Вікіджерела:Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського/Повний список/0301—0400

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ID Опис Статус
0301 Мирбо, Октав.

Дурные пастыри. : драма в пяти действиях / перевод с французского Э. Г. . – Харьков: Типография и Литография Н. В. Петрова, Сумская улица, № 1, 1900. – 128 с.

R5 SCOPE TR-ru автор помер 1917, надруковано в 1900, переклад — анонімний
0302 Кшивошевського, К.

Чорт і шинкарка : фантастична комедія на 3 дії / переклад з польської мови С. Черкасенко. – Харьков: Кооперативне видавництво "Рух", 1924. – 85 с.

R5 CP-2020 через автора, переклад вільний
0303—0327 Відсутні
0328 книги

Абетково-предметовий покажчик до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го). – Харків: Юридичне видання НКЮ УСРР, 1927. – 130 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).


Анотація: Покажчик є доповненням до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік (до ч.ч. 1-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-46 Відділу 2-го). Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, і віднесених до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги. Указатель является дополнением к Отделам Первого и Второго Сборника узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1926 год (до ч.ч. 1-80 отдела 1-го, к ч.ч. 1-46 отдела 2-го). Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и отнесенных к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги.

R1 INDEX
0329 книги

Абетково-предметовий покажчик до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1927 рік : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ). – К.: 1-ая типография Киевпечать, 1927. – 106 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).


Анотація: Покажчик є доповненням до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1927 рік (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ). Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, і віднесених до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги. Указатель является дополнением к Отделам Первого и Второго Сборника узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1927 год (до №№ 29-67 Отдела 1-го, в №№ 23-46 Отдела 2-го). Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и отнесенных к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги.

R1 INDEX
0330 книги

Абетково-предметовий покажчик до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. – Харків: Друга друкарня ім. В. Блакитного, 1928. – 56 с.


Анотація: Покажчик є доповненням до Відділу Першого й Другого Збірника узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, і віднесених до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги. Указатель является дополнением к Отделам Первого и Второго Сборника узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1928 год. Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и отнесенных к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги.

R1 INDEX
0331 Відсутня
0332 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1925 рік. – Харків: Друкарня ПУ УВО ім. М. Фрунзе, 1925. – 509 с. – (Видання Народного комісаріату юстиції).. Відділ 2. Ч. 1-28.


Анотація: Видання містить постанови Української економічної наради при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Центральної всеукраїнської комісії по українізації радянського апарату при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Центральної комісії по переведенню трьохступневої системи управління на Україні, Центральної санітарно-технічної ради, інструкції Народного комісаріату охорони здоров'я і Народного комісаріату юстиції та урядницькі постанови Народного комісаріату праці, Вищої ради народного господарства, Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції за 1925 рік. Для юристів, істориків, політологів. Издание содержит постановления украинского экономического совещания при Совете народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики, Центральной всеукраинской комиссии по украинизации советского аппарата при Совете народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики, Центральной комиссии по переводу трехступенчатой системы управления на Украине, Центрального санитарно-технического совета, инструкции Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции и правительственные постановления народного комиссариата труда, Высшего совета народного хозяйства, народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции за 1925 год. Для юристов, историков, политологов.

R1 INDEX
0333 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1926 рік. – Харків: Укрголовліт Урядова друкарня ім. т. Фрунзе, 1926. – 430 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).. Відділ 1. Ч. 1-26.


Анотація: Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1926 рік. Для юристів, істориків, політологів. Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики за 1926 год. Для юристов, историков, политологов.

R1 INDEX
0334—0335 Відсутні
0336 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. – Харків: Укрголовліт друкарня ВУЦВКу "Червоний друк", 1928. – 183 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).. Відділ 2. Ч. 1-6.


Анотація: Видання містить постанови та інструкції Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Української Соціалістичної Радянської Республіки, Української економічної наради при Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Народного комісаріату торгівлі і промисловості, Народного комісаріату освіти, Народного комісаріату внутрішніх справ, Народного комісаріату фінансів, Народного комісаріату юстиції, Народного комісаріату соціального забезпечення, Народного комісаріату земельних справ, Головного кооперативного комітету при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1928 рік. Для юристів, істориків та політологів. Издание содержит постановления и инструкции Всеукраинского центрального исполнительного комитета Украинской Социалистической Советской Республики, Украинского экономического совещания при Совете народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики, Народного комиссариата торговли и промышленности, Народного комиссариата просвещения, Народного комиссариата внутренних дел, Народного комиссариата финансов, Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата социального обеспечения, Народного комиссариата земледелия, Главного кооперативного комитета при Совете народных комиссаров украинской Социалистической Советской Республики за 1928 год. Для юристов, историков и политологов.

R1 INDEX
0337 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. – Харків: Укрголовліт №7 Друга друкарня ім. В. Блакитного тресту "Харківдрук", 1928. – 227 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції). . Відділ 2. Ч. 7-12.


Анотація: Збірник містить урядові постанови видані Народним комісаріатом внутрішніх справ, Головним кооперативним комітетом при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Народним комісаріатом торгівлі і промисловости, Народним комісаріатом соціального забезпечення, Народним комісаріатом охорони здоров'я, Народним комісаріатом юстиції, Народним комісаріатом земельних справ, Народним комісаріатом фінансів, Народним комісаріатом освіти Української Соціалістичної Радянської Республіки, положення про Проєктно-консультаційне бюро в справах комунального, шляхового й житлового будівництва при Народному комісаріаті внутрішніх справ Української Соціалістичної Радянської Республіки, інструкції та постанови Української економічної наради при Раді народних комісарів УСРР, Центральної санітарно-технічної ради УСРР та зміни до інструкцій Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР за 1928 рік. Для юристів, істориків та політологів. Сборник содержит правительственные постановления, изданные Народным комиссариатом внутренних дел, Главным кооперативным комитетом при Совете народных комиссаров УССР, Народным комиссариатом торговли и промышленности, Народным комиссариатом социального обеспечения, Народным комиссариатом здравоохранения, Народным комиссариатом юстиции, Народным комиссариатом земледелия, Народным комиссариатом финансов, Народным комиссариатом просвещения УССР, положения о проектно-консультационном бюро по делам коммунального, дорожного и жилищного строительства при Народном комиссариате внутренних дел УССР, инструкции и постановления украинского экономического совещания при Совете народных комиссаров УССР, Центрального санитарно-технического совета УССР и изменения в инструкции Народного комиссариата социального обеспечения УССР за 1928 год. Для юристов, историков и политологов.

R1 INDEX
0338 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. – Харків: Укрголовліт №7 Друга друкарня ім. В. Блакитного тресту "Харківдрук", 1928. – 204 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції). . Відділ 2. Ч. 13-18.


Анотація: Збірник містить урядові постанови Народного комісаріату юстиції, Народного комісаріату праці, Народного комісаріату внутрішніх справ, Народного комісаріату охорони здоров'я, Секретаріату Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Української Соціалістичної Радянської Республіки, Народного комісаріату соціального забезпечення, Центральної комісії селянської взаємодопомоги при Народному комісаріаті соціального забезпечення Української Соціалістичної Радянської Республіки, Вищої ради народного господарства Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Вищої ради народного господарства Української Соціалістичної Радянської Республіки, Народного комісаріату земельних справ, Народного комісаріату фінансів, Народного комісаріату торгівлі і промисловості, Народного комісаріату юстиції, Народного комісаріату освіти, Народного комісаріату праці, Уповноваженого Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР при уряді УСРР, Всеукраїнської центральної комісії українізації при Раді народних комісарів УСРР, Української економічної наради при РНК УСРР, Центрального архівного управління та Уповноваженого Народного комісаріату закордонних справ Союзу РСР при уряді УСРР за 1928 рік. Для істориків, політологів та юристів. Сборник содержит правительственные постановления Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата труда, Народного комиссариата внутренних дел, Народного комиссариата здравоохранения, Секретариата Всеукраинского центрального исполнительного комитета УССР, Народного комиссариата социального обеспечения, Центральной комиссии крестьянской взаимопомощи при Народном комиссариате социального обеспечения УССР, Высшего совета народного хозяйства СССР, Высшего совета народного хозяйства УССР, Народного комиссариата земледелия, Народного комиссариата финансов, Народного комиссариата торговли и промышленности, Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата просвещения, Народного комиссариата труда, Уполномоченного Народного комиссариата путей сообщения СССР при правительстве УССР, Всеукраинской центральной комиссии украинизации при Совете народных комиссаров УССР, Украинского экономического совещания при СНК УССР, Центрального архивного управления и Уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел СССР при правительстве УССР за 1928 год. Для историков, политологов и юристов.

R1 INDEX
0339 книги

Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1928 рік. – Харків: Укрголовліт Друга друкарня ім. В. Блакитного тресту "Харківдрук", 1928. – 208 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).. Відділ 2. Ч. 19-24.


Анотація: У збірнику наведено урядові інструкції, правила та постанови Народного комісаріату землеробства, Народного комісаріату юстиції, Народного комісаріату внутрішніх справ, Народного комісаріату фінансів, Народного комісаріату соціального забезпечення, Народного комісаріату торгівлі і промисловості, Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції, Народного комісаріату охорони здоров'я, Народного комісаріату праці Української Соціалістичної Радянської Республіки, Української економічної наради при Раді народних комісарів УСРР і Секретаріату Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1928 рік. Для юристів, істориків та політологів. В сборнике приведены правительственные инструкции, правила и постановления Народного комиссариата земледелия, Народного комиссариата юстиции, Народного комиссариата внутренних дел, Народного комиссариата финансов, Народного комиссариата социального обеспечения, Народного комиссариата торговли и промышленности, Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, Народного комиссариата здравоохранения , Народного комиссариата труда УССР, Украинского экономического совещания при Совете народных комиссаров УССР и Секретариата Всеукраинского центрального исполнительного комитета УССР за 1928 год. Для юристов, историков и политологов.

R1 INDEX
0340 книги

Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік. – Харків: Укрголовліт Друга друкарня ім. В. Блакитного Держтресту "Харполіграф", 1929. – 512 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції). Відділ 1. Ч. 1-13.


Анотація: Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1928-1929 роки, постанови IV Сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету X скликання (1 грудня 1928 року), резолюцію та постанови XI Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (8-15 травня 1929 року). Для юристів, істориків, політологів. Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики за 1928-1929 годы, постановления IV Сессии Всеукраинского центрального исполнительного комитета X созыва (1 декабря 1928 года), резолюцию и постановления XI Всеукраинского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (8-15 мая 1929 года). Для юристов, историков, политологов.

R1 INDEX
0341—0344 Відсутні
0345 Прижиттєві видання

Шевченко, Тарас Григорович. Букварь южнорусский / Составил Т. Г. Шевченко. – Санктпетербург: В печатни Гогенфельдена и Ко, 1861. – 24 с. : ил.


Анотація: Остання прижиттєва книжка Т. Г. Шевченка, видана коштом автора для початкового навчання грамоти дорослих українців рідною мовою в безкоштовних недільних школах. Буквар містить абетку друкованих і рукописних літер, традиційні тексти для читання по складах, власні переспіви окремих Псалмів Давидових, п’ять щоденних молитов, цифри й таблицю множення. Другу половину книжки займають думи про Олексія Поповича, про Марусю Богуславку, а також 13 народних прислів'їв. Посібник поет уклав восени 1860 г., наприкінці грудня він був надрукований тиражем 10 000 примірників, хоча на обкладинці час видання позначено наступним роком.

R0 DONE
0346—0370 Відсутні
0371 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 1. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. ХVІІІ ст. Туш; акварель; олівець. , ХVІІІ ст. – 88 арк. c.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0372 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 2. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. Туш; олівець., ХVІІІ ст. – 54 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0373 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 3. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. Туш; акварель; олівець. , ХVІІІ ст. – 52 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0374 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 4. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. – Туш; акварель., ХVІІІ ст. – 114 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0375 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 28. "Школа малювання".- Медіорит, ХVІІІ ст. – 21 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0376—0382 Відсутні
0383 Прижиттєві видання

Шевченко, Тарас Григорович. Тарасова ніч : Поэма / Тараса Шевченка. – Петербург: В друкарні П. А. Куліша, 1860. – 9 с.


Анотація: Перше видання поеми, написаної Т.Г.Шевченком у 1838 р. Один із найяскравіших поетичних творів Т. Шевченка, що оспівує героїчне минуле українського народу. Сюжетною основою поеми стала історична подія - розгром повсталими козаками на чолі з Тарасом Трясилом польського війська під Переяславом 25 травня 1630 р., яка одержала назву «Тарасова ніч».

R1 INDEX
0384 Прижиттєві видання

Шевченко, Тарас Григорович. Тополя : Баллада / Тараса Шевченка. – Петербург: В друкарні П. А. Куліша, 1860. – 13 с.


Анотація: Рання романтична поема (балада) Т. Г. Шевченка, наскрізь пройнята народнопісенними образами і мотивами. В основі твору - народна легенда про перетворення жінки в тополю.

R1 INDEX
0385 Прижиттєві видання

Шевченко, Тарас Григорович. Псалми Давидови / Переложив по-нашому Тарас Шевченко. – Петербург: В друкарні П. А. Куліша, 1860. – 13 с.


Анотація: Перше видання циклу з десяти віршів, що є переспівами віршів з Псалтиря - однієї з книг Старого Завіту, авторство якої приписується царю Давиду. Обрані автором Псалми містили мотиви та образи, співзвучні його прагненням донести до читачів свою любов до вітчизни, вболівання за щасливу долю рідного народу, ненависть до його гнобителів. Релігійна форма псалмів дала можливість поету втілити в поетичних словах думки, які суворо переслідувала цензура.

R1 INDEX
0386 Прижиттєві видання

Шевченко, Тарас Григорович. Наймичка : Поэма / Тараса Шевченка. – Петербург: В друкарні П. А. Куліша, 1860. – 29 с.


Анотація: Перше видання соціально-побутової поеми «Наймичка» – одного із найпроникливіших творів Тараса Шевченка. Поет по-новому осмислив долю жінки-покритки, вивів на передній план її материнські почуття та самопожертву заради дитини. Близька до народної творчості поема відрізняється яскравим змалюванням селянського побуту, народних обрядів і звичаїв.

R1 INDEX
0387—0391 Відсутні
0392 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 5. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. 1749 - туш; акварель; олівець. . – 155 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0393 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 6. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври.– туш; акварель; олівець. , XVIII c. – 158 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0394 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 7. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. – туш; акварель; олівець. . – 72 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0395 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 8. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври.– туш; акварель; олівець. , ХVІІІ ст. . – 94 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0396 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 9. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. ХVІІІ ст. – туш; акварель; олівець . – 95 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0397 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 10. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. ХVІІІ ст.– туш; акварель; олівець. . – 168 арк.


Анотація: Фонд містить колекцію альбомів учнів і наставників Києво-Печерської (Лаврської) іконописної школи, а також зразків західноєвропейських гравюр, які є важливим джерелом станкового і монументального живопису в Україні, свідченням художніх та культурних зв'язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальним пам'ятником художньої культури як України, так і взагалі східного слов'янства XVIII ст.

R2 OTHER-графіка
0398—0415 Відсутні