Гітлерівці про українських повстанців (Реабілітовані історією)

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

7 серпня 1941 р. 213-а дивізія безпеки,
-УП-
(...)
1. Політична ситуація.
а) Волинь.
Після введення у дію дивізії на Волині політична ситуація зазнала змін. Спочатку українське населення Волині вітало німецький вермахт як визволителів від радянського панування. Польська частина населення також виявила свою готовність до співпраці... Після того, як українці почали організовуватись у комітети взаємодопомоги й встановлювати службу порядку, в їхніх рядах поступово почав зростати вияв політичної волі. (...) Зокрема, у таких містах, як Луцьк, Рівне, Ковель, Дубно та Остріг усе сильніше проявляється прагнення до незалежності і до звільнення від німецького впливу. (...) Стремління до самостійної України стає щораз більше виразним. Ці прагнення знаходять звичайно головну підтримку серед інтелігенції міст. (...) (Стор.525).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 78
Берлін, 9 вересня 1941 р. Секретна справа Райху!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
1.. Політичний огляд. (...) Загальна атмосфера
(...) Пінськ: Неспокій у південній частині району, спровокований пропагандою українців із Волині за незалежність...
На Волині посилення пропаганди за незалежність України, особливо групою Бандери...
Етнічні групи
Українці: ...Перехоплено дві українські листівки... Зростаюча активність пропаганди організацією Бандери на Волині і в Галичині. (Стор. 528).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 79. Берлін, 10 вересня 1941 р. Секретна справа Райху! Начальник поліції безпеки і СД (...) II. Донесення айнзацгруп і айнзацкоманд.
Етнічні групи
Українці: ...Пожвавлення пропаганди за Бандеру. Збір підписів, щоб добитися дозволу для Бандери повернутися у свою країну. Постійне поширення старих листівок про уряд Стецька й демонстрації за незалежність. Також поширення негативної відповіді Бандери на вимогу професора Коха (міністерство Розенберга) розпустили уряд Я- Стецька. Збір фонду боротьби для ОУН; продаж марок із датою проголошення незалежності (30.06.1941). (...)
(Стор. 529).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 133.
Берлін, 14 листопада 1941 р. Секретна справа Райху!
Начальник поліції безпеки і СД (...)
Айнзацгрупа.
Місце дислокації: Київ. (...)
Ситуація і настрої на Волині.
1. Політична ситуація.
(...) 2. Бандера та інші українські політичні течії. Серед українських політичних течій (на Волині) ОУН Бандери розгортає, як завжди, найбільшу діяльність. Виглядає, що міліція Рівненської області перебуває під сильним впливом цього руху. Симптоми звичні: вони діють самочинно з хвилиною, коли розпорядження німецьких інстанцій не відповідають інтересам ОУН; в окремих випадках вони йду і на свідомий саботаж німецьких заходів. Серед українських політичних течій слід згадати також Групу ОУН Мельника, яка має ті самі цілі, що і група Бандери, а саме створення суверенної і незалежної України, але вони виражені в менш грубій формі. Через брак ініціативи, характерний для цієї течії в ОУН, її існування у даний момент не становить гострої небезпеки.
УНР під керівництвом Лівицького досить активна, але знайшла підтримку лише серед кількох колишніх офіцерів і вояків армії Петлюри, а також частково серед духовенства (православного). Якщо незначні кола офіцерів можна вважати другорядним, то симпатії серед духовенства заслуговують на увагу. Населення ставиться байдуже до цієї організації.
Скоропадський має певну популярність у людей похилого віку і серед місцевої інтелігенції. Оскільки він викликає лише невелику симпатію серед молоді, то виглядає, що його політична течія приречена зникнути зі смертю старшого покоління.
Як підсумок можна сказати про українські політичні течії на Волині, що серйозну загрозу становить тільки ОУН Бандери.
Течія Мельника могла б стати колись небезпечною, якщо нею занадто знехтувати в боротьбі з течією Бандери. Що стосується інших партій, то їм можна було б непомітно сприяти, оскільки, не маючи перспектив, що призвели б до тривалого успіху, вони є основним елементом розколу політичної думки серед українців. (...)
V. Настрої населення.
Після того, як при вході німецьких військ населення під враженням, що його звільнено від кривавого більшовицького терору, було сповнене надій, тепер, з огляду на обставини, описані вище, відзначається поганий настрій з його боку. Хоча більшовицька пропаганда досі не має успіху серед широких верств населення, однак вербувальна діяльність українських політичних партій зовсім не сприяє посиленню довіри до німецької адміністрації. Це особливо стосується пропаганди Бандери, але також і Мельника. Виглядає, що ще не вдалося правильно встановити в німецькій адміністрації понадпартійну владу, яка дбала б про добробут українців. (...)
(Стор.540 — 541).

НАКАЗ СД ПРО СТРАТУ ЧЛЕНІВ ОУН БАНДЕРИ
Місце постою, 25 листопада 1941 р.
Айнзацкоманда Ц/5 Поліції Безпеки і СД
П. Н. в щоденнику Команди: 12432/41
До Зовнішніх постів:
Київ
Дніпропетровськ
Миколаїв
Рівне
Житомир
Вінниця
Справа: ОУН (Рух Бандери).
Незаперечне встановлено, що рух Бандери готує повстання у Райхкомісаріаті (Україна), мета якого — створення незалежної України. Всі активісти руху Бандери повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно знищені як грабіжники.
Протоколи допитів мають бути переслані айнзацкоманді Ц/5.
Цей лист має бути знищений командофюрером негайно після прочитання. ХІ/014 — (№ 7) підпис (нечіткий)
СС-оберштурмбанфюрер.
(Стор. 545).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 156
Берлін, 16 січня 1942 р. Секретна справа Райху!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН
Айнзацкоманда 5 звернула особливу увагу на нелегальну діяльність прихильників Бандери. Допити багатьох українців, звільнених зі школи міліції, виявили стосовно революційних планів ОУН новий матеріал і підтвердили істинність попередніх констатацій.
Що стосується школи міліції у Клевані, то вдалося дізнатися:
Начальником школи є так званий Остап, або чоловік, відомий як інструктор цієї школи під ім'ям Славко. Остап знає зв'язкових у Києві і прекрасно знає про місця, поінформований про паролі. Він має знати, де схована зброя, так само, як і про друковані листівки, заховані у Клевані або в Рівному. Василь Щербак, інструктор школи міліції у Клевані, арештований у Києві, видав імена тринадцяти прихильників Бандери, в яких мала б бути зброя.
На підставі однозгідних зізнань арештованих людей Бандери, точна дата початку запланованої революції не була названа. Сигнал до повстання буде відданий Бандерою, на звільнення якого сподівається ОУН. Склади зброї походять із знайдених військових таборів, або це зброя, знайдена у вбитих солдатів Червоної армії. Передбачаючи майбутні дії, ОУН приділила однакову увагу як залишеним совєтами складам зброї, так і банкам. Гроші банків призначені не тільки для фінансування ОУН, але також для оплати витрат активістам, які мають працювати із закордоном або за кордоном. Тим і пояснюється факт, що люди Бандери далі безнастанно намагаються прибувати на місця разом із воюючими військами або зразу після них.
Арештовані люди Бандери стверджують, що під час вибуху повстання заплановано перевести підривання мостів... (...)
(Стор. 552—553).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 187.
Берлін, 30 березня 1942 р. Секретна справа Райху!
Начальник поліції безпеки і СД.
У Рівному начальник Сіпо і СД конфіскував № 32/51 газети «Волинь» за 22 березня 1942 р. через статтю одного з прихильників Мельника Самчука, зміст якої був ворожий щодо німців. 21 тисяча примірників цього номера були знищені. В Острозі мер, його заступник і 5 інших осіб були арештовані за те, що дозволили в міській друкарні нелегальне виготовлення листівок, які містили «10 наказів руху Бандери». (...)
(Стор. 558).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ПОДІЇ У СРСР № 191
Берлін, 10 квітня 1942 р. Секретна справа Райху!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
Айнзацгрупа Ц. Місце дислокації: Київ,
СИТУАЦІЯ І НАСТРОЇ НА УКРАЇНІ
Ситуація і настрої на Західній Україні. ...На Західній Україні (Волинь, Поділля)..-, серед різних етнічних груп, треба уважати український націоналізм найсильнішою політичною течією. Рух Бандери, найбільш активний і найважливіший з усіх націоналістичних груп, став організацією переважно антинімецькою і нелегальною. (...)
РУХИ ОПОРУ
(...)
Шовіністичні українські групи
Група Бандери, ядро якої спочатку було сформовано з молодої інтелігенції Західної України (студенти Львова), мала підтримку серед молоді, особливо в окрузі Волинь— Поділля. Нелегальна діяльність почалася тут з організації підпільних курсів у школі міліції у Клевані. Молоді українці проходили тут таємну підготовку політичного і військового характеру стосовно їхніх обов'язків як членів націоналістичної «революційної армії». Пропаганда повинна була проводитись безпосередньо серед сільського населення. У ході широкої облави було арештовано ще 10 членів організації Бандери. (...)
(Стор. 558—559).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ
№ 4 Берлін, 22 травня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
Штаб Команд (...)
Б. Противник і виконавчі питання. (...)
РУХ ОПОРУ НА УКРАЇНІ
а) РУХ БАНДЕРИ.
Згідно з донесенням командуючого СП і СД на Україні, розслідування показали, що центр руху Бандери на Волині і на Поділлі був у Рівному. Його головою є так званий Остап Тимощук.
Проведені арешти призвели до того, що Рівне перестало бути центром і базою. За певними ознаками керівництво організації відійшло в болотистий район між Сарнами і Пінськом. (...)
У Рівному група Бандери володіла багатьма заводськими будівлями та квартирами. Саме там навчалася українська міліція і провадилися збори. Нелегальне навчання міліції було припинено, а школа міліції у Рівному була розв'язана. Після того ця школа міліції продовжувала свою нелегальну діяльність у замку Клевані. Захоплені під час розв'язання школи міліції у Рівному матеріали безсумнівно свідчать про те, що ця міліція була задумана як бойова організація Бандери. Навчання у школі міліції відвідувало сорок осіб, які були попереджені про нелегальність їхньої майбутньої діяльності. Їм було сказано, що йдеться про визвольну боротьбу України протії Німеччини. У разі арешту вимагалося, щоб вони відмовилися давати будь-які свідчення. У разі зради учасникам навчання загрозили, що в такому випадку Рух ужиє ліквідації.
Велика вага приділена навчанню курсантів поводитися зі зброєю, їх навчали, що незалежну й вільну Українську державу можна здобути тільки зі зброєю в руках. Гідним уваги є те, що згідно з уже раніше виданим таємним наказом, переданим керівникам міліції, трофейна зброя та боєприпаси не були повернуті німецькому вермахту, але були таємно заховані постами міліції. Євреї також зносили зброю (...)
Члени міліції отримували як військове, так і політичне навчання. Притому їх настроювали проти німців з допомогою перекручених фактів, зокрема казали, що німців чекали як визволителів, а вони виявилися гнобителями. Отже, проти них треба вести боротьбу. Дальше пояснювали, що боротьба буде вестися у тилу німецьких військ. (...)
Встановлено, що кожна людина Бандери має один або кілька псевдонімів...
Використавши довірочний пароль, удалося арештувати Канюку (псевдонім Богун), інструктора школи міліції у Клевані. (...)
Фінансування руху Бандери йде у великій мірі з Галичини. Члени руху частково сплачують організації певні внески, або частково доставляють продовольство. Крім того, завідуючі кооперативів часто є прихильниками Бандери. Встановлено,
що серед тих, хто вносить кошти, є і євреї; часто їх змушують давати гроші. (...)
У районі Костополя на складах зброї було захоплено і передано Вермахту:
600 рушниць, 12 кулеметів, 1200 протигазів. 254 тисячі рушничних патронів, 20 тисяч снарядів. 4 тисячі гранат, 2 тисячі мін, 500 кулеметних дисків та інше військове спорядження.
Варто зазначити, що, скориставшись обставинами на початку війни, руху Бандери вдалося міцно вкорінитися на Волині та на Поділлі і завербувати значну кількість членів...
б) РУХ МЕЛЬНИКА.
Начальник поліції безпеки і СД по Україні повідомляє, що після арешту значного числа прихильників Мельника в Києві активність руху Мельника зовсім не зросла. (...)
..в) ПОЛІСЬКА СІЧ.
Поліська Січ - це своєрідний український партизанський .відділ; під командуванням Тараса Бульби (справжнє прізвище :Боровець). .За згодою німецьких властей: восени 1941 р. Бульба створив спеціальний відділ для боротьби з партизанами (радянськими). Хоча цей відділ було 1941 р. розпущено в листопаді, він мав би недавно потайки знову організуватися і вже назбирав значну кількість рушниць. (...)
(Стор. 562-564).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 8
Берлін, 19 червня 1942 р.
Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. Штаб команд.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
РУХ ОПОРУ НА УКРАЇНІ.
а) Рух Мельника.
23 травня 1942 р. була перехоплена тринадцята листівка руху Мельника, випущена в 190 примірниках. Вона стосується діяльності українського націоналіста Миколи Міхновського.
Останнім часом збільшилась кількість активістів руху Мельника... 25 травня 1942 р. культурне товариство «Просвіта» мало намір організувати виставку, присвячену пам'яті Петлюри. Виставка не була дозволена, оскільки прихильники руху Мельника виконують керівну діяльність у «Просвіті».
Також було відкинено створення товариства допомоги українських жінок, оскільки заплановане створення вийшло від руху Мельника.
Журнал «Сурма», орган Організації Українських Націоналістів, був доставлений у Райхскомісаріат Україна для нелегального поширення. У ньому можна прочитати таке: «Хоч іноземні держави намагаються зруйнувати нашу національну рішучість і стійкість, то все-таки українське питання залишається найважливішим питанням Східної Європи». І далі: «У вирішальній битві за долю Східної Європи не знаходиться жодного місця для українців»... Або: «Українці не хочуть воювати за чужі інтереси як найманці... вони підуть у бій тільки за право на незалежне політичне життя». (...)
б) Рух Бандери.
3-го травня 1942 р. була надрукована п'ятнадцята листівка руху Бандери, випущена в 336 примірниках. У листівці містяться заклики організації, які з'ясовані в 24 пунктах.
2 травня 1942 р. в Понеблі, під Рівним відбулися збори Рівненської обласної організації руху Бандери. Серед присутніх були: голова організації Бандери на Волині, Остап, його заступник. Чорний, Володимир Кубринович і ще три
чоловіки. Користуючись нагодою, Остап оголосив накази свого зверхника, керівника руху Волині і Поділля Бандери, Приймака. який керує рухом із Сокаля (Генеральне Губернаторство). Потім він підкреслив, що треба посилити діяльність руху Бандери в районі Рівного. І нарешті, він передав наказ Приймака, згідно з яким необхідно переглянути і прочистити найближчим часом усю заховану зброю. (...)
(Стор. 565-566).

Берлін, 3 липня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
Л. Противник і виконавчі питання.
(...)
Український рух опору.
Датована 16.03.42 р., петиція з поштовою печаткою Станіслава (Галичина) була адресована Гітлеру «Українським комітетом визволення України від імені українського народу». На конверті вказаний такий відправник: «Україна», УКВУ. Лист підписаний: «Український комітет визволення України!!» «Слава Україні!!» Україна, 15.03.1942.
Зміст листа не становить ніякої петиції, він містить докори, вимоги і погрози (...)
Група Бандери
У Києві була перехоплена листівка ОУН напрямку Бандери; у ній містяться інструкції щодо структури організа-ції. (...)
Знайдені під час останніх арештів накази дають ясне уявлення про наміри нелегальних активістів. Тоді як прийняті взимку розпорядження застерігали проти будь-яких дій чи провокацій, бо вся робота повинна була зосередитись на розширенні мережі ОУН, на роботі між членами ОУН і на створенні, наскільки це можливо, серйозних передумов для успіху, щоб бути спроможним сказати «останнє слово» окупантам, нові захоплені накази вже визначають завдання активних дій. І ось наказується членам удаватися до пасивного опору і саботажу всіх німецьких заходів. У листівках прославляється мучеництво Бандери і його друзів, «які сьогодні караються у підвалах тюрем за наші ідеї». Особливо треба відзначити пропаганду й опір проти поставок сільськогосподарських продуктів, проти вивезення робочої сили в Німеччину, проти участі в німецько-українських маніфестаціях і т. д. (...)
У ході демонтажу центру Бандери в Сарнах було знайдено, зокрема, директиви про ведення партизанської війни. Було також встановлено, що організація Бандери віддала наказ своїм членам ні в якому разі не вступати до охоронної поліції. Якщо член руху Бандери увійде до охоронної поліції, він автоматично опиняється поза рухом. (...)
(Стор. 566-567)

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № II
Берлін, 10 липня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
А. Противник і виконавчі питання. (...)
Український рух опору
Начальник поліції безпеки і СД Рівного перехопив важливі нелегальні документи ОУН групи Бандери, що містять інструкції щодо програми та нелегальної тактики руху Бандери.
Так, в одному з документів стверджується, що ставлення ОУН до інших народів, отже, також щодо Німеччини, визначається за ставленням цих народів до прагнення українців до незалежності. Війна має ту користь, що Німеччина може розбити старого ворога України, Москву, але, з другого боку, вона має і той недолік, що ця сама Німеччина ставиться вороже до ідеї незалежної Української держави. .(...)
Варто також згадати про нову форму пропаганди гумористичного спрямування під заголовком «Що кажуть люди». У такий спосіб вплив ОУН на настрій населення набуває надзвичайно злісного, антинімецького спрямування. У Володимирці... був арештований помічник лісничого, який активно працював для руху опору... У районі Здолбунова... було арештовано 29 осіб (у зв'язку з саботажем на залізничній гілці Львів - Київ). (...)
(Стор. 567-568)

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 14
Берлін, 31 липня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
Д. Противник і виконавчі питання. (...)
Український рух опору.
Згідно з донесеннями, що надходять із Рівного, існуюча від довшого часу діяльність партизанів у районі Кобрина тепер поширилася на північно-західні райони Волині й Поділля. У Володимирці у багатьох місцях була розклеєна листівка з вимогою саботувати вербування робітників для Райху. Директор бюро працевлаштування Сарн, який дав притулок винному в цій акції, був арештований. Він був секретарем українського руху опору.
Організація Бандери поширила 4-й номер нелегальної газети під назвою «Бюлетень». Одна із статей спритно намагається настроїти населення проти німців... Зокрема, там можна прочитати таке: «Рік 1942 приніс нам переміну. Один тоталітаризм зник, а інший зайняв його місце. Дев'ятимісячний досвід показав, що на Сході нічого суттєвого не змінилося. Ми займаємося тоталітаризмом, особливо другим, тому, що йдеться про ставлення німців до української нації. Два види тоталітаризму подібні своєю головною метою, різна тільки їхня тактика. У обох випадках під привабливою маскою - з одного боку - соціалістичний рай, з іншого - щасливе життя у «Новій Європі» - криється той самий ворожий нам імперіалізм»
(Стор. 568-569).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 16
Берлін, 14 серпня 1942 р. Секретно
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
А. Противник і виконавчі питання. (...)
Український рух опору.
Дотеперішні констатації виявляють, що нелегально ОУН - рух Бандери - намагається надзвичайно радикальними засобами охопити активні кола молоді і відвернути їх від німецького впливу. При тому використовуються всі середники, щоб через пропаганду викликати серед українців антипатію до німців. Про вороже ставлення говорять виразно всі дотепер перехоплені вказівки. (...) В одному наказі стосовно вишкільної роботи пояснюється таке:
«Ніхто не сміє їхати на роботу до Німеччини. Ніхто не сміє ходити на курси, організовані німцями... Ніхто не повинен йти на військову службу. Ми не хочемо воювати в іноземній армії заради чужої мети. Ми вступимо тільки в українську армію, яка боротиметься за незалежну Українську державу. Залишаймося всі на місцях, на наших постах, усі на службу Україні!
Група ОУН Мельника назовні являє собою скоріше поміркований націоналістичний рух, але насправді, беручи до уваги її пропаганду і цілі, її треба поставити поряд із рухом Бандери. (...)
(Стор. 571-572).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 20
Берлін, II вересня 1942 р.
Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. Штаб команди.
(...)
А. противник і виконавчі питання.
(...)
Український рух опору.
а) Рух Бандери.
У Новохресті (Ной-Кройц), недалеко від Рівного, в одного українця на ім'я Петро Мискевич, званого Бурячук. було знайдено газети з антинімецькими статтями. Є підозра, що Мискевич, який утік, належить до руху Бандери. Українська пропагандистська діяльність
(...) У Володимирці було поширено дві листівки із зверненням до молоді. Там можна прочитати таке:
«Гітлеризм стоїть перед близькою смертю. Тому він хоче захистити свої території за лінією фронту і підтримати там свою роботу. Він хоче послати нас, молодих, туди, де англійські бомби заповідають руїну. Гітлеризму потрібна наша робоча сила, щоб розчищати ці руїни. Якщо ви поїдете, то не сподівайтесь, що зможете повернутись до своїх батьків. А якщо ви повернетесь, то це буде тільки тоді, коли ви будете хворі чи скалічені. Не покидайте ніколи свого села! Не схиляйтесь перед примусом! Геть примус із нашої Батьківщини!»
У Сарнах, у ході акції проти руху Бандери, у муфті однієї жінки з керівництва було знайдено різні накази провідника ОУН області, а також текст стосовно війни партизанів. В одному з цих наказів сказано:
«Організаційна робота повинна бути посилена по всій області. До мережі треба вводити кожне село, кожну фабрику, кожну адміністрацію... Скрізь треба створити вишкільні групи.... Треба організувати також військові вишколи. (...) В іншій Інструкції можна прочитати таке: «Всі наші друзі і члени ОУН повинні бути насторожі, бо треба очікувати масових арештів. Ніхто не повинен дати себе заарештувати, навпаки, треба спробувати втекти. Арештовані люди ніколи не повинні визнавати, що вони належать до ОУН. Ніхто не повинен співробітничати з гестапо; це є ворожа робота, спрямована проти України. Українсько-німецькі маніфестації повинні бути бойкотовані. Всяке співробітництво з окупантами розцінюватиметься як національна зрада, яка каратиметься смертю. Ми повинні здобути Ук-раїнську державу!» (...) Текст із заголовком «Партизанська війна» пояснює таке:
«Партизанська війна - це війна, що ведеться малими відділами на окупованій ворогом території і має на меті якнайбільше ворогу пошкодити. Для поневоленого народу - це початок народного повстанця. Завдання партизанів - руйнувати залізничні колії, робити непридатними телефонні комунікації, а також здійснювати несподівані напади на розквартировані війська та відділи ворога.
Добре організована партизанська війна, що підтримується населенням, має значні переваги. Можна спричинити серйозні шкоди ворогу мінімальними засобами і силами. Така мала війна примушує ворога до постійної обережності й робить його нервовим. Вона змушує ворога розділити свої сили, а також допоможе підняти моральний дух поневоленого народу. (...)
Всі атаки треба провадити енергійно. Противник мусить мати враження, що він на ворожій території. Влаштування засідок - найкращий спосіб, який можна застосувати проти рухомих цілей». (...)
(Стор. 575-578).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 21.
Берлін. 18 вересня 1942 р.
Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...) (...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
Рух Бандери
Групу Бандери завжди треба розглядати як найбільш радикальний, український незалежницький рух. Тоді як у перші місяці ця група мала вплив своєю пропагандою спочатку на Західній і Центральній Україні, то поступово ця робота поширилась на решту території України. Саме рух Бандери найбільш проявляє ворожнечу до німців. Він неодноразово наполягав, що необхідно викинути німців геть. (...)
23-24 серпня і 942 р. недалеко від Шанкова Рівненської області було знайдено кілька листівок із заголовком: «Звернення до українських націоналістів з нагоди першої річниці проголошення незалежної Української держави у Львові 30 червня 1941 року». У листівці, зокрема, говориться: (...) «...Ми ніколи не розміняємо нашу свободу на шмат хліба іноземного загарбника, на «нову вищу культуру» чи на антилюдську ідею. Ми бажаємо мати свою власну культуру, свій власний хліб, ми хочемо бути вільними і щасливими... Що б не відбувалося на Україні, які б орди не переходили через нашу землю, якими б не були ідеї та теорії, що намагатимуться нам нав'язати чужоземні загарбники, український народ ніколи не зіб'ється зі свого праведного шляху. Ще не вмерла Україна!»
Рух Мельника
Як і група Бандери, рух Мельника активізував свою діяльність у Райхскомісаріаті Україна. Але порівняно з прихильниками Бандери члени групи Мельника поводяться більш обережно. Рухові Мельника вдалося залучити до своїх дій українські церковні кола. (...)
(Стор. 578-579).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 26.
Берлін, 23 жовтня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
Український рух опору.
Останнім часом рух Бандери все більше переходить до методів активної боротьби. Ще у травні було встановлено, що рух Бандери серйозно зайнявся створенням банд, зокрема в західній частині України. У липні 1942 року рух такої банди спостерігався у районі Кам'янця-Подільського; у ній були прихильники групи Бандери і більшовицькі елементи.
Інша, більш значна банда була недавно локалізована в районі Сарн; нею керує активіст Бандери Боровець. Дальше встановлено, що рух Бандери переходить до військового вишколу своїх членів і їх час від часу згромаджує для воєнних польових занять, які відбуваються у рамках діяльності національних банд. Щодо більшовицьких банд утримується прихильний авторитет. Заяви про боротьбу з більшовизмом усе більше і більше зникають у пропаганді, яка тепер скерована майже лише проти німецьких властей, а точніше проти німецьких окупантів. Таке ставлення руху Бандери в основному збігається з думкою його керівництва, яке після зближення Англії та Америки з Радянським Союзом вважає необхідним зближення між націоналістичним українським рухом і більшовиками. Такий поворот показує, що рух Бандери зайняв цілком ясну позицію проти Німеччини, що він вирішив добиватися силою і всіма засобами, враховуючи збройну боротьбу, незалежності України. Крім того, рух Бандери, як і раніше, продовжує інтенсивно провадити набір серед місцевого населення і намагається розбудувати свою організацію на якомога ширшій базі. Рух Бандери сприяє підготовці жінок та молоді, а також проникненню в економіку з допомогою створення спеціальних референтів біля кожного опорного пункту. Одночасно прихильники Бандери намагаються проникнути у всі неполітичні, культурні, наукові організації і надати їм націоналістичного спрямування. Особливу увагу рух Бандери приділив Українському культурному товариству «Просвіта»,
Група Мельника останнім часом також стала активнішою. Її пропаганда стала жвавішою і частково перевершує пропаганду руху Бандери. (...)
(Стор. 584-585).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ВОРОГІВ ГРУПИ АРМІЇ Б № 21
Головний штаб, 29 жовтня 1942 р.
Секретно!
Відомості про ворога
Звіт від половини серпня до половини жовтня № 21. 1. Банди.<br. І Українські націоналісти.
За повідомленням головнокомандуючого вермахту на Україні за 16 жовтня 1942 р. українські націоналісти вперше зібралися у районі Сарн у більшу банду і постійно отримують наплив. (...) (Стор. 585).

ІЗ СЕКРЕТНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ІНСТРУКЦІЇ СТОСОВНО УКРАЇНИ.
Листопад 1942 р.
1. Наші вороги: комуністи, прихильники Бандери, партизани. Потенційно найнебезпечніші бандерівці. За всяку ціну знищити.
2. Школи тільки 4- класові. На другий рік (1943) закрити.
3. «Просвіти» обсервувати. Там діють Б (бандерівці).
4. Відібрати культурно-освітні установи, театри, кіна.
5. Якнайменше наукових інституцій типу лабораторій і т. ін. Тільки такі, що необхідні для війська.
6. Церкви не допустити до згоди.
7. Не поборювати сухот, тифу. Закрити лікарні для населення. Здержати продукцію дальших місцевих лікарів.
8. Суди лише німецькі. Кожний німець - суддя. Для населення суди передбачені на 10 літ.
9. Хуліганство каральне тільки тоді, коли шкодить німцям.
10. Ширити аморальність - не карати за аборти.
11. Все, що має хребет, зламати...
12. Партизанів і націоналістів не допускати до згоди.
13. Контроль поїздів.
14. Сексоти в заводах, цехах, церквах, підприємствах, установах і т. ін. Слідкувати за ворогами Німеччини. Попи на послуги.
15. Не говорити німцям із населенням.
16. Не говорити про непорозуміння у партії.
(Стор. 587).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СХОДУ № 32
Берлін, 4 грудня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
Діяльність банд.
(...) На Україні діяльність банд не зменшилась. Тільки в секторі команди (СД) Рівного і Житомира, за останні вісім днів було зареєстровано 150 бандитських нападів, передовсім захоплення продовольства для банд. Але ще дуже часті вибухи і сходи поїздів з рейок.
Наочний образ про наслідки поборювання банд дають дотеперішні результати акції, заготівлі зерна в секторі командира Рівного. Загалом у секторі, навіть у районах, заповнених улітку бандитами, можна було перевести акцію на 80 до 100%. Зате райони Пінська, Костополя і Сарн стоять далеко позаду в заготівлі через сильну активність банд: Пінськ 28%, Костопіль 32-35%, Сарни - 25-30%. У секторі команданта СП і СД Рівного у звітний період сталося 100 нападів бандитів, переважно для захоплення продовольства для банд. Майже повністю зруйновані чотири державних господарства, багато мерій, молочарень. Пограбовано багато соток центнерів збіжжя і велику кількість худоби.
У ході дій проти банд вбито 594 бандитів, заміновано або зруйновано 2 земляних бункери і 13 таборів. (...)
(Стор. 594).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СХОДУ № 33
Берлін. II грудня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
5. Противник і виконавчі питання.
(...)
Україна
На всій Північній Волині активність банд анітрохи не зменшується. Кожен день відбуваються напади на державні господарства, мерії, будинки лісників, а також вибухи на залізничних шляхах. (...)
Український рух опору.
У районі Рівного арештовано тринадцять осіб за пропаганду на користь організації Бандери.
(Стор. 595-596).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАЙИХ ТЕРИТОРІЙ СХОДУ №35
Берлін, 23 грудня 1942 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
Л. Противник і виконавчі питання. (...)
Український рух опору
У секторі командира Рівного знову помічено, що бандити пустили в обіг білети карбованця з двома різними печатками. На одній написано: «Слава Україні, героям .слава», на іншій «Слава Бандері!» (...)
(Стор. 598).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ 3 ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ №38
Берлін. 22 січня 1943 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(…)
Ситуація з бандами в секторі командуючого СП і СД України
Що стосується діяльності банд в особливо загрозливих районах Волині-Поділля і Житомира, то останнім часом передані такі цифри:
Бойові сутички: Напади на місцевості:
Волинь--Поділля 47 . .... Волинь-Поділля 42
Житомир .29 Житомир 36
Замахи на залізниці та інші середники руху: Волинь-Поділля 26 Житомир 13 (..) (Стор. 601).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ
РАЙОНІВ СХОДУ № 41
Берлін, 12 лютого Ї943 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(…)
Український рух опору
У конфіденційних донесеннях повідомляється, що між прихильниками Бандери і Мельника відбувається дуже значне зближення, їхня спільна мета - незалежна Україна. Загалом запримічується дальша радикалізація руху ОУН.
(Стор. 602).

ІНСТРУКЦІЯ КОХА ЩОДО НІМЕЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ НА УКРАЇНІ
Рівне, 20 лютого 1943 р.
Тільки для службового користування!
Райхкомісар України. (...)
Для перемоги фронт потребує солдатів і зброї, а батьківщина робітників. З цієї потреби випливають наші обов'язки.(...)
Мені відомо, що сповільнилась відправка на працю до Німеччини робітників, приналежних до деяких категорій населення, і що минулого літа легше було заповнити десять поїздів ніж сьогодні один. (...)
Основним правилом поведінки з українцями я поставив вимогу: суворість і справедливість. Не думайте, що теперішні умови дозволять вам бути, так би мовити, менш суворими, ніж раніше. Навпаки. Той, хто чекає від слов'ян вдячності за м'яке поводження, набув свого політичного досвіду не у НСДАП чи на Сході, а в якомусь клубі інтелектуалів. Слов'янин зрозуміє м'яке поводження як ознаку слабкості. (...)
Під суворістю я розумію те, що ви повинні всіма засобами виконувати всі вимоги німецького керівництва до останніх наслідків, та що ви зломите всякий саботаж і всякий опір. Я точно визначив судові повноваження гебітскомісарів і новим розпорядженням їх значно розширив.
Еріх КОХ.
(Стор. 605).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ
№ 43 Берлін, 26 лютого 1943 р.
Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД. (...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
Діяльність банд у зоні командуючого СП і СД на Україні.
(...) Тюрма в Дубно стала об'єктом нападу, під час якого звільнено 60 ув'язнених після того, як було вбито поліцейських з охорони. (...)
(Стор. 605).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ №46
Берлін, 19 березня 1943 р.
Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
А. Противник і виконавчі питання.
(...)
Український рух опору.
Відзначається все зростаюча радикалізація групи Бандери. ЇЇ прихильники збирають зброю та боєприпаси і створюють таємні склади. Накази і директиви підкреслюють ідею, що створення вільної і незалежної України можливе тільки через збройне повстання... Тим часом під час обшуку у штабі руху Бандери в Сарнах, окрім інструкції щодо військової підготовки, була знайдена інша інструкція щодо ведення партизанської війни. (...) Останньо у районі Крем'янця, у секторі командуючого Рівного, з'явилися групи бандитів, які здійснювали напади на державне майно. Скоріше за все це діє відділення ОУН Бандери під назвою «Фронт українських революціонерів». Уже арештовано значну кількість осіб. (Стор. 606-607).

УРИВОК ІЗ ЛИСТА ПРО СИТУАЦІЮ У ЗВ'ЯЗКУ З ПАРТИЗАНАМИ.
1 квітня 1943р. Небезпека партизанів, тобто банд. Нижчепідписаний мав нагоду точно розповідати про ситуацію у Рівному. Слід відрізняти:
1. Партизани, які є суто більшовицькими. Вони перебувають на північ від залізничної лінії Київ-Рівне-Ковель - Брест...
2. Існує велика кількість партизанів національно-українських, які є також у цих лісах. Ці люди вимагають негайно вільної України і відходу німців. Ними керує відомий український лідер. Ця група постійно отримує поповнення. До цієї групи перейшла українська охоронна служба Ковеля і Рівного. Якраз, коли п. Шенк був у гебітскомісара, було оголошено тривогу, і всі службовці негайно озброїлися і машиною виїхали на загрожений пункт; там мав бути напад на поїзд з транспортом робітників з метою їх звільнити...
Напади збільшуються з дня на день, навіть серед білого дня...
...(Партизанські) групи 1 і 2 себе взаїмно поборюють.
3. Є .ще так звані банди, які перебувають на південь від вказаної залізниці, і вони порушують рух поїздів. Також на лінії Житомир-Київ переїзд через ліс був можливий лише по понеділках під військовою охороною. У цих бандах провадиться сильна пропаганда за українську партію свободи... Ці банди часто виступають малими відділами і нападають у білий день на переїжджаючі авта,. і коли: потім появиться відділ поліції, нікого не знаходять. :Усі мирно працюють... За таких умов надзвичайно терпить економічне життя, так що в багатьох районах уже зовсім немає німецької адміністрації. Відділення Ео/Но Рівного заявило про систематичні підпали лісопилок і про те, що приблизно 400 робітників було вбито. (...)
підпис: ШЕНК.
(Стор. 609).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРТИЗАНІВ НА УКРАЇНІ
Рівне, 4 квітня 1943 р.
Райхскомісар України.
(...) Очевидно, дуже зріс пасивний опір населення у зв'язку з ситуацією на фронті, а також з інших причин. Внаслідок воєнних подій діяльність банд скрізь зросла і навіть поширилась на південні райони, в яких мало лісів. (...) г) Генеральна округа Волинь-Поділля. (...) Самозрозуміле, що замовлення і поставки з цих небезпечних районів дуже потерпіли. На Волині залишилося тільки дві округи, вільні від банд. Зокрема небезпечними є виступи українських національних банд у районах Крем'янець - Дубно - Костопіль - Рівне. Українські національні банди одночасно атакували в ніч з 20 на 21 березня усі окружні економічні об'єкти округи Крем'янець, причому один із них був повністю знищений. (...)
(Стор. 610).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕНЬ З ОКУПОВАНИХ РАЙОНІВ СХОДУ № 54
Берлін, ІЗ травня 1943 р. Секретно!
Начальник поліції безпеки і СД.
(...)
Б. Населення.
(...)
Загальні настрої та стан населення на Україні.
(...) На Західній Україні настрої населення залежали і весь час залежать, окрім згаданих фактів, від діяльності банд як більшовицьких, так і націоналістичних. Центр найбільшого зосередження банд в областях на північ від Києва, Чернігів, Житомир, Рівне. У генеральній окрузі Волинь-Поділля і Північний Житомир діяльність банд набула такого розмаху, що значні частини цих районів поступово перейшли під їхній контроль і їхнє керівництво. (...)
(Стор. 610).

УРИВОК ІЗ ДОНЕСЕННЯ ПРО НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТИЗАНІВ
Секретно!
14 травня 1943 р. № 1678/43 geh
Тоді як улітку і на початку осені 1942 р. охоплення і, зокрема, збирання урожаю можна було спокійно проводити навіть у найменших районах, і напади місцевих банд були нечастими, ситуація різко змінилася, починаючи з кінця 1942 р. (...)
1. Генерал - комісаріат Волинь і Поділля.
а) (Більшість) районів слід вважати повністю втраченими щодо поставок із них. Органи, створені господарською владою... так чи інакше не в змозі забезпечити поставки за межі зони військових баз і районних центрів. (...) Повністю чи майже повністю втрачені щодо поставок:... 74,82% орних земель на Волині, і 42.21% на Волині і Поділлі разом узятих; ...76,45% норми хліба з Волині, 44,68% з Волині і Поділля; ...81,01 % норми сушених овочів з Волині, 19,96% з Волині і Поділля; 77,86% рогатої худоби з Волині; 52,38% з Волині і Поділля: ...88.96% баранів з Волині, 68,06% з Волині і Поділля: ...71,45% свиней з Волині, 47,44% з Волині і Поділля.
III. Точні дані про напади різних бандитів існують тільки для районів Волині. Так, загалом було вчинено напади на 405 державних господарств, 94 молочарень, сироварень, маслобоєнь, 12 винокурень і горілчаних заводів, ...34 комори з хлібом та сіном, ...7 млинів...; 68 державних господарств було знищено. Було забрано або знищено 19329 т зерна, 2841 т сіна, 2678 т соломи, 4732 голів рогатої худоби, 1809 свиней. 2130 баранів. 2745 коней... IV. (...) Хоч на початку планування по продовольству передбачало збір з території Волині з розрахунку по 6 тисяч тонн щомісячно, цю цифру довелося зменшити до 1920 тонн на кінець березня, а потім, згідно з новими донесеннями, зменшили до 800 тонн.
Дійсні зміни в поставках худоби у квітні показали, що поїзди можна завантажувати тільки тоді, коли в районах поблизу Ковеля і Луцька буде в розпорядженні достатня військова охорона...
підпис: КІССЛІНГ.
(Стор. 611-612).

ЛИСТ КОХА ДО РОЗЕНБЕРГА СТОСОВНО ОПОРУ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ УКРАЇНА
Рівне, 25 червня 1943 р. Секретно!
Райхскомісар України V-1-7422
Райхсміністру Альфреду Розенбергу
Особисто
Берлін
Об'єкт: ситуація з бандами.
У генеральній окрузі Житомир і в поліській частині генеральної округи Луцьк йдеться лише про радянські банди. У південній частині Волині переважають українські національні банди з центрами в Костополі - Сарнах і Горохові - Крем'янці. (...)
Також українські національні банди мають своє суворе й уміле керівництво і подиву гідне озброєння; треба припускати, що ці банди почали методично збирати зброю і боєприпаси зразу після першого приходу німецьких військ, і що, крім того, їм допомогли запастися зброєю радянські війська через добре законспірованих посередників (...).
Об'єкти, на які нападають банди - це важливі для доступу в країну і постачання фронту залізниці, шляхи і мости, державні господарства, молочарні, склади хліба і сіна, а також доступні їм промислові підприємства. Звичайно, напади банд спрямовуються також проти кожного німця, який з'являється у зоні, що ними контролюється.
(Стор. 614- 615).

НІМЕЦЬКА ЛИСТІВКА ПРОТИ ОУН І ПАРТИЗАНІВ-НАЦІОНАЛІСТІВ
(Червень 1943 р.)
Слухай, український народе? Москва дає накази ОУН!
З тайних наказів і вказівок, що попали нам в руки, видно, що кремлівські жиди стоять у зв'язку з ОУН. яка нібито воює проти большевизму.
В проводі ОУН сидять агенти Москви, що отримують і виконують накази кровожадного Сталіна й його жидівських опричників. В їх тайних наказах, що скоро будуть опубліковані, ОУН означується як національне замаскована большевицька боєва частина. Вона має завдання підбурювати український народ проти німецького правління й творити хаос в запіллі.
ОУН є знаряддям жидівського большевизму. Нам є відомі також сховища і централі тих ворохобних елементів ОУН. Ми знаємо провідників тих банд, вони на утриманні Москви. Український народе! Чи хочеш, щоб Тебе згубили ці большевики і національне замасковані заговірники? Чи хочеш ти бути гарматним м'ясом Твого власного ворога? Чи хочеш Ти спричинити знищення Твого народу на Волині?
Жидо-большевизм, що бачить свій кінець, пробує ще раз відсунути свою загибель Твоєю великою поміччю і Твоєю кров'ю.
Чи Ти хочеш бути заплечником? Чи хочеш, щоб Твої жінки, діти, Твоя молодь і старці стали жертвою озвірілих людей?
Згадай страждання і муки, які Твій народ мусів терпіти понад 20 літ. . Згадай помордованих батьків і синів?
Пригадай, міліони громадян і громадянок, вивезених, в сибірські степи!
..Згадай зганьблених і помордованих священиків! Згадай знищені церковні маєтки і культурні цінності! Відречись від своїх ворогів! ОУН не може ніколи заступити національні інтереси українського народу. ОУН і большевизм - це одно, тому мусять вони бути знищені!
Німецьке управління.
(Стор. 615-616).

НІМЕЦЬКА ЛИСТІВКА ПРОТИ БАНДЕРИ Й УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
(Червень 1943 р.)
УКРАЇНЦІ В ЛІСАХ!
Тут говорить Німецький Райх в імені Європи та її великої і старої культури! (...)
Недавно серед ночі розкинули червоні волоцюги відозву шефа штабу советської армії маршала Василевського, де в імені масового вбивці з Вінниці і Катині, червоного товариша Сталіна, урочисто признано українського вожаку бандитів Бандеру старшим большевиком совєтської України, якщо він далі із своїми бандитами з лісів та багон боротиметься проти Європи.
Бажаємо Бандері та його компанії в лісах і багнах Волині тільки щастя! У відповідному часі він і його саботажники будуть в днях перемоги Європи покарані спільно з комуністичними бандитами.
Великий Німецький Райх і спільно з ним Європа, яка воює, така горда на свою прадавню культуру, не дозволять себе довший час непокоїти кільком негідникам.
Маршал червоних Василевський у своїй відозві висловився ясно й виразно, що має бути навіть для найдурніших із вас зрозуміло, що Азія виступила до бою, щоб знищити Європу. Це значить: степ, некультурність, варварство середньої Азії виступили до бою, щоб знищити квітучі сади, церкви, собори та тисячолітні пам'ятники •старої культурної Європи, (...)
Величезна війна Великого Доброго і Святого проти варварства і чортівства большевизму та союзних із ним жидівських народів у цілому світі вимагає жертв. Ба, навіть дуже великих жертв!
...У добі, такій великій щодо завдань і жертв, політика Бандери і його компанії - це явне божевілля. (...)
Тому вертайся з лісу і болота! Твої дотеперішні вчинки будуть тобі прощені, якщо ти з доданою нижче перепусткою і з твоєю зброєю зголосишся в німецькій поліційній установі.
Фон дем БАХ. СС - Обергруппенфюрер і Генерал Поліції.
(Стор. 617).

Джерело[ред.]

  • Боротьба УПА з німецькими окупантами на Рівненщині в 1941-1944 рр. Серія книг "Реабілітовані історією" [1]