Перейти до вмісту

Закон УРСР від 28.6.1947 «Про державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки на 1947 рік»

Матеріал з Вікіджерел
ЗАКОН
Про державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки на 1947 рік

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Затвердити поданий Радою Міністрів Української РСР державний бюджет Української РСР на 1947 рік з прийнятими по доповіді Бюджетної комісії Верховної Ради Української РСР змінами: по доходах — 15.420.725 тис. крб., по видатках — 14.803.999 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі 173.972 тис. крб. та обіговою грошовою наявністю коштів по республіканському і місцевим бюджетам на 1 січня 1948 року в сумі 442.754 тис. крб.

2. У відповідності з статтею першою цього Закону затвердити республіканський бюджет: по доходах в сумі 12.604.659 тис. крб., по видатках в сумі 5.108.509 тис. крб. та по відрахуваннях з республіканського бюджету до бюджетів місцевих Рад в сумі 7.168.283 тис. крб., з перевищенням доходів над видатками в сумі 173.972 тис. крб. та оборотною грошовою наявністю коштів по республіканському бюджету на 1 січня 1948 року в сумі 153.895 тис. крб.

3. Затвердити бюджети місцевих Рад на 1947 рік в таких сумах:

По
прибутках
По
видатках
Обігова грошова
наявність коштів
по місцевих бю-
джетах на 1 січня
1948 року
(в тис. крб)
Києва 512.508 501.819 10.689
Вінницької області 466.339 452.737 13.602
Волинської області 234.181 228.156 6.025
Ворошиловградської області 507.868 493.182 14.686
Дніпропетровської області 602.822 585.808 17.014
Дрогобицької області 242.302 235.981 6.321
Житомирської області 401.523 388.730 12.793
Закарпатської області 245.724 237.931 7.793
Запорізької області 361.740 351.208 10.532
Ізмаїльської області 156.491 151.940 4.551
Кам.-Подільської області 351.462 340.641 10.821
Київської області 580.754 562.780 17.974
Кіровоградської області 304.016 295.029 8.987
Львівської області 371.226 359.851 11.375
Миколаївської області 247.742 240.590 7.152
Одеської області 488.211 473.947 14.264
Полтавської області 456.681 443.605 13.076
Ровенської області 224.364 218.190 6.174
Сталінської області 823.842 799.888 23.954
Станіславської області 268.551 260.812 7.739
Сумської області 361.246 349.549 11.677
Тернопільської області 323.999 316.499 7.500
Харківської області 670.924 650.383 20.541
Херсонської області 224.170 217.633 6.537
Чернівецької області 185.853 180.584 5.269
Чернігівської області 369.810 358.017 11.793
Всього по бюджетах місцевих Рад 9.984.349 9.695.490 288.859

4. З установлених на 1947 рік відрахувань від загальносоюзних державних податків і прибутків у державний бюджет Української Радянської Соціалістичної Республіки передати до місцевих бюджетів:

а) з надходжень по прибутковому податку з колгоспів та сільськогосподарського податку з колгоспників і одноосібників — 50%;

б) від прибутків машинно-тракторних станцій — 15%;

в) від прибуткового податку з населення до бюджетів міста Києва та Сталінської області — 25%; Ворошиловградської області — 30%; Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Харківської областей — 40%; Вінницької, Волинської, Дрогобицької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Ізмаїльської, Кам'янець-Подільської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Ровенської, Станіславської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей — 50%;

г) від сум державної позики, розміщеної серед населення, до бюджетів м. Києва та Сталінської області — 25%; Ворошиловградської області — 30%; Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей — 40%; Вінницької, Волинської, Дрогобицької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Ізмаїльської, Кам'янець-Подільської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Ровенської, Станіславської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей — 50%;

д) з надходжень по податку з нетоварних операцій — 100%.

5. Доручити Раді Міністрів Української РСР, у відповідності з затвердженими Верховною Радою Української РСР сумами відрахувань до бюджетів місцевих Рад від податку з обороту, встановити по кожній області проценти відрахувань від цього податку.

6. Затвердити звіт про виконання державного бюджету Української РСР за 1946 рік по прибутках — 12.000.197 тис. крб. і видатках — 11.351.961 тис. крб., з перевищенням прибутків над видатками в сума 648.236 тис. крб.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ.
28 червня 1947 року.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).