Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 роки

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальнодержавна програма підтримки молоді на 2004-2008 роки — програма, затверджена Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" №1281-IV від 18 листопада 2003 року (зі змінами, внесеними згідно із Законом №2353-IV від 18.01.2005), та спрямована на (має за мету) створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових і організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки та щорічно, під час розроблення проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає видатки на фінансування заходів Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки.

Зміст

Необхідність прийняття програми[ред.]

В Україні проживає понад 11 млн. молодих громадян, які становлять 22,6 відсотка населення країни. Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства.

Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Проте проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом. Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Рівень злочинності та правопорушень серед молоді зріс у 1,5 раза порівняно з початком 90-х років.

Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі, обумовлює необхідність прийняття Верховною Радою України Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки, а також щорічного затвердження Кабінетом Міністрів України заходів щодо її виконання.

Основні завдання програми[ред.]

Основними завданнями програми є:

 • сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді;
 • поліпшення координації зусиль органів державної влади та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;
 • підвищення ефективності державної молодіжної політики на регіональному рівні;
 • зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та молоддю;
 • підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок.

Основні напрями виконання програми[ред.]

Основними напрямами виконання програми є:

1) створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає:

 • оновлення змісту освітніх програм, інформатизацію навчального процесу, повне забезпечення потреб навчальних закладів у комп'ютерній техніці, забезпечення середніх та вищих навчальних закладів доступом до мережі Інтернет, модернізацію форм і методів навчання, запровадження стандартів освіти та поглиблення її демократизації;
 • розробку та впровадження механізму отримання першого робочого місця випускниками вищих навчальних закладів;
 • підтримку професійно-технічних закладів освіти, оновлення їх матеріальної бази, поліпшення забезпечення навчального процесу посібниками, підручниками;
 • удосконалення системи кредитування для здобуття освіти;
 • створення умов для всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для наукової та науково-технічної діяльності учнівської та студентської молоді;
 • формування системи підтримки молодих учених;
 • організацію та підтримку здійснення програм з міжнародного навчання та міжнародного обміну студентами;
 • створення умов для інформування молоді, яка бажає здобути відповідну освіту;
 • запровадження системи цільового забезпечення талановитої студентської молоді працевлаштуванням у наукових установах;
 • підтримку друкованих видань студентської молоді;
 • створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;
 • удосконалення виховної роботи у навчальних закладах, використання українських національних традицій навчання та виховання, посилення соціальної роботи з учнівською та студентською молоддю;
 • удосконалення нормативно-правової бази щодо впровадження у навчальних закладах системи студентського самоврядування;
 • сприяння програмам стажування педагогічних працівників України в країнах розселення української діаспори і педагогічних працівників-українців з цих країн в Україні;
 • підтримку програм, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, їх спілками, органами шкільного та студентського самоврядування;
 • законодавче врегулювання положення, згідно з яким при встановленні органами державної влади, органами місцевого самоврядування спеціальних стипендій останні є додатковими до основної стипендії та звільняються від оподаткування;
 • поліпшення умов проживання учнів та студентів у гуртожитках навчальних закладів;
 • удосконалення системи пільг на проїзд у транспорті для учнів і студентів;
 • розвиток системи знижок, які надаються підприємствами всіх форм власності для придбання учнями та студентами товарів і послуг;
 • участь студентів у громадському контролі за наданням освітніх послуг вищими навчальними закладами;
 • створення умов для інформування молоді про міжнародні навчальні програми;
 • підтримку програм освіти з питань екології та розвитку свідомості молоді у сфері екології;

2) забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді, що передбачає:

 • сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді;
 • стимулювання програм підтримки молодіжних центрів праці, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, створення у вищих навчальних закладах підрозділів з працевлаштування студентів та випускників;
 • створення умов для праці студентської молоді без відриву від навчального процесу;
 • нормативно-правове, фінансове та організаційне забезпечення вторинної зайнятості молоді, діяльності молодіжних трудових загонів;
 • запровадження механізму державної підтримки розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сільській місцевості, відповідних програм; розробку та впровадження освітніх проектів для сільської молоді щодо стимулювання підприємницької діяльності;
 • створення умов для професійної орієнтації та професійного навчання молоді;
 • інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України;
 • підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на вирішення проблем зайнятості молоді та реалізацію її підприємницьких ініціатив;

3) формування здорового способу життя молоді, що передбачає:

 • формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя;
 • підвищення якості проведення щорічного медичного обстеження молоді;
 • поліпшення матеріально-технічної бази спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів та установ, що надають медичну допомогу різним категоріям молоді;
 • розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", а також таких, які створюються молодіжними громадськими організаціями, підтримку діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та їх спеціалізованих формувань, розширення мережі цих закладів;
 • підготовку і впровадження в навчальних закладах програм, курсів, навчальних посібників, дидактичних та відеоматеріалів з питань здорового способу життя;
 • забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнів, студентів, їх батьків, представників груп ризику, залучення засобів масової інформації до цієї діяльності;
 • підтримку програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності спортивно-оздоровчих центрів молоді;
 • підтримку програм, спрямованих на створення та забезпечення діяльності центрів статевого здоров'я молоді;
 • здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню та вживанню наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;
 • створення умов для сезонного оздоровлення дітей та молоді, підтримку дитячих та молодіжних оздоровчих центрів;
 • забезпечення програм дитячого та молодіжного туризму, відновлення мережі центрів юнацького туризму, туристичних станцій;
 • підтримку заходів, спрямованих на популяризацію любительського спорту, проведення районних, міських, обласних, всеукраїнських змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних команд;
 • реалізацію програм, спрямованих на запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД, підтримку та соціальну інтеграцію інфікованої молоді;
 • підтримку ініціатив міжнародних організацій у галузі охорони здоров'я дітей та молоді, втілення їх у формі "лікарень доброзичливого ставлення до дитини" та "дружніх до молоді клінік";
 • сприяння діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок щодо формування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та молоді до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;
 • впровадження нових стандартів міської забудови з метою збільшення кількості спортивних споруд, майданчиків та закладів;
 • запровадження механізмів фінансового, в тому числі і податкового, стимулювання будівництва спортивних споруд, майданчиків та закладів, а також діяльності з надання послуг спортивних споруд, майданчиків та закладів населенню;
 • поступову (до 2006 року) законодавчу заборону рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також торгових марок цих виробів;
 • законодавчу заборону паління та вживання алкогольних виробів (незалежно від відсоткового вмісту алкоголю) на вулицях та в громадських місцях;
 • законодавче посилення відповідальності за продаж особам, які не досягли повноліття, тютюнових виробів та алкогольних напоїв;
 • законодавче обмеження часу продажу алкогольних напоїв періодом з 11 до 21 години;
 • підтримку та популяризацію спортивного молодіжного руху України за кордоном;

4) підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, що передбачає:

 • виховання у молоді почуття відповідальності за виконання шлюбно-сімейних і батьківських обов'язків, подальше зміцнення сім'ї як соціального інституту;
 • створення системи пільг та розширення допомоги молодим сім'ям при народженні дитини;
 • забезпечення розвитку мережі центрів планування сім'ї, центрів підтримки дитинства, зокрема центрів "Родинний дім", соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді тощо;
 • розвиток альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема створення дитячих будинків сімейного типу, підтримку сімей з прийомними дітьми;
 • подальший розвиток пільгового довгострокового державного кредитування молоді і молодих сімей, які бажають будувати (реконструювати) житло, у тому числі в сільській місцевості;
 • запровадження пільгового довгострокового державного кредитування молодих сімей для придбання товарів тривалого користування;
 • сприяння розв'язанню соціальних проблем студентських сімей, зокрема оздоровлення, працевлаштування в межах одного населеного пункту;
 • інформаційне забезпечення роботи з молодими сім'ями;
 • пропаганду українських традицій подружнього життя, виховання дітей;
 • залучення громадських організацій (у тому числі молодіжних, жіночих, релігійних, благодійних) до проведення заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя та соціальної підтримки молодих сімей;
 • поліпшення матеріального становища молодих сімей, поступове підвищення матеріальної допомоги при народженні дитини з метою наближення розміру цієї допомоги до рівня аналогічної допомоги, яка надається в тих країнах світу, де питанню матеріального забезпечення молоді приділяється пріоритетна увага, поступове підвищення розміру матеріальної допомоги по догляду за дитиною;

5) сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності,моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, що передбачає:

 • сприяння утвердженню у свідомості молодих людей притаманних Українському народові моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню любові до Батьківщини;
 • підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих спілок та об'єднань, військово-патріотичних об'єднань, просвітницьких, спортивних закладів та секцій, технічних станцій для школярів, фізкультурно-оздоровчих клубів, центрів та інших позашкільних навчальних закладів, молодіжних та дитячих клубів за місцем проживання;
 • покращення виховної роботи у лавах Збройних Сил України, оновлення матеріальної бази, залучення до цього представників молодіжних громадських організацій;
 • реформування системи допризовної підготовки і поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, залучення до цього представників Збройних Сил України;
 • підтримку та розвиток організацій Товариства сприяння обороні України, оновлення їх матеріальної бази;
 • удосконалення організації та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних та дозвіллєвих, туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді;
 • пропаганду культурних цінностей Українського народу, в тому числі мистецтва, кінематографії, книговидання, поширення кращих світових досягнень у цих сферах і поступове збільшення обсягів бюджетних асигнувань та економічного стимулювання відповідної діяльності;
 • законодавчу заборону вживання нецензурних виразів у засобах масової інформації, посилення адміністративної відповідальності за нецензурні висловлювання в громадських місцях;
 • сприяння проведенню державних, народних та традиційних свят із залученням молоді;
 • створення і підтримку центрів дозвілля молоді та інших форм організації змістовного дозвілля молоді;
 • удосконалення проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілейним датам вітчизняної історії;
 • підтримку трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реставрацію та відновлення пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам'ятників військової та трудової слави, допомогу соціально незахищеним верствам населення;
 • сприяння створенню комп'ютерних ігор з патріотичної тематики;
 • підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації змістовного дозвілля молоді;
 • підтримку програм молодіжних громадських організацій, спрямованих на встановлення міжконфесійного взаєморозуміння;
 • розвиток та підтримку молодіжного екологічного громадського руху;
 • створення та підтримку діяльності молодіжних центрів, засновниками яких є молодіжні громадські організації;

6) формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, що передбачає:

 • розробку та підтримку програм, спрямованих на посилення ролі сім'ї, школи, засобів масової інформації, органів виконавчої влади, громадських організацій у процесі формування правової культури, попередження негативних проявів у поведінці молоді;
 • поліпшення умов перебування неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;
 • удосконалення нормативно-правової бази України стосовно молоді, зокрема неповнолітніх, які скоїли злочин і несуть відповідальність згідно із законом;
 • створення умов для соціальної, психологічно-педагогічної, медичної, правової підтримки і реабілітації підлітків та молоді з девіантною поведінкою, зокрема шляхом їх залучення до діяльності у молодіжних громадських організаціях, участі у фізкультурно-спортивних, туристичних, інформаційних, розважальних програмах і заходах, таборах праці та відпочинку, молодіжних трудових загонах;
 • розширення мережі притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації органів освіти, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров'я, центрів соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, кризових центрів для жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї, консультаційних центрів безкоштовної правової підтримки молоді із залученням до їх створення та діяльності молодіжних та громадських організацій;
 • залучення молоді до охорони правопорядку на вулицях, у місцях масового перебування та відпочинку громадян;
 • активізацію роботи з функціонально неспроможними сім'ями з метою виявлення дітей та підлітків, які перебувають у складних морально-психологічних умовах;
 • проведення загальнодержавних та регіональних оперативно-профілактичних заходів щодо запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;
 • запровадження спеціальних служб, телефонів соціально-психологічної підтримки для військовослужбовців строкової служби;
 • запровадження спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді щодо їх громадянських прав та обов'язків;
 • підвищення ролі служб і органів у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх у попередженні та боротьбі з правопорушеннями у молодіжному середовищі, збільшення чисельності підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх, збільшення їх повноважень та рівня фінансування;
 • підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам;
 • запровадження реклами з соціальних питань на загальнонаціональних та місцевих каналах мовлення, у друкованих засобах масової інформації, спрямованої на запобігання негативним проявам серед молоді;

7) розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, що передбачає:

 • організаційну та фінансову підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді;
 • сприяння розвитку волонтерського молодіжного громадського руху;
 • стимулювання розвитку механізму соціального партнерства між органами державної влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями стосовно розробки і реалізації рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді;
 • удосконалення практики надання молодіжним і дитячим організаціям у пільгове або безоплатне користування будинків, споруд, іншого майна, необхідних для проведення їх статутної діяльності;
 • створення центрів молодіжних і дитячих громадських організацій, забезпечення діяльності ресурсних, сервісних, інформаційних центрів та програм, спрямованих на підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій;
 • організацію навчання лідерів та активістів молодіжних і дитячих громадських організацій, організаторів молодіжного руху;
 • підтримку засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях;
 • сприяння інтеграції українських молодіжних громадських організацій, їх спілок до світових молодіжних структур, підтримку зв'язків між молодіжними громадськими організаціями України та української діаспори, підтримку діяльності міжнародних українських молодіжних організацій;
 • проведення щорічних всеукраїнських та регіональних конкурсів "Лідер молодіжного руху", "Молодіжна та дитяча громадська організація року";
 • сприяння формуванню всеукраїнських дитячих і молодіжних організацій та кооперації місцевих молодіжних організацій;
 • сприяння удосконаленню програм діяльності волонтерів молодіжних і дитячих громадських організацій та запровадженню експертної оцінки їхньої діяльності;
 • сприяння громадській та політичній активності молоді, підвищенню її ролі у громадському та політичному житті країни через задоволення її інформаційних потреб, створення умов для самореалізації, творчого розвитку, життєвого самовизначення;
 • забезпечення участі молодіжних громадських організацій та їх спілок у розробці і впровадженні державних програм, що стосуються молодіжної проблематики;
 • створення умов для обговорення молодіжним загалом подій і процесів, які відбуваються в суспільно-політичному житті країни;
 • розвиток лідерських якостей молоді;

8) залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що передбачає:

 • розширення просвіти молоді з питань державного управління, державної служби, необхідність підготовки державних службовців;
 • удосконалення системи добору соціально активної, талановитої молоді для навчання в освітній галузі "Державне управління", стажування в органах виконавчої влади з подальшим залученням до роботи на державній службі та до кадрового резерву цих органів;
 • сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики, які створюються в системі адміністративно-територіального устрою України;
 • підтримку спільних програм молодіжних громадських організацій, їх спілок з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах державної влади, виховання суспільних лідерів;
 • сприяння фінансовому та організаційному забезпеченню програм співпраці органів державної влади з всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями;
 • впровадження позитивного зарубіжного досвіду роботи з молодими державними службовцями;

9) інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, що передбачає:

 • ініціювання розроблення проектів міжнародних договорів у сфері молодіжної політики та організацію їх виконання;
 • врегулювання державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України;
 • розширення можливостей для підвищення кваліфікації та стажування талановитої молоді за кордоном за рахунок фінансової підтримки спеціальних міжнародних програм;
 • сприяння міжнародному молодіжному обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями та їх спілками;
 • розширення в Україні обсягів міжнародного молодіжного туризму;
 • організацію і проведення міжнародних творчих виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів і концертів, а також міжнародних наукових, інформаційно-методичних та інших заходів для молоді;
 • сприяння запровадженню в Україні міжнародних студентських та молодіжних дисконтних карток, які забезпечують надання знижок під час придбання товарів і послуг;
 • розроблення і втілення на державному рівні програми вивчення іноземних мов громадянами України;
 • сприяння вступу всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій, їх спілок до світових та європейських молодіжних структур;
 • підтримку міжнародних програм молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок;
 • сприяння створенню європейських молодіжних центрів;
 • сприяння міжнародному молодіжному співробітництву прикордонних областей;
 • підтримку програм молодіжних і дитячих громадських організацій щодо співпраці молоді України та української діаспори;

10) формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики, що передбачає:

 • висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації, комп'ютерній мережі Інтернет ходу реалізації державної молодіжної політики, створення в мережі Інтернет єдиної інформаційної бази даних про вакансії для молоді, яка шукає роботу, інтернет-порталів для молоді, центру правової допомоги "on-line";
 • розширення наукових досліджень у країні з питань реалізації державної молодіжної політики, вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді;
 • підтримку україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, інтернет-центрів;
 • підтримку інформаційних та видавничих проектів дитячих та молодіжних громадських організацій;
 • підтримку молодіжних інформаційних агенцій, інформаційних служб та центрів;
 • підготовку та видання інформаційних продуктів, які сприятимуть інформаційному забезпеченню державної молодіжної політики, у вигляді друкованих видань, електронних носіїв;
 • створення умов і проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування молоді про події та процеси, які відбуваються у молодіжній галузі, в суспільстві та державі, у міжнародних відносинах;
 • забезпечення отримання інформації про проблеми та життя молоді в Україні;
 • здійснення програм, спрямованих на збір та впорядкування інформації, яка стосується усіх сфер молодіжного життя;
 • розробку методичної та інформаційної продукції, спрямованої на дослідження проблем молоді та її розвиток;
 • впровадження програм, спрямованих на розширення доступу молоді до мережі Інтернет, інших інформаційних баз і мереж;
 • підтримку програм молодіжних організацій, спрямованих на дослідження проблем молоді;

11) забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами, що передбачає:

 • створення і запровадження системи фахової підготовки інвалідів у середніх і вищих навчальних закладах;
 • створення системи дистанційного навчання та інформування про суспільні події молодих інвалідів шляхом доступу до мережі Інтернет;
 • створення умов для професійної самореалізації молодих людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • сприяння підприємницькій діяльності молоді з особливими потребами, запровадження її навчання навичкам підприємницької діяльності;
 • забезпечення оздоровлення дітей та молоді з особливими потребами;
 • сприяння організації дозвілля молоді та дітей з особливими потребами;
 • підтримку програм, спрямованих на соціальне відновлення та допомогу молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі;
 • сприяння ресоціалізації, психологічній реабілітації молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі;

12) удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері, що передбачає:

 • розробку пропозицій до проекту Податкового кодексу України щодо: пільгового оподаткування доходів молоді, яка розпочинає підприємницьку діяльність; звільнення від оподаткування платних послуг, які надають молодіжні та дитячі громадські організації;
 • удосконалення механізмів економічного стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій та створюють перші робочі місця для молоді;
 • створення умов для пільгового кредитування підприємницької діяльності молоді;
 • удосконалення нормативно-правової бази державного молодіжного житлового кредитування, механізмів громадського контролю за діяльністю Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;
 • нормативно-правове забезпечення міжнародної трудової міграції молоді;
 • розробку законопроектів щодо підтримки засобів масової інформації, які засновані молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

Механізм виконання та контроль за здійсненням програми[ред.]

Розроблення і здійснення програми покладається на Кабінет Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, всеукраїнських молодіжних та дитячих організацій щорічно розробляє заходи щодо реалізації програми, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням програми, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

Програма здійснюється за участю молодіжних громадських організацій, їх спілок.

Контроль за виконанням програми здійснюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Кабінет Міністрів України щорічно інформує Верховну Раду України про виконання програми. Інформація про виконання програми публікується в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та інших засобах масової інформації.

Очікувані результати виконання програми[ред.]

В результаті виконання програми очікується:

 • сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики в Україні, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді;
 • забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення молоді, поглиблення її інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;
 • підвищення заінтересованості молоді в здобутті освіти, створення умов для отримання молоддю якісної освіти, зокрема збільшення кредитування на її здобуття, поліпшення рівня навчальної та виховної роботи, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей молоді, залучення учнів та студентів до наукової і науково-технічної діяльності, розширення співпраці закладів освіти молодіжними та дитячими громадськими організаціями щодо реалізації освітньо-виховних програм, удосконалення діяльності органів студентського самоврядування, поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках, розв'язання побутових проблем;
 • позитивні зрушення у розв'язанні проблем зайнятості молоді, збільшення кількості робочих місць для неї, забезпечення бажаючих тимчасовою роботою у вільний від навчання час, залучення учнів, студентів та безробітної молоді до громадських робіт, створення умов для підприємницької діяльності молоді, зокрема підтримка її розвитку на селі, посилення контролю, в тому числі громадського, за якістю робочих місць, які бронюються для молоді, заохочення роботодавців, які беруть на роботу випускників навчальних закладів, безробітну молодь, забезпечують студентські та учнівські трудові загони необхідним обсягом робіт, сприяння розвиткові мережі служб працевлаштування молоді;
 • поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема з молодими сім'ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі, залучення до цієї роботи молодіжних громадських організацій, волонтерів;
 • здійснення заходів щодо задоволення потреб молоді у житлі, вдосконалення механізму та збільшення обсягів надання за рахунок коштів Державного бюджету України пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання житла молодим сім'ям і молодим громадянам;
 • формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;
 • залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями Українського народу, сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля молоді;
 • створення умов для поліпшення здоров'я молоді, усунення перепон, що заважають доступу до медичного обслуговування, посилення профілактичної роботи щодо запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД, охоплення молоді рухом за здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;
 • зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей, підвищення ефективності діяльності суб'єктів соціального та правового захисту молоді, молодіжних громадських організацій щодо профілактики правопорушень серед юнаків та дівчат, їх соціальної реабілітації в суспільстві;
 • активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій, а також загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
 • зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері, звернення особливої уваги на проблеми реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні;
 • удосконалення механізму добору та залучення молоді до навчання у вищих закладах освіти, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, створення умов для професійного зростання та просування молоді по службі, поглиблення діяльності громадських організацій, статутним завданням яких є робота з молодими депутатами та молодими державними службовцями;
 • врегулювання проблеми трудової міграції з країнами, куди виїжджає на тимчасову роботу молодь України, розширення масштабу наукового, культурного, туристичного, спортивного молодіжного обміну, поліпшення співпраці українських молодіжних і дитячих громадських організацій України з партнерами за кордоном;
 • розширення обсягів наукових досліджень молодіжних проблем, поліпшення координації їх проведення, створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів масової інформації, відпрацювання механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері.

Виконання програми сприятиме тому, що державна молодіжна політика стане одним із найважливіших напрямів діяльності держави і постійно здійснюватиметься з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях.

Заходи щодо виконання Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки[ред.]

Щороку Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням затверджує заходи щодо виконання Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки:

Заходи щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки[ред.]

Отримання освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молодих людей[ред.]

1. Сприяти виконанню міжнародних навчальних програм та програм обміну студентами, інформуванню молоді про умови участі у цих програмах.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

Протягом року.

2. Провести I Всеукраїнський конкурс студентських та молодіжних друкованих видань і підбити його підсумки до Дня молоді.

Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з молодіжними громадськими організаціями.

Перше півріччя.

3. Забезпечувати поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках навчальних закладів, проведення регулярних перевірок стану цих гуртожитків із залученням студентської громадськості, органів самоврядування, профспілкових комітетів студентів.

МОН разом із студентськими громадськими організаціями.

Протягом року.

4. Сприяти запровадженню у навчальних закладах курсу з питань екології і вдосконаленню змісту курсу "Основи безпеки життєдіяльності".

МОН, Академія педагогічних наук.

Протягом року.

Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді[ред.]

5. Сприяти виконанню програм з надання послуг щодо працевлаштування молоді, підтримки її підприємницьких ініціатив та розвитку мережі молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді,
                Держпідприємництво, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  6. Провести I Всеукраїнський конкурс "Молодий підприємець

року".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді,
                Держпідприємництво, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з Радою
                молодих підприємців.
                Перше півріччя.
  7. Сприяти створенню у вищих навчальних закладах структурних

підрозділів з працевлаштування студентів та випускників.

                МОН, Міністерство у справах
                сім'ї, дітей та молоді, Мінпраці,
                інші центральні органи виконавчої
                влади, до сфери управління яких
                належать вищі навчальні заклади,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року.
  8. Забезпечити під час проведення Всеукраїнської щорічної

акції "Молодіжні трудові загони - 2004" тимчасовими робочими місцями не менш як 600 тис. осіб, провести за її підсумками II Всеукраїнський фотоконкурс "Шляхами молодіжних трудових загонів".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                II-IV квартал.
  9. Провести Всеукраїнську акцію за збереження та відновлення

історичних пам'яток за участю молодіжних трудових загонів, створених молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                II-IV квартал.
  10. Провести Всеукраїнську виставку-ярмарок із забезпечення

зайнятості молоді.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Мінагрополітики,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації разом з
                Асоціацією трудових об'єднань
                молоді, Всеукраїнською асоціацією
                молодіжного співробітництва
                "Альтернатива В" та Національною
                радою молодіжних організацій.
                Квітень.
  11. Сприяти діяльності виїзних консультаційних пунктів для

молоді з питань розвитку підприємницької діяльності на селі.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Мінагрополітики,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.
  12. Провести роботу з вивчення чинників, напрямів і наслідків

внутрішньої трудової міграції молоді.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                II квартал.

Формування здорового способу життя молоді[ред.]

  13. Забезпечити діяльність, подальший розвиток мережі та

підвищення ефективності роботи центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога". Створити 8 таких центрів.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                громадськими організаціями та
                благодійними фондами.
                Протягом року.
  14. Провести II  Всеукраїнську  акцію  "Мистецтво  проти

наркоманії та СНІДу".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Мінкультури,
                Мінтранс, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  15. Розробити, видати та розповсюдити інформаційно-рекламну

продукцію щодо формування здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОЗ, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  16. Забезпечити     проведення     освітньо-виховних,

пропагандистських мистецьких акцій з метою формування здорового способу життя та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

                МОН, Мінкультури, Міністерство у
                справах сім'ї, дітей та молоді,
                МОЗ, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації
                Протягом року.
  17. Сприяти  оздоровленню  найбільш соціально незахищених

категорій студентської молоді, проведенню тематичних оздоровчих змін.

                МОН, Міністерство у справах
                сім'ї, дітей та молоді, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Асоціацією правозахисних
                організаторів студентів,
                Всеукраїнською радою студентів.
                II-III квартал.
  18. Сприяти діяльності та розвитку мережі центрів юнацького

та молодіжного туризму.

                МОН, Держтурадміністрація, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  19. Забезпечувати здійснення  заходів  щодо  профілактики

ВІЛ/СНІДу серед молоді, соціальної адаптації молодих ВІЛ-інфікованих, запобігання їх дискримінації.

                МОЗ, МОН, Міністерство у справах
                сім'ї, дітей та молоді, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  20. Сприяти запровадженню в регіонах України програм "Лікарня

доброзичливого ставлення до дитини" та "Дружня до молоді клініка".

                МОЗ, Міністерство у справах
                сім'ї, дітей та молоді, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  21. Забезпечувати утримання в належному стані спортивних

споруд, майданчиків та закладів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян, а також доступність для дітей та молоді послуг, які надаються спортивними закладами.

                Держкомспорт, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  22. Провести в межах українсько-канадського проекту "Молодь

за здоров'я - 2" Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Роль міжгалузевого та багаторівневого співробітництва у формуванні здорового способу життя молоді".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОЗ, МОН.
                I квартал.
  23. Сприяти проведенню VIII Всеукраїнського студентського

спортивного фестивалю.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН,
                Мінкультури, Держкомспорт, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Серпень - вересень.

Підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей[ред.]

  24. Забезпечити  вивчення  у навчальних закладах питань,

пов'язаних з підготовкою молоді до шлюбу та відповідального батьківства, збереження репродуктивного здоров'я, дотримання гендерної рівності.

                МОН, Академія педагогічних наук,
                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                III квартал.
  25. Продовжувати роботу з розширення мережі дитячих будинків

сімейного типу та прийомних сімей, удосконалення нормативно-правової бази захисту прав вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Мін'юст, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  26. Розробити  модель  комплексного патронування центрами

соціальних служб для молоді різних категорій молодих сімей.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН, МОЗ.
                Перше півріччя.
  27. Забезпечувати підготовку та розповсюдження соціальної

реклами з підвищення авторитету української родини, посилення відповідальності батьків за виховання дітей у сім'ї, підготовки молоді до сімейного життя.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.

Сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді[ред.]

  28. Надавати підтримку діяльності молодіжних центрів, клубів,

інших закладів мистецького, просвітницького спрямування, у тому числі утворених молодіжними громадськими організаціями.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.
  29. Сприяти активному залученню військово-патріотичних клубів

та інших громадських організацій до проведення заходів, пов'язаних - відзначенням 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Міноборони, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.
  30. Провести I Всеукраїнський фестиваль та чемпіонат команд

клубу веселих і кмітливих. Сприяти проведенню інтелектуальних змагань дітей та молоді на регіональному та всеукраїнському рівні.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН,
                Мінкультури, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Національною радою молодіжних
                організацій та іншими молодіжними
                громадськими організаціями.
                Протягом року.
  31. Поширювати практику проведення міжрегіональних молодіжних

мистецьких виставок та пленерів, за підсумками яких провести Всеукраїнський молодіжний мистецький пленер "Мальовнича Україна".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями, творчими спілками.
                Протягом року.
  32. Сприяти популяризації культурних надбань українського

народу, представників національних меншин України шляхом законодавчої та фінансової підтримки книговидання, кінематографії, випуску відеопродукції відповідної тематики.

                Мінкультури, Держкомнацміграції,
                МОН, Держкомзв'язку,
                Держкомтелерадіо, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  33. Сприяти популяризації норм української мови, вихованню

мовної культури шляхом проведення інформаційних акцій та конкурсів, запровадження відповідних рубрик у засобах масової інформації.

                Держкомтелерадіо, Мінкультури,
                МОН, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року.
  34. Надати  підтримку  Всеукраїнській  спілці  молодих

підприємців та бізнесменів у проведенні Всеукраїнської акції "Молодь за вітчизняного виробника".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Червень - листопад.
  35. Надати підтримку Союзу аграрної молоді у проведенні

молодіжного кінофестивалю "На хвилях зачарованої Десни", присвяченого 110 річниці від дня народження О. Довженка.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Чернігівська
                облдержадміністрація.
                Вересень.

Формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі[ред.]

  36. Сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких акцій з

пропаганди правової культури у молодіжному середовищі.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями, волонтерськими
                загонами.
                Протягом року.
  37. Забезпечувати поліпшення умов перебування у спеціальних

установах для неповнолітніх, підтримку діяльності цих установ на регіональному рівні.

                МВС, Державний департамент з
                питань виконання покарань, МОН,
                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  38. Сприяти розвитку мережі центрів соціальних служб для

молоді та їх спеціалізованих служб, притулків для неповнолітніх, шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, центрів планування сім'ї, центрів соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх, кризових центрів для жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МОН, МОЗ, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  39. Поширювати практику надання соціальної консультаційної

допомоги (в тому числі виїзної) військовослужбовцям строкової служби.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Міноборони.
                Протягом року.

==== Розвиток громадянської активності молоді,

    забезпечення постійної співпраці органів державної
     влади та органів місцевого самоврядування з
       молодіжними громадськими організаціями ====
  40. Забезпечувати проведення  конкурсу  проектів  програм

молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на розв'язання проблем дітей, молоді, жінок та сім'ї, і державну фінансову підтримку реалізації цих проектів.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                Протягом року.
  41. Сприяти  діяльності  волонтерських  загонів,  шкіл

волонтерів, їх залученню до проведення заходів з питань соціального становлення молоді.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  42. Поширювати  практику  діяльності  шкіл  лідерів  для

керівників та активістів молодіжного громадського руху.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.

==== Залучення молоді до роботи в органах виконавчої

      влади та органах місцевого самоврядування ====
  43. Сприяти діяльності координаційних рад з питань молодіжної

політики в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.
  44. Сприяти стажуванню талановитої молоді в місцевих та

центральних органах державної влади.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом із
                Спілкою молодих державних
                службовців.
                Протягом року.
  45. Сприяти  проведенню  регіональних  семінарів  для

представників молодіжних громадських організацій та органів державної влади з питань залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Національною академією державного
                управління при Президентові
                України та Спілкою молодих
                державних службовців.
                Протягом року.
  46. Сприяти  проведенню  всеукраїнських  та  міжнародних

конференцій з метою вивчення позитивного досвіду залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в інших країнах.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Національною академією державного
                управління при Президентові
                України та Спілкою молодих
                державних службовців.
                Протягом року.
  47. Сприяти  проведенню  днів  кар'єри молодих державних

службовців.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Національною академією державного
                управління при Президентові
                України та Спілкою молодих
                державних службовців.
                Травень

==== Інтеграція молоді до світової та європейської

           молодіжної спільноти ====
  48. Надавати допомогу у проведенні в Україні міжнародних

молодіжних мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів.

                Мінкультури, Держкомспорт, МОН,
                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  49. Здійснити заходи щодо поширення застосування в Україні

міжнародних молодіжних карток і студентських посвідчень, які дають право на отримання знижок під час придбання товарів (послуг).

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними та дитячими
                громадськими організаціями.
                Протягом року.
  50. Сприяти  молодіжним  громадським  організаціям  у

консолідації зусиль для забезпечення представництва України у Європейському молодіжному форумі, інших міжнародних молодіжних організаціях.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                Протягом року.
  51. Сприяти діяльності Центру європейського єднання молоді

"За спільне майбутнє" (м. Львів).

                Львівська облдержадміністрація,
                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МЗС.
                Протягом року.
  52. Надавати підтримку у виконанні програм  і  заходів,

пов'язаних із забезпеченням співробітництва молоді прикордонних областей України з молоддю сусідніх держав.

                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року
  53. Надати підтримку Національній раді молодіжних організацій

у проведенні міжнародної конференції "Роль та місце національних рад молодіжних організацій у формуванні молодіжної політики європейських країн".

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                Травень.
  54. Сприяти інформуванню молоді щодо діяльності Ради Європи,

ЄС, ООН та інших міжнародних організацій у реалізації молодіжної політики.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                Національною радою молодіжних
                організацій.
                Протягом року.

==== Формування інформаційного простору

        для реалізації молодіжної політики ====
  55. Сприяти  впровадженню  Інтернет-технологій  у  ході

інформаційного забезпечення молодіжної політики, в тому числі спеціалізованих Інтернет-порталів, Інтернет-сторінок, Інтернет-видань.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді,
                Держкомтелерадіо, Держкомзв'язку,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року.
  56. Підготувати та подати Міністерству у справах сім'ї, дітей

та молоді матеріали до щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді (за підсумками 2003 року).

                Центральні органи виконавчої
                влади, Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Червень.
  Підготувати зазначену доповідь.
                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді.
                IV квартал.
  57. Сприяти  випуску  україномовних молодіжних друкованих

засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, реалізації інформаційних і видавничих проектів молодіжних громадських організацій, молодіжних інформаційних агенцій, інформаційних служб та центрів.

                Держкомтелерадіо, Міністерство у
                справах сім'ї, дітей та молоді,
                Мінкультури, Держкомзв'язку, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації разом з
                молодіжними громадськими
                організаціями.
                Протягом року.

==== Реалізація прав молоді з обмеженими

           фізичними можливостями ====
  58. Забезпечувати впровадження ефективних методик професійної

орієнтації та фахової підготовки молоді з обмеженими фізичними можливостями у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

                МОН, інші центральні органи
                виконавчої влади, до сфери
                управління яких належать
                професійно-технічні та вищі
                навчальні заклади, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  59. Вжити заходів для забезпечення доступності до мережі

Інтернет молоді з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі в малих містах та сільській місцевості, шляхом підтримки програм Інтернет-центрів.

                Держкомзв'язку, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  60. Сприяти створенню умов для професійної самореалізації

молоді з обмеженими фізичними можливостями.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, Рада міністрів
                Автономної Республіки Крим,
                обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  61. Забезпечувати оздоровлення дітей та молоді з обмеженими

фізичними можливостями із здійсненням їх медичного та соціально-психологічного супроводу.

                МОЗ, МОН, Міністерство у справах
                сім'ї, дітей та молоді, Рада
                міністрів Автономної Республіки
                Крим, обласні, Київська та
                Севастопольська міські
                держадміністрації.
                Протягом року.
  62. Сприяти  розвитку  мережі  установ  та  організацій,

діяльність яких спрямована на творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями.

                МОН, Мінкультури, Міністерство у
                справах сім'ї, дітей та молоді,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року.
  63. Надавати допомогу у працевлаштуванні молодим особам, які

звільнилися з місць позбавлення волі, та забезпечувати їх соціальний патронаж.

                Міністерство у справах сім'ї,
                дітей та молоді, МВС, Мінпраці,
                Рада міністрів Автономної
                Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська
                міські держадміністрації.
                Протягом року.

==== Удосконалення нормативно-правової бази,

    державної регуляторної політики у молодіжній сфері ==== 
  64. Сприяти укладенню міжнародних договорів України у сфері

трудової міграції.

                МЗС.
                Протягом року.