Перейти до вмісту

Архів:ДАС/видання

Матеріал з Вікіджерел
Архів:ДАС
Державний архів міста Севастополя. Видання архіву, покажчики, путівники, інші праці

Видання архіву з інформацією про метричні книги

[ред.]
Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: міжархівний довідник. – Том 3: Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Упорядн.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2010. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)

Видання з інформацією про склад фондів архіву

[ред.]

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви // Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К., 2005. — 692 с. — (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). — ISBN 966-625-029-2.