Відозва УНР до українського народу від 21 квітня 1920

Матеріал з Вікіджерел
Відозва УНР до українського народу від 21 квітня 1920
Симон Петлюра
1920
Наш Шлях Ч. 88, 8 травня 1920
НАРОДЕ УКРАІНИ!

Тяжкий історичний шлях випав на твою долю.

Ось вже три роки змагаєшся ти запорядкувати в своій Республіці, здобути собі волю, рівність і непідлеглість, борючись в червоними насильниками — московськими большевиками.

Ти поніс величезні жертви на полі бою.

Руіна сел, руіна господарств, кров неповинних, сльози по вбитих та замучених большевиками батьках, матерях і сестрах, безліч одиноких могил на всій землі Украінській — ось наслідок боротьби за найсвятіші ідеали людскости найкращих твоіх синів.

Умираючи, вони благали тебе й заповідали тобі продовжувати оту тяжку боротьбу за твою вільність, щоб доказати усьому світові, що й украінський нарід здатний до самостійного життя й сам може порядкувати своєю землею й своєю волею державною.

Торік, літом, наша армія переможно увійшла до серця Украіни, золотоглавого Киіва, але другий ворог, теж московський, — чорні імперіялисти, недобитки російського царату — ватаги Денікина скористалися російською орієнтацією Галицького Командування, збили його з позиціі незалежности Украіни, й галицька армія, обдурена своіми командірами, перейшла на бік нашого ворога, й тим поставила наддніпрянську армію в невигідне й майже катастрофичне становище.

Наша армія, змучена й знесилена, мусіла поспішно відходити, але не згасла ще віра в серцях наших старшин і козаків у кращі дні, й ота глибока віра в святу нашу справу й здатність нашого народу до державного самостійного життя перемогла зневірря й втому й великі невдачі.

Через це я дав наказ Отаману Омельяновичу Павленкові з частиною війська почати боротьбу з большевиками новим способом, як того вимагала військова обстановка. Друга частина арміі знайшла собі притулок в Польщі.

І тепер ви чуєте про боі нашоі арміі на землях Катеринославській і Херсонській, до цієі арміі йдуть вірні сини Украіни.

Частина украінськоі арміі на чолі з полковником Удовиченком бьеться з московським ворогом на землях Поділля, й близький той час, коли ці частини виженуть ворога з нашоі землі й з'єднаються в одну міцну дисциплиновану армію, знову обороняючи твою землю, твою національну волю й твоє майно.

Три роки ти боровся один, забутий усіма народами світу, бо твоі вороги не спали й всякими нечистими шляхами провокували тебе, не признаючи за тобою навіть права називатися украінцями, украінським народом. Тепер відбувається велика переміна.

Героічна боротьба — з небувалими ще в історіі принадами самопожертви, самовідданости, любови до свого краю, культури, мови, вільности — переконала инші наради світу, ще справедливі твоі вимоги й святі твоі ідеали, й що вони знайшли відгук в першу чергу в серцях уже вільного польського народу.

Польський нарід, в особі свого Начальника Держави і Начального Вождя Військ І. Пілсудського й свого Правительства, вшанував твоє право до створення Самостійноі Распубліки, й визнав твою державну незалежність.

Другі держави Світу не можуть не признати твоєі непідлеглости — бо твоє змагання є криштально чисте й справедливе, а справедливість завжди перемагає.

Польська Республіка стала на реальний шлях допомоги Украінській Народній Республіці в іі боротьбі з московськими більшовиками-окупантами давши змогу частинам іі арміі формуватися в себе, й ця армія теж йде битися з ворогами Украіни.

Але тепер украінська армія буде боротися не одна, а разом з армією дружньоі нам Республіки Польськоі проти червоних імперіялистів — московських большевиків, які загрожують також і вільному життю польського народу.

Між Правительствами Республіки Украінськоі й Польськоі дійшло до приязноі згоди, на підставі якоі польські війська прийдуть разом з украінськими на терен украінський, як союзники проти одного спільного ім ворога, а по закінченню боротьби з большевиками польські війська відійдуть в межі своєі Республіки.

Спільною боротьбою заприязнених армій — Украінськоі та Польськоі — ми виправимо помилки минулого, а кров, пролита вкупі в боях проти давнього історичного ворога — Московщини, яка зруйнувала колись Польщу, й Украіну занапастила, освятить нову добу заприязнених відносин украінського та польського народів.

Міністерство Украінськоі Народньоі Республіки на чолі з Головою Ради Народніх Міністрів І Мазепою відновило свою роботу по заведенню ладу та порядку на Украіні та по організаціі державноі влади на місцях.

Але робота Правительства може бути продуктивною тільки в разі допомоги, підтримки й безпосередньоі участи в державній роботі всіх верств громадянства, а через це Комісаріяти, Народні Управи й инші установи мусять приготуватися й негайно роспочати свою роботу, ставши в першу чергу на допомогу украінським і польським військам. Вимоги останнього будуть задовольнятися за порозумінням представників від обох Правительств і переводитися в життя представниками украінського Уряду.

Украінський народе!

Велика й відповідальна робота чекає тебе.

Ти входиш, як рівний з рівними, в семью народів Світу, але міць державна і національна полягає тільки в істнуванню міцноі духом дисциплинованоі арміі, а через це наказую приготуватися до мобілізаціі, про що буде оголошено окремо.

Покликані до війська сини украінського народу будуть справжніми вартовими нашоі державности й вільности.

Армія вижене ворога з нашого краю і цим дасть можливість в найкоротшім часі скликати Всеукраінські Установчі Збори, через які нарід візьме керування справами Республіки до своіх рук та накреслить ті шляхи, по яким в майбутньому має розвиватися життя вільного народу.

Всі ж, як один чоловік, до роботи — а через це я категорично вимагаю від всіх громадян У.Н.Р. слухняности украінській владі і виконання всіх іі наказів, попереджуючи, що буду провадити визвольну боротьбу до кінця, поки не буде звільнений від ворогів весь простір Украіни, поки Украінська Народня Республіка не буде самостійною, а украінський нарід не буде вільним і незалежним.

Я закликаю всіх громадян до праці для блага нашоі Батьківщини, — в цьому запорука перемоги й здійснення наших державних ідеалів.

21 Квітня 1920 року.
СТАВКА.

Головний Отаман Військ Украінськоі Народньоі Республіки

С. Петлюра


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1929 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1926 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.