Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./133

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр. (1931
Унів. Скоропадського Меланіі Новицькій на с. с. Снятин, Шеки, Окоп, Литвяки, Кліщинді, Ісачки й Нехаівку, 1709. 7. ІІ. (Іван Скоропадський)
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

Копія.

[238] 51 да 67.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великаго государа его царского ве личества войска Запорожского гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

всей старшинѣ и чернѣ войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского a iменно паном полковникомъ п. п. старшинам полковим фот ником и всѣмъ всякаго чина, як войсковим такъ и посполитим реименту нашего обивателемъ, ознаймуем, іжъ панѣ Меланія Василіевна Новицкая імѣючи маeтнoсти от антецессоровъ нашихъ прошлих гетмановъ респектом значних заслугъ войскових неботчика, пана Іліи Новицкого, малжонка своего наданнiй и унѣверсалами ихъ же утвержденній, іменно село Снѣтинъ, Шеки, Окопъ, Литвяки, Клѣдѣнцѣ, Исачки в Лубенском полку лежачіе и особно Нехаевку въ Коропском уездѣ, а слободку въ Срѣбранском будучій, просила у нас абысмо оный в непремѣнное въладѣніе оной зъ синами ей унѣверса лом нашимъ гетманским ствердили. Мы теди гетманъ на прошеніе оной яко слушное склонившися, а особливе респектуючи на тое, же якъ самъ небож чикъ панъ малжонокъ ей знамените и отважне въ войску Запорожскомъ рониль праци и услуги так тепер по нем и сини его подосталій до тих же услугъ войскових суть згодни и уже нелениве въ походах при полку нашемъ оные отправують, видаемъ онои сей нашъ унѣверсалъ, которим всѣ помененніе села зъ впелякими до них приналежними кгрунтовими околич ностями въ эуполное владѣнъе утвержаемъ; позволяючи онои з синами ей тими владѣти, належитое от людей тамошних посполитихъ отбѣрати послу шенство и звичайную вработиэнах и дабелехъ подданских ку вспартю гос подарства своего приспособляти вигоду; вѣдаючи прето отакой виразной нашой волѣ рейментарской, абы жаденъ, якъ з пановъ полковниковъ з[с]тар шинами полковими въ якомъ колвекъ полку, уездѣ тыe iх маeтности обрѣ• таются (2386] такъ иныхто іншій з старшими и чернѣ ей паней Новицкои эси нами въ владѣнную и користованню оных найменшой не важился чинити трудности и перешкоди, сымъ же унѣверсаломъ нашимъ пилно варуем. Войти засъ з всѣми вишпоменених сѣлъ людми посполитими (:опроч козаковъ которих вoлност не мает быти нарушення:) повинни во всякихъ належитихъ тяглостех должное оңой чинит послушенство приказуемъ. А особно сурово упоминаемъ, аби, якъ козаки такъ и посполитіе оных сѣлъ обиватели, не смѣли ей п. Новицкои въ гаяхъ, лѣсахъ, оних кгрунтахъ чинити спустошеня кгды и за тий починенній шкоди, на которого доведется, мусят учинити на городу. Данъ в Нѣжинѣ фев. 7 д. року 1709.

Звишменованный гетман рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.