ЗЗРРСУУ/1930/1/14/Про реорганізацію округ УСРР

Матеріал з Вікіджерел
< ЗЗРРСУУ‎ | 1930‎ | 1‎ | 14
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗЗРРСУУ/1930/1/14
Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів УСРР
Про реорганізацію округ УСРР
Харків: 1930

141. Про реорганізацію округ УСРР.

Щоб здійснити директиви про наближення органів радянської впади до трудящих мас, щоб поліпшити економічний стан округ та районів і щоб далі скоротити витрати на утримання управлінського апарату, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

1. Змінити теперішній адміністративно-територіяльний поділ УСРР і розформувати такі округи: Кам'янецьку, Шепетівську, Коростенську, Ніженську, Глухівську, Прилуцьку, Ізюмську, Куп'янську, Старобільську, Тульчинську, Першомайську, Роменську та Могилівську.

2. Територію нижчезазначених розформованих округ приєднати до таких округ:

1) Кам'янецької округи — до Проскурівської, залишивши центр у місті Проскурові;

2) Шепетівської — до Бердичівської з центром — місто Бердичів;

3) Коростенської — до Волинської з центром — місто Житомир;

4) Ніженської — до Чернігівської з центром — місто Чернігів;

5) Глухівської — до Конотопської з центром — місто Конотоп;

6) Прилуцької — до Лубенської з центром — місто Лубні;

7) Могилівської — до Вінницької з центром — місто Вінниця;

8) Ізюмської та Куп'янської — до Харківської з центром — місто Харків.

9) Старобільської — до Луганської з центром — місто Луганське.

3. Територію нижчезазначених розформованих округ поділити таким порядком:

1) Тульчинську округу — райони Гайсинський, Соболівський, Джулінський, Ладижинський, Бершадський, Ольгопільський та Тульчинський з містом Тульчиним приєднати до Уманської округи.

Райони: Шпиківський, Браславський, Томашпільський, Вапнярський, Тростянецький, Мястківський, Крижопільський, Ободівський, Піщанський та Чечельницький приєднати до Вінницької округи.

2) Першомайську округу — Хащеватський, Грушківський та Голованівський, Ново-Архангельський та Добровеличківський приєднати до Уманської округи.

Райони: Вільшанський, Благодатнівський, Савранський, Любашівський, Першомайський з містом Першомайським, Кривоозерський, Врадієвський та Доманівський приєднати до Одеської округи.

3) Роменську округу — райони Смілянський, Недригайлівський, Липово-Долинський, Синівський, Гадяцький, Веприцький приєднати до Сумської округи.

Райони: Велико-Бубнівський, Березівський, Засульський, Глинський, Перекопівський, Петрівський та Лохвицький з містом Ромни — приєднати до Лубенської округи.

4. Для керівництва роботою щодо розформування округ утворити центральну й округові ліквідаційні комісії.

Центральну комісію утворити у складі:

Голови — т. Василенка. Заступників голови — т.т. Сербиченка та Горлинського і членів — т.т. Голода, Сиволапа, Танкова та представників: від Всеукраїнської ради професійних спілок — тов. Виросткова, від Народнього комісаріяту земельних оправ УСРР — тов. Сидерського, від Народнього комісаріяту освіти УСРР — тов. Кузьменка, від Народнього комісаріяту внутрішніх справ УСРР — тов. Якимовича, від Штабу Української військової округи — тов. Дубового, від Народнього комісаріату торгівлі УСРР — тов. Степанського, від Вищої Ради народнього господарства УСРР — тов. Бляхера та від Народнього комісаріяту юстиції УСРР — тов. Вікторова.

Округові комісії утворюється на паритетних засадах із представників розформованої округи і тої округи, що до неї приєднується всю чи частину території розформованої округи, а так само з представників відповідних урядництв і громадських організацій. Голів округових ліквідаційних комісій затверджує Секретаріят ВУЦВК.

5. Доручити Центральній ліквідаційній комісії повністю запровадити до життя цю постанову до 1-го липня 1930 року.

6. Провідні органи нових округ, збільшених територією розформованих округ, утворюється таким порядком:

1) в округах, що до них приєднується всю територію одного чи двох розформованих округ, новий округовий виконавчий комітет складається з усіх членів та кандидатів до них округових виконавчих комітетів об'єднуваних округ; нову президію цього округового виконавчого комітету обирає об'єднаний пленум цих округових виконавчих комітетів без побільшення складу, згідно з Уставою про округові виконавчі комітети;

Увага. На вилучення з Устави про округові і виконавчі комітети об'єднаний пленум Харківської та приєднаних до неї округ довибирає пленум округового виконавчого комітету Харківської округи числом, що його встановлює Секретаріат ВУЦВК, а так само обирає нову президію.

2) в округах, що їх територію поділяють між кількома округами, округові виконавчі комітети розформованих округ ліквідується; обрані до їх складу особи зберігають свої повноваження і входять за місцем їх обрання до складу пленумів відповідних округових виконавчих комітетів;

3) округові військові комісаріяти розформованих округ залишаються до спеціального розпорядження. Порядок роботи округових військових комісаріятів визначає Центральна ліквідаційна комісія.

Реченець ліквідації округових військових комісаріатів встановлює Президія ВУЦВК на подання Штабу Української військової округи.

7. Доручити Центральній ліквідаційній комісії негайно почати зводити плани хлібозаготівель, сільського господарства, кооперації, фінансів тощо по всіх збільшених округах, а так само забезпечити безперебійну роботу округових ліквідаційних комісій.

8. Районовий центр Судилківського району Шепетівської округи перенести з селища Судилкова до міста Шепетівки, перейменувавши Судилківський район на Шепетівський.

Районовий центр Засульського району Роменської округи перенести з селища Засулля до міста Ромни, перейменувавши Засульський район на Роменський.

Районовий центр Ушомирського району Коростенської округи перенести з селища Ушомир до міста Коростеня, перейменувавши Ушомирський район на Коростенський.

9. Щоб зберегти економічно-культурні досягнення округових міст розформованих округ, залишити в цих містах міські ради, зберігти надані їм права за Уставою про міські ради, підпорядкувавши їх безпосередньо округовим виконавчим комітетам, а так само залишити в цих містах чинні ставки заробітної плати.

Районові виконавчі комітети, що на території їх є зазначені міста, чинять на загальних підставах, згідно з Положенням про районові з'їзди рад та районові виконавчі комітети.

Харків, 13 червня 1930 р.

Голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

Голова Ради народніх комісарів УСРР

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

М. Василенко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 14 червня 1930 р. № 136.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).