Перейти до вмісту

Грамматика Малороссійскаго нарѣчія/О произношеніи ихъ

Матеріал з Вікіджерел
Грамматика Малороссійскаго нарѣчія
Ал. Павловскій
О произношеніи ихъ
Українській в оригіналі текст позначений жовтим кольором
• Цей текст написаний одним з ранніх фонетичних правописів до кулішівки.
• Для робіт з подібними назвами див. Граматика малоросійського наріччя (Цертелєв)
Петербург: 1818

б.) о произношеніи буквъ.

Буква А послѣ Ц въ концѣ рѣченїй произносится какъ Я, на примѣръ: Цары́ця, прыка̀щыця, ла́вочныця, пья́ныця.

Г произносится такъ, какъ Латинское h. на пр. гуля́ю, гу́бка, горпы́на, га́рный. Но есть много словъ, въ которыхъ Г произносится такъ, какъ Латинское g. на прим. гу́ля, гны́пець, гро́на, гудзь, гвалтъ, которыя, для отличїя отъ первыхъ, я буду писать двумя буквами КГ, кгу́ля, кгро́на, кгвалтъ.

Въ Малороссїйскихъ словахъ есть два звука, которыхъ, не приводя въ примѣръ словъ изъ другихъ языковъ, и не выдумывая особыхъ знаковъ, изобразить иначе не можно, какъ посредствомъ также совокупно написанныхъ двухъ буквъ ДЖ и ДЗ, естьли оныя будутъ произносимы вдругъ; на пр: ДЖ: джыкгу́нъ, джыкгуне́ць, джкгу́тъ, о́дждже. ДЗ: дзви́нъ, дзыкгарі̀ , дзы̀кглыкъ, дзѣ́нь.

И по большей части произносится какъ Ы. на пр. лыстъ, сы́ній, жы́рный, кны́жка.

Л въ срединѣ и на концѣ рѣченїй оченѣ часто перемѣняется на В; на пр: вовкъ, сказа́въ, повко́вныкъ, молы́вся, ховався.

О въ односложныхъ рѣченїяхъ произносится какъ І, на пр: сімъ, піпъ, бігъ, стілъ; а ближайшїе къ Литвѣ и грубѣйшїе Малороссїяне выговариваютъ оное такъ, какъ У или Ю мѣшая будто съ І, на пр: куіитъ, пуіпъ, буігъ, руідъ, сюіль.

Ф всегда произносится какъ двойная буква ХВ; на пр: Хве́нна, хво́рый, хва́рба, хвы́кга.

Ѣ произносится какъ Россїйское мягкое І. на пр: ні́жный, лі́то, слідъ, тінь, сі́но.

Я въ срединѣ и на концѣ рѣченїй, произносится большею частїю такъ, какъ бы оное состояло изъ двухъ буквъ ЬЯ; на пр: мья́со, мьяккы́й, вре́мья, ті́мья.

Ѳ произносится какъ тройная буква ХВТ. на пр: Савао́хвтъ, ры́хвтма, Хвтеоло́гія, Хвтео́доръ.

Въ протчемъ буквы Ф, Ѣ, Ѳ только въ произношенїи, а не на письмѣ перемѣняются, ибо Малоросїяне всегда пишутъ фа́рба, фе́нна, сѣно, слѣдъ, Ѳеоло́гія, рыѳма.

Примѣчаніе. Буква есть изображаемый знакъ какого нибудь звука. Различные тоны звуковъ происходятъ отъ различнаго возвышенїя и пониженїя голоса. Всякому человѣку свойственно имѣть большее или меньшее число возвышенїй и пониженїй своего голоса, судя потому, каково у него есть строенїе голосовыхъ орудїй. Но всякая нацїя (страна, народъ), имѣетъ опредѣленное число звуковъ, сколь бы въ протчемъ ни многоразлично было у каждаго члена оныя строенїе горла, неба, языка, зубовъ, и проч. Чѣмъ сосѣдственнѣе между собою народы, тѣмъ меньше они имѣютъ таковыхъ между собою отличїй. Отъ сего и въ Малороссїи весѣма мало существеннаго отличїя въ произношенїи отъ чистаго Россїйскаго языка, и главнѣйшее есть — ощущаемая ухомъ грубость. Почему тамъ всѣ протчїя, непоказанныя здѣсь, буквы произносятся точно также, какъ и во всѣхъ другихъ мѣстахъ Россїи. — Я намѣренъ всѣ слова Малороссїйскїя писать точно тѣми буквами, какими онѣ тамъ произносятся.

Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.