Алма-Атинська Декларація

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Алма-Атинська Декларація
1991
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=178/
Алма-Атинська Декларація
від 21 грудня 1991 року

Незалежні Держави

- Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Молдова, Російська Федерація (РРФСР), Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан та Україна,

прагнучи побудувати демократичні правові держави, відносини між якими розвиватимуться на основі взаємного визнання і поваги до державного суверенітету і суверенної рівності, невід'ємного права на самовизначення, принципів рівноправності і невтручання у внутрішні справи, відмови від застосування сили і погрози силою, економічних і будь-яких інших заходів тиску, мирного врегулювання спорів, поваги до прав і свобод людини, включаючи права національних меншин, сумлінного виконання зобов'язань та інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

визнаючи і шануючи територіальну цілісність одна одної і непорушність існуючих кордонів;

вважаючи, що зміцнення дружніх відносин, добросусідства і взаємовигідного співробітництва, що мають глибокі історичні корені, відповідає докорінним інтересам народів і служитиме справі миру і безпеки;

усвідомлюючи свою відповідальність за збереження громадянського миру і міжнаціонального порозуміння;

будучи прихильними до цілей і принципів Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав,

заявляють про нижченаведене:

Взаємодія учасників Співдружності буде здійснюватися на принципі рівноправності через координуючі інститути, які формуються на паритетній основі та діють у порядку, що визначається угодами між учасницями Співдружності, яка не є ні державою, ні наддержавним утворенням.

З метою забезпечення міжнародної стратегічної стабільності і безпеки буде збережено об'єднане командування військово-стратегічними силами і єдиний контроль над ядерною зброєю; сторони поважатимуть прагнення одна одної до досягнення статусу без'ядерної та (або) нейтральної держави.

Співдружність Незалежних Держав відкрита за згодою всіх її учасників для приєднання до неї держав-членів колишнього Союзу РСР, а також інших держав, що поділяють цілі і принципи Співдружності.

Підтверджується прихильність до співробітництва у формуванні і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського та євразійського ринків.

З утворенням Співдружності Незалежних Держав Союз Радянських Соціалістичних Республік припиняє своє існування.

Держави-учасниці Співдружності гарантують відповідно до своїх конституційних процедур виконання міжнародних зобов'язань, що випливають із договорів і угод колишнього Союзу РСР.

Держави-учасниці Співдружності зобов'язуються неухильно дотримуватись принципів цієї Декларації.

Президент Азербайджанської Республіки А. Муталібов

Президент Республіки Вірменія Л. Тер-Петросян

голова Верховної Ради Республіка Білорусь С. Шушкевич

Президент Республіки Казахстан Н. Назарбаєв

Президент Республіки Киргизстан А. Акаєв

Президент Російської Федерації (РРФСР) Б. Єльцин

Президент Республіки Молдова М. Снігур

Президент Республіки Таджикистан Р. Набієв

Президент Туркменістану С. Ніязов

Президент Республіки Узбекистан І. Карімов

Президент України Л. Кравчук

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).