ЗУРРСУУ/1926/1/61/Про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1926‎ | 1‎ | 61
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1926/1/61
Постанова Ради Народніх Комісарів УСРР
Про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР
1926

402. Про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

На скасування своєї Постанови з 22 грудня 1924 р. „Про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Внутрішньої __PAGESEPARATOR__Торгівлі УСРР“ (Зб. Уз. УСРР 1924 р., ч. 55, арт. 330), — Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити нижченаведене Положення про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріаті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

1. Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріятові Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР утворюється для допомоги поліпшенню постави холодникової і беконної справи в УСРР і розвитку холодників та беконних фабрик у сільсько-господарській промисловості й инших галузях народнього господарства, а також внесення погоджености в чинності установ і підприємств, що працюють у царині торгівлі, схову і транспорту скорогнильних продуктів.

2. На Центральний Холодниковий Комітет покладається:

а) розробляти справи постави й організації холодникової й беконної справи в УСРР;

б) провадити комерційні й економічні обсліди форм та наслідків вживання на практиці холодникової техніки;

в) розробляти справи холодникового будівництва;

г) розробляти проєкти погодження заходів різних урядництв, громадських та кооперативних організацій у царині розвитку і вживання штучного охолодження;

д) розробляти проєкти в тарифних справах, звязаних з перевозом скорогнильних продуктів залізницями для подання їх через Народній Комісаріят Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі на розгляд відповідним тарифним органам Народнього Комісаріяту Шляхів Союзу РСР;

е) розробляти справи переховання скорогнильних вантажів;

ж) розробляти справи кредиту під скорогнильні вантажі, що є на холодникових склепах;

з) давати висновки на справи, дотичні холодникового господарства УСРР;

и) виконувати спеціяльні припоручення Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі і

к) брати участь у роботах що до холодникової справи на нарадах, з'їздах, конференціях і инш.

3. До складу Центрального Холодникового Комітету ввіходять:

а) голова і його заступник, настановлювані від Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі;

б) два представники Народнього Комісаріяту Земельних Справ;

в) по одному представникові від Державної Планової Комісії УСРР, Південної Округи Шляхів, Вищої Ради Народнього Господарства, Народнього Комісаріяту Фінансів, Всеукраїнської Контори Державного Банку, тресту „Укрм'ясохолодорізниці“, Державної Імпортово-Експортової Контори (Держторг) УСРР, Всеукраїнської Кооперативної Спілки „Вукопспілка“, Всеукраїнської Спілки сільско-господарсько-кредитової, кустарно-промислової й промислово-кредитової кооперації „Сільський Господар“, Всеукраїнської Спілки промислово-кооперативних товариств трудових рибалок „Рибалкоспілка“ і Всеукраїнського Сільсько-Господарського Банку.

4. При Центральному Холодниковому Комітеті можуть бути утворені, в міру потреби, спеціяльні секції в окремих питаннях холодникової й беконної справи.

5. Центральний Холодниковий Комітет і його секції можуть запрошувати на свої засідання з правом дорадчого голосу представників урядництв і організацій, крім передбачених в арт. 3 цієї постанови, а так саме фахівців.

6. Голову кожній секції виділяє Центральний Холодниковий Комітет з-посеред його членів.

7. Порядок роботи кожної секції вироблює голова секції відповідно до загального плану діяльности Центрального Холодникового Комітету і затверджує Голова останнього.

8. При Центральному Холодниковому комітеті є відповідальний секретар, що утримання йому проходить за кошторисом Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі. Відповідального секретаря Центрального Холодникового Комітету затверджує на цій посаді Народній Комісар Зовнішньої і Внутрішньої Торговлі на подання Голови Комітету.

Крім відповідального секретаря Центральний Холодниковий Комітет свого технічного апарату не має, а його обслужує апарат Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі.

9. Усі постанови Центрального Холодникового Комітету подається на затвердження Народньому Комісарові Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі, що провадить постанови, належні до його компетенції, через Народній Комісаріят Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі, а всі инші постанови він направляє встановленим у законі порядком.

Харків, 4 жовтня 1926 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР

Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР

Оголошено у «Вістях ВУЦВК» 23 жовтня 1926 р., № 244.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).