Архів:ДАКрО/Р-285

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ДАКрО/Р
Р-285. Маловисківська районна рада народних депутатів та її виконавчий комітет, м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області


Описи[ред.]

Назва Крайні дати Справ
1 Постанови, рішення, розпорядження, директиви, положення, інструкції ВУЦВК, РНК СРСР і УСРР, НКВС СРСР, Народного комісаріату фінансів СРСР, окрвиконкому з питань землевпорядкування, запровадження єдиного сільськогосподарського податку, проведення сільськогосподарських кампаній, ліквідації неписьменності, організації колгоспної торгівлі та надання пільг родинам червоноармійців.

Статути машинно-тракторних товариств. Протоколи засідань окружного, районного виконкомів, сільрад, районної та сільських виборчих комісій, загальних зборів членів земельних громад. Плани роботи виконкомів районної і сільських рад та звіти про їх виконання. Звіти про роботу шкіл та відомості про економічний та політичний стан району, склад населення, переселення громадян та наділення їх землею, роботу трудових шкіл, організацію промислово-кооперативних та машинно-тракторних товариств, проведення колективізації. Бухгалтерські документи. Списки жителів району, платників сільськогосподарського податку, червоноармійців, призовників та допризовників, а також куркулів і розкуркулених, неписьменних і малописьменних громадян, дітей, учнів і вчителів трудових шкіл, переселенців та членів релігійних громад, виборців та осіб, які були позбавлені виборчих прав. Свідоцтва про акти громадянського стану. Характеристики розкуркулених і виселених за межі району громадян. Заяви громадян. Документи з особового складу. Листування з сільрадами, підприємствами, установами з адміністративно-господарських питань.

1923-1930 757
2 Постанови, циркуляри, розпорядження Ради праці та оборони, Народного комісаріату фінансів УСРР, окрвиконкому з питань виконання планів хлібозаготівлі, проведення оподаткування населення, забезпечення охорони правопорядку, а також кадрових питань.

Протоколи районних з’їздів жінок, членів КНС та засідань виконкомів районної і сільських рад та їх комісій, районних кооперативних нарад, нарад працівників райвиконкому та членів земельних громад. Плани роботи райвиконкому, виконкомів сільських рад району та звіти про їх діяльність. Відомості про стан колективізації, виконання планових показників. Документи (протоколи, статути, списки) з організації товариств кустарів і ремісників, машинно-тракторних та скотарсько-молочарських товариств. Документи (протоколи, списки) комісій по виборах депутатів до місцевих рад. Фінансово-бухгалтерські документи. Акти ревізій сільрад. Списки працівників сільрад, членів спілки кустарів і ремісників, допризовників та платників єдиного сільгоспподатку. Заяви громадян. Листування з окрвиконкомом, окрвійськкоматом, окрадмінвідділом, сільрадами району з питань виконання планів хлібозаготівлі, обліку військовозобов’язаних, організації навчання допризовників, оздоровлення дітей, надання допомоги родинам червоноармійців, а також кадрових питань.

1923-1933 540
3 Судово-земельні справи 1923-1929 404
4 Рішення звужених засідань виконкому, розпорядження голови райдержадміністрації. 1959-1964,1966-1968,1971-1991,1993-1998 30
5 Постанови, рішення, розпорядження РНК УРСР, облвиконкому та обкому КПУ з адміністративно-господарських та фінансових питань.

Статути сільськогосподарських артілей району. Протоколи сесій, пленумів, засідань президії районної ради та її виконкому. Плани роботи та звіти про їх виконання. Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, громадські організації, проведення організаційно-масової роботи. Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. Документи (рішення, клопотання, протоколи, акти) про нагородження працівників району державними нагородами. Штатні розписи, фінансово-бухгалтерські документи. Списки громадян, яких було вивезено до Німеччини у 1941-1944 роках.

1944-1991 815