Архів:ДАОО/37

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ДАОО/Д
37. Херсонська духовна консисторія
http://archive.odessa.gov.ua/el_arh/metrika/fond-037/
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797 - 1939. / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. упорядн. - Одеса: Бондаренко М.О., 2015. - 240 с. (Праці Державного архіву Одеської області. - Т.XLIV)
Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 2: Православ'я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922 / Кол упор.; ред. Л.Г.Білоусова. - Одеса, 2011. - 407 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXIII

Покажчик. Фонд Херсонської духовної консисторії. Відомості про метричні записи в фондах Держархіву Одеської області. // Автори Пивовар А. В., Ковтун М. В.

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть I. 1800-1831 гг. // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, Т.Е.Волкова, Г.Л.Малинова, В.В.Харковенко. - Одеса, 2000. - 364 c. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. II) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part I. 1800-1831 / Auth., comp. by L.G.Belousova, T.E.Volkova, G.L.Malinova, V.V.Kharkovenko (Proceedings of the State Archives of Odessa Region. - Vol. II; Rus.)

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть II. 1834-1852 гг // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, Т.Е.Волкова, Г.Л.Малинова, В.В.Харковенко. - Одеса, 2002. - 372 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. VIII) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part II. 1834-1852 / Auth., comp. by: L.G.Belousova, T.E.Volkova, G.L.Malinova, V.V.Kharkovenko (Proceedings of the State Archives of Odessa Region. - Vol. VIII; Rus.)

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть III. 1853-1874 гг // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, Т.Е.Волкова, Г.Л.Малинова, В.В.Харковенко // Труды Государственного архива Одесской области. - Т. ХI. - Одесса, 2004 - 242 с. [Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part III. 1853-1874 / Auth., comp. by: L.G.Belousova, T.E.Volkova, G.L.Malinova, V.V.Kharkovenko // Proceedings of the State Archives of the Odessa Region. - Vol. ХI. - Odessa, 2004. - 242 p. (Rus)].

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть IV. 1875-1891 гг // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, Т.Е.Волкова, Г.Л.Малинова, В.В.Харковенко. - Одеса, 2005. - 334 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XII) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part IV. 1875-1891 / Auth., comp. by: L.G.Belousova, T.E.Volkova, G.L.Malinova, V.V.Kharkovenko (Proceedings of the State Archives of Odessa Region. - Vol. ХII; Rus.)

Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть V. 1891-1906 гг // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, Т.Е.Волкова, Г.Л.Малинова, В.В.Харковенко. - Одеса, 2006. - 320 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XV) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part V. 1891-1906. / Auth., comp. ву: L.G.Belousova, T.E.Volkova, G.L.Malinova, V.V.Kharkovenko (Proceedings of the State Archives of the Odessa Region. - Vol. ХV; Ukr.)

Греки Одессы. Именной указатель метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Часть VI. 1907-1920 гг // Авт. и сост.: Л.Г.Белоусова, А.В.Мартыненко, А.М.Паниван, М.Г.Батурина, А.Е.Бух. - Одеса, 2009. - 344 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXVII) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part VI. 1907-1920 / Auth., comp. bу: L.G.Belousova, A.V.Martynenko, A.M. Panivan, M.G.Baturina, A.E.Buch (Proceedings of the State Archives of the Odessa Region. - Vol. ХXVII; Ukr.)

Греки Одессы Именной указатель метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви Часть I. 1799-1831, 1836 гг. - Изд. 2-е дополненное // Авт.-сост.: Л.Г.Белоусова, С.Е.Березин, Т.Е.Волкова, В.В.Харковенко, Г.Л.Малинова, А.В.Мартыненко, А.М.Паниван, М.Г.Батурина, С.Н.Герасимова. - Одеса, 2014. - 552 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXVIII) -- Greeks in Odessa. Name Index for the Metric Books of the Odessa Greek Trinity Church. Part I. 1799-1831, 1836. - 2nd ed., addit. / Auth., comp. bу: L.G.Belousova, S.E.Berezin, T.E.Volkova, V.V.Harkovenko, G.L.Malinova, A.V.Martynenko, A.M. Panivan, M.G.Baturina, S.N.Gerasimova (Proceedings of the State Archives of the Odessa Region. - Vol. ХXVIII; Rus.)

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. // Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. упорядн. - Одеса: Бондаренко М.О., 2015. - 240 с. (Праці Державного архіву Одеської області. - Т.XLIV)-- State Archives of Odessa Region. Summary Catalogue for the Metric Books. Part 2: Orthodox churches: Khersonskaya and Podilskaya orthodox consistories, 1852-1922 / Group of compilers. - Odesa, 2015 (Proceedings of the State Archives of Odessa Region - Vol. XLIV; Ukr., Rus.)


Описи[ред.]

Анотація опису Крайні дати Од. зб.
1 (канцелярія) 1778–1908 4084
(канцелярія) 1758–1928 1025
2 метричні книги м. Одеси та передмість, Ананьївського, Єлисаветградського, Тираспольського, Олександрійського, Херсонського повітів Херсонської губернії 1870–1878 147
(канцелярія) 1783–1918 776
(канцелярія) 1900–1919 7413
3 метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Ананьївського, Вознесенського, Бобринецького, Єлисаветградського, Одеського, Олександрійського, Ольвіопольського, Тираспольського і Херсонського повітів Херсонської губернії, а також Новоросійських військових поселень 1780–1869 1666
метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Одеського повіту 1839–1881 307
4 метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Ананьївського, Бобринецького, Вознесенського, Новомиргородського, Одеського, Олександрійського, Ольвіопольського, Тираспольського, Херсонського, Єлисаветградського повітів Херсонської губернії, а також Новоросійських військових поселень. Укази Синоду, протоколи засідань Херсонської Духовної Консисторії, фінансові звіти тощо 1780–1918 240
5 метричні книги церков сіл Добрянка и Сухий Ташлик; формулярні списки священиків Варварівської церкви с. Ольвіополь 1776–1860 28
6 метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту 1814–1878 132
7 метричні книги Ананьївського повіту 1843–1877 7
8 метричні книги Аккерманського, Балтського, Ізмаїльського і Тираспольського повітів 1806–1915 88
9 метричні книги Успенської церкви с. Олександрівка (Арнаутівка) Одеського повіту 1860–1882 6
10 метричні книги передмість Одеси, Ананьївського, Одеського і Єлисаветградського повітів Херсонської губернії та Балтського повіту Подільської губернії 1821–1888 53
11 метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту 1875–1911 22
12 метричні книги м. Одеси і передмість 1875–1883 80
13 метричні книги м. Одеси і передмість, пароплавів, Григоріє-Безюкова монастиря (1889–1912), Одеського старообрядницького молитовного будинку (1884–1906), Софіївської церкви у маєтку Фальц-Фейна (1889–1912) та ін.; шлюбні обшуки Одеського Преображенського Собору (1913–1914), одеських церков – Успенської (1918), Покровської (1919–1920), Олексіївської (1920), Стрітенської (1920) і Входоієрусалимської (1893–1918), Петропавлівської с. Павлівки Тираспольського повіту 1882–1925 1189
13a метричні книги Вірменської Апостольської церкви імені Григорія Просвітителя м. Одеси — всі справи опису виділено в окремий фонд — 924 1845–1922 10
13б метричні книги старообрядницької громади м. Одеси 1907–1919 39
13в метричні книги міської управи про сектантів м. Одеси та осіб, що не належали ні до якої віри 1907–1919 3
13г метричні книги 2-ї Одеської громади євангельських християн 1912–1921 10
14 метричні книги передмість м. Одеси, Одеського, Тираспольського повітів 1876–1890 167
15 метричні книги м. Одеси і передмість, Вознесенського, Одеського, Олександрійського, Тираспольського, Херсонського, Єлисаветградського повітів, міст Миколаєва, Олександрії, Херсона, Єлисаветграда; військових поселень Богданівка, Білоусівка, Щербанка та ін. 1784–1869 45
16 метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту 1891–1917 79
17 метричні книги Одеського повіту (села Олександрівка, Благоєве, Баранівка, Баранове, Великий Буялик, Ново-Миколаївка, Северинівка, Шарове, Євгенівка) 1858–1919 13