Перейти до вмісту

Декларація прав людини і громадянина

Матеріал з Вікіджерел
Декларація прав людини і громадянина
автор невідомий
Мова оригіналу: французька. Назва в оригіналі: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
Створення: прийнята постановою Французьких Національних зборів 26 серпня 1789.  Стаття у Вікіпедії 


Декларація прав людини і громадянина

Представники французького народу, утворивши Національні збори і вважаючи, що неуцтво, забуття прав людини або зневага ними є єдиною причиною суспільних лих і зіпсованості урядів, ухвалили рішення викласти в урочистій Декларації природні, невідчужувані і священні права людини, щоб ця Декларація, незмінно перебуваючи перед поглядом всіх членів суспільного союзу, постійно нагадувала їм їх права і обов'язки, щоб дії законодавчої і виконавчої влади, які у будь-який час можна було б порівняти з метою кожного політичного інституту, зустрічали більшу пошану; щоб вимоги громадян, засновані відтепер на простих і незаперечних принципах, спрямовувалися до дотримання Конституції і загального блага. Відповідно, Національні збори визнають і проголошують перед особою і під заступництвом Верховної істоти наступні права людини і громадянина.

 1. Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах. Суспільні відмінності можуть грунтуватися лише на загальній користі.
 2. Мета всякого політичного союзу — забезпечення природних і невід'ємних прав людини. Такі — свобода, власність, безпека і опір пригнобленню.
 3. Джерелом суверенної влади є нація. Ніякі установи, жоден індивід не можуть володіти владою, яка не виходить явно від нації.
 4. Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншому: таким чином, здійснення природних прав кожної людини обмежене лише тими межами, які забезпечують іншим членам суспільства користування тими ж правами. Межі ці можуть бути визначені тільки законом.
 5. Закон має право забороняти лише дії, шкідливі для суспільства. Все, що не заборонене законом, то дозволено і ніхто не може бути примушений робити те, що не наказане законом.
 6. Закон є вираз загальної волі. Всі громадяни мають право брати участь особисто або через своїх представників в його створенні. Він повинен бути єдиним для всіх, охороняє він або карає. Всі громадяни рівні перед ним і тому мають рівний доступ до всіх постів, публічних посад і занять згідно їх здібностям і без яких-небудь інших відмінностей, окрім тих, що обумовлені їх чеснотами іспособностямі.
 7. Ніхто не може піддаватися звинуваченню, затриманню або висновку інакше, як у випадках, передбачених законом і в наказаних ним формах. Той, хто просить, віддає, виконує або примушує виконувати засновані на свавіллі накази, підлягає покаранню; але кожен громадянин, викликаний або затриманий через закон, повинен беззаперечно покорятися: у разі опору він несе відповідальність.
 8. Закон повинен встановлювати покарання лише строго і безперечно необхідні; ніхто не може бути покараний інакше, як через закон, прийнятого і обнародуваного до здійснення правопорушення і належно застосованого.
 9. Оскільки кожен вважається невинним, поки його провина не встановлена, то у випадках, коли визнається потрібним арешт особи, будь-які зайве суворі заходи, що не є необхідними, повинні строгий присікатися законом.
 10. Ніхто не повинен бути гнобимо за свої погляди, навіть релігійні, за умови, що їх вираз не порушує громадський порядок, встановлений законом.
 11. Вільний вираз думок і думок є одне з дорогоцінних прав людини; кожен громадянин тому може вільно висловлюватися, писати, друкувати, відповідаючи лише за зловживання цією свободою у випадках, передбачених законом.
 12. Для гарантії прав людини і громадянина необхідна державна сила; вона створюється на користь всіх, а не для особистої користі тих, кому вона увірена.
 13. На зміст озброєної сили і на витрати по управлінню необхідні загальні внески; вони повинні бути рівномірно розподілені між всіма громадянами згідно їх можливостям.
 14. Всі громадяни мають право встановлювати самі або через своїх представників необхідність державного обкладення, добровільно погоджуватися на його стягування, стежити за його витрачанням і визначати його пайовий розмір, підставу, порядок і тривалість стягування.
 15. Суспільство має право вимагати у будь-якого посадовця звіту про його діяльність.
 16. Суспільство, де не забезпечена гарантія має рацію і немає розділення властей, не має Конституції.
 17. Оскільки власність є право недоторканне і священне, ніхто не може бути позбавлений її інакше, як у разі встановленої законом явної суспільної необхідності і за умови справедливого і попереднього відшкодування.