ЗУРРСУУ/1924/1/6/Положення про друкарню «Червоний Друк»

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1924‎ | 1‎ | 6
Перейти до навігації Перейти до пошуку

57. Положення про друкарню «Червоний Друк».

1. На підставі постанови Президії ВУЦВК від 13-го лютого 1924 року, Перша радянська друкарня при Керуванні Справами ВУЦВК і друкарня «Комуніст» при Секретаріяті ЦККП(б)У об'єднуються в єдину господарчу цілість; об'єднання дістає назву: «Червоний Друк» (об'єднані друкарні ВУЦВК і «Комуніст»).

2. До друкарні «Червоний Друк» переходить все майно друкарні ВУЦВК і друкарні «Комуніст», яке складається з машин, обладновання, приналежностей, обігових капіталів, паперових запасів і инш. матеріялів, що належать друкарням зі всім їхнім активом і пасивом по балансу на 15 лютого 1924 року. У володіння друкарні «Червоний Друк» переходять також будівлі, що в них розташовані друкарні: по Пушкинській вул. ч 31 і вул. К. Лібкнехта ч 13, а також закріплені за ВУЦВК будинки, що прилягають до друкарні, по вул. К. Лібкнехта ч 11 і Сумському провулку ч 5.

3. Друкарня «Червоний Друк» є незалежна в своїй діяльности від установ, під зарядом яких перебували друкарні, що увійшли до складу об'єднання; засади її заряду викладені в цьому положенні.

4. Друкарні "Червоний Друк" надається всі права юридичної особи; зокрема, вона має право, додержуючись чинних і тих, що їх можна видати узаконень:

а) набувати та збуватись прав на всіляке майно;

б) укладати всілякі договори та зобов'язання, зобов'язуватися вексельово, дисконтувати векселі, провадити всілякі кредитові й вкладкові операції в державних і инших кредитових установах, що знаходяться на території УСРР та за її межами;

в) провадити всі комерційні операції, що випливають з роду її діяльности;

г) одержувати представництва звязаних з її діяльністю організацій, установ і особ;

д) закладати свої філії, контори та агенства на території УСРР і по-за її межами;

е) вступати яко спільник в об'єднання, що мають з нею звязок через рід діяльности;

ж) позивати та відповідати на суді.

5. Друкарня має печатку зі зазначенням своєї назви.

6. Керувати справами друкарні має Правління, що складається з трьох членів. Одного з членів призначає Керування Справами ВУЦВК, другого — Секретаріят ЦККП(б)У та третього — голову — призначається за згодою обох зазначених установ. Кожна з цих установ має право відкликати призначенного нею члена Правління та заступити його иншим.

7. Членам Правління можна ухвалити винагороду, яку виплачується з коштів друкарні. Розмір винагороди встановляється за згодою адміністрації ВУЦВК і Секретаріяту ЦККП(б)У.

8. Правління заряджує всіма справами, капіталами та майном друкарні, укладає від її імени всі договори, акти, угоди, видає та дисконтує векселі, видає довірености, доглядає та контролює діяльність урядових особ друкарні, запрошує та звільнює робітників друкарні, надсилає баланси й звіти про діяльність друкарні ВУЦВК і Секретаріяту ЦККП(б)У, що їм воно підзвітне в своій діяльности, в терміни й за формами після вказівок останніх.

9. Векселі, довірености, договори та инш. акти, а також вимоги на зворотне отримання сум типографії з кредитових установ, повинні підписувати голова та один з членів Правління. Біжучу кореспонденцію та чеки на біжучі рахунки підписує голова або один з членів Правління, спеціяльно на це уповноважений. Щоб отримати з почти всіляки почтові пакунки, грошові суми та документи — досить підпису одного члена Правління з відтиском печатки друкарні.

10. Правління має право клопотати в державних установах і в урядових особ без особливої на те довірености, а також дозволяється Правлінню уповноважувати на те урядових особ друкарні чи сторонніх особ.

11. Правління має право або виділити зі свого складу одного члена директора-розпорядчика, що має зараджувати всіма справами друкарні — або запросити на це директора-розпорядчика зі сторонніх особ.

12. Чистий прибуток, що його можна отримати в наслідок діяльности друкарні, росподіляється після закінчення операційного року та після затвердження звіту Правління адміністрацією ВУЦВК і Секретаріятом ЦККП(б)У таким чином: 50% ідуть на поліпшення та розширення продукції і придбання нових машин, а 50% обертається на здешевіння вартости газет: «Комуніст», «Пролетарій», «Селянська Правда» і «Вісти ВУЦВК і ХГВК».

13. Друкарню звільнюється від всіх державних і місцевих податків та зборів.

14. З виданням цієї постанови касується постанову ВУЦВК від 22-го квітня 1922 року «Про Першу Радянську Друкарню ВУЦВК» (Зб. Уз. 1922 р., ч. 20, арт. 312).

15. Друкарню ліквідується та розподіляється її майно за згодою Керування Справами ВУЦВК зі Секретаріятом ЦККП(б)У постановою Президії ВУЦВК.

Харків, дня 27 лютого 1924 р.

За Голову Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Член Президії А. Медведів.

Секретар ВУЦВК А. Буценко.

Оголошено в «Вістях ВУЦВК і ХГВК» від 7 березня 1924 р., ч. 55.

Див. також[ред.]

Про зміну пакту 13-го Положення про друкарню «Червоний Друк»