Вікіджерела:Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського/Повний список/0501—0600

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ID Опис Статус
0497—0512 Відсутні
0513 Образотворчі матеріали ; Рукописи

Альбом № 11. Навчальні малюнки учнів іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. ХVІІІ ст.– туш; акварель; олівець. . – 54 арк.


Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» ("куншти", "кунштбухи" від нім. Kunstbuch – мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври, одного з найстаріших художніх закладів Східної Європи, а також альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ–ХVІІІ ст. Серед малюнків чимало портретів визначних церковних і політичних діячів того часу, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки, вправи з анатомії, серед яких є багато датованих та підписаних учителями й учнями. Кужбушки – важливе історичне джерело для дослідження розвитку станкового і монументального живопису в Україні, свідчення художніх та культурних зв’язків із західноєвропейським мистецтвом та унікальний пам’ятник художньої культури як України, так і східного слов’янства ХVІІІ ст. загалом.

R2 OTHER-графіка
0514—0528 Відсутні
0529 книги

Тарановский, Н. Путеводитель. Кіевъ и его окрестности съ топографическимъ планомъ и видами Кіева / Составилъ Н. Тарановскій. – Кіевъ: Типографія Штаба Кіевского Военнаго Округа. Т. 2 Печерская Лавра и къ ней главнейшія пути через город Кіевъ : с 5-ю планами и 3-мя видами. Прибавленіе къ путеводителю "Кіевъ и его окрестности". - 1883. - 179 с.


Анотація: Книга містить опис давнього Києва, його церков, печер, урочищ, санітарного стану та благоустрою. Видання призначалося як для гостей міста, так і для місцевих мешканців, що бажають краще пізнати своє місто.

R4 TR-ru
0530—0534 Відсутні
0535 книги

Тарановский, Н. (сост.) І-е прибавленіе къ путеводителю "Кіевъ и его окрестности" улицы, домовладельцы и нумера ихъ домовъ во всехъ восьми частяхъ города Кіева съ его предместьями : (По сведениям, собранным Кіевскою Городскою Полиціею) / Составилъ Н. Тарановскій. – Кіевъ: Типографія И. и А. Давиденко, собствен. дом, 1882. – 137 с.; 12*.


Анотація: Книга складається з восьми розділів, заголовки яких відповідають назвам територіальних частин Києва. Кожен розділ вміщуює назви вулиць, прізвища власників будинків. На початку видання міститься алфавітний покажчик до розділів. Книга "кишенькового" розміру.

R4 TR-ru
0536 книги

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянскаго правительства Украины за 1919. – Киев: Т-во "Печатня С. П. Яковлева", Золотоворотская, № 11, 1919. – 580 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції). . № 1-23, 25-38.


Анотація: У збірнику наведені постанови, декрети, інструкції і положення Тимчасового робітничо-селянського уряду України за 1919 рік. Для юристів, істориків і політологів. В сборнике приведены постановления, декреты, инструкции и положения Временного рабоче-крестьянского правительства Украины за 1919 год. Для юристов, историков и политологов.

R1 TR-ru INDEX
0537 Відсутня
0538 книги

Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921 р. – Харьков: Вторая Советская типогр., Гончар. бульв. №6/2, 1921. – 703 с. – (Издание Народного Крмиссариата Юстиции У. С. С. Р. Харьков, 1921г.). . № 1-15, 17, 19-20.


Анотація: Видання містить постанови, декрети та інструкції, Ради народних комісарів, Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та Народного комісаріату юстиції Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1921 рік; постанови та резолюції 5-го Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів(15 лютого - 3 березня 1921 р.). Для юристів, істориків і політологів. Издание содержит постановления, декреты и инструкции Совета народных комиссаров, Президиума Всеукраинского центрального исполнительного комитета, Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Народного комиссариата юстиции УССР за 1921 год; постановления и резолюции 5-го Всеукраинского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (15 февраля - 3 марта 1921 г.). Для юристов, историков и политологов.

R1 TR-ru INDEX
0539—0540 Відсутні
0541 книги

Алфавитно-предметный указатель к Собранию Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год. – 27 с.


Анотація: Указатель является дополнением к Собранию узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1922 год. Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и относящихся к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги. Покажчик є доповненням до Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1922 рік. Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, та належних до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги. Для юристів, істориків , студентів.

R1 TR-ru INDEX
0542—0547 Відсутні
0548 книги

Фортинскій, Ф. (ред.) Кіев и Университетъ Св. Владиміра при Императоре Николае І. 1825-1855 / Ф. (ред.) Фортинскій. – Кіевъ: Изданіе Университета Св. Владиміра Типографія С. В. Кульженко, Ново-Елисаветинская улица, № 4-й, 1896. – 100 с. : 16 светопечатями и 2 цинкографіями; 6*.


Анотація: Видання високої якості з фотоілюстраціями. Текст кожної сторінки вміщено у кольорову рамку, що створена за допомогою рослинного та стрічкового елементів. Над верхньою частиною рамки міститься герб Російської Імперії. Над нижньою - зображення Св. Володимира. Видання містить матеріали з історії Києва до правління імператора Миколи І та за часів його царювання: про стан народної освіти, заклади та відкриття університету, опис губерній київського навчального округу.

R4 TR-ru
0549—0562 Відсутні
0563

Список дворян, внесенных в родословную книгу Подольской губернии. – Каменец-Подольский: Изд. Подольского Дворянского Депутатского Собрания, 1897. – 377 с.

R4 TR-ru
0564 книги

Бранденбургъ, Н. Е. Род князей Мосальских XIV-XIX ст : Посвящается памяти генерал-адьютанта князя Николая Федоровича Мосальского / Н. Е. Бранденбургъ. – С. Петербург: Типографія Артелерійського Журнала Фурштатская, 1892. – 640 с.

R4 TR-ru Рід пов'язаний з ВКЛ та Сіверщиною
0565 книги

Бузескул, В. Перикл. Историко-критический этюд / В. Бузескул, приват-доцент Императорского Харьковского университета. – Харьков: Типографія Губернского Правленія, 1889. – 425 с.

R5 TR-ru SCOPE
0566 Відсутня
0567 Сластіон, Опанас Георгійович (2(14).І.1855-24.ІХ.1933).

Портрети українських кобзарів : колекція малюнків О. Сластіона / Сластіон О. Г. – матеріал - папір; формат - індивідуальний; техніка виконання - графітний олівець, туш, перо, акварель, пензель, білила. – 23 c. : ил. Вид - станкові малюнки, жанр - портрет, тема - українські кобзарі.


Анотація: Сластіон О. Г. – відомий український живописець, графік, архітектор, мистецтвознавець і етнограф. Колекція репрезентує творчий доробок відомого українського художника і ученого впродовж півстоліття - період, за який було створено унікальну серію портретів українських кобзарів, художню цінність і значення яких неможливо переоцінити."Вона є найбільш повною із збірок, читаємо у першого її дослідника Юрія Турченка, - що дають іконографічні відомості про українських кобзарів ХІХ-ХХ ст. Цінність збірки визначається ще й тим, що ми не тільки бачимо правдиво і з великою любов'ю передані образи кобзарів, а й знаходимо в ній важливі історичні наукові дані. Авторські написи на портретах в багатьох випадках вказують місце народження або мешкання кобзаря, його репертуар, вік та ін. Документально точна передача одягу кобзарів становить певний інтерес також для етнографії.

R2 OTHER-графіка
0568—0580 Відсутні
0581

Лист Петра Прокоповича до Михайла Максимовича, 7 січня 1838 . – 4 с. Лист землевласника і бджільника Петра Прокоповича до Михайла Олександровича Максимовича з приводу друкування його праць про бджільництво, про цензуру, зведення друкарні біля Батурина на Чернігівщині і про друк підручників з бджільництва для бджільницької школи землевласника (між іншим і на українській мові).

R4 TR-ru OTHER-рукопис
0582—0590 Відсутні
0591 Рукописи

Historia Paschalis : (на підставі Біблії та церковних письменників). Поч.: De celebratione Paschae, XVIII ст. – 169 нумерованих (за старою нумерацією - 168) арк. 3 неп. арк. (2 чисті). Латинською, почасти італійською мовою (додаткові аркуші з примітками). Скоропис XVIII ст.

RH SCOPE TR-it TR-la OTHER-рукопис
0592 Відсутня
0593 книги

Шевченко, Тарас Григорьевич. Кобзарь Тараса Шевченка в переводе русских поэтов / Т. Г. Шевченко; издан под редакциею Ник. Вас. Гербеля. – Санктпетербург: В типографии Императорской Академии наук, 1860. – 204 с.

RI INDEX
0594 Циолковский , К. Э.

Гондола металлического дирижабля / К. Э. Циолковский . – Калуга, 1916.

R5 SCOPE TR-ru
0595 Циолковский , К. Э.

Воздушный транспорт / К. Э. Циолковский . – Калуга, 1916.

R5 SCOPE TR-ru
0596 книги

Скородинский, А. Памятка изобретателя : Краткіе практические правила / А. Скородинский, действительный член Юридического общества при Императорском С.-Петербургском университете. – С.-Петербург: [Б. в.], 1910. – 42 с.


Анотація: У книзі наводяться основні положення патентного права в Російській імперії. Перелічені обов'язкові умови підготовки та подання документів для заявки на патент. Для юристів та істориків. В книге приводятся основные положения патентного права в Российской империи. Описаны обязательные условия подготовки и подачи документов для заявки на патент. Для юристов и историков.

R5 SCOPE TR-ru
0597 книги

Гредескул, Н. А. Современные вопросы права : І. Социологическое изучение права. ІІ. Творческие задачи в современном гражданском праве. ІІІ. К теории власти / Н. А. Гредескулъ, професоръ Императорского Харьковского Университета. – Харьков: Издание книжного магазина П. А. Брейтигама в Харькове, 1906. – 53 с. – (Харьковская библиотека общественных знаний. Серия І). . Выпускъ 5.


Анотація: Зібрані в книзі етюди з питань права в їх соціологічному аспекті являють собою промови професора Харківського Імператорського університету Н. А. Гредескула виголошені ним у Казанському університеті (22 жовтня 1900 р.) і Харківському юридичному суспільстві (3 лютого 1901 р., 19 березня 1905). Для юристів, істориків, студентів. Собранные в книге этюды по вопросам права в их социологическом аспекте представляют собой речи профессора Харьковского Императорского университета Н.А. Гредескула произнесенные им в Казанском университете (22 октября 1900 г.) и Харьковском юридическом обществе (3 февраля 1901 г., 19 марта 1905 г.).

R5 SCOPE TR-ru
0598 книги

Ривсъ, Вильям. Женское избирательное право : Перевод Д. Марголина. С предисловием И. Я. Дриллиха / Вильям Ривсъ, Государственный министр Новой Зеландии. – Киевъ: Издание книжного магазина С. И. Иванова, 1905. – 53 с. – (Избранная библиотека № 5).


Анотація: У 1893 році Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка надала рівні виборчі права жінкам. Пропонована книжка належить перу новозеландського державного діяча, який брав активну участь у боротьбі, що призвела до наданню жінкам політичного виборчого права. Для юристів, істориків і політологів. В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной в мире, предоставившей равные избирательные права женщинам. Предлагаемая книжка принадлежит перу новозеландского государственного деятеля, принимавшего активное участие в борьбе, приведшей к дарованию женщинам политического избирательного права. Для юристов, историков и политологов.

R5 SCOPE TR-ru
0599—0606 Відсутні