Вікіджерела:Бібліотека для рускои молодежи

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бібліотека для української молодіжі
під ред. Юліан Насальський, потім Зенон Кирилович (з 1920)

Коломия: Бистриця
Том Випуск Автор Перекладач Назва Рік
1 1 Данило Лепкій Повѣнь : оповѣданє зъ житя малоруского люду 1894
2 1 Франца Гофмана Иванъ зъ Веренъ Люнко : оповѣданє 1894
3 2 Франца Гофмана Судиголовъ Покрышка Невыслѣдими стежки : оповѣданє 1894
4 3 Данило Лепкій Чужа кривда не загрѣє : оповѣданє зъ житя малоруского люду 1894
5 3 Вильгельма Берґзея
переказана зъ устъ народа
Ольга Кобыляньска
Димитріємъ Г. Третякомъ
Дивна но̂чъ : дуньске оповѣданє про страхо̂въ
Знайдонъ : небылиця
1894
6 4 Франца Гофмана Александеръ Сероичковскій Прави̂ Люде : оповѣданє 1894
7 5 Т. М…цъ По погодѣ громы : оповѣданє зъ княжихъ часо̂въ 1895
8 6 переказана зъ устъ народа Димитріємъ Г. Третякомъ Покотигорошокъ : казка-небылиця 1895
9 6 за Ф. Гофманомъ Евгеній Мандычевскій Блудный сынъ 1895
10 7 Данило Млака Алій, Паша Янины, и Суліоты : историчный образъ зъ житя южнои Альбаніѣ 1895
11 8 Стефанъ Пятка На вакаціяхъ 1895
12 8 Вильгельма Гавфа Ефрозина Билинкевичь Байки. [В 2 ч.]. Ч. I 1895
13 9 Стефанъ Пятка
Теодоръ Яницкій
Ернеста Ґотвальда


Евфрозина Билинкевичь
Сынъ Невымовного
Сестры-яго̂дки и князь-грибикъ : казка по̂дго̂рска
Вѣрный песъ : повѣсть
1896
14 9 Олекса Булка О дванайцяти таблицяхъ : оповѣданє по̂сля народныхъ казокъ 1896
15 10 Ю. Варчинъ Романъ, князь Галицкій : повѣсть исторична 1896
16 11 Франца Гофмана
Василій Чернецкій
Александеръ Сероичковскій
Вуйко и сестрѣнець : оповѣданє
Шведы во Львовѣ 1704 року : исторична повѣстка
1896
17 12 Вильгельма Гавфа Ефрозина Билинкевичь Байки. [В 2 ч.]. Ч. II 1896
18 12 по̂сля народныхъ оповѣдань
Пієтарого Пейверинты
Александеръ Манастырскій
Ольга Кобыляньска
Два хитруны : гумореска-смѣховинка
На ярмарку : финьска новеля
1896
19 13 Ю. Варчинъ Щастє за моремъ : повѣстка на тлѣ рускои емиграціи до Бразиліи. [В 2 ч.]. Ч. I 1897
20 13 Василій Чернецкій
Александеръ Манастырскій

Два опасни̂ зъ исторіи шведскои : исторична повѣстка
Єи пташина
1897
21 14 Ю. Варчинъ Щастє за моремъ : повѣстка на тлѣ рускои емиграціи до Бразиліи. [В 2 ч.]. Ч. II 1897
22 14 Теодоръ Яницкій Романъ и Гертруда : историчне оповѣданье 1897
23 15 Василій Чернецкій Звѣстки о мѣстѣ Перемышли 1897
24 15 Іеронимъ Калитовскій
Александеръ Манастырскій
Гостина св. Николая : драматична игра въ чотырохъ выходахъ
Похоронъ жовнѣра : оповѣданье зъ житя буковиньскихъ русино̂въ
1897
25 16 Евгеній Мандычевскій Ярополкъ I : повѣстка зъ першихъ початко̂въ христіяньства на Руси 1897
26 16 Олекса Булка Пѣстунъ Іисуса : оповѣданє зъ устъ народа 1897
27 17 Александеръ Сероичковскій По ховзко̂й дорозѣ : оповѣданє для молодежи 1898
28 17 Франца Валюшка
Стефанъ Пятка
Плятона Карпиньского
Перлы въ глубинахъ
Колядники
1898
29 18 Данило Лепкій Василько князь Теребовельскій : историчне оповѣданє 1898
30 18 Вильгельма Каммрера Яковъ Зробекъ Опирь : смѣховинка въ трехъ во̂дслонахъ 1898
31 19 Николая Устыяновича Страсный Четверъ: повѣсть верховиньска изъ мѣсцевыхъ поговорокъ 1898
32 19 Евгенія Мандычевского Добра дитина : оповѣданє 1898
33 20 Стефанъ Шоробура Два приятелѣ : оповѣданє біблійне 1898
34 20 Данило Млака I. Гуцульська доля : образокъ зъ житя; II. Одисея папугая 1898
35 TODO
36 22 Тома Дуткевичь Подорожь до Іерусалима 1899
37 23 Ю. Варчинъ Цвѣты и бодяки : образки и оповѣданя. [В 2 ч.]. Ч. I 1899
38 24 Ю. Варчинъ Цвѣты и бодяки : образки и оповѣданя. [В 2 ч.]. Ч. II 1899
39 25 Данило Лепкій Селяньска дитина 1900
40 25 Данило Лепкій З сельских образків 1900
41 26 Іосифа Стрѣтара Илько Кузѣвъ Ивась “Буде” 1900
42 26 Ивана Крека Илько Кузѣвъ Боже благословеніє : оповѣданє 1900
43 26 зо̂бравъ о. Михаиль Мосора Народни̂ казки. [В 2 ч.]. [Ч. I] 1900
44 27 Андрей Веретельникъ Два братя : оповѣданє 1900
45 27 Вильгельма Каммерера Яко̂въ Зробек Зво̂нокъ : образъ въ пяти во̂дслонахъ 1900
46 27 зо̂бравъ о. Михаилъ Мосора Народни̂ казки. [В 2 ч.]. [Ч. II] 1900
47 28 по̂сля народнихъ оповѣдань Францъ Мешко Повѣрка 1900
48 TODO
49 29 Андрей Веретельникъ Для своихъ ро̂дныхъ : оповѣданє зъ житя славного чоловѣка 1901
50 29 Левъ Лотоцкій

о. Михаилъ Мосора
Сила молитвы: образокъ зъ сельского житя
Сало : народна казка
1901
51 30 Стефанъ Шоробура Наши̂ дѣти : повѣсть зъ народного житя 1901
52 31 Євгеній Даниловичь По̂дъ прапоромъ правды : историчне оповѣданє 1901
53 31 зъ польского Параня Шведъ Дѣвиця Орлеаньска 1901
54 32 Оттона Гофмана Иванъ Франчукъ Тирольски̂ героѣ 1901
55 32 зъ “Тысяча и однои ночи” Мих. Ивашко Три княжевичѣ и чаро̂вна птиця 1901
56 33 Едмонда де Амічіса Данило Бодревичь Найдена сотка : оповіданє 1902
57 33 В. Каммерера
о. Іосифъ Застырець
Евгеній Гуцайло
Во̂нъ здурѣвъ : смѣховинка въ трехъ во̂дслонахъ
Зъ нашои бувальщины
1902
58 34 Теодоръ Яницкій Утопленый : оповѣданє зъ народного житя 1902
59 34 Вильгельма Берґзея Ольга Кобыляньска Шимельмана ко̂нь : дуньске оповѣданє про духо̂въ 1902
60 35 Данило Млака
Г. А. П. [Генрик Полянський]

Паничь Леонидъ : образъ зъ недавного житя
Татаре въ Папортнѣ : оповѣданє
1902
61 36 Андрей Веретельникъ Маруся Богуславка : оповѣданє зъ давнои минувшины 1902
62 36 по̂сля народныхъ казокъ Олекса Булка Божа воля : оповѣданє 1902
63 37 Всегорьевъ [Полянський О.] Варвара : исторично-религійна драма въ 4 актахъ зъ прольогомъ и епильогомъ 1903
64 38 С. И. Я. Исторія кола въ плотѣ : повѣсть зъ маломѣщанского житя 1903
65 38 о. Кирилъ Селецкій О власных силахъ [В 3 ч. Ч. I–II] 1903
66 39 Андрей Веретельникъ Щасливи̂ : образокъ зъ народного житя 1903
67 39 С. И. Я. Два ровесники : образокъ зъ народного житя 1903
65 39 о. Кирилъ Селецкій О власных силахъ [В 3 ч. Ч. III] 1903
69 40 Франца Мешка Илько Кузѣвъ Драма на селѣ : оповѣданє 1903
70 40 Олекса Булка
Шекспир В.

Андрей Веретельникъ
Царь и три єго сыны : народна казка-небылиця
Сонъ лѣтнои ночи: чаро̂вна казочка
1903
70 41 А. В. Штерн Матвѣй Поповичь Батько: оповѣданє 1904
71 41 І. Я. Луцыкъ Добрый сынъ : фантастичый образокъ драматичный въ 4 актахъ 1904
72 41 Андрей Веретельникъ Двѣ вѣдьмы : повѣстка 1904
73 42 Андрей Веретельникъ Без проводу : оповѣданє 1904
74 42 Генрикъ А. Поляньскій Прочь з простацвомъ, въ гору просвѣщенє : театральне представленє 1904
75 42 Кирилъ Селецкій О власныхъ силахъ. О. Іоаннъ Снѣгурскій 1904
76 43 Рускій Сіон Даміянъ Шарабунъ Дубовый крестъ : оповѣданє 1904
77 43 Г. Р. Каргрем Н. Н. Н. На лонѣ природы : оповѣданє 1904
78 44 по̂сля св. книгъ старого завѣта Стефанъ Шоробура Обнова Короны : біблійне оповѣданє 1904
79 44 А. Веретельникъ Герой-нево̂льникъ : оповѣданє зъ часо̂въ турецкои неволѣ 1904
80 44 Федір Достоєвський Любомиръ Селянскій[1] По̂дъ напоромъ совѣсти 1904
81 45 на основѣ народнои темы оповѣвъ Федо̂р Пташникъ Послѣдна месть опрышко̂въ 1905
82 45 Іосифа Вошняка И. Кузѣвъ Блаженніи миротворцы 1905
83 45 “Велики̂ лєґенды M. d'Humsac”
М. Залевскои
?
Иванъ Богдановичь
Жидъ, вѣчный бурлакъ
Печера въ Чорногорѣ
1905
84 46 Теодоръ Фрызъ Богъ покарає : оповѣданє для молодых товаришо̂въ 1905
85 46 Данила Млаки
Василя Ильницкого

[подавъ Сильвестеръ Калинець]
Турецки̂ бранцѣ : оповѣданє
Рогнѣда Горислава : оповѣданє
1905
86 47 Стефанъ Шоробура Рахмане : оповѣданє зъ житя сельского народа 1905
87? 47 Теодоръ Фрызъ Где доля? 1905
87? 47 зъ давныхъ записокъ подавъ Сильвестеръ Калинець Княжна Галя : повѣсть зъ часо̂въ передъ крещенємъ Руси 1905
89 48 по̂сля народного оповѣданя
по̂сля великорусского оригиналу
за Шілєра Турандотомъ
В. Харука
?
Богданъ Лукашевичъ
Царѣвна въ неволи
Царь-калѣка
Побѣда любови
1905
90 48 подавъ П. Ч. Двѣ лєґенды : I. Законъ Бальдера : (норвежска леґенда). II. Смерть Зиґфріда : (зъ нѣмецкои епопеи “Недоля Нібелюнґо̂въ”) 1905
91 49 Олекса Булка О дванайцяти таблицяхъ : оповѣданє по̂сля народныхъ казокъ 1906
92? 50 Бождаръ Межиусобицѣ : историчне оповѣданє зъ XII вѣка 1906
92? 50 ? Володимиръ Т. Купчиньскій Чорногорцѣ : оповѣданє зъ Турецкои во̂йны 1843 р. 1906
93 51 Анто̂нъ Лотоцкій I. Ольга : идилля; II. Бузьки : оповѣданє зъ житя школярика 1906
94 51 за дозволомъ Д. Вѣнцковского Сильвестеръ Калинець Пройдисвѣтъ Хвальницкій и его пригоды на суши и на мори 1906
95 52 Александеръ П. Горуцкій Кривоприсяга : повѣсть 1906
96 52 Ил. Ю. Ц-вичъ Жартъ : оповѣданє зъ житя буковиньского люду 1906
TODO
107 57 Николая Устыяновича Месть верховинця : повѣстка по правдиво̂мъ случаю 1907
108 57 Андрей Веретельникъ Жаръ-птыця : казка зъ народныхъ устъ 1907
109 58 П. Хохолушкомъ Яромиръ Ярославичь Змѣй Нотяйскій : повѣсть зъ часо̂въ борбы Сербо̂въ зъ Турками [1806 р.] 1908
110 58 Адальберт Штіфтер Мирославъ Миронъ Три ковалѣ свого щастя : оповѣданє 1908
111 59 Фр. Гофман Ярославъ Пастернакъ Скарбъ Инки 1908
112 59 зложивъ Иван В. Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. I 1908
113 60 на основѣ правдивои подѣѣ, начертанои Еллядіємъ Г. А. П. Борба доброго зо̂ злымъ : драматъ въ трехъ актахъ а въ пяти во̂дслонахъ 1908
114 60 зложивъ Иван В. Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. II 1908
115 61 Артура Цаппа Петро Гарасименко Жоля : новеля 1909
116 61 зложивъ Иван В. Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. III 1909
117 62 Г. зъ Ж. Правда горою : оповѣданє зъ сельского житя 1909
118 62 Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. IV 1909
119 63 подавъ Никола Голярь Забобоны : оповѣданє зъ народного житя 1909
120 63 по̂сля К. Шмида о. Кирилъ Селецкій Икона Пречистои Дѣвы 1909
121 64 зъ польского
о. Кирилъ Селецкій
И. Б.
Елиза : оповѣданє зъ житя Чеченцѣвъ
Гадра исповѣдниця : оповѣданє зъ житя Арабскихъ Христіян
1909
122 64 Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. V 1909
123 65 по̂сля нѣмецкого оповѣданя В. М. Н. На мано̂вцяхъ 1910
124 65 по̂сля народныхъ оповѣдань
по̂сля оповѣданя Г. И. Успенского
А. М.
Романъ П. Куровецкій
Два хитруны
Пятниця
1910
125 66 Мих. Слобода Скарбъ Оксаны : оповѣданє зъ недавнои минувшости 1910
126 66 подавъ
за Uid'омъ переповѣвъ свобо̂дно
Николай Голярь
М. Сл.
Чотыри вечеры: образокъ зъ народного житя
Тихи̂ героѣ : образокъ на тлѣ француско-нѣмецкои во̂йны
1910
127 67 Стефанъ Ковалѣвъ Оповѣданя. [В 2 ч.]. Ч. I 1910
128 67 Стефанъ Ковалѣвъ Оповѣданя. [В 2 ч.]. Ч. II 1910
129 68 Евгенія Згарского Рукавичка : повѣсть 1910
130 68 Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. VI 1910
131 68 Іеронимъ Калитовскій Гостина св. Николая : драматична игра въ чотырохъ выходахъ 1910
132 69 Дмитро из Остры [Вінцковський Д.] Завѣщанье : повѣсть 1911
133 69 Олекса Вагилевичъ Побѣда свѣтла надъ тьмою : образъ сценичный зъ народного житя въ VI діяхъ 1911
134 70 Фр. Гофмана Романъ Викторовичъ Рождество Христовое : оповѣданье 1911
135 70 Ю. Загородскій
зъ великоруского переповѣвъ

Романъ Викторовичъ
Закляте озеро
Во̂дъ чого згинула Баба-Язя : сказка
1911
136 71 Сильвестеръ Калинецъ Посередъ бурѣ житя : оповѣданье зъ недавной минувшости 1911
137 71 зладивъ Р. В. К. Рождественьска сказка и инши̂ оповѣданя 1911
138 72 Стефанъ Пятка
Коровина

Мудрѣютъ люде
Чудесна сила : оповѣданье
1911
139 72 Дро̂бни̂ оповѣданя [В VII ч.] ч. VII 1911
140 73 І. Я. Луцыкъ Добрый сынъ : фантастичний образокъ драматичный въ 4 актахъ 1912
141 73 Циганскій выхованокъ и инши̂ оповѣданя 1912
142 74 Данило Лепкій Повѣнь : оповѣданье зъ житя малоруского люду 1912
143 74 Василя Петровского Честію до щастя и инши̂ оповѣданя 1912
144 75 о. Николай Фольварко̂въ Село Демня в повѣтѣ Жидачо̂вско̂мъ 1912
145 75 зготовивъ Т. Ц Безмѣрна любовь а нечувана невдячно̂сть 1912
146 75 по̂сля народныхъ оповѣдань Франца Мешка переповѣвъ И. К. Повѣрка 1912
147 76 Данило Лепкій Чужа кривда не загрѣє : оповѣданье зъ житя малоруского люду 1912
148 76 зо̂бравъ В. Н. [Науменко В.] Трясимедвѣдь Дусивовкъ и инши̂ оповѣданя 1912
149 77 Конст. М. Станюковичъ К. Е. Чоловѣкъ за бортомъ : оповѣданье зъ житя моряко̂въ 1913
150 77 И. Н. Межи добрыми людьми : оповѣданье зъ народного житя 1913
151 78 И. М. Нещасливый засудъ : повѣсть зъ гуцульского житя 1913
152 78 Андрей Загоруйко Зле выхованье : оповѣданье зъ житя руского народа 1913
153 79 Францъ Гофманъ И. М. По̂дъ землею : оповѣданье для молодежи 1913
154 79 А. Н. Толстой Казка про Ивана-дурака и его двохъ брато̂въ Семена-воина и Тараса-черевача та про нѣму сестру Маланю 1913
155 80 Кость Кракалія Оповѣданя 1913
156 80 Кость Кракалія Авторизовани̂ переводы зъ нѣмецкого (рода-рода) 1913
157 80 Францъ Гофманъ въ скороченю зъ нѣмецкои мовы Шануй батька и матѣръ : оповѣданье для молодежи 1913
CLXVIII? 80 Коляды 1913
158 81 Левъ Н. Толстой М. Ч. Чимъ люде живи̂? 1914
159 81 Левъ Н. Толстой М. Ч. Гаси огонь, поки не розгорѣвъ ся 1914
160 81 Святославъ Невмирака Олегъ Вѣщий : историчне оповѣданє 1914
161 82 Францъ Гофманъ И. М. Добри̂ душѣ: оповѣданье 1914
162 81 Зоря Про Япанъ 1914
163 81 Байочки 1914
164 81 Иванъ Шираєвъ Иванъ Ткачукъ Черезъ зачароване мѣсце 1914
165 83 Богдана Григорченка Сем'я скакунчиків: з 11 іл. 1920
166 83 Антін Лотоцький Пан Коцький : небилиця після народної казки. Вид. 2 1920
167 84 переказана з уст народа Третяк Д. Покотигорошок : казка-небилиця. Вид. 2 1920
168 84 Марія Буйно Б. Гр. Скарб : казка 1920
85 Тета Стефка Вуйко Квак 1920
85 Андерсен Ічиженко Братня любов 1920
86 Андрій Чайковський Одарка
TODO


Посилання[ред.]

  1. Іван Петришин