Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./135

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[241] 52.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского священнѣйшого величества войск, Запорожских обоихъ сторонъ Днепра гетман Іоанъ Скоропадскій.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ кождому кому колвекъ о томъ вѣдати надлежит, особливе старілимъ и меншимъ войсковимъ и посполитимъ полку Лубенъского обивателемъ, ижъ панъ Григорій Кулябка, писар полковій лубенскій, презенътовалъ намъ одтвoристое писаніе пана полковъника лубен ского ж, данное ему на двѣ селѣ, именно Кълепачѣ и Новаки въ сотнѣ полковой знайдуючіеся, и просилъ на оніе нашего потверженя. Теди мы гетманъ, респекътуючи на его пана Кулябки прaци, якіе на урядѣ писарства полкового ронит, до которихъ и въпред заохочаючи, яко помянутое села Кле пачѣ и Новаки ствержаемъ ему въ владѣніе, позволяючи од тамошних пос политих людей всякіе подданскіе повинности и послушенства одбирати. Такъ аби нихто ему пану писару во въладѣній тих селъ и въ отбираню въсякихъ Пожитковъ найменшой не важился чинити перешкоди и трудности, пилно приказуемъ. Данъ въ Глуховѣ декабря 20 дня, року 1713.

У подлинной подписано: Звишъменованний гетманъ рукою въласною.

Мѣсто печаты.

[240 — 241] На сих копѣяхъ подписался Григорий Кулябка сотник полко вий лубенский, mp.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.