ЗУРРСУУ/1923/1/10/Про порядок організації Виконавчого Комітету в ново-утворених округах, районах і органах сільських селищ

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1923‎ | 1‎ | 10
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1923/1/10
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
Про порядок організації Виконавчого Комітету в ново-утворених округах, районах і органах сільських селищ
1923

181. Про порядок організації Виконавчого Комітету в ново-утворених округах, районах і органах сільських селищ.

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет ухвалив:

1. Після затвердження нового адміністративно-теріторіяльного поділу губерень, Губерніяльні Виконавчі Комітети обов'язані приступити до організації Виконавчих Комітетів у ново-утворених округах (повітах), районах (волостях) і органів управління в сільських селищах, згідно з цією постановою.

2. Губвиконкоми обов'язані визначити число членів тимчасових аж до виборів на з'їздах Рад, окружних і районних Виконавчих Комітетів загальним числом не більше 20 для окружних і від трьох до пятьох членів для районних Виконкомів.

3. Радянські органи нових адміністративних одиниць мусять бути організовані до ліквідації старих радянських органів і беруть на себе всі функції їх і право влади по належності, в межах нової території і в порядкові, викладеному в цій постанові.

Примітка 1. Формування органів Управління відбувається поволі: спочатку формуються окружні, потім, після зформування окружних, формуються районні і, нарешті, сільські органи.

Примітка 2. Ліквідацію старих адмін-тер. одиниць переводять відповідні нові Виконавчі Комітети, через спеціяльні ліквідаційні комісії, що організуються в порядкові, передбаченому окремою інструкцією.

4. Член Губвиконкому з призначення останнього скликає в тому повітовому місці, що буде окружним центром нової адміе.-теріт. одиниці, в установлений Губвиконкомом строк, об'єднане засідання повітових Виконкомів касованих повітів для вибору тимчасового Окружного Виконкому в належному числі членів.

Примітка. В тому разі, коли новий Окружний центр не припадатиме до повітового міста старого адм.-тер. поділу, то місце скликання об'єднаного засідання старих Виконкомів і першого пленуму нового Окрвиконкому визначається Губвиконкомом окремо.

5. Окружні і районні Виконавчі Комітети вибираються на відповідних об'єднаних засіданнях касованих повітових або волосних Виконкомів, що входять до складу нової округи або району.

6. Вибраний на такому засідані тимчасовий Окружний Виконавчий Комітет зразу ж вибирає з себе Президію тимчасового Окружного Виконкому в складі не більше 5 членів. Про всіх вибраних членів Окружного Виконкому і його Президії негайно доводиться до відома відповідного Губвиконкому.

7. На першому засіданні Окружного Виконавчого Комітету, крім вибору Президії, складається ліквідаційна комісія для переведення ліквідації, урегулювання всіх спірних питань при ліквідації і для переведення в життя під керовництвом Президії Окружного Виконкому, роспоряджень про скасовання старих адміністративних одиниць. При ліквідації старих радянських органів ні один із них не може припиняти свої діяльности до повного передання всіх справ до відповідного нового апарату, з додержанням правил, передбачених спеціяльною інструкцією.

Примітка. До компетенції ліквідаційних комісій не входить Ліквідація органів ДПУ, Військвідомства й Прокуратури, а також инших органів і установ, що перебувають у безпосередньому віданню центральних установ і не підлягають місцевим Виконкомам; зазначені органи і установи можуть бути скасовані лише після одержання відповідного спеціяльного наказу по свойому відомству.

8. Президія Окружного Виконавчого Комітету, негайно після визначення теріторіяльних одиниць нових районів, визначає строк скликання засідань усіх об'єднаних Волвиконкомів, де й переводяться вибори тимчасових районних Виконкомів, з тим, що Окружний Виконком обов'язково командирує на таке об'єднане засідання Волвиконкомів свого повноважного представника. Персональний склад тимчасового районного Виконкому затверджує Окружний Виконком.

Примітка. Порядок скликання районного Виконкому, утворення при ньому ліквідаційної комісії й порядок роботи останньої зберігається той самий, який передбачено цією постановою для Окружних Виконкомів і ліквідаційних комісій.

9. Тимчасовий Районний Виконком у 2-х місячний строк намічає план нового територіяльного поділу сільських одиниць, що входять до складу району, і проект цього плану подає до Окружного Виконкому, який зі своїм міркуванням передає його на затвердження Губвиконкому.

10. Про утворення нових Окружних і районних Виконкомів, про особистий їх склад, а також про порядок і хід ліквідації старих органів, нижчі органі повідомляють вищі. Всі відомості про утворення нових окружних і районних органів і про прийом ними справ від старих мусять бути зосереджені у Губвиконкомі на перше квітня 1923 року.

11. В повітових раніше містах, залишених за штатом після скорочення повітів, а рівно і в инших селищах міського типу, що стали районними центрами, повинно організувати поширені райвиконкоми у складі не більше від 5 членів і 2 кандидатів (з представників Сільськради).

12. Наркомати, у віданню яких перебувають зліквідовані установи, що знаходяться на держбюджеті, повинні негайно подати в установленім порядкові заявки на суми, необхідні для переведення ліквідації.

м. Харків, дня 21-го березня 1923 року.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Т.В.О. Секретаря ВУЦВК

Оголошено в „Вістях ВУЦВК“ від 6 квітня 1923 р., ч. 75.