ЗУРРСУУ/1923/1/46/Про підсумки та чергові завдання районування України

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1923‎ | 1‎ | 46
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1923/1/46
Постанова IV Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету VII скликання
Про підсумки та чергові завдання районування України
1923

580. Про підсумки та чергові завдання районування України.

1. Визнати, що засади, покладені в основу переведеного районування є цілком правильні, а здійснена реформа виправдала поставлені їй завдання скорочення, спрощення та зміцнення радапарату та наближення його до населення.

2. Визнати за непохитну постанову II-ої Сесії від 12-го квітня 1923 р., що визнає за можливі лише часткові зміни в затвердженім нею поділові, а тому вважати за можливу розробку місцями проектів виправлення округ в найближчий час в тих лишень випадках, коли хиби в наявному поділові вже занадто яскраві й кидаються у вічі.

3. Підтвердити постанову II-ої Сесії про як найскорше погодження в загальноспілковому порядку справи про зміну кордонів в губернях суміжних з РСФРР, щоб випростати прикордонні лінії та правильніше побудувати округи УСРР після економічного принціпу.

4. Що-ж стосується до організації районів та сільрад, то цю роботу вважати за здійснену недосконало й вжити рішучих заходів: а) до рівномірного росподілу заселених пунктів по сільрадах і сільрад — по районах, простуючи до залишення в одній адміністраційній одиниці населення, однородного своїм національним складом; б) до співзбігу меж адміністраційних одиниць з межами земельних товариств, встановлюваних в порядкові робот по землеурядженню, для чого треба мати завжди щільний звязок в роботі місцевих адм. тер. комісій з роботою землеуряджувальних і инших планових комісій.

5. Визнати за потрібне перевести перевірку правильности обрання осередку для кожного з районів і сільрад, точно керуючися виданими що-до цього директивами ЦАТК-ії і маючи на увазі, що віддаленість того чи иншого адміністраційного осередку від заселених пунктів, ними об'єднуваних, може мати своїм виправданням лише місць цього центру, економічне до нього тяжіння й зручність шляхів сполучення та звязку.

6. Ухиляння від директиви, даної при утворенні районів що-до недроблення старих волостей, визнати за припустимі в тих випадках, коли само населення і місцеві Ради порушують питання про перенесення тої чи иншої оселі і коли без такого перенесення правильний вибор адміністраційного центру району є неможливий.

7. Визнаючи, що переведений до цього часу облік районування є невистатній, так що-до вияснення зближення до населення і віддалень від заселених пунктів нових адміністраційних осередків, як і що-до зосередження в останніх радянських установ: а) доручити Губвиконкомам під час біжучої перевиборної кампанії звернути особливу увагу на побажання в цій справі виборців і сільрад. Ці побажання треба реєструвати і подавати до окружних адм. тер. комісій з висновком Райвиконкомів що-до кожного порушеного питання на випадок відповідних змін в законодавчому порядкові і б) доручити ЦСУ подати до РНК план робот виборного соціяльно-економічного обслідування окремих районів, ріжних що-до характеру й виду округів, з метою вияснити наслідки переведеного районування в господарчому, адміністраційному й культурному відношеннях.

8. Пророблені й належно мотивовані заявки місць про бажані зміни в існуючому адмін. тер. поділові, що вже мають висновки Президії Губвиконкому, мусять бути подані до ЦАТК до 1-го січня 1924 р., з тим — щоб ці заявки можна було вчасно обміркувати в Держплані й дістати своє позитивне чи негативне вирішення в законодавчому порядкові до 1-го березня 1924 р. — кінцевого речинця, встановленого ІІ-ою Сесією ВУЦВК 1923 р.

9. Доручити НКСВ, разом з Уповнаркомпочтелем, розробити проект нормальної мережі почтово-телеграфних установ і телефонових обладновань відповідно до нових адміністраційних осередків і потреб низового апарату.

10. Запропонувати всім Губвиконкомам, що не видали покажчиків відповідно до нового районування, як найскорше їх видати, а тим, що їх видали, зробити в них виправлення, що випливають з переведеної протягом виборчої кампанії перевірки після затвердження їх встановленим порядком.

Харків, дня 4-го листопаду 1923 р.

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Секретар ВУЦВК


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).