Декларація про незалежність Республіки Молдова

Матеріал з Вікіджерел
Декларація про незалежність Республіки Молдова
1991
http://www.presedinte.md/rus/declaration
Парламент Республіки Молдова
Декларація про незалежність Республіки Молдова

Парламент Республіки Молдова, утворений в результаті вільних і демократичних виборів,

беручи до уваги тисячолітнє минуле нашого народу і його безперервну державність в історичному і етнічному просторі його національного становлення;

підтверджуючи, що акти розчленування національної території 1775 і 1812 років суперечать історичному та національному праву та юридичному статусу Молдовського князівства і є анульованими всім історичним розвитком і вільним волевиявленням населення Бессарабії та Буковини;

підкреслюючи, що здавна населене молдаванами Задністров'я є складовою частиною історичної та етнічної території нашого народу;

враховуючи, що парламенти багатьох держав в своїх деклараціях вважають угоду, укладену 23 серпня 1939 року між Урядом СРСР і Урядом Німеччини, недійсною з самого початку і вимагають ліквідації її політико-правових наслідків, що відзначено і Міжнародною конференцією "Пакт Молотова - Ріббентропа і його наслідки для Бессарабії" в Кишинівській декларації, прийнятій 28 червня 1991 року;

підкреслюючи, що, не маючи підтримки населення Бессарабії, півночі Буковини і області Херца, насильно захоплених 28 червня 1940 року, а також населення Молдовської АРСР, утвореної 12 жовтня 1924 року, Верховна Рада СРСР, порушивши навіть свої конституційні повноваження, прийняла 2 серпня 1940 року Закон СРСР "Про утворення союзної Молдовської РСР" - нормативні акти, якими спробували виправдати, за відсутності жодного реального правового обґрунтування розчленування цих територій і приналежність нової республіки до СРСР;

нагадуючи, що в останні роки демократичний рух за національне визволення населення Республіки Молдова ще раз підтвердив своє прагнення до свободи, незалежності і національної єдності, виражене в заключних документах Великих Національних Зборів, що відбулися в Кишиневі 27 серпня 1989, 16 грудня 1990 та 27 серпня 1991 років, в законах і постановах Парламенту Республіки Молдова щодо проголошення румунської мови державною і про повернення йому латинського алфавіту від 31 серпня 1989, про Державний прапор від 27 квітня 1990, про Державний герб від 3 листопада 1990 і про зміну офіційної назви країни від 23 травня 1991 року;

виходячи з Декларації про суверенітет Республіки Молдова, прийнятої Парламентом 23 червня 1990 року, і того факту, що населення Республіки Молдова, здійснюючи своє суверенне право, не брало участі 17 березня 1991 року в референдумі про збереження СРСР, незважаючи на тиск державних органів Радянського Союзу;

з огляду на незворотність процесів демократизації, утвердження свободи, незалежності і національної єдності, становлення правових держав і переходу до ринкової економіки, що відбуваються в Європі і в світі;

підтверджуючи рівноправність народів та їх право на самовизначення відповідно до Хартії ООН, Гельсінського заключного акту і норм міжнародного права;

вважаючи, що в силу всього вищенаведеного, пробив великий час звершення акту справедливості відповідно до історії нашого народу, норм моралі і міжнародного права, на основі права народів на самовизначення, від імені всього населення Республіки Молдова і перед усім світом урочисто

ПРОГОЛОШУЄ:

Республіка Молдова - суверенна, незалежна і демократична держава, яка може вільно, без втручання ззовні вирішувати своє теперішнє і майбутнє відповідно до ідеалів і святого устремління народу в історичному та етнічному просторі його національного становлення.

Як суверенна і незалежна держава Республіка Молдова:

просить всі держави і уряди світу визнати її незалежність, оскільки вона була проголошена вільно обраним Парламентом республіки, і висловлює бажання встановити політичні, економічні, культурні та інші зв'язки, що представляють взаємний інтерес, з європейським державами, з усіма країнами світу, будучи готовою встановити дипломатичні відносини з ними відповідно до норм міжнародного права та існуючої в світі практики в цій галузі;

звертається до Організації Об'єднаних Націй з проханням прийняти її повноправним членом всесвітньої організації та її спеціалізованих агентств;

оголошує про свою готовність приєднатися до Гельсінського заключного акту і Паризької хартії для нової Європи та просить також бути допущеною на рівних правах на Конференцію з безпеки і співробітництва в Європі та до її механізмів;

вимагає від Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік почати переговори з Урядом Республіки Молдова про припинення незаконного стану її окупації і вивести радянські війська з національної території Республіки Молдова;

постоновляє застосовувати на всій своїй території тільки Конституцію, закони і інші нормативні акти, прийняті законно утвореними органами Республіки Молдова;

гарантує здійснення соціальних, економічних, культурних прав і політичних свобод всіх громадян Республіки Молдова, включаючи осіб, які належать до національних, етнічних, мовних та релігійних груп відповідно до положень Гельсінського заключного акта і прийнятих згодом документів, Паризької хартії для нової Європи.

Хай допоможе нам Бог!