ЗЗРРСУУ/1930/1/23/Про ліквідацію округ та перехід на двоступневу систему управління

Матеріал з Вікіджерел
< ЗЗРРСУУ‎ | 1930‎ | 1‎ | 23
ЗЗРРСУУ/1930/1/23
Постанова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів УСРР
Про ліквідацію округ та перехід на двоступневу систему управління
Харків: 1930

225. Про ліквідацію округ та перехід на двоступневу систему управління.

Для максимального укріплення району, як основної ланки соціялістичної перебудови села, що повинно привести до рішучого наближення органів влади до населення, сприяти притягненню широких кіл робітників, наймитів, бідняків та середняків села до участи в соціялістичному будівництві, зокрема в соціялістичній перебудові сільського господарства, та піднесення їхньої самодіяльності й ініціятиви в соціялістичному будівництві, для посилення боротьби з бюрократизмом та тяганиною і на виконання постанови Центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів Союзу РСР з 23 липня 1930 року «Про ліквідацію округ» (Зб. зак. СРСР 1930 р. № 37, арт. 400), Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

I.

1. Адміністративно-територіяльний поділ Української соціалістичної радянської республіки на округи скасувати з 15 вересня 1930 року і округові виконавчі комітети розпустити.

Увага. Час і порядок ліквідації округових органів Народнього комісаріяту військових і морських справ СРСР, Народнього комісаріяту юстиції УСРР та Державної політичної управи УСРР визначається в спеціяльній постанові.

2. З 15 вересня 1930 року на території Української соціялістичної радянської республіки встановити 503 окремі адміністративні одиниці, а саме:

а) 1 Автономну молдавську соціялістичну радянську республіку в складі 11 існуючих районів;

б) 18 міст, вилучених на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядковані безпосередньо центрові: Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровське, Миколаїв, Сталіне, Полтава, Житомир, Луганське, Зінов'ївське, Кременчук, Херсон, Вінниця, Запоріжжя, Бердичів, Дмитріївське, Суми, Маріюпіль;

Увага. Усі інші міські ради, що залишаються на території УСРР, підлягають відповідним районним виконавчим комітетам, за винятком тих, територія яких підпорядковується міським радам, вилученим на окремі адміністративно-господарські одиниці.

в) 484 райони, що розподіляються за кількістю населення, перспективами зросту, можливістю інтенсифікації господарства та іншими економічними ознаками на три категорії, з віднесенням:

до 1-ої категорії — 322 райони;
 " 2-ої "  — 112 "
 " 3-ої "  — 50 "

Увага. Перелік районів з розподілом їх на категорії до цього додається.

3. У зв'язку з переходом на двоступневу систему управління затвердити нижченаведені зміни, що їх вноситься до існуючого за округової системи адміністративно-територіяльного поділу:

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Харківській міській раді такі сільради:

Харківського району — Бабаївську, Безлюдівську, Васищівську, Велико-Данилівську, Жихорівську, Курязьку, Лизогубівську, Ліднівську, Мало-Данилівську, Немишлянську, Олексіївську, Пилипівську, Пісочинську, Підворську, Пономаренківську, Роганську, Синолицівську, Сороківську, Хорошівську, Циркунівську, Шевченківську сільради та Виківську селищну раду.

Вільшанського району — Вільшанську, Гаврилівську, Двурічно-Кутянську та Пересічанську.

Деркачівського району — Безруківську, Деркачівську, Коробкинську, Куликівську, Полевську, Фесківську, Черкасько-Лозівську та Шептухо-Болибоківську.

Люботинського району — Гїївську, Коротичанську, Люботинську сільради та Яловенківську селищну раду.

Мерефянського району — Березівську, Ржавецьку, Утківську, Яковлівську сільради, Будянську та Комарівську селищні ради і Мерефянську міськраду.

б) З переданням всієї території Харківського району у відання Харківської міськради, Харківський район ліквідувати.

в) З переданням Вільшанської, Гаврилівської, Двурічно-Кутянської та Пересічанської сільрад Вільшанського району у відання Харківської міськради, Вільшанський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Вертіївської, Петропавлівської, Ріпківської, Кадницької, Сізено-Баланівської та Протопопівської сільрад до Богодухівського району; Велико-Рогозянської, Гуринівської, Сковородинської та Мало-Рогозинської сільрад до Золочівського району.

г) З переданням Безруківської, Деркачівської, Коробкинської, Куликівської, Полевської, Фесківської, Черкасько-Лозівської та Шептухо-Болибоківської сільрад Деркачівського району у відання Харківської міськради, — Деркачівський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Прудянської до Золочівського району; Русько-Лозівської, Дементівської та Токарівської — до Липецького району.

д) З переданням Гіївської, Коротичанської, Люботинської сільрад та Яловенківської селищної ради Люботинського району у відання Харківської міськради, Люботинський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Адринської та Мокро-Рокитянської до Ново-Водолазького району, Огульчанської, Черемушнянської, Велико-Лихівської, Добропільської та Ново-Мерчицької до Валківського району; Старо-Мерчицької, Байрацької та Манченківської сільрад до Богодухівського району.

е) З переданням Березівської, Ржавецької, Утківської, Яковлівської сільрад, Будянської та Комарівської селищних рад та Мерефянської міськради у відання Харківської міськради, Мерефянський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Островерхівської до Зміївського району, Ново-Мерефянської (Джгунської) сільради до Ново-Водолазького району.

є) Шандриголівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Лиманського району Артемівської округи.

ж) Покровський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Троїцького району.

з) Жовтневий район ліквідувати з віднесенням всієї його території до окладу Велико-Бурлуцького району.

и) Вільшанський район (кол. Куп'янської округи) ліквідувати з віднесенням всієї його території до окладу Двурічанського району.

к) Кириківський район розформувати з віднесенням сільрад: Кириківської, Вище-Веселівської, Янківської, Ново-Рябинівської, Старо-Рябинівської, Катеринівської та Яблучанської до складу Охтирського району; Добренської, Катанської, Кам'янецької, Салдатської, Ницахської, Дернівської, Березівської та Будянської до складу Велико-Писарівського району.

л) Перечислити Верхо-Пожнянську та Порозчанську сільради Краснопільського району Сумської округи й Верхо-Люджанську, Люджанську, Пісочинську та Полянську сільради Тростянецького району Сумської округи до складу Велико-Писарівського району Харківської округи.

м) Вважати Велико-Писарівський район Харківської округи за національно-російський.

н) Таранівський район розформувати із віднесенням сільрад: Охочанської до складу Старовірівського району; Борківської, Гомільшанської, Дудківської, Западенської, Козачанської, Клеменівської, Пасічанської, Рябухинської та Таранівської до складу Зміївського району.

о) Перечислити до складу Чугуївського району сільради: Тернівську Зміївського району та П'ятницьку Печенізького району.

а) Микитівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Залізнянського району.

б) Перенести центр нового Залізнянського району з селища Нью-Йорк до селища міського типу — Горлівки, перейменувавши Залізнянський район на Горлівський.

а) З переданням значної частини Бердичівського району у відання Бердичівської міськради, Бердичівський район розформувати з віднесенням сільрад: Домбалівської, Фрідріхської, Кмитинецької та кої до складу Махнівського району; Гуривецької, Дерганівської, Пузиревської, Палаївської, Білопільської, Закутинецької, Мало-Гадомецької, Кашперівської та Татарсько-Селищної до складу Козятинського району; решту сільрад — до відання Бердичівської міськради.

У кількість адміністративно-територіяльних одиниць та їх територію змін не вносити.

а) В порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Вінницький район повністю підпорядкувати Вінницькій міській раді.

б) З переданням Вінницького району у відання Вінницької міської ради, Вінницький район ліквідувати.

в) Джуринський та Старо-Мурафський райони ліквідувати з віднесенням їх території до складу Шаргородського району.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Житомирській міській раді такі сільради:

Черняхівського району — Кам'янську, Андріївську, Соколово-Гірську, Крошенську — українську, Крошенську — чеську, Голіївську, Вересівську та Гадзинківську.

Іванківського району — Калинівську, Левківську, Вацківську, Станишівську, Пісківську та Пряжівську.

Троянівського району — Сингурську, Сищанську, Альбинівську, Барашівську, Богунську та Янушевицьку.

б) З переданням Калинівської, Левківської, Вацківської, Станишівської, Пісківської та Пряжівської сільрад Іванківського району у відання Житомирської міської ради, Іванківський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Івницької, Антопільської, Волосівської, Ново-Котелянської, Старо-Котелянської, Старосільської, Іванківської сільрад та Котелянської селищної ради до складу Андрушівського району Бердичівської округи; Смолівської, Туровецької та Руднє-Грабівської до складу Коростишівського району; Лукської, Млиніщанської, Ліщинської, Тулинської, Коднянської, Закусилівської, Розкопано-Могилівської, Янківецької сільради та Коднянської селищної ради до складу Троянівського району.

в) Соколівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Новоград-Волинського району.

а) Гранівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Гайсинського району.

б) Соболівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Теплицького району.

в) Тернівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Джулінського району.

г) Ольгопільський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Бершадського району.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Дніпропетровській міській раді такі ради:

Карло-Марксівського району — Йосипівську, Кам'янську, Карло-Марксівську, Ломівську, Любимівську, Одинківську, Рибальську, Старо-Огрінську, Сугаківську, Чаплинську, Горяїнівську, Обухівську, Березанівську, Олександрівську та Підгороднянську сільради.

Дніпропетровського району — Волоську, Краснопільську, Лоцмано-Кам'янську, Ново-Олександрівську, Селецьку, Старо-Кодацьку, Сурсько-Литовську, Сурсько-Покровську, Ямбурзьку, Таромську сільради та Діївську № 1, Діївську № 2 і Сухачівську селищні ради.

Кам'янського району — Аульську та Романківську сільради; Кам'янську міськраду і Тритузнянську та Карнаухівську селищні ради.

б) З переданням Діївської № 1, Діївської № 2, Сухачівської селищних рад та Волоської, Краснопільської, Лоцмано-Кам'янської, Ново-Олександрівської, Селецької, Старо-Кодацької, Сурсько-Литовської, Сурсько-Покровської, Ямбурзької та Таромської сільрад Дніпропетровського району у відання Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровський район розформувати, з віднесенням решти сільрад, а саме: Васильківської та Ново-Миколаївської до складу Солонинського району; Попово-Балківської — до складу Кам'янського району.

в) З переданням Йосипівської, Кам'янської, Карло-Марксівської, Ломівської, Любимівської, Одинківської, Рибальської, Старо-Огрінської, Сугаківської, Чаплинської, Горяїнівської, Обухівської, Березанівської, Олександрівської та Підгороднянської сільрад Карло-Марксівського району у відання Дніпропетровської міської ради, Карло-Марксівський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Ново-Селівської та Соколівської до складу Ново-Московського району; Воронівської, Петровської та Іванівської до складу Синельниківського району; хуторів: Калинівка, Федорівка, Чумаки Обухівської сільради, Долина Горяїнівської сільради, Маївка та Тарасівка Підгороднянської сільради — до складу Магдалинівського району.

г) Перечислити Теплівську та Мало-Олександрівську сільради Кам'янського району до складу Божедарівського району Криворізької округи.

д) Перенести центр Кам'янського району з міста Кам'янського до села Криничувате, перейменувавши Кам'янський район на Криничуватський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Запорізький та Хортицький райони повністю підпорядкувати Запорізький міській раді.

б) З переданням Запорізького та Хортицького районів у відання Запорізької міської ради Запорізький та Хортицький райони ліквідувати.

З переданням значної частини Зінов'ївського району у відання Зінов'ївської міської ради, Зінов'ївський район розформувати з віднесенням сільрад: Германівської до складу Компаніївського району; Ново-Володимирівської — до складу Ново-Празького району і Рибчанської та Красно-Ярської — до складу Новгородківського району; решту сільрад — до відання Зінов'ївської міськради.

а) В порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Київській міській раді такі сільради:

Київського району — Білицьку, Білогородську, Бобрицьку, Бортницьку, Будаївську, Волківську, Вигурівщинську, Вишгородську, Воскресенсько-Слобідську, Гатнянську, Горбовищанську, Гореніцьку, Горенську, Гостомельську, Жилянську, Крюківщинську, Литовсько-Вітянську, Лучанську, Мик.-Борщагівську, Михайлівсько-Рубежівську, Мишолівську, Мостищенську, Мощунську, Ново-Петровську, Осокорівську, Позняківську, Петропавлівсько-Борщагівську, Петрушківську, Пирогівську, Поштово-Вітянську, Романівську, Совську, Софіївсько-Борщагівську, Тарасівську, Троєщинську, Ходосіївську, Хотівську, Шпитківську, Юрівську, Яблунівську, Лісниківську сільради та Ірпенську, Бучанську та Ворзельську селищні ради.

Броварського району — Броварську, Зазим'янську, Княжицьку, Пухівську, Погребську, Рожівську та Требухівську.

б) З переданням Білицької, Білогородської, Бобрицької, Бортницької, Будаївської, Волківської, Вигурівщинської, Вишгородської, Воскресенсько-Слобідської, Гатнянської, Горбовищанської, Гореніцької, Горенської, Гостомельської, Жилянської, Крюківщинської, Литовсько-Вітянської, Лучанської, Мик.-Борщагівської, Михайло-Рубежівської, Мишолівської, Мостищенської, Мощунської, Ново-Петровської, Осокорівської, Позняківської, Петропавлівсько-Борщагівської, Петрушівської, Пирогівської, Поштово-Вітянської, Романівської, Совської, Софіївсько-Борщагівської, Тарасівської, Троєщинської, Ходосіївської, Хотівської, Шпитківської, Юр'ївської, Яблунівської, Лісниківської сільрад та Ірпенської, Бучанської та Ворзельської селищних рад Київського району у відання Київської міської ради, Київський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Музичанської до складу Бишівського району; Гутянської, Лютежської та Старопетровської до складу Димерського району.

в) З переданням Броварської, Зазимлянської, Княжицької, Пухівської, Погребської, Рожівської та Требухівської сільрад Броварського району у відання Київської міської ради, центр Броварського району перенести з селища Бровари до села Велика-Димерка, перейменувавши Броварський район на Велико-Димерський.

г) Перечислити до складу Велико-Димерського району сільради Літківську та Рожнівську Жукинського району; Заворицьку, Мокрецьку та Бервицьку Бобровицького району Чернігівської округи, Русанівську та Кулажинську Ново-Басанського району Чернігівської округи.

д) Баришівський район ліквідувати, віднести всю його територію до складу Березанського району.

а) Есманський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Глухівського району;

б) Хильчицький район розформувати з віднесенням сільрад: Степнівської до складу Ямпільського району; Коліївської та Прокопівської до складу Шостенського району; Уралівської, Руднянської, Жихівської, Дубровської та Вовнянської до складу Середино-Будського району; Биринської, Боровицької, Глазівської, Журавської, Кренидівської, Кривоносівської, Мефедівської, Ново-Васильївської, Очкінської та Хильчицької до складу Новгород-Сіверського району.

в) Жовтневий район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Конотіпського району.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Кременчуцькій міській раді такі сільради:

Онопріївського району — Кам'яно-Потіцьку, Садківську, Чечелівську, Білецьківську, Костромську та Карантинську.

Куцеволівського району — Чикалівську.

Потіцького району — Безборошанську, Велико-Кохнівську, Вільно-Терешківську, Горишньо-Плав'янську, Демидівську, Дмитріївську, Геристівську, Зарудянську, Запсильську, Комишанську, Келебердянську, Кобелячківську, Кривушанську, Мало-Кохнівську, Нізянську, Омельницьку, Піщанську, Бідлужанську, Потіцьку, Пришибську, Рокитянську, Салівську та Червоно-Знам'янську.

б) З переданням Безборошанської, Велико-Кохнівської, Вільно-Терешківської, Горишньо-Плав'янської, Демидівської, Дмитріївської, Геристівської, Заруднянської, Запсільської, Комишанської, Келебердянської, Кобелячківської, Кривушанської, Мало-Кохнівської, Нізянської, Омельницької, Піщанської, Бідлужанської, Потіцької, Пришибської, Рокитянської, Салівської та Червоно-Знам'янської сільрад Потіцького району у відання Кременчуцької міської ради, Потіцький район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Мотрицької та Зашматківської до складу Кишинського району.

в) Куцеволівський район розформувати з віднесенням сільрад: Чекалівської у відання Кременчуцької міськради; Успенської, Деріївської, Куцеволівської, Млинківської, Петровської та Мар'ївської до складу Онопріївського району; Мишурино-Різької, Миколаївської, Плосківської, Троїцької та Ясиноватської до складу Лихівського району.

г) Жовнинський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Градізького району.

д) Велико-Кринківський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Глобинського району.

Широкинський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Криворізького району.

а) Тарандинцівський район розформувати з віднесенням сільрад: Карпилівської та Олександрівської до складу Пирятинського району; Біївської, Богодарівської, Воронінської, Гонцівської, Горобіївської, Губської, Духівської, Калайдинцівської, Лазірської, Новочанської, Єнківської, Тарандинцівської та Халепцівської до складу Лубенського району.

б) Перекопівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Роменського району.

в) Попівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Миргородського району.

г) Петровський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Комишанського району.

д) Остап'євський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Велико-Багачанського району.

е) Перенести центр Турівського району з села Турівки до села Згурівки, перейменувавши Турівський район на Згурівський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Луганській міській раді такі ради:

Кам'яно-Брідського району — Олександрівську, Велико-Вергунську, Весело-Гірську, Лизаветівську, Красноярську, Мало-Вергунську, Петровську, Раївську та Христівську сільради.

Слов'яно-Сербського району — Родаківську селищну раду.

б) З переданням всієї території Кам'яно-Брідського району у відання Луганської міської ради, Кам'яно-Брідський район ліквідувати.

в) Слов'яно-Сербський район розформувати з віднесенням: Родаківської селищної ради у відання Луганської міськради; решту рад — до складу Кадіївського району.

г) Ново-Світлівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Успенівського району.

д) Олександрівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Білолуцького району.

е) Містківський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Сватівського району Харківської округи.

є) Петропавлівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Станично-Луганського району.

ж) Перенести центр нового Станично-Луганського району з села Ст.-Луганського до села Верхнє-Тепле з відповідним перейменуванням Станично-Луганського району на Верхнє-Теплівський.

з) Перенести центр Ново-Астраханського району з села Ново-Астрахань до селища Рубежнє з відповідним перейменуванням Ново-Астраханського району на Рубежанський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено па окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Маріюпільській міській раді такі сільради:

Сартанського району — Червоно-Волонтерівську та Успенівську.

Мангушського району — залюднені пункти: Самарину Балку, хутір Шевченка та Бердянські хутори.

б) Берестівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Царекостянтинівського району.

в) Андріївський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Бердянського району.

а) Верхнє-Рогачицький район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Велико-Лепетихського району.

б) Ногайський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Бердянського району Маріюпільської округи.

в) Чернігівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Велико-Токмацького району.

г) Ботіївський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Коларівського району.

д) Вознесенський район розформувати з віднесенням сільрад: Ново-Олександрівської до складу Покровського району; Вознесенської, Мордвинівської та Костянтинівської до складу Кизіярського району; Тихонівської, Ново-Пилипівської, Астраханської та Яснівської до складу Терпінянського району.

е) Перечислити Семенівську сільраду Кизіярського району до складу Терпінянського району.

є) Перечислити Матвіївську сільраду Михайлівського району до складу Терпінянського району.

ж) Перенести центр Кизіярського району з села Кизіяр до міста Мелітополя, перейменувавши Кизіярський район на Мелітопільський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Миколаївській міській раді сільради:

Миколаївського району — Балабанівську, Баловнінську, Богоявленську, Водопійську, Воскресенську, Галицинівську, Григорівську, Калинівську, Костянтинівську, Котлярево-Шевченківську, Лупарево-Балківську, Матвіївську, Мішково-Погорілівську, Михайло-Ларівську, Ново-Миколаївську, Олександрівську, Пересадівську, Пузирівську, Св.-Троїцьку, Тернівську та Широко-Балківську.

Варварівського району — Велико-Коренихську, Варварівську, Весело-Кутську, Кир'яківську, Мало-Коренихську, Нечаянську, Ново-Богданівську, Ново-Григорівську, Петровську (Хуторську), Петровську (Солонихську), Шурівську.

б) З переданням Балабанівської, Баловнінської, Богоявленської, Водопійської, Воскресенської, Галицинівської, Григорівської, Калинівської, Костянтинівської, Котлярево-Шевченківської, Лупарево-Балківської, Матвіївської, Мішково-Погорілівської, Михайло-Ларівської, Ново-Миколаївської, Олександрівської, Пересадівської, Пузирівської, Св.-Троїцької, Тернівської та Широко-Балківської сільрад Миколаївського району у відання Миколаївської міської ради, Миколаївський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Бармашівської, Інгульської, Добрівської, Мар'ївської, Ново-Олександрівської, Ново-Данцигської, Ново-Петрівської та Христофорівської до складу Баштанського району.

в) З переданням Велико-Коренихської, Варварівської, Весело-Кутської, Кир'яківської, Мало-Коренихської, Нечаянської, Ново-Богданівської, Ново-Григорівської, Петровської (Хуторської), Петровської (Солонихської) та Шурівської сільрад Варварівського району у відання Миколаївської міської ради, Варварівський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Андріївської, Ковалівської, Корчинської, Терноватської та Трихатської до складу Ново-Одеського району.

г) Єланецький район розформувати з віднесенням сільрад: Олександрівської, Аристархівської, Богодарівської, Велико-Великодарівської, Велико-Сербулівської, Велико-Солонівської, Братолюбівської, Єланецької, Крутоярської, Михайло-Володимирської та Михайлівської до складу Вознесенського району; Базилевічської, Водянської, Возсіятської, Малодворянської, Ново-Васильївської, Ново-Миколаївської та Ольгопільської до складу Ново-Бугського району.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Одеський та Овідіопільський райони повністю підпорядкувати Одеській міській раді.

б) З переданням території Одеського та Овідіопільського районів у відання Одеської міської ради, Одеський та Овідіопільський райони ліквідувати.

в) Перенести центр Янівського району з містечка Янівки до селища при ст. Роздільна, перейменувавши Янівський район на Роздільнянський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Полтавській міській раді такі сільради:

Рунівщанського району — Ковалівську, Мар'ївську, Параскіївську, Рунівщанську, Таранівщанську та Черкасівську.

Полтавського району — Антонівську, Гожулянську, Грабинівську, Дублянщанську, Зінцівську, Калашниківську, Мачуську, Микольську, Мільчанську, Нижнє-Млинську, Абазівську, Рибчанську, Росошенську, Сем'янівську, Судівську, Супрунівську, Тахтаулівську, Тростянецьку, Щербанівську, Яківщанську та Курилехівську.

Мало-Перещепинського району — Минівську, Головочанську та Буланівську.

б) З переданням Ковалівської, Мар'ївської, Параскавіївської, Рунівщанської, Таранівщанської та Черкасівської сільрад Рунівщанського району у відання Полтавської міської ради:

Рунівщанський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Василівської, Дібрівської, Матвіївської, Милорадівської та Михайлівської до складу Рублівського району.

в) З переданням всієї території Полтавського району у відання Полтавської міської ради, Полтавський район ліквідувати.

г) Котельвівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Опішнянського району.

д) Білоцерківський район розформувати з віднесенням сільрад: Горянської, Калениківської, Лиманської, Сухорябівської, Хрещатівської та Шилівської до складу Решетилівського району; Білоцерківської, Бірчанської, Красногорівської, Огірівської та Подільської до складу Велико-Багачанського району Лубенської округи.

У кількість адміністративно-територіяльних одиниць та їх територію змін не вносити.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Сталінській міській раді такі ради:

Мар'ївського району — Петровську та Рутченківську селищні ради; Красногорівську, Мар'ївську, Старо-Михайлівську та Олександрівську сільради.

Овдіївського району — Овдіїївську та Ясиноватську селищні ради; Олександрівську та Овдіївську сільради.

Дмитрівського району — Щеглівську та Мушкетівську селищні ради; Григор'ївську № 1, Григор'ївську № 2, Явдокіївську та Авдотіївську сільради.

б) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядкувати Дмитріївській міській раді такі ради:

Дмитріївського району — Буденівську, Марківську, Моспинську, Ново-Чайкинську, Раковську та Ханженківську селищні ради; Грузько-Зирянську, Грузько-Ломівську, Калинівську, Мар'ївську та Макіївську сільради.

Харцизького району — Іловайську та Харцизьку селищні ради; Верхнє-Кринську, Зуївську, Нижнє-Кринську та Троїцько-Харцизьку сільради.

Овдіївського району — Землянську, Скотоватську та Ясинівську сільради.

в) З переданням Овдіївської та Ясиноватської селищних рад; Олександрівської, Овдіївської, Землянської, Скотоватської та Ясинівської сільрад Овдіївського району у відання Сталінської та Дмитріївської міських рад, Овдіївський район розформувати з віднесенням решти рад, а саме: Ново-Бахмутівської та Новоселівської сільрад до складу Горлівського району Артемівської округи; Орловської сільради до складу Селидівського району.

г) З переданням Петровської та Рутченківської селищних рад: Красногорівської, Мар'ївської, Старо-Михайлівської та Олександрівської сільрад Мар'ївського району у відання Сталінської міської ради, Мар'ївський район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Максиміліянівської та Георгіївської до складу Павлівського району, Курахівської — до складу Селидівського району.

д) З переданням Іловайської та Харцизької селищних рад, Верхнє-Кринської, Зуївської, Нижнє-Кринської та Троїцько-Харцизької сільрад Харцизького району у відання Дмитрівської міської ради, Харцизький район розформувати з віднесенням решти сільрад, а саме: Покровської та Степано-Кринківської до складу Амвросіївського району.

е) З переданням Щеглівської, Мушкетівської, Буденівської, Марківської, Моспинської, Ново-Чайківської, Раковської та Ханженківської селищних рад, Григор'ївської № 1, Григор'ївської № 2, Явдокіївської, Авдотіївської, Грузько-Зирянської, Грузько-Ломівської, Калинівської, Мар'ївської та Макіївської сільрад Дмитріївського району, цебто всієї його території, у відання Сталінської та Дмитріївської міських рад, Дмитріївський район ліквідувати.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Сумський район повністю підпорядкувати Сумській міській раді.

б) З переданням всієї території Сумського району у відання Сумської міської ради, Сумський район ліквідувати;

в) Боромлянський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Тростянецького району.

г) Вільшанський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Недригайлівського району;

д) Ворожбянський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Лебединського району;

е) Юнаківський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Миропільського району;

є) Веприцький район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Гадяцького району.

ж) Річківський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Білопільського району.

з) Чупахівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Охтирського району Харківської округи.

і) Вірівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Тернівського району.

к) Перенести центр нового Тернівського району з села Терни до села Улянівки, перейменувавши Тернівський район на Улянівський.

а) У порядкові приєднання сільських місцевостей до міст, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, Херсонський район повністю підпорядкувати Херсонській міській раді.

б) З переданням всієї території Херсонського району у відання Херсонської міської ради, Херсонський район ліквідувати.

а) Веркіївський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Ніженського району.

б) Мринський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Носівського району.

в) Кобижчанський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Бобровицького району.

г) Плисківський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Бахмацького району Конотопської округи.

д) Перечислити Янівську та Лукашівську сільради Олишівського району до складу Чернігівського району.

а) Ротмистрівський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Смілянського району.

б) Мокрокалигірський район ліквідувати з віднесенням всієї його території до складу Шполянського району.

II.

4. На території Української соціялістичної радянської республіки встановити двоступневу систему управління з тим, що районові виконавчі комітети й міські ради, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, підпорядковуються безпосередньо центрові.

Відповідно до цього:

а) районові з'їзди рад підлягають Всеукраїнському з'їздові рад, Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові та його Президії;

б) районові виконавчі комітети підлягають районовому з'їздові рад, Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові, його Президії та Раді народніх комісарів УСРР;

в) міські ради, вилучені на окремі адміністративно-господарські одиниці, підлягають Всеукраїнському з'їздові рад, Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові, його Президії та Раді народніх комісарів УСРР.

5. Народні комісаріяти УСРР, прирівнені до них центральні установи УСРР та уповноважені народніх комісаріятів Союзу РСР при Уряді УСРР у всіх справах своєї роботи зносяться з президіями районових виконавчих комітетів або міських рад, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці.

6. Районові виконавчі комітети й міські ради, вилучені на окремі адміністративно-господарські одиниці або їхні президії, у виняткових випадках, за особистою відповідальністю членів районового виконавчого комітету або міської ради, чи членів їхніх президій, що брали участь в ухваленні відповідної постанови, можуть припиняти переведення в життя розпоряджень окремих народніх комісаріатів УСРР, прирівнених до народніх комісаріятів центральних установ УСРР або уповноважених народніх комісаріятів Союзу РСР при Уряді УСРР, коли припинювані розпорядження явно не відповідають чинному законові або постановам й розпорядженням центральних органів і установ Союзу РСР та УСРР, негайно подаючи про ще до відому відповідного народнього комісаріяту, центральної установи або управління уповноваженого наркомату Союзу РСР при Уряді УСРР і Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету.

7. В разі постанови районових виконавчих комітетів або міських рад, вилучених в окремі адміністративно-господарські одиниці, суперечать законові або виданим на його підставі постановам і директивам народніх комісаріятів і прирівнених до них центральних установ, Рада народніх комісарів УСРР, на протест Генерального прокурора Республіки або на подання відповідного народнього комісаріяту УСРР, центральної установи або уповноваженого народнього комісаріяту Союзу РСР при Уряді УСРР, касує таку постанову районового виконавчого комітету або міської ради, одночасно повідомлюючи про вжиті заходи Президію ВУЦВК.

8. Передати районовим виконавчим комітетам і міським радам, вилученим на окремі адміністративно-господарські одиниці, права і покласти на них обов'язки, надані за чинним законодавством округовим виконавчим комітетам.

9. Міським радам, вилученим на окремі адміністративно-господарські одиниці, надається стосовно сільських та селищних рад у приєднуваних до міста сільських місцевостей права, що належать районовим виконавчим комітетам. На території зазначених міст районових або міських виконавчих комітетів не утворюється.

10. На території міських рад, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, за постановою відповідної міської ради, затвердженою від Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, можна утворити на певній економічній базі за виробничо-територіяльними ознаками міські районні ради.

11. Сільські та селищні ради, приєднані до міст, вилучених на окремі адміністративно-господарські одиниці, залишаються і чинять на підставі устав про сільські та селищні ради.

12. Районові виконавчі комітети нових районів, що їх збільшено приєднанням до них територій розформованих районів, утворити таким порядком:

а) в районах, що до них приєднується всю територію одного чи декількох розформованих районів, новий районовий виконавчий комітет складається з усіх членів та кандидатів до них районових виконавчих комітетів об'єднуваних районів; об'єднаний пленум цих районових виконавчих комітетів на поширеному свойому засіданні обирає нову президію районового виконавчого комітету та затверджує інспекторів (відповідальних виконавців) за новою структурою та штатами;

б) в районах, що їх територію поділяється між кількома районами, районові виконавчі комітети розформованих районів ліквідується; обрані до їх складу особи зберігають свої повноваження і входять за місцем їх обрання до складу пленумів відповідних районових виконавчих комітетів, об'єднаний пленум нового районового виконавчого комітету на поширеному своєму засіданні обирає нову президію районового виконавчого комітету та затверджує інспекторів (відповідальних виконавців) за новою структурою та штатами;

в) президії районових виконавчих комітетів за новою системою управління обирається на пленумах райвиконкомів у кількості осіб, що їх встановлює Президія ВУЦВК.

13. До переведення загальних перевиборів міських рад людність сел і селищ, що їх приєднано до міських рад, виділених в окремі адміністративно-господарські одиниці, здійснює своє представництво у зазначених міських радах через делегатів, що їх обирають сільські або селищні ради порядком, встановлюваним в інструкції секретаріяту ВУЦВК.

14. Міські ради обов'язково скликають пленуми для обрання виконавчих органів за новою структурою і штатами. На пленумах міських рад, що їх вилучено на окремі адміністративно-господарські одиниці, скликуваних для обрання нових виконавчих органів, беруть участь делегати сільських та селищних рад, що їх зазначено в арт. 13 цієї постанови.

15. З переходом на двохступневу систему управління міські ради та районові виконавчі комітети організується за структурою та штатами, що їх затвердила Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету 23 серпня 1930 року та 2 вересня 1930 року.

16. Щоб забезпечити керівництво роботою місцевих органів влади за нової системи управління, підсилити апарати Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народніх комісарів УСРР, зокрема, утворивши в апараті Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету сектори: а) радянського будівництва, б) інформації, обліку й звітности, в) підготовки кадрів низового апарату, г) редвидаві; а в апараті Ради народніх комісарів УСРР сектори: а) готування та оформлення постанов Уряду, б) інформації та зв'язку, в) обліку й розподілу кадрів.

До організаційно-інструкторської роботи секретаріят ВУЦВК притягає членів Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, міських рад, районових виконавчих комітетів і радянський актив.

17. Загальне інспектування та інструктування районових виконавчих комітетів і міських рад, вилучених на окремі адміністративно-господарські одиниці, провадиться комплексним методом і їх здійснюють сектор радянського будівництва ВУЦВК і Народній комісаріят робітничо-селянської інспекції УСРР за погодженим між ними пляном, притягаючи до участи в цій роботі представників інших народах комісаріятів і прирівнених до них центральних установ УСРР.

18. Народні комісаріяти і прирівнені до них центральні установи УСРР, крім Народнього комісаріяту робітничо-селянської інспекції УСРР, окремих інструкторських апаратів не утворюють, а через свій інспекторський апарат досліджують та вивчають окремі проблеми в своїй галузі з тим, щоб на досвіді груп районів узагальнювати висновки і давати керівні вказівки районовим виконавчим комітетам і міським радам, вилученим на окремі адміністративно-господарські одиниці, а так само подавати консультаційну допомогу апаратові цих місцевих органів.

Урядництва погоджують пляни обслідувань роботи у відповідній галузі районових виконавчих комітетів і міських рад, вилучених на окремі адміністративно-господарські одиниці, з Народнім комісаріятом робітничо-селянської інспекції УСРР.

III.

19. Виконання бюджетів поточного (1929-30 року) провадити без будь-яких змін до кінця операційного року з тим, щоб усі зобов'язання та заходи, що їх покладено на бюджети округових і районових виконавчих комітетів, міських, селищних і сільських рад, було повністю виконано.

20. Організацію нової системи управління на зазначених вище засадах (переводити так, щоб адміністративно-управлінські витрати на 1930-1931 бюджетовий рік були вираховані відповідно до постанови РНК УСРР з 31 липня 1930 року «Про порядок, як вираховувати адміністративно-управлінські видатки на 1930-31 р. урядництв і установ, що є на державному і місцевому бюджетах, а так само державних органів, що чинять на засадах комерційного (господарського) розрахунку, мішаних акційних товариств і кооперативних організацій» (Зб. Зак. УСРР 1930 р. № 17, арт. 164).

21. На підставі затверджених від Уряду УСРР контрольних чисел для місцевого бюджету на 1930-31 рік округові виконавчі комітети не пізніш як 15 вересня 1930 року затверджують контрольні числа районів і міст, вилучених на окремі адміністративно-господарські одиниці.

22. Якщо після 15 вересня поточного рожу в зв'язку з реформуванням окремих районів потрібно буде поробити ті чи інші зміни контрольних чисел, затверджених від округових Виконавчих комітетів, такі зміни провадять округові ліквідаційні комісії з поданням їх на затвердження Народнього комісаріяту фінансів УСРР.

23. Розподіл майна ліквідованих округових установ провадиться порядком, що його встановила урядова комісія у справі ліквідації округ при ВУЦВК.

24. Зобов'язання (крім передбачених в арт. 25 цієї постанови), що їх не сплачено за рахунок округових бюджетів до 1 жовтня 1930 року, а так само решту невикористаних коштів, паї, акції і цінні папери розподіляються поміж районовими виконавчими комітетами і міськими радами, вилученими на окремі адміністративно-господарські одиниці, пропорційно до видаткових частин їх бюджетів на 1930-31 рік.

25. Всі зобов'язання, що виникли в зв'язку з витрачанням округовими виконавчими комітетами коштів на певне будівництво, влаштування або придбання будьякого майна, та не сплачені до 1 жовтня 1930 року, розподіляється між районовими виконавчими комітетами, міськими радами і республіканськими органами, що їм передано відповідне майно або розпочате будівництво.

26. Паї й акції підприємств загальносоюзного або республіканського значення, що їх мали в свойому розпорядженні округові виконавчі комітети, в тому числі і підприємств, що їх буде передано, в зв'язку з ліквідацією округ, у відання республіканських органів, розподіляється поміж районовими виконавчими комітетами і міськими радами пропорційно до видаткових частин бюджетів, але з тим, що паї й акції підприємств, які за характером своєї діяльности обслуговують виключно міське господарство, передається відповідним міським радам, а паї та акції підприємств, що обслуговують виключно сільське господарство, відповідним районним виконавчим комітетам.

27. Округові спеціяльні капітали для кредитування робітничого житлового будівництва в зв'язку з ліквідацією округ передати до спеціяльних капіталів житлового фонду міських і селищних рад з тим, щоб їх було використано за плянами, передбаченими округовими виконавчими комітетами.

28. Округові шляхові фонди приєднати до республіканського шляхового фонду для витрати їх із обліком плянів округових виконавчих комітетів.

29. Всі інші округові фонди з 1 жовтня 1930 року касується, а використання решти коштів цих фондів для задоволення потреб, що для них ці фонди були утворені, встановлюється в спеціяльному законі.

IV.

30. Керівництво роботою у справі ліквідації округ покладається на урядову комісію в справі ліквідації округ при ВУЦВК, що її утворено за постановою Президії ВУЦВК з 24 липня 1930 року. Урядова комісія здійснює ліквідацію округ через округові ліквідаційні комісії.

31. Округові ліквідаційні комісії утворюється в складі п'яти осіб, що їх настановлюють округові виконавчі комітети. Голів зазначених комісій затверджує урядова комісія при ВУЦВК.

32. Всі установи, підприємства, організації та поодинокі особи, що мають майнові претенсії до ліквідованих округових органів, повинні заявити свої претензії до відповідної округової ліквідаційної комісії не пізніш, як 10 жовтня 1930 року.

Незаявлені в зазначений реченець претенсії вважається за задоволені.

33. Округові ліквідаційні комісії повинні протягом двох декад розглянути заявлені до них претензії і або задоволити ці претенсії з майна ліквідованого окрвиконкому чи визначити, який орган і в якій частині повинен покрити претенсії, або відхилити заявлену претенсію.

34. Постанови округових ліквідаційних комісій щодо задоволення майнових претенсій державні, професійні, кооперативні й громадські установи, підприємства та організації можуть оскаржити до Вищої арбітражної комісії при Українській економічній нараді протягом 10 днів від дня одержання вирішення округової ліквідаційної комісії, а приватні особи й організації протягом того самого реченця можуть вчинити судовий позов.

35. Доручити урядовій комісії при ВУЦВК видати спеціяльну інструкцію про роботу округових ліквідаційних комісій.

V.

36. Доручити Раді народніх комісарів УСРР відповідно до цієї постанови розробити й подати на розгляд ВУЦВК проекти устав про районові з'їзди рад і районові виконавчі комітети та про міські ради, а так само проекти всіх змін у чинному законодавстві, що виникають у зв'язку з виданням цієї постанови.

Харків, 2 вересня 1930 р.

Голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

Заст. голови Ради народніх комісарів УСРР

Секретар Всеукраїнського центрального виконавчого комітету

М. Василенко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 3 вересня 1930 р. № 203.Додаток до уваги в п. „в“, арт. 2, розділу 1-го постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про ліквідацію округ та перехід на двоступневу систему управління“ (арт. 225 Зб. Зак).


ПЕРЕЛІК РАЙОНІВ
Української соціялістичної радянської республіки
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
1. Автономна Молдавська соціялістична радянська республіка
Столиця м. Тираспіль, районів — 11.
1 Ананьївський місто Ананьїв
2 Балтський місто Балта
3 Бирзульський п. м. т. Бирзула
4 Григоріопільський м-ко Григоріопіль
5 Дубасарський м-ко Дубосари
6 Кам'янський м-ко Кам'янка-Молдавська
7 Кодимський м-ко Кодима
8 Рибницький п. м. т. Рибниця
9 Слободзейський с. Слободзея
10 Тираспільський місто Тираспіль
11 Красно-Вікнянський м-ко Вікни
2. По колишн. Харківській окрузі:
1 Богодухівський місто Богодухів III
2 Вовчанський місто Вовча III
3 Охтирський місто Охтирка III
4 Чугуївський п. м. т. Чугуїв III —
нац. рос.
5 Банківський п. м. т. Валки II
6 Велико-Писарівський с. Велика Писарівка II —
нац. рос.
7 Велико-Бурлуцький с. Великий Бурлук II
8 Зміївський п. м. т. Зміїв II
9 Золочівський п. м. т. Золочів II
10 Ізюмський місто Ізюм II
11 Краснокутський п. м. т. Краснокутське II
12 Куп'янський місто Куп'янка II
13 Лозовський п. м. т. Лозова II
14 Сватівський с. Сватове II
15 Троїцький с. Троїцьке II
16 Андріївський с. Андріївка I
17 Балакліївський с. Балаклія I
18 Барвінківський с. Барвінкова I
19 Боровський с. Борова I
20 Волосько-Балакліївський с. Старовірівка I
21 Двурічанський с. Двурічне I
22 Коломацький с. Коломак I
23 Кабанський с. Кабанє I
24 Липецький с. Липці I
25 Лозовеньківський с. Лозовенька I
26 Ново-Водолазький с. Нова-Водолага I
27 Нижнє-Дуванський с. Нижн.-Дуванка I
28 Олексіївський с. Олексіївське I —
нац. рос.
29 Печенізький с. Печеніги I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
30 Петрівський с. Петрівська I
31 Старовірівський с. Старовірівка I —
нац. рос.
32 Старо-Салтівський с. Старий Салтів I
33 Сіньківський с. Сінькове I
34 Савинський с. Савинці I
3. По колишн. Артемівській окрузі:
1 Артемівський місто Артемівське III
2 Гришинський п. м. т. Гришине III
3 Горлівський п. м. т. Горлівка III
4 Краматорський п. м. т. Краматорська III
5 Костянтинівський п. м. т. Костянтинівка III
6 Лисичанський п. м. т. Лисичанське III
7 Слов'янський місто Слов'янське III
8 Риковський (Єнакієвський) місто Рикове (Єнакієве) III
9 Лиманський сел. Лиман II
10 Попаснянський с. м. т. Попасна II
11 Олександрівський с. Олександрівка I
4. По колишн. Білоцерківській окрузі:
1 Білоцерківський місто Біла Церква III
2 Богуславський п. м. т. Богуслав II
3 Попільнянський м-ко Попільна II
4 Сквирський п. м. т. Сквира II
5 Таращанський п. м. т. Тараща II
6 Фастівський п. м. т. Фастів II
7 Велико-Половецький с. Велике Половецьке I
8 Володарський м-ко Володарка I
9 Гребіньківський с. Гребіньки I
10 Корнинський м-ко Корнин I
11 Миронівський с. Миронівка I
12 Рокитянський м-ко Рокитне I
13 Ставищанський м-ко Ставище I
14 Тетіївський м-ко Тетіїв I
15 Узинський м-ко Узин I
5. По колишн. Бердичівській окрузі:
1 Козятинський п. м. т. Козятин III
2 Старокостянтинівський місто Старокостянтинів III
3 Андрушівський м-ко Андрушівка II
4 Заславський місто Заслав II
5 Любарський п. м. т. Любар II
6 Плисківський с. Плисків II
7 Погребищенський с. Погребище II
8 Полонський місто Полонне II
9 Ружинський м-ко Ружин II
10 Шепетівський місто Шепетівка II
11 Чуднівський п. м. т. Чуднів II
12 Аннопільський м-ко Аннопіль I
13 Антонінський с. Антоніни I
14 Базалійський м-ко Базалія I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
15 Вчорайшанський с. Вчорайше I
16 Грицівський м-ко Гриців I
17 Красилівський м-ко Красилів I
18 Ляхівецький м-ко Ляхівці I
19 Махнівський с. Махнівка I
20 Плужнянський с. Плужне I
21 Славутський п. м. т. Славута I
22 Теофипільський м-ко Теофипіль I
23 Уланівський м-ко Уланів I
24 Янушпільський п. м. т. Янушпіль
6. По колишн. Вінницькій окрузі:
1 Жмеринський місто Жмеринка III
2 Калинівський м-ко Калинівка II
3 Літинський п. м. т. Літин II
4 Могилівський місто Могилів-Подільський II
5 Хмільницький п. м. т. Хмільник II
6 Шаргородський п. м. т. Шаргород II
7 Ямпільський п. м. т. Ямпіль II
8 Бабчинецький с. Бабчинці I
9 Барський п. м. т. Бар I
10 Браславський п. м. т. Браслав I
11 Вапнярський м-ко Вапнярка I
12 Вороновицький м-ко Вороновиця I
13 Дашівський м-ко Дашів I
14 Лінецький (Іллінецький) п. м. т. Лінці (Іллінці) I
15 Копайгородський м-ко Копайгород I
16 Крижопільський м-ко Крижопіль I
17 Липовецький п. м. т. Липовець I
18 Лучинецький м-ко Лучинець I
19 Мясківський м-ко Мясківка I
20 Муровано-Курилівецький м-ко Муровані-Курилівці I
21 Немирівський п. м. т. Немирів I
22 Ободівський м-ко Ободівка I
23 Піщанський м-ко Піщанка I
24 Ситківецький с. Ситківці I
25 Тиврівський м-ко Тиврів I
26 Станіславчинський с. Станіславчик I
27 Томашпільський п. м. т. Томашніль I
28 Тростянецький м-ко Тростянець I
29 Турбівський м-ко Турбів I
30 Чарнівецький м-ко Чернівці I
31 Чечільницький м-ко Чечільник I
32 Ялтушківський м-ко Ялтушків I
33 Яришівський м-ко Яришів I
34 Шпиківський м-ко Шпиків I
7. По колишн. Волинській окрузі:
1 Новоград-Волинський (Звягельський) місто Новоград-Волинський (Звягель) III
2 Емільчинський м-ко Емільчине II
3 Ім. Дзержинського п. м. т. Романів II
4 Коростенський місто Коростень II
5 Овруцький місто Овруч II
6 Радомишльський місто Радомишель II
7 Баранівський м-ко Баранівка I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
8 Базарський м-ко Базар I
9 Барашівський с. Бараші I
10 Володарський п. м. т. Володарське I
11 Городницький м-ко Городниця I
12 Коростишівський п. м. т. Коростишів I
13 Лугинський м-ко Лугини I
14 Мархлевський с. Мархлевське I —
нац. польс.
15 Малинський п. м. т. Малин I
16 Народицький м-ко Народичі I
17 Олевський п. м. т. Олевське I
18 Потіївський с. Потіївка I
19 Пулинський м-ко Пулин I —
нац. нім.
20 Словечанський м-ко Словечна I
21 Троянівський м-ко Троянів I
22 Ярунський м-ко Ярунь I
23 Чоповицький с. Чоповичі I
24 Черняхівський п. м. т. Черняхів I
8. По колишн. Уманській окрузі:
1 Бершадський п. м. т. Бершадь III
2 Гайсинський місто Гайсин III
3 Уманський місто Умань III
4 Буцький м-ко Буки II
5 Джулинський с. Джулинка II
6 Звинигородський п. м. т. Звинигородка II
7 Лисянський м-ко Лисянка II
8 Манастирищанський м-ко Манастирище II
9 Тальнівський п. м. т. Тальне II
10 Теплицький м-ко Теплик II
11 Тульчинський місто Тульчин II
12 Христинівський м-ко Христинівка II
13 Бабанський с. Бабанка I
14 Голованівський с. Голованівське I
15 Грушківський с. Грушка I
16 Добровеличківський м-ко Добровеличківка I
17 Жашківський м-ко Жашків I
18 Катеринопільський м-ко Катеринопіль (Кални-болото) I
19 Ладижинський м-ко Ладижин I
20 Ладижинський с. Ладижинка I
21 Маньківський с. Маньківка I
22 Новоархангельський с. Новоархангельське I
23 Оратівський м-ко Оратове I
24 Підвисоцький с. Підвисоцьке I
25 Хащуватський с. Хащувата I
9. По колишн. Дніпропетровській окрузі:
1 Васильківський с. Васильківка II
2 Верхнедніпровський п. м. т. Верхнедніпровський II
3 Новомосковський місто Ново-Московське II
4 Павлоградський місто Павлоград II
5 Синельниківський п. м. т. Синельникове II
6 Близнюківський пос. Близнюки I
7 Котівський м-ко Котівка I
8 Криничуватський с. Криничувате I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
9 Магдалинівський с. Магдалинівка I
10 Межівський с. Межова I
11 Перещепинський с. Перещепине I
12 Петриківський с. Петриківка I
13 Петропавлівський м-ко Петропавлівка I
14 Солонянський с. Солоне I
15 Царичанський м-ко Царичанка I
16 Юр'ївський с. Юр'ївка I
10. По колишн. Запорізькій окрузі:
1 Новомиколаївський с. Новомиколаївка II
2 Чубарівський с. Пологи II
3 Василівський с. Василівка I
4 Гуляй-Пільський с. Гуляй-Поле I
5 Кам'янський с. Кам'янка-Дніпропетровська I —
нац. рос.
6 Новозлатопільський кол. Новозлатопіль I —
нац. євр.
7 Оріхівський п. м. т. Оріхів I
8 Покровський с. Покровське I
9 Софіївський с. Софіївка I
10 Томаківський с. Томаківка I
11. По колишн. Зінов'ївській окрузі:
1 Знам'янський сел. Знам'янка II
2 Ново-Празький с. Нова-Прага II
3 Новоукраїнський п. м. т. Нова-Українка II
4 Бобринецький п. м. т. Бобринець I
5 Братський м-ко Братське I
6 Велико-Висківський м-ко Велика-Виска I
7 Компаніївський с. Компаніївка I
8 Лисаветградківський м-ко Лисаветградка I
9 Мало-Висківський м-ко Мала-Виска I
10 Новгородківський с. Новгородка I
11 Ново-Миргородський п. м. т. Ново-Миргород I
12 Рівнянський м-ко Рівне I
13 Устимівський с. Устимівка I
14 Хмільовський м-ко Хмільове I
12. По колишн. Київській окрузі:
1 Переяславський місто Переяслав III
2 Березанський м-ко Березань II
3 Васильківський п. м. т. Васильків II
4 Кагарлицький м-ко Кагарлик II
5 Макарівський м-ко Макарів II
6 Обухівський м-ко Обухів II
7 Ржищівський м-ко Ржищів II
8 Боришпільський м-ко Боришпіль I
9 Бородянський с. Бородянка I
10 Брусилівський м-ко Брусилів I
11 Бишівський м-ко Бишів I
12 Велико-Димерський с. Велика Димерка I
13 Димерський м-ко Димер I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
14 Жукинський с. Жукин I
15 Іваньківський м-ко Іваньків I
16 Розважівський с. Розважів I
17 Хабненський с-ко Хабне I
18 Чорнобильський п. м. т. Чорнобиль I
19 Шепелицький с. Нові Шепеличі I
13. По колишн. Конотопській окрузі:
1 Глухівський місто Глухів III
2 Новгород-Сіверський місто Новгород-Сіверський III
3 Конотіпський місто Конотіп III
4 Бахмацький п. м. т. Бахмач II
5 Буринський с. Бурин II
6 Кролевецький місто Кролевець II
7 Путівельський місто Путівель II —
нац. рос.
8 Семенівський п. м. т. Семенівка II
9 Шостенський місто Шостка II
10 Ямпільський м-ко Ямпіль II
11 Батуринський м-ко Батурин I
12 Борзнянський п. м. т. Борзна I
13 Дмитріївський с. Дмитріївка I
14 Коропський п. м. т. Короп I
15 Корюківський п. м. т. Корюківка I
16 Мінський п. м. т. Міна I
17 Понорницький м-ко Понорниця I
18 Середино-Будський п. м. т. Середино-Буда I
19 Сосницький п. м. т. Сосниця I
20 Холмський м-ко Холми I
21 Ярославецький с. Ярославець I
1 Глобинський м-ко Глобине III
2 Градизький м-ко Градизьке III
3 Новогеоргієвський п. м. т. Новогеоргіївське II
4 Олександрійський місто Олександрія II
5 Бригадирівський с. Козельщина I
6 Глинський с. Глинське I
7 Кишеньківський м-ко Кишеньки I
8 Лихівський с. Лихівка I
9 Онопріївський с. Онопріївка I
10 Семенівський м-ко Семенівка I
15. По колишн. Криворізькій окрузі:
1 Криворізький місто Кривий Ріг III
2 Нікопільський місто Нікопіль III
3 П'ятихатський с. П'ятихатка II
4 Апостолівський сел. Покровське I
а Божедарівський сел. Божедарівка I
6 Долинський сел. Долинське I
7 Ізлучистий колон. Ізлучиста I —
нац. євр.
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
8 Казанківський м-ко Казанка I
9 Петрівський с. Петрове I
10 Софіївський с. Софіївка I
16. По колишн. Лубенській окрузі:
1 Роменський місто Ромен III
2 Лубенський місто Лубні III
3 Велико-Багачанський м-ко Вел.-Багачка II
4 Лохвицький місто Лохвиця II
5 Миргородський місто Миргород II
6 Пирятинський місто Пирятин II
7 Прилуцький місто Прилуки II
8 Березово-Рудський с. Березова-Рудка I
9 Березівецький с. Березівка I
10 Вовчківський с. Вовчик I
11 Варвинський м-ко Варва I
12 Великобубнівський с. Великі-Бубні I
13 Глинський м-ко Глинське I
14 Драбівський с. Драбів I
15 Згурівський с. Згурівка I
16 Іваницький м-ко Іваниця I
17 Ковалівський с. Ковалівка I
18 Комишнянський с. Комишня I
19 Мало-Дівицький с. Мала-Дівиця I
20 Нероновицький м-ко В.-Сорочинці I
21 Оболонський м-ко Оболонь I
22 Оржицький м-ко Оржиця I
23 Покровсько-Багачанський с. Покр.-Багачка I
24 Сінчанський с. Сінча I
25 Срібнянський м-ко Срібне I
26 Хорольський місто Хорол I
27 Чорнухівський м-ко Чорнухи I
28 Яблунівський м-ко Яблунове I
29 Яготинський м-ко Яготин I
30 Яблунівський с. Яблунівка I
17. По колишн. Луганській окрузі:
1 Алчевський п. м. т. Алчевське III
2 Кадіївський селище Кадієвка III
3 Краснолуцький п. м. т. Красний Луч III
4 Рівеньківський пос. Рівеньки III
5 Біло-Луцький с. Біло-Луцька II
6 Дмитріевський с. Дмитріївка II
7 Верхнє-Теплицький с. Верхнє-Тепле II —
нац. рос.
8 Рубежанський сел. Рубежне II
9 Старобільський місто Старобільське II
10 Сорокинський с. Сорокине II —
нац. рос.
11 Успенівський с. Успенівка II
12 Біловодський с. Біловодське I
13 Білокуракинський с. Білокуракина I
14 Марківський с. Марківка I
15 Миловський хут. Миловий I
16 Ново-Айдарський с. Ново-Айдар I
17 Осинівський с. Осинове I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
18. По колишн. Маріюпільській окрузі:
1 Бердянський місто Бердянське III
2 Царекостянтинівський с. Царекостянтинівка II
3 Люксембургський с. Люксембург-Український I —
нац. нім.
4 Мангуський с. Мангуш I —
нац. грец.
5 Ст. Микольський с. Стара-Микольська I
6 Новомиколаївський с. Нова-Миколаївська I
7 Старокаранський с. Карань I
8 Старо-Керменчицький с. Старий Керменчик I
9 Стрітенський сел. Волноваха I
10 Сартанський с. Сартана I —
нац. грец.
19. По колишн. Мелітопільській окрузі:
1 Мелітопільський місто Мелітополь III
2 Вел.-Токмацький п. м. т. Великий Токмак II
3 Вел.-Лепетихський с. Вел. Лепетиха II
4 Геничеський п. м. т. Геничеське II
5 Коларівський с. Романівка II —
нац. болг.
б Білозерський с. Бел. Белозерка I
7 Веселівський с. Веселе I
8 Іванівський с. Іванівка I
9 Михайлівський с. Михайлівка I
10 Молочанський с. Молочанське I —
нац. нім.
11 Ниж.-Сірогозький с. Ниж.-Сірогози I
12 Ново-Троїцький с. Ново-Троїцьке I
13 Покровський с. Покровка I
14 Терпіннянський с. Терпіння I —
нац. рос.
15 Якимівський с. Якимівка I
20. По колишн. Миколаївській окрузі:
1 Вознесенський п. м. т. Вознесенське III
2 Баштанський (Полтавський) с. Баштанка (Полтавка) II
3 Ново-Одеський м-ко Нова Одеса II
4 Володимирський с. Володимирівка I
5 Карл-Лібкнехтівський кол. Ляндау I —
нац. нім.
6 Ново-Бузький м-ко Новий Буг I
7 Очаківський п. м. т. Очаків I
21. По колишн. Одеській окрузі:
1 Першомайський місто Першомайське III
2 Благодатнівський с. Благодатне II
3 Криво-Озерський м-ко Криве Озеро II
4 Анатолівський с. Суворове I
5 Антоно-Кодинцівський с. Антоно-Кодинцева I
6 Андріїво-Іванівський с. Андріїво-Іванівка I
7 Біляївський с. Біляївка I
8 Березівський п. м. т. Березівка I
9 Благоївський с. Благоївка I —
нац. болг.
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
10 Вільшанський с. Вільшанка I —
нац. болг.
11 Врадіївський с. В. Врадіївка I
12 Гросулівський с. Гросулове I
13 Доманівський с. Доманівка I
14 Жовтневий м-ко Жовтень I
15 Зельцський с. Зельц I —
нац. нім.
16 Любашівський м-ко Любашівка I
17 Роздільнянський сел. Роздільна I
18 Савранський м-ко Саврань I
19 Спартаківський кол. Ґрос.-Лібенталь I —
нац. нім.
20 Троїцький с. Троїцьке I
21 Цебриківський с. Цебрикова I
22 Фрунзівський м-ко Захар'ївка I
22. По колишн. Полтавській окрузі:
1 Зіньківський місто Зіньків II
2 Карлівський м-ко Карлівка II
3 Кобиляцький місто Кобиляки II
4 Красноградський місто Красноград II
5 Опішнянський п. м. т. Опішня II
6 Решетилівський м-ко Решетилівка I
7 Грунський с. Груні I
8 Диканський м-ко Диканька I
9 Зачепилівський с. Зачепилівка I
10 Кегичівський с. Кегичівка I
11 Мало-Перещепинський м-ко М. Перещепина I
12 Машівський с. Машівка I
13 Нехворощанський м. Нехвороща I
14 Ново-Санжарський п. м. т. Ново-Санжари I
15 Рублівський с. Рублівка I
16 Сахнівщанський сел. Сахнівщина I
17 Чутівський с. Чутове I
18 Шишацький м-ко Шишаки I
23. По колишн. Проскурівській окрузі:
1 Проскурівський місто Проскурів III
2 Кам'янецький місто Кам'янець III
3 Вовковинецький місто Вовковинці I
4 Волочиський сел. Фридрихівка I
5 Війтівецький м-ко Купіль I
6 Городоцький м-ко Городок-Проскурівськ I
7 Деражнянський п. м. т. Деражня I
8 Дунаївецький п. м. т. Дунаївці I
9 Зіньківський с. Зіньків I
10 Затонський м-ко Затонське I
11 Китайгородський с. Китай-Город I
12 Купинський с. Купин I
13 Лятичівський п. м. т. Лятичів I
14 Меджибізький п. м. т. Меджибіж I
15 Михалпільський м-ко Михалпіль I
16 Миньківецький м-ко Миньківці I
17 Новоушицький п. м. т. Нова-Ушиця I
18 Орининський м-ко Оринин I
19 Смотрицький м-ко Смотрич I
20 Солобківецький м-ко Солобківці I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
21 Староушицький м-ко Стара Ушиця I
22 Старо-Синявський м-ко Стара Синява I
23 Чемерівецький м-ко Чемерівці I
24 Чорно-Острівський м-ко Чорний Острів I
25 Фельштинський м-ко Фельштин I
26 Юринецький с. Юринці I
27 Ярмолинецький м-ко Ярмолинці I
24. По колишн. Сталінській окрузі:
1 Чистяківський с. Чистякове III
2 Амвросіївський сел. Амвросіївка II
3 Вел. Янисольський с. Вел. Янисоль I —
нац. грецьк.
4 Павлівський с. Павлівське I
5 Селидієвський с. Селидівка I
6 Стильський с. Ст. Бішеве I
25. По колишн. Сумській окрузі:
1 Білопільський місто Білопілля III
2 Гадяцький місто Гадяч III
3 Лебединський місто Лебедин III
4 Миропільський м-ко Миропілля II
5 Недригайлівський с. Недригайлів II
6 Ульянівський с. Ульянівка II
7 Тростянецький п. м. т. Тростянець II
8 Жовтневий с. Ниж.-Сироватка I
9 Краснопільський с. Краснопілля I
10 Липово-Долинський с. Липова-Долина I
11 Смілівський м-ко Сміле I
12 Синівський м-ко Синівка I
13 Хотінський с. Хотінь I
14 Штепівський с. Штепівка I
26. По колишн. Херсонській окрузі:
1 Березнюватський с. Березнювате I
2 Бериславський п. м. т. Берислав I
3 Вел.-Олександрівський м-ко Вел.-Олександрівка I
4 Високопільський с. Високопілля I —
нац. нім.
5 Голопристанський м-ко Гола Пристань I
6 Горностаївський с. Горностаївка I
7 Калініндорфський кол. Калініндорф I —
нац. євр.
8 Кахівський п. м. т. Кахівка I
9 Качкарівський с. Качкарівка I
10 Скадівський п. м. т. Скадівське I
11 Снігурівський с. Снігурівка I
12 Цюрупинський с. Цюрупинське I
13 Чаплинський с. Чаплинка I
№№
по черзі
Назва району Назва та тип райцентру Якої
категорії
27. По колишн. Чернігівській окрузі:
1 Ніжинський місто Ніжен III
2 Чернігівський місто Чернігів II
3 Бобровицький м-ко Бобровиця II
4 Городнянський п. м. т. Городня II
5 Ічнянський п. м. т. Ічня II
6 Носівський м-ко Носівка II
7 Остерський п. м. т. Остер II
8 Березнянський п. м. т. Березна I
9 Добрянський п. м. т. Добрянка I
10 Козельський с. Козел I
11 Комарівський с. Комарівка I
12 Козелецький п. м. т. Козелець I
13 Куликівський с. Куликівка I
14 Любицький м-ко Любич I
15 Лосинівський м-ко Лосинівка I
16 Ново-Басанський м-ко Нова-Басань I
17 Олишівський м-ко Олишівка I
18 Ріпкинський м-ко Ріпки I
19 Сновський м. Сновська I
28. По колишн. Шевченківській окрузі:
1 Золотоніський м. Золотоноша III
2 Смілянський місто Сміла III
3 Шполянський п. м. т. Шпола III
4 Черкаський м. Черкаси III
5 Городищенський м-ко Городище Шевченківське II
6 Кам'янський м-ко Кам'янка-Шевченківська II
7 Ведмідівський с. Ведмідівка I
8 Гельм'язівський с. Гельм'язів I
9 Златопільський п. м. т. Златопіль I
10 Іркліївський с. Іркліїв I
11 Канівський п. м. т. Канів I
12 Корсунський п. м. т. Корсунь-Шевченківський I
13 Мошнянський с. Мошни I
14 ім. Г. І. Петровського м-ко Вільшана I
15 Олександрівський м-ко Олександрівка I
16 Стеблівський м-ко Стеблів I
17 Таганчанський м-ко Таганча I
18 Чорнобаївський с. Чорнобай I
19 Чигиринський м-ко Чигирин I

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ 5 вересня 1930 р, № 205


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).