ЗЗРРСУУ/1932/36-40/Про підсумки заготівлі с.-г. продуктів за перше півріччя 1932 року

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗЗРРСУУ/1932/36-40 (1932
Про підсумки заготівлі с.-г. продуктів за перше півріччя 1932 року
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

229. Про підсумки заготівлі с.-г. продуктів за перше півріччя 1932 року.

Виконання централізованих заготівель с.-г. продуктів та сировини за перше півріччя 1932 р. особливо в другому кварталі, не зважаючи на значне зменшення плянів — зірвано. Так, з худобозаготівель виконано 53,2% пляну, масла коров'ячого — 30,8%, яєць — 6,5%, плодоовочів — 3,1%. Ще гірше виконано плян заготівель с.-г. сировини — льону та конопель.

Таке ганебне виконання пляну сталося в наслідок зовсім незадовільної роботи заготівних організацій, недостатнього оперативного керування від відповідних наркоматів і, передусім, через розгубленість місцевих радянських органів та партійних організацій, що замість широко розгорнути масово-політичну роботу навколо виконання зменшених від уряду централізованих плянів заготівель, у багатьох місцях зовсім втратили керівництво заготівлями, поклалися на самоплив, не змогли ефективно використати тих значних ресурсів промтоварів, що їх виділив уряд на стимулювання цих заготівель.

За потреби організованого розвитку колгоспної торгівлі та керівництва нею, на місцях і досі спостерігається випадки протиставлення колгоспної торгівлі виконанню централізованих плянів.

1. Відзначаючи, що зрив заготівель с.-г. продуктів першого півріччя утворює загрозливий стан у постачанні харчових продуктів провідним групам робітництва, зриває експортовий плян і підриває сировинну базу нашої промисловости, Рада народніх комісарів УСРР і ЦК КП(б)У рішуче вимагають від обласних та районних установ і організацій та від кожного члена партії покласти край такому неприпустимому ставленню до виконання найважливіших політично-господарських завдань — заготівель с.-г. продукції, зосередити максимальну увагу навколо здійснення цих планів і забезпечити безпосереднім оперативним керуванням цілковите виконання пляну 3-го кварталу й перекрити недобір с.-г. продукції першого півріччя.

2. Надаючи виключного значіння розвитку колгоспної торгівлі, як додатковому джерелу в справі поліпшення харчового постачання пролетаріятові та всій трудящій людності, та утворення нормального товарообігу між містом і селом, РНК УСРР і ЦК КП(б)У рішуче застерігають радянські установи й партійні організації проти протиставлення колгоспної торгівлі виконанню централізованих плянів і вимагають від обласних та районних установ і організацій негайно розгорнути масово-політичну роботу навколо виконання цих плянів і піднести на належну височінь значіння зобов'язань, що їх дали колгоспники за контрактаційними угодами, забезпечивши цим самим цілковите виконання цих угод.

3. Рада народніх комісарів УСРР і ЦК КП(б)У зобов'язують НКПостачання, НКЛегпром, УповНКЗовнішторгу, НКЗемсправ і ВУКС збільшити оперативне керування та контроль за роботою підлеглих їм об'єднань та організацій, що провадять заготівлю с.-г. продуктів та сировини, поклавши персональну відповідальність на керівників заготівного апарату за виконання централізованих плянів заготівель.

4. Враховуючи виключну ролю, що її повинен відіграти в справі заготівель апарат заготівних організацій, запропонувати обласним і районовим установам та організаціям приділити виключну увагу справі комплектування заготапарату відповідними робітниками й суворо заборонити використовувати робітників заготапарату, зокрема низової його ланки, на будь-якій іншій кампанії.

5. Щоб стимулювати кращі наслідки роботи заготапарату, побудувати його на засадах справжнього госпрозрахунку та оплати за наслідками роботи (відрядно-преміяльна й акордова система оплати).

6. Відзначаючи систематичне невиконання від радгоспів, колгоспів та товарових фарм плянів здавання с.-г. продукції, Рада народніх комісарів УСРР і ЦК КП(б)У пропонують обласним та районовим виконавчим комітетам, партійним організаціям і, зокрема, НКЗемсправ забезпечити керівництва радгоспами й товаровими фармами в напрямі вчасного та повного виконання визначених їм плянів, поклавши персональну відповідальність за це на керівників радгоспів та товарових фарм.

7. Відзначаючи, що в справі виконання плянів заготівлі с.-г. продуктів, як от м'яса, масла, молокопродуктів, яєць, плодоовочів тощо, виключну ролю відограє боротьба з втратами та псуванням цих продуктів, Рада народніх комісарів і ЦК КП(б)У зобов'язують обласні та районові установи й партійні організації, насамперед заготівні й Держінспекцію в справі якости продукції, організувати нещадну боротьбу з втратами та псуванням продуктів, для чого посилити відповідальність осіб за пакування, перевезення та збереження цих продуктів.

Зокрема, подбати за належне устаткування приймальних пунктів, склепів, овочесховищ, забезпечення тарою, максимально використовуючи місцеві ресурси й організовуючи переробні пункти на місцях найбільшого скупчення овочів.

8. Щоб забезпечити на місцях організаційне керування всіма видами заготівель с.-г. продукції, утворити при РВК та міськрадах відділи заготівель, що повинні працювати під керівництвом РВК та міськрад за директивами вповноваженого Комітету заготівель РПО.

9. Враховуючи значні хиби в побудові заготівної системи (нерентабельність Заготскота, Заготптиці, централізованість Укрплодоовочі й інш.), запропонувати НК-РСІ протягом двох декад пильно вивчити стан заготівних об'єднань і подати на затвердження уряду свої пропозиції про потрібні зміни.

Разом з цим запропонувати всім заготівним організаціям максимально використати на договірних засадах наявну мережу споживкооперації для проведення заготівель.

10. Зобов'язати центральну й місцеву пресу розгорнути широку організаційно-масову роботу навколо заготівель с.-г. продукції, систематично висвітлюючи перебіг їх, сиґналізуючи про слабі місця роботи й мобілізуючи широкі маси на боротьбу з втратами.

11. Рада народніх комісарів УСРР і ЦК КП(б)У, звертаючи увагу наркоматів, облоргкомітетів, облнаркомів та низових організацій, що виконують заготівні завдання, на те, що успішне проведення заготівель залежить виключно від їхнього вміння по-більшовицькому організувати боротьбу за плян і правильно сполучити виконання цього пляну з завданням розвитку колгоспної торгівлі, вимагають приділити максимальну увагу справі заготівлі с.-г. продукції і в найкоротший час домогтися рішучого переламу в її реалізації.

Харків. 24 липня 1932 року.

Голова РНК УСРР

Секретар ЦК КП(б)У

В. Строганов

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» з 24 липня 1932 р. № 167.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).