Архів:ДАДнО/Д

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Архів:ДАДнО
Державний архів Дніпропетровської області. Фонди дорадянського періоду
https://dp.archives.gov.ua/index.php/system-box/72-descriptions/559-opysy-periodu-do-1918-roku

Фонди дорадянського періоду[ред.]

Назва фонду Крайні дати Справ
11 Канцелярія Катеринославського губернатора, м. Катеринослав
20 Катеринославське губернське правління, м. Катеринослав
23 Старший фабричний інспектор Катеринославської губернії, м. Катеринослав
33 Катеринославське губернське у справах товариств та союзів присутствіє, м. Катеринослав
34
41 Новомосковський повітовий землемір Катеринославської губернії
54 Катеринославське губернське з військової повинності присутствіє, м. Катеринослав
70 Катеринославська казенна палата, м. Катеринослав
72 Катеринославська палата цивільного суду, м. Катеринослав
104 Катеринославське духовне правління, м. Катеринослав 1768-1784 74
106 Катеринославська духовна консисторія, м. Катеринослав
113 Катеринославська губернська тюремна інспекція, м. Катеринослав
120 Катеринославська губернська земська управа, м. Катеринослав
132 Катеринославська губернська будівельна та дорожня комісія Головного управління шляхів сполучення, м. Катеринослав
134 Катеринославська контора іноземних поселенців Півдня Росії, м. Катеринослав 1781–1857 993
159 Катеринославська повітова комісія у справах виборів у III Державну думу, м. Катеринослав
177 Катеринославський окружний суд, м. Катеринослав
179 Канцелярія завідуючого державним земельним майном в Катеринославській губернії Головного управління землеустрою та землеробства лісового департаменту, м. Катеринослав
193 Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція
259 Олександрівський Південно-російський завод акціонерного товариства Брянського рейкопрокатного, залізоробного і механічного заводу, м. Катеринослав
282 Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії
367 Катеринославський губернський прокурор, м. Катеринослав
368 Катеринославська палата кримінального суду, м. Катеринослав
375 Катеринославський верхній земський суд, м. Катеринослав
379 Катеринославський нижній земський суд, м. Катеринослав
435 Верхня розправа Катеринославського намісництва, м. Катеринослав
444 Катеринославське міське поліцейське управління, м. Катеринослав
463 Дніпровський завод Південно-Російського металургійного товариства, с. Кам'янське Катеринославської губернії, з 1917 р. м. Кам'янське Катеринославської губернії
465 Прокурор Катеринославського окружного суду, м. Катеринослав
467 Катеринославський совісний суд, м. Катеринослав
468 Катеринославський губернський магістрат Катеринославського намісництва, м. Катеринослав
469 Катеринославська міська дума і управа, м. Катеринослав
473 Катеринославський губернський комітет опікунського товариства тюрем, м. Катеринослав
501 Криворізький нотаріус Джалалов Василь Лазаревич, м. Кривий Ріг Херсонської губернії
520 Управління Катеринославської поштово-телеграфної округи, м. Катеринослав
522 Катеринославська чоловіча гімназія, м. Катеринослав
523 Криворізький нотаріус П. Зубенко, м. Кривий Ріг Херсонської губернії
540 Волосні правління Катеринославської губернії (об'єднаний фонд)
553 Криворізький нотаріус Гризунов Є., м. Кривий Ріг Херсонської губернії
557 Катеринославський губернський лісоохоронний комітет Міністерства землеробства та державного майна, м. Катеринослав
558 Катеринославське лісництво лісового департаменту Міністерства державних маєтностей, с. Діївка Катеринославського повіту Катеринославської губернії
559 Катеринославський дворянський земельний банк, м. Катеринослав
560 Криворізький нотаріус Федоров М.М., м. Кривий Ріг, Херсонської губернії
561 Гарбузівське сільське правління, с. Гарбузівка Катеринославського повіту Катеринославської губернії
566 Управління Катеринославської залізниці, м. Катеринослав
630 Катошинське сільське правління, с. Катошине Катеринославського повіту Катеринославської губернії
634 Урядовий інспектор при заводі землеробних машин та знарядь братів Карташевських, м. Нікополь Катеринославської губернії
646 Нікопольський казенний очисний винний склад № 16 управління 5-го акцизного округу, м. Нікополь Катеринославської губернії
648 Катеринославська межова контора м. Катеринослав
654 Катеринославська повітова землевпорядна комісія, м. Катеринослав
655 Павлоградська повітова землевпорядна комісія, м. Павлоград Катеринославської губернії
660 Верхньодніпровська повітова землевпорядна комісія, м. Верхньодніпровськ Катеринославської губернії
665 Криворізький нотаріус В.М. Добровольський, м. Кривий Ріг Херсонської губернії
672 Канцелярія Новоросійського оберфорштмейстра
674 Покровська поштово-телеграфна контора, с. Покровське Олександрівського повіту Катеринославської губернії
677 Фотографічні картки учасників різних революційних партій царської Росії (колекція)
678 Комісія з купівлв коней в Катеринославській губернії Управління кінного складу діючої армії, м. Катеринослав
679 Канцелярія Катеринославської районної заводської ради, м. Катеринослав
681 Катеринославське губернське у земських і міських справах присутствіє, м. Катеринослав
687 Новомосковський повітовий земський з'їзд, м. Новомосковськ Катеринославської губернії
688 Катеринославський повітовий комітет Всеросійського земського союзу (Відділ допомоги біженцям), м. Катеринослав
689 Інженер-гідротехнік при Таврійсько-Катеринославському правлінні землеробства та державного майна, м. Катеринослав
691 Рада товариства допомоги гірникам Півдня Росії, м. Катеринослав
692 Акціонерне товариство Ландварівського дротяно-цвяхового заводу братів Фрумкіних, м. Катеринослав
693 Катеринославське губернське з судових справ присутствіє, м. Катеринослав
694 Катеринославський губернський комітет Всеросійського земського та міського союзів з постачання армії, м. Катеринослав
697 Нікопольське сільське правління, м. Нікополь, Катеринославського повіту та губернії
701 Акціонерне товариство "Віккерс" з виробництва електроустаткування, м. Катеринослав
702 Катеринославська губернська поштово-телеграфна контора, м. Катеринослав
703 Завідуючий Катеринославським губернським відділом заготівель для військових робіт Варшавської округи шляхів сполучення, м. Катеринослав
704 Контора Ернестенських антрацитових копалин М. Каменьковича, м. Катеринослав
705 Нікопольська організація єврейської соціал-демократичної партії "Паолей Ціон", м. Нікополь Катеринославської губернії
706 70-та Катеринославська дружина ратників, м. Катеринослав
707 Фотографічні картки з дактилоскопічними відбитками учасників різних революційних партій (колекція) 1902-1916 457
741 Катеринославська казенна суконна фабрика, м. Катеринослав
817 Павлоградський повітовий комітет допомоги хворим та пораненим бійцям Всеросійської Спілки земств і міст, м. Павлоград Катеринославської губернії
818 Тимчасова господарчо-будівельна комісія з будівництва нового збройного заводу в м. Катеринославі при Головному артилерійському управлінні, м. Катеринослав
821 Уповноважений голови Особливої наради з оборони держави в Катеринославській губернії, м. Катеринослав
822 Механіко-котельний завод "Товариство інженерів Гняздівських і К", м. Катеринослав
823 Катеринославський кафедральний Преображенський собор, м. Катеринослав
824 Прокураторскій нагляд Катеринославського вищого військового суду, м. Катеринослав
825 Присяжний повірений Анісімов С.С. — член Харківської судової палати, м. Катеринослав
826 Присяжний повірений Гальперін С.І. — член Харківської судової палати, м. Катеринослав
829 Управління Павлоградського повітового військового начальника військового Міністерства, м. Павлоград Катеринославської губернії
830 Керуючий поштовою частиною Катеринославської губернії поштового Департаменту Міністерства внутрішніх справ, м. Катеринослав
831 Катеринославський повітовий комітет Всеросійської селянської спілки, м. Катеринослав
832 Управління Новомосковського повітового військового начальника, м. Новомосковськ Катеринославської губернії
833 Катеринославське відділення Волзько-Камського комерційного банку, м. Катеринослав
834 Кам'янський відділ спілки російських робітничих людей, с. Кам'янське Катеринославського повіту та губернії
835 Мировий суддя 11-ої дільниці Катеринославського судово-мирового округу, м. Нікополь Катеринославської губернії
836 Нікопольська міська управа, м. Нікополь Катеринославської губернії
838 Управління по розробці залізних руд на придатних землях Кривого Рогу, заорендованих Брянським акціонерним товариством, м. Кривий Ріг Херсонської губернії
839 Мировий суддя 12-ої дільниці Катеринославського повітового судово-мирового округу. с. Новопавлівка Катеринославського повіту і губернії
856 Катеринославський нотаріус Ольшевський О.М., м. Катеринослав
858 Документи і матеріали з історії дореволюційного Катеринослава (колекція)
859 Новоросійська палата суду і розправи, м. Новоросійськ
861 Олександрівське сільськогосподарське друге позико-кредитне товариство, с. Олександрівка Покровської волості Олександрівського повіту Катеринославської губернії
863 Центральне технічне бюро торгово-промислових службовців Катеринославської губернії, м. Катеринослав