. Рапорти нижчих земських судів, волосних управ, землемірів про кількість зібраного врожаю зернових з державних земель, про стан рибних озер, пасік, млинів, про проведення межових робіт по повітах губернії. Відомості про кількість населення, державних селян та належних їм земель і худоби по волостях Київського повіту, про кількість будівельного матеріалу відпущеного з державних лісів, про державні маєтки, що здаються в оренду. Межові книги Київського, Остерського, Козелецького, Переяславського, Пирятинського, Лубенського та Золотоніського повітів. Скарги селян на незаконні дії старост та нанесення побоїв. 1775–1846 500
163 Казначейське відділення. Бухгалтерський стіл. Розпорядження Міністерства фінансів про надання відомостей про податок на нерухоме майно та відрахування 3% від суми на користь повітових казначейств. Акти обстеження повітових казначейств Київської губернії. Листування з Київським губернським у селянських справах присутствієм, повітовими казначействамия про встановлення розмірів викупних платежів селян, про кількість виданих свідоцтв на право торгівлі та промислових свідоцтв, про утримання із заробітної плати грошей на користь пенсійного капіталу та з інших питань. Відомості про фінансовий стан та майно повітових казначейств, про надання коштів для виплати зарплати медичним працівникам, про надходження акцизного збору від продажу тютюну по Київській губернії, про надання свідоцтв на право торгівлі, про розрахунки викупних платежів селян за землю. 1861–1878 380
164 Ревізьке відділення. Рекрутський стіл. Укази Сенату. Накази Київського губернатора, Київської казенної палати про порядок проведення рекрутського набору, про виключення з ревізьких казок кріпосних селян, яких взяли в рекрути. Розпорядження Київської казенної палати щодо рекрутського набору. Листування з Київським губернським правлінням, повітовими казначействами та міськими радами з питань відбування рекрутської повинності, про стягнення грошових штрафів за переховування біглих рекрутів, про зарахування різних осіб до купецького, міщанського та селянського товариств. Відомості про стягнення грошового рекрутського збору з селян, міщан та купців Київської губернії, про формування військових частин, про надання коштів на проведення рекрутських наборів та утримання рекрутських присутствій, про віддавання у рекрути поміщицьких селян за крадіжки. Клопотання поміщиків про зарахування їхніх селян у рекрути, про перехід з одного податного стану в інший. Формулярні списки рекрутів, прийнятих Київським губернським рекрутським присутствієм та повітовими рекрутськими присутствіями. 1783–1911 4432
164 дод Ревізьке відділення. Рекрутський стіл. Укази Сенату. Накази Київського губернатора, Київської казенної палати про порядок проведення рекрутського набору, про виключення з ревізьких казок кріпосних селян, яких взяли в рекрути. 1783-1880 605
165 Казначейське відділення. Пенсійний стіл. Накази Київської казенної палати про виплати пенсій. Циркуляри Міністерства фінансів, Київської казенної палати про порядок виплати грошової допомоги сім’ям військовослужбовців. Листування з Департаментом державного казначейства з питань нарахування пенсій різним особам. Відомості про виплати та перекази пенсій пенсіонерам, про кількість пенсійних книжок у Київські казенній палаті. Списки пенсіонерів. 1849–1918 343
165 дод Казначейське відділення. Пенсійний стіл. Справи про призначення пенсій різним особам, про припинення видачі пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонерів, про досягненням повноліття та з інших причин. Пенсійні книжки, заяви пенсіонерів на отримання пенсій. Списки пенсіонерів по Київській губернії. 1872–1920 74
166 Казначейське відділення. Укази Сенату. Постанови Київської казенної палати про обмін грошових асигнацій старого зразку на нові. Накази Київського губернського правління та Київського губернського казначейства про виплату зарплати державним службовцям, про підвищення податків з казенних селян, купців та міщан. Циркуляри Департаменту державного казначейства, Казенної палати, Міністерства фінансів про приймання казначействами пожертвувань на зміцнення військового флоту, армії та на користь Червоного Хреста. Інструкції Державного банку та його Київської контори з питань ведення банківських, касових та позичково-ощадних операцій. Статистичні відомості про прибутки від маєтків поміщиків та борги, що залишились за поміщицькими маєтками по Київській губернії. Листування з Київським намісницьким та губернським правліннями, Миргородським повітовим судом, повітовими казначействами, лісничим Київського повіту з питань стягнення штрафів з селян за вирубку лісу та з інших питань. Відомості про надходження різних податків до повітових казначейств, про надходження та видатки грошових коштів Київської казенної палати, про ціни на сіно, хліб та інші продовольчі продукти у містах Києві, Переяславі, Пирятині та в інших, про надання свідоцтв на право торгівлі, про нарахування пенсій пенсіонерам, про стягнення штрафів з селян та інших осіб за незначні порушення. Прибутково-видаткові та інші книги повітових казначейств, земських судів та інших організацій. Клопотання міщан та купців щодо повернення торгових книг, наданих для ревізії. 1782–1919 10967
166 дод Казначейське відділення. Накази, циркуляри, постанови Київської казенної палати, Київського намісницького правління. Протоколи засідань Київської казенної палати. Рапорти повітових казначейств, наглядачів митних застав про надходженім податків, про наявність грошей у касах казначейства та суми недоїмок, про надання коштів на утримання тюрем з інформацією про ув'язнених, про засуджених на довічне заслання та до тілесних покарань, про заходи зберігання та охорони казни, про кількість зданого населенням повітів продовольства до провіантських магазинів для потреб армії, про затримання осіб, що перевозять контрабандний товар через кордон. Прибутково-видаткові книги повітових казначейств, касові книги міських дум, кошториси видатків Київського губернського казначейства, звітні відомості про надходження окладних зборів по Васильківському повіту Київської губернії. Формулярні списки службовців повітових казначейств. 1782–1910 758
167 Військове відділення. Наказ Сенату про порядок стягнення акцизу з цукрових заводів. Циркуляри Міністерства фінансів про діяльність цукрових заводів. Листування з повітовими казенними палатами, Київською палатою громадянського суду, Київським та Херсонським губернськими правліннями, командиром Київського артилерійського гарнізону з питань стягнення акцизних платежів з цукрових заводів, про переведення кріпосних селян з Київської губернії до інших губерній, про перехід маєтків з кріпаками від одних поміщиків до інших. Відомості про кількість та місцезнаходження цукрових заводів у Київській губернії, про перерахування селян з поміщицьких в казенні по різних повітах, про перехід маєтків від одних поміщиків у власність до інших, про стягнення штрафів з поміщиків та дворян за пропущених по ревізії кріпосних селян, про зарахування різних осіб до міщанського стану. 1834–1848 1566
168 Питейне відділення. Укази Сенату. Рішення та накази Київської казенної палати про порядок продажу спиртних напоїв. Листування з власниками шинків про продаж спиртних напоїв, про проведення ревізій, про витрати вина і спирту, які надійшли від винокурних заводів, про надання свідоцтв на право торгівлі тютюном, про відкриття та закриття тютюнових фабрик підприємцями у містах Бердичеві, Таращі та Києві. Відомості про кількість проданих спиртних напоїв по Київській губернії з даними про прибутки від їх продажу, про заборону продажу винних напоїв жителям м. Києва, про заготівлю Київським міським магістратом сировини для варіння пива та меду, про постачання вина у магістратські шинки, про розведення тютюнових плантацій та збір урожаю тютюну, його ринкові ціни та продаж, а також про стягнення з тютюнових фабрик акцизних платежів. Списки закладів з продажу спиртних напоїв у губернії з відомостями про їхнє місце розташування, їх власників та стягнених з них акцизних податків. 1782–1876 522
168 дод Питейне відділення. Укази Сенату, Київського губернського правління про правила перевезення спиртних напоїв, про боротьбу з незаконним виробництвом та продажем горілчаних виробів. Відомості повітових казначейств щодо надходження грошових коштів від продажу вина у монастирських шинках та загалом по повітах Київської губернії. Листування з Департаментом мануфактур і внутрішньої торгівлі з питань видачі свідоцтв купцям на право торгівлі тютюном, про відкриття та закриття тютюнових фабрик підприємцями у містах Бердичеві, Таращі та Києві. Відомості про кількість проданих спиртних напоїв та тютюну, про ціни на горілчані вироби по населених пунктах Київської губернії. Справи про стягнення штрафів з різних осіб через відсутність свідоцтв на право продажу спиртних напоїв та утримання винних погребів, про сплату акцизного податку з продажу горілчаних виробів і тютюну. Списки закладів з продажу спиртних напоїв по повітах губернії. 1782–1912 130
169 Контрольне відділення. Протоколи засідань контрольного відділення про несвоєчасне надання звітів різними установами та товариствами. Документи ревізій книг, зошитів для записів надходження та видатків коштів, звітів та інших документів Київського губернського прокурора, Департаменту державного майна, казначейств та інших установ. Місячні відомості контрольного відділення про рух справ. Реєстр книг та звітів, призначених для ревізії. 1816–1854 89
169 дод Контрольне відділення. Інструкція голови Комітету Міністрів про порядок проведення ревізії губернських установ. Журнали засідань Київської казенної палати по контрольному відділенню. Настільні реєстри справ контрольного відділення. 1819–1911 28
170 Ревізька комісія. Постанови та рішення повітових ревізьких комісій щодо проведення перепису населенім. Відомості про проведення перепису населення у Богуславському та Радомисльському повітах, про повернення невірно складених ревізьких казок поміщикам, міщанам, шляхтичам та іншим особам. 1800–1857 55
171 Винне відділення. Підрядна частина. Доповідна записка винного відділення про укладання з купцями м. Сквири угод на постачання провіанту для військ. Листування з командуючим Київським арсеналом, Київською губернською будівельною комісією про оголошення торгів на постачання лісу, будівельного матеріалу, інструментів, про перевезення артилерійської зброї з Київського арсеналу до Херсонської та інших губерній, будівництво мосту у м. Звенигородці. Відомості про перевезення зброї та бойових патронів з Київського гарнізонного батальйону до інших міст. Реєстр вхідних документів винного відділення. 1839–1846 59
172 Питейне відділення. Підрядна частина. Листування з Київською губернською будівельною комісією, командуючим Київським арсеналом про оголошення торгів на ремонт повітових установ та тюрем, про постачання каменю для прокладання доріг, про перевезення зброї з Київського арсеналу до м. Вінниці та інших міст. 1848–1852 43
173 Соляне відділення. Розпорядження Київського намісницького правління про заходи щодо запобігання крадіжкам казенної солі та вина. Відомості про наявність казенної солі та кошти, які отримані від її продажу по Київській губернії, про встановлення цін на сіль, про заборону вільнопромисловцям продавати сіль за підвищеними цінами. 1782–1785 42
174 Ревізьке відділення. Накази Київської казенної палати, Київського намісницького правління про станову належність різних осіб та з інших питань. Доповідні записки та рапорти повітових казначейств, земських судів, міських магістратів про зарахування селян від одних власників до інших, про сплату ними державних податків. Ревізькі казки різних станів населенім Київської губернії. Листування з волосними правліннями, повітовим казначействами, Київським губернським правлінням про стягнення податків, про надання відомостей щодо записів різних осіб в ревізьких казках, про зарахування казенних селян та інших соціальних груп казенного відомства до стану міщан та купців без обкладання їх податком у подвійному розмірі. Відомості про відрахування та зарахування різних осіб до інших соціальних груп, про кількість державних селян, купців, міщан, інших соціальних та станових груп населення Київської губернії. Ревізький реєстр Київського повітового казначейства з відомостями про зміни у кількісному складі податних станів та сплату ними грошових зборів. Списки міщан, селян, інвалідів та хворих на невиліковні хвороби у губернії. 1782–1919 2430
174 дод Ревізьке відділення. Справи про зарахування та виключення різних осіб з міщанського, купецького, селянського та інших станів. Клопотання різних осіб про виправлення прізвищ та імен у ревізьких казках,про зарахування з одного податного стану до іншого, про звільнення від сплати подушного податку. Список землевласників Київського повіту. 1782–1918 398
175 Секретарська частина. Укази російського царя Олександра І, Сенату. Накази Київського намісницького правління щодо продажу державних земель та лісів для покриття державних боргів, про заготовку провіанту та фуражу для військ, про порядок переселення селян до Сибіру. Постанови, рішення, накази Київської казенної палати. Циркуляри керуючого Київською казенною палатою про порядок проведення ревізій, про обкладання податками підприємств з вирубки лісу та продажу худоби. Протоколи засідань Київської казенної палати. Статистичні відомості про населення сіл та містечок, які відійшли до Київської губернії від інших губерній внаслідок адміністративних реформ. Рапорти наглядачів прикордонних застав про подання до нагородженім осіб за затримання на кордоні збіглих солдат та селян. Листування з начальником Київського поштово-телеграфного округу, правлінням Київського округу шляхів сполучення, опікуном Київського учбового округу, наглядачами митниць, намісницькими правліннями про посилення нагляду за контрабандним перевезенням товарів. Відомості про майно Київської казенної палати, про діяльність казенних палат, про кількість населення та прибутки, які надходили шляхом податкових стягнень. Картотека особового складу Київської казенної палати. 1782–1918 412
175 дод Секретарська частина. Укази Сенату про заснування Департаменту у справах водних комунікацій, про порядок стягнення податків з дворянських маєтків та державних селян, які переселились до інших губерній, про повідомлення судових рішень, про передачу справ установами до архівів кожні три роки, про введення в обіг нових грошових знаків з їх Описуванням. Накази, постанови Київської казенної палати. Листування з Київським губернським правлінням з питань особового складу. Справи про призначення, переміщення та присвоення чинів службовцям канцелярії казначейств Київської губернії. Формулярні списки чиновників повітових казначейств Київської губернії, Київської казенної палати. 1782–1848 162
176 Підряди та постачання. Укази Сенату. Відомості про відрахування військово-прибуткового податку. Документи про підряди, укладені Київською міською управою, повітовими земськими управами, заводами, Управлінням Київського округу шляхів сполучення, Міністерством землеробства, Київським військово-окружним інтендантським управлінням, Київським військовим училищем, поштово-телеграфними станціями, тиловими евакуаційними пунктами, Київською конторою державного банку та іншими організаціями на виконання ремонтних, будівельних, столярних, штукатурних та малярних робіт, на закупівлю продовольства для армії, про забезпечення її армійськими чоботами, пошиття білизни та обмундирування для солдат, постачання металу, лісоматеріалів, каменю та інших матеріалів, перевезення пошти, постачання необхідних речей для евакуації хворих та поранених, екіпажу та коней для транспортування цінностей, на укладання нових водопровідних труб. Клопотання різних торговельних підприємств та осіб, які займаються торгівлею, щодо повернення сплаченого ними додаткового промислового податку. 1912–1918 7356
176 дод Підряди та постачання. Відомості про підряди на постачання, укладені з різними установами щодо будівельних матеріалів, палива, продовольства, обмундирування. 1910–1917 29
177 Ревізьке відділення. Листування з Київською палатою державного майна про внесення записів до ревізьких казок про різних осіб. Відомості повітових ревізьких комісій про кількість населення податних станів по повітах. Справи про зарахування та виключення різних осіб з міщанського, купецького, селянського товариств. 1850 630
178 Ревізьке відділення. Рапорти міських дум про зарахування різних осіб з одного податного стану в інший. Листування з Київською міською радою, губернатором, Київським дворянським депутатським присутствієм про записи у ревізьких казках, про зарахування різних осіб до купецького, міщанського та інших податних станів. Справи про зміни у соціальному стані селян, міщан, купців та інших осіб. 1851 234
179 Ревізьке відділення. Рапорти міських дум про надання відомостей з ревізьких казок. Відомості про зміни у соціальному стані селян, міщан, купців та інших осіб. 1852 328
180 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про надходження різних податків та зборів з селян Київського повіту, про кількість землі, купленої у поміщиків товариствами селян. Книги записів викупних платежів, отриманих селянами губернії, та позик на потреби землеробства по губернії. Книги реєстрації земельних ділянок, що належали селянам по повітах Київської губернії. Списки чиновників з відомостями про кількість землі та суми щорічних внесків викупних платежів. Відомості про платників податків, власників нерухомого майна по Київському повіту, про землеробів з відомостями про кількість землі та її вартість по Київській губернії. 1844–1919 219
181 Друге відділення. Викупний стіл. Розпорядження Міністерства фінансів. Листування з повітовими казначействами про надходження коштів за викупними платежами. Відомості про розрахунки з поміщиками по викупних платежах селян Київської губернії, про викуп державними селянами та іншими особами земельних наділів у Київському та інших повітах, про надання позик поміщикам та іншим особам в рахунок викупних платежів чиншовиків різних повітів. 1864–1916 701
182 Друге відділення. Окладний стіл. Справи про перехід у власність Управління Південно-Західної залізниці земельних ділянок, відчужених від селянських земель, про зарахування за товариствами селян земельних ділянок. Відомості про перерахування землі та маєтків за новими власниками, про стягнення поземельного податку, про спадщину різних осіб. 1885–1910 717
183 Четверте відділення, 3-й стіл. Укази Сенату з приводу скарг групи власників торговельно-промислових підприємств щодо обкладання їх додатковим промисловим податком. Розпорядження Київської казенної палати податковим інспекторам губернії про наданім відомостей про кількість виданих промислових свідоцтв, про звільнення від сплати промислового податку окремих осіб у зв’язку із призовом в армію. Листування з податковими інспекторами про стягнення з власників торговельно-промислових підприємств додаткового промислового податку. Відомості про скарги купців, адміністрацій промислових підприємств до Київського губернського по промисловому податку присутствія на обкладання додатковим промисловим податком, перегляд розмірів обкладання промисловим податком деяких власників торгових та промислових підприємств. 1904–1917 1870
183 дод Четверте відділення, 3-й стіл. Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Київської казенної палати про порядок обкладання та стягнення промислового податку. Постанови Київського губернського з промисловому податку присутствія. Журнали запису перевірки торговельно-промислових підприємств міст Київського повіту. Справи про обкладання додатковим промисловим податком власників торговельно- промислових підприємств, про видачу свідоцтв на право торгівлі промисловими товарами іноземним підданим. Відомості про кількість гільдійських та негільдійських торговельних підприємств по Київському повіту, що підлягають розкладочному промисловому збору, про надходження промислового податку по Київській губернії. Списки власників торговельно-промислових підприємств м. Києва. 1892–1920 353
184 Ревізьке відділення. Справи про зарахування певних осіб до купецького, міщанського та селянського товариств, про надання виписок з ревізьких казок, про зарахування колишніх іноземних підданих до стану міщан. 1880–1919 9307
185 Відділ секвестру. Звіти про грошові витрати на управління секвестрованим майном. Журнали засідань відділу секвестру. Акти приймання в управління Київської казенної палати секвестрованого майна різних підприємств. Відомості про секвестр майна різних осіб та підприємств. 1914–1917 41
186 Розрахункове відділення. Циркуляри Міністерства фінансів, Державного банку, Київської казенної палати. Розпорядження Київської казенної палати про стягнення недоїмок по сплаті податків, про забезпечення родин військовослужбовців. Звіти повітових казначейств про надходження державних прибутків. Листування з Міністерством торгівлі та промисловості, Міністерством юстиції, Головним управління неокладних зборів, Департаментом землеробства, Департаментом державного земельного майна, Головним інженерним управління, Головним інтендантським управлінням, Головним військово-медичним управлінням, повітовими казначействами, ощадними касами з питань відкриття кредитів, про накладення стягнень за порушення правил гербового збору, про надходження недоїмок по повітах губернії, про ревізію казначейств, про діяльність торговельно-промислових підприємств губернії, про порушення правил торгівлі. Відомості про надходження окладних зборів до повітових казначейств, про відкриття кредитів Київським казначейством, про відкриття ощадних кас у містах Київської губернії при повітових казначействах, про стягнення податків та зборів з підприємств, прийняття у Київське казначейство цінності та майно від ліквідованих казначейств та ощадних кас, про охорону закладів казначейств у період мобілізації. 1877–1920 1085
187 Винне відділення. Укази Сенату про введенім акцизу на продаж горілки, про видачу патентів на роздрібну торгівлю спиртними напоями у Київській та інших губерніях. Протоколи засідань Київської казенної палати про стягнення штрафів за безпатентну винну торгівлю. Відомості про продаж вина та спирту у м. Києві та на його околицях, про кількість проданого вина та ціни на нього в губерніях Росії, про стягнення повітовими казначействами штрафів з купців за безпатентний продаж вина. Клопотання різних осіб про отримання дозволу на продаж вина та тютюну. 1783–1857 52
188 П’яте відділення. Відомості старших нотаріусів Уманського, Київського та Черкаського окружних судів про надання кредиторами позик різним особам під заставу нерухомого майна. 1915–1918 830
189 Друге відділення, 3-й стіл. Циркуляри Київської казенної палати про порядок списання недоїмок по позиках з селян- переселенців. Річний звіт Київської казенної палати про надходження державного та земського податку з нерухомого майна. Доповідні та пояснювальні записки про економічний стан сільського населення по окремих повітах і губерніях, про виявлені порушення під час оцінки нерухомого майна та розкладки земських податків. Листування з казенними палатами, податковими інспекторами, Київським повітовим з військового податку присутствієм з питань складання списків перерахованих переселенців з Київської до Сибірської губернії. Відомості про стягнення мита з різних осіб за отримане шляхом успадкування майно, про купівлю земельних ділянок міщанами, селянами та іншими особами, про стягнення квартирного податку з домовласників та поземельного податку з товариств селян, про надання позик селянам-переселенцям на землевпорядкування. 1883–1917 152
190 Друге відділення, 4-й стіл. Циркуляри Міністерства фінансів, Податкового інспектора Київської губернії, Департаменту окладних зборів про стягнення державного та земського податків з нерухомого майна різних осіб. Постанови Київської казенної палати, Київського губернського присутствія про порядок оцінки нерухомого майна та з інших питань. Статистичні відомості про обкладання державним податком з нерухомого майна по податковим дільницям м. Києва. Листування з судовими приставами, податковими інспекторами про зміни розміру податку з нерухомого майна, про проведення ревізії всіх документів з прийому платежів державного податку та недоїмок по платежам податків за нерухоме майно окремих осіб. Відомості про стягнення податків з нерухомого майна, про кількість населення в повітах та майна, яке підлягало оподаткуванню. Скарги різних осіб на неправильне відрахування державного податку з їхнього майна. Списки власників нерухомого майна. 1888–1919 487
190 дод Друге відділення, 4-й стіл. Справи за клопотаннями різних осіб про припинення обкладанням земським податком з нерухомого майна, про зміну власників сільських споруд. 1910–1914 83
191 Перше відділення, 1-й стіл. Листування з повітовими казенними палатами про заборону на погашення кредитних білетів та виплати пенсій вищим відставним військовим чинам. Відомості про заборгованості чиновників Київської казенної палати, про виплату чиновникам палати та губернського казначейства нагородних коштів, про перерахування Київською казенною палатою коштів на рахунок університетів, жіночих гімназій, Київському окружному артилерійському управлінню та іншим організація і особам для здійснення необхідних грошових операцій. Відомості про перерахування майна та землі від одних власників до інших, про купівлю земельних ділянок дворянами, селянами, міщанами та іншими особами. 1879–1911 55
193 Друге відділення, 5-й стіл. Статистичні відомості про власників нерухомого майна у міських поселеннях, торговельних та промислових підприємств. Листування з Київською губернською управою, податковими інспекторами з питань земського господарства, про обкладання окремих власників податком з нерухомого майна. Відомості про оцінку нерухомого майна окремих осіб, про встановлення розмірів землі у маєтках окремих осіб. 1905–1912 51
194 Перше відділення, 5-й стіл. Відомості про стягнення мита з різних осіб за отримане шляхом успадкування майно, про ревізії діловодства цукрових заводів та різних фабрик, про стягнення грошових зборів з доходів від грошових капіталів товариств взаємних кредитів. 1903–1912 28
195 Сьоме відділення, 1-й стіл. Листування з ліквідаційною комісією з питань звітності. Відомості про особовий склад Київської фінансової палати та повітових казначейств, про виплату зарплати чиновникам Київської казенної палати і казначейств, грошової допомоги мобілізованим в армію працівникам казенної палати, службовцям залізниць, податковим інспекторам та іншим особам. 1916–1919 17
196 Загальне відділення. Протоколи засідань Київської казенної палати. Відомості про зміни в особовому складі Київської казенної палати. Скарги окремих осіб на неправомірні дії чиновників. Списки чиновників Київської казенної палати. 1844–1846 14
196 дод Ревізьке відділення. Справи про зарахування різних осіб до купецького, міщанського, селянського товариств, про звільнення від виконання рекрутської повинності. Клопотання різних осіб про зарахування до податних станів. 1864–1917 483
197 Ревізьке відділення. Окладний стіл. Відомості про кількість сільського населення у повітах губернії, про кількість земельних угідь та їх ціну, про обкладання та надходження земельного податку з селян. Книги записів розмірів земельних позик та їх виплату позичальниками. Списки приватних землевласників та селянських товариств Київського повіту з даними про кількість землі та суми виплат поземельного податку. 1883–1917 40
199 Секретарська частина. Відомості про службову діяльність чиновників Київської казенної палати. Клопотання різних осіб щодо зарахування до штату Київської казенної палати. Формулярні списки службовців Київської казенної палати та повітових казначейств. 1875–1919 16
200 Секретарська частина. Постанови, рішення, накази, циркуляри Київської казенної палати. Розпорядження Департаменту державного казначейства про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Накази Київського губернського правління. Циркуляри Департаменту окладних зборів, Департаменту державного казначейства про порядок стягнення державного прибуткового податку з підприємств. Журнали засідань Київської казенної палати. Звіти про роботу споживчих товариств та повітових податкових інспекторів. Листування з Київським губернським правлінням, повітовими казенними палатами, земськими судами, казначействами про прийняття, переміщення та звільнення службовців Київської казенної палати, про зарахування певних осіб до міщанського стану, про порядок обкладання торговельних та промислових підприємств додатковими зборами та стягнення податків з селян, про перевірку торгівлі у населених пунктах губернії. Відомості про зміни в особовому складі Київської казенної палати, про виплату зарплати службовцям палати, про кількість жителів Київської губернії та стягнення грошових зборів. Реєстри вхідних та вихідних документів Київської казенної палати. Списки службовців палати. 1781–1920 1798
201 Секретарська частина. Укази Сенату. Циркуляри Департаменту державного майна, Департаменту окладних зборів та Київської казенної палати про складання звітних відомостей та з інших питань. Постанови Київської казенної палати про стягнення податків, надання монастирям земель. Рапорти повітових казначейств, прикордонних митниць про надходження коштів від збору податків, про затримання контрабандних товарів, про кількість зібраного хліба по повітах губернії. Журнали засідань Київської палати. Ревізькі казки різних станів населенім по повітах Київської губернії. Листування з намісницьким правлінням, Київською конторою асигнаційного банку, повітовими казначействами, провіантською канцелярією, генерал-прокурором, магістратами та наглядачами державних земель з питань видачі коштів військовим частинам, про надходження прибутків, про кількість населення губернії по ревізії, про обмін старих асигнацій на нові та з інших питань. Відомості про кількість населення Київської губернії та стягнення грошових зборів, про ціни на хліб, про зарахування різних осіб до купецького, міщанського, селянського товариств. Книги прибутків та видатків Київської казенної палати. Особові справи платників податків Київської губернії. 1782–1919 1194
202 Секретарська частина. Укази Сенату. Циркуляри Міністерства торгівлі та промисловості. Постанови, рішення Київської казенної палати про стягнення промислового податку, про переселення селян до інших губерній Російської імперії. Журнали засідань палати. Рапорти повітових казначейств про стягнення штрафів з осіб, які переховували дезертирів. Листування з губернським правлінням про надходженім податків та недоїмок, про виплату коштів пенсіонерам та інвалідам. Відомості про стягнення податків з селян, про оренду селянами земельних ділянок, про продаж хліба, вирубку лісу для будівництва казарм, про видачу паспортів різним особам, про кількість алкогольних напоїв та товарообіг у винних лавках. Книги прибутків та видатків Київської казенної палати. Клопотання селян щодо переселення в інші волості. Списки службовців казначейств. 1782–1919 433
203 Секретарська частина. Циркуляри Департаменту окладних зборів. Постанови, накази та розпорядження Київської казенної палати про порядок проведення розкладки промислового податку. Звіти про роботу споживчих товариств, податкових інспекторів Чигиринського та Радомисльського повітів. Ревізькі казки різних станів населення Київської губернії. Листування з Київським губернським правлінням, повітовими казначействами та іншими установами про стягнення різних податків, з питань продажу майна боржників. Відомості про кількість податного населення за походженням у населених пунктах Київської губернії, про надходження податків по губернії. Книга прибутків та видатків Київської казенної палати. 1785–1917 45
204 Рахунковий відділ. Листування з Київським казначейством, Департаментом Міністерства фінансів з питань відкриття кредитів. Відомості про наявність надзвичайних кредитів, про надходження та видатки за кошторисом Департаменту державної скарбниці. Кошторис видатків Департаменту митних зборів. 1918–1919 5
205 Секретарська частина. Накази Київської міської ради. Клопотання купців м. Києва щодо отримання свідоцтв на право торгівлі. 1840–1869 12
206 Казначейське відділення. Положення про стягнення податків та прибутків з орендних маєтків. Відомості про надходження коштів до Київської казенної палати від повітових казначейств. 1799–1915 3
207 Ревізьке відділення. Рішення Липовецького, Васильківського, Чигиринського та Звенигородського повітових земських судів у справах про невнесення у ревізькі казки різних осіб. 1805–1806 7
208 Ревізьке відділення. Рапорти повітових казначейств з ревізькими реєстрами про зміни у кількості податного населення по повітах губернії. Відомості про зарахування різних осіб до купецького, міщанського та інших податних станів. 1859 54
209 Четверте відділення, 4-й стіл. Відомості про оподаткування осіб особовим промисловим податком. 1911–1912 486
210 Четверте відділення, 4-й стіл. Циркуляри Департаменту окладних зборів про наданім звітів з надходження промислового податку по повітах губернії. Листування з податковими інспекторами про стягнення додаткового промислового податку на окремих дільницях м. Києва та з різних осіб. Відомості про стягнення недоїмок промислового податку, про здійснення податковими інспекторами ревізій в установах, які видавали промислові свідоцтва. Позовні справи про звільнення від арешту майна, накладеного за несплату промислового податку. 1906–1919 284
211 Четверте відділення, 4-й стіл. Відомості про діяльність податкових інспекторів, про надходження промислового податку по м. Києву та повітах Київської губернії, про обкладання додатковим промисловим податком по дільницях м. Києва. Клопотання різних осіб про звільнення від сплати недоїмок промислового податку. 1900–1918 44
212 Друге відділення, 2-й стіл. Відомості про надходження губернського та повітового земських зборів, про клопотання власників торговельних підприємств на видачу торгових свідоцтв, про продаж маєтків з публічних торгів. Списки компаній, акціонерних товариств та їх пайовиків. 1916–1918 8
213 Ревізьке відділення. Укази Сенату. Розпорядження Міністерства фінансів. Відомості про сплату промислового та прибуткового податків по губернії, про зарахування в рекрути, про надання різним особам свідоцтв на право торгівлі, про купівлю та продаж земельної власності у Київському повіті, про зарахування окремих осіб до податних станів, про стягнення податків, зборів та інших платежів. 1800–1918 276
214 Казначейське відділення. Циркуляри Київської казенної палати. Звіт Київської казенної палати про надходженім державних прибутків. Відомості повітових казначейств про надходження акцизного збору та інших платежів. Кошториси прибутків та видатків повітів Київської губернії та повітових земств. 1915–1918 27
215 Перше відділення, Ний стіл. Циркуляри Київської казенної палати податковим інспекторам про здійснення контролю за стягненням податку з нерухомого майна у містах та містечках Київської губернії. Листування з повітовими казенними палатами, прокурором Київського окружного суду, Чигиринським та Васильківським повітовими правліннями про стягнення штрафів та судових витрат з осіб різного походження. Відомості про стягнення судових витрат та штрафів з різних осіб за прострочені закордонні паспорти та ухилення від виконання військової повинності. 1899–1908 209