ЗЗРРСУУ/1932/6/Про запровадження в УСРР серед народів арабської письменности латинізованої абетки

Матеріал з Вікіджерел
< ЗЗРРСУУ‎ | 1932‎ | 6
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗЗРРСУУ/1932/6
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР
Про запровадження в УСРР серед народів арабської письменности латинізованої абетки
1932

33. Про запровадження в УСРР серед народів арабської письменности латинізованої абетки.

Зважаючи на прагнення трудящих арабської письменности, що живуть на території УСРР, запровадити латинізовану абетку і визнаючи велике культурно-економічне значення цього, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

1. Зобов'язати всі державні установи і підприємства УСРР за всіх випадків писаного і друкованого вживання тюрко-татарських мов уживати латинізованої абетки.

2. Запропонувати Народньому комісаріятові освіти УСРР забезпечити навчання латинізованою абеткою учнів по школах народів арабської письменности і роботу в політично-освітніх установах для них.

3. Для керівництва роботою щодо запровадження в УСРР латинізованої абетки для народів арабської письменности зорганізувати при президії ВУЦВК Комітет латинізованої абетки для народів арабської письменности.

Доручити Народньому комісаріятові освіти УСРР, разом з Центральною комісією національних меншостей, подати на затвердження ВУЦВК проєкта устави про зазначений комітет і персональний склад його.

Харків, 20 лютого 1932 р.

Голова ВУЦВК Ю. Войцехівський. Заст. голови РНК УСРР Сербиченко. За Секретаря ВУЦВК О. Пилацька.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 20 лютого 1932 р. № 42.