Закон УРСР від 28.6.1947 «Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Української РСР»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Закон
Про зміни і доповнення тексту Конституції (Основного Закону) Української РСР

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє внести такі зміни і доповнення до тексту Конституції Української РСР:

1. В статті 13 в першій частині перелічити союзні республіки у відповідності з чисельністю населення, у другій частині — слова «органів влади» замінити словами «органів державної влади» і викласти цю статтю так:

«Стаття 13. З метою здійснення союзними республіками взаємодопомоги по лінії економічній і політичній, а так само по лінії оборони Українська Радянська Соціалістична Республіка добровільно об'єдналася з іншими рівноправними Радянськими Соціалістичними Республіками:

Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою,
Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою,
Узбецькою Радянською Соціалістичною Республікою,
Казахською Радянською Соціалістичною Республікою,
Грузинською Радянською Соціалістичною Республікою,
Азербайджанською Радянською Соціалістичною Республікою,
Литовською Радянською Соціалістичною Республікою,
Молдавською Радянською Соціалістичною Республікою,
Латвійською Радянською Соціалістичною Республікою,
Киргизькою Радянською Соціалістичною Республікою,
Таджицькою Радянською Соціалістичною Республікою,
Вірменською Радянською Соціалістичною Республікою,
Туркменською Радянською Соціалістичною Республікою,
Естонською Радянською1 Соціалістичною Республікою,
Карело-Фінською Радянською Соціалістичною Республікою в союзну державу — Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Виходячи з цього, Українська Радянська Соціалістична Республіка забезпечує за СРСР в особі його найвищих органів державної влади і органів державного управління права, визначені статтею 14 Конституції СРСР.

Поза межами статті 14 Конституції СРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка здійснює державну владу самостійно, зберігаючи повністю свої суверенні права».

2. В статті 19 у вступній частині слова «органів влади» замінити словами «органів державної влади»; пункт «а» викласти так: «встановлення Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки і контроль за її додержанням»; в пункті «б» виключити слова «а також нових автономних республік і областей»; в пункті «є» після слів «затвердження державного бюджету УРСР» добавити слова «і звіту про його виконання».

Доповнити статтю пунктом «ф» такого змісту: «законодавство про шлюб і сім'ю».

Відповідно до цього статтю 19 викласти так:

«Стаття 19. До відання Української Радянської Соціалістичної Республіки в особі її найвищих органів державної влади і органів державного управління належать:

а) встановлення Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки і контроль за її додержанням;

б) подання на затвердження Верховної Ради СРСР утворення нових областей в складі Української РСР;

в) встановлення кордонів і районного поділу областей Української РСР;

г) видання законів Української РСР; д) охорона державного ладу і прав громадян;

е) затвердження народногосподарського плану Української РСР;

є) затвердження державного бюджету Української РСР і звіту про його виконання;

ж) встановлення, у відповідності з законодавством СРСР, державних і місцевих податків, зборів і неподаткових прибутків;

з) керування здійсненням місцевих бюджетів областей;

и) керування страховою і ощадною справою;

і) управління банками, промисловими, сільськогосподарськими і торговими підприємствами та організаціями республіканської підлеглості, а також керування місцевою промисловістю;

ї) контроль і нагляд за станом і управлінням підприємств союзної підлеглості;

й) встановлення порядку користування землею, надрами, лісами і водами;

к) керування житловим і комунальним господарством, житловим будівництвом і впорядкуванням міст та інших населених місцевостей;

л) шляхове будівництво, керування місцевим транспортом і зв'язком;

м) законодавство про працю;

н) керування справою соціального забезпечення;

о) керування справою початкової, середньої і вищої освіти;

п) керування культурно-освітніми і науковими організаціями та установами в Українській РСР і управління культурно-освітніми й науковими організаціями та установами загальнореспубліканського значення;

р) керування справою охорони здоров'я, і управління установами охорони народного здоров'я загальнореспубліканського значення;

с) керування і організація справи фізкультури і спорту;

т) організація судових органів Української РСР;

у) надання прав громадянства Української РСР;

ф) законодавство про шлюб і сім'ю;

х) амністія і помилування громадян, засуджених судовими органами Української РСР;

ц) встановлення порядку утворення військових формувань Української РСР;

ч) встановлення представництва Української РСР у міжнародних зносинах».

3. В статті 22 слова «Ради Народних Комісарів УРСР і Народних Комісаріатів УРСР» замінити словами «Ради Міністрів Української РСР і Міністерств Української РСР».

4. В статті 30 в пункті «б» після слова «тлумачення» додати слово «діючих»; в пункті «г» слова «Ради Народних Комісарів УРСР» замінити словами «Ради Міністрів Української РСР» і слова «а також постанови і розпорядження обласних Рад» замінити словами «а також рішення і розпорядження обласних Рад»;

пункт «д» викласти так: «в період між сесіями Верховної Ради Української РСР увільняє від посади і призначає окремих міністрів Української РСР за поданням Голови Ради Міністрів Української РСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради Української РСР».

У відповідності з цим статтю 30 викласти так:

«Стаття 30. Президія Верховної Ради Української РСР:

а) скликає сесії Верховної Ради Української РСР;

б) видає Укази;

в) дає тлумачення діючих законів Української РСР;

г) провадить всенародний опит (референдум);

д) скасовує постанови і розпорядження Ради Міністрів Української РСР, а також рішення і розпорядження обласних Рад депутатів трудящих, в разі їх невідповідності законові;

е) в період між сесіями Верховної Ради Української РСР увільняє від посади і призначає окремих міністрів Української РСР за поданням Голови Ради Міністрів Української РСР з наступним внесенням на затвердження Верховної Ради Української РСР;

є) надає права громадянства Української РСР;

ж) присвоює почесні звання Української РСР і удостоює нагород;

з) здійснює право помилування громадян, засуджених судовими органами Української РСР;

и) призначає і відкликає повноважних представників Української РСР в іноземних державах;

і) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ній дипломатичних представників іноземних держав».

5. В статті 37 слово «скликання» замінити словом «складу» і слова «не пізніше, як через місяць після виборів» замінити словами «не пізніше, як через три місяці після виборів».

6. В статтях 38, 39 і 40 слова «Раду Народних Комісарів» і «Рада Народних Комісарів» замінити відповідно словами «Раду Міністрів» і «Рада Міністрів».

7. В статті 41 слова «на виконання законів» замінити словами «на виконанні діючих законів» і слова «Рада Народних Комісарів» і «Ради Народних Комісарів» замінити відповідно словами «Рада Міністрів» і «Ради Міністрів».

8. В статтях 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 і 53 слова «Ради Народних Комісарів», «Рада Народних Комісарів», «Народних Комісаріатів», «Раді Народних Комісарів», «Народних Комісарів», «Народні Комісари», «Народні Комісаріати», «Народному Комісаріатові» і «Народний Комісар» замінити відповідно словами «Ради Міністрів», «Рада Міністрів», «Міністерств», «Раді Міністрів», «Міністрів», «Міністри», «Міністерства», «Міністерству» і «Міністр».

9. В статті 43 в пункті «а» слова «підвідомчих їй господарських і культурних установ» замінити словами «підвідомчих їй установ».

10. В статті 44 слова «припиняти рішення і постанови» замінити словами «припиняти рішення» і слова «скасовувати постанови і розпорядження» замінити словами «скасовувати рішення і розпорядження».

Відповідно до цього статтю 44 викласти так:

«Стаття 44. Рада Міністрів Української РСР має право припиняти рішення обласних Рад депутатів трудящих і скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих.

Рада Міністрів Української РСР має право скасовувати накази та інструкції Міністрів Української РСР».

11. Перелік Міністерств у статті 45 привести у відповідність із змінами в складі Міністерств; слово «Оборони» замінити словами «Збройних Сил» і виключити із статті слова «Уповноважених загальносоюзних Міністерств».

Відповідно до цього статтю 45 викласти так:

«Стаття 45. Рада Міністрів Української РСР утворюється Верховною Радою Української РСР в складі:

Голови Ради Міністрів Української РСР;
Заступників Голови Ради Міністрів Української РСР;
Голови Державної планової комісії Української РСР;
Міністрів Української РСР:

Автомобільного транспорту;
Внутрішніх оправ;
Державного контролю;
Державної безпеки;
Житлово-цивільного будівництва;
Закордонних справ;
Збройних Сил:
Кінематографії;
Комунального господарства;
Легкої промисловості;
Лісової промисловості;
Мебльової промисловості і столярських виробів;
Місцевої паливної промисловості;
Місцевої промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Освіти;
Охорони здоров'я;
Промисловості будівних матеріалів;
Радгоспів;
Рибної промисловості;
Сільського господарства;
Смакової промисловості;
Соціального забезпечення; Текстильної промисловості;
Торгівлі; Фінансів; Харчової промисловості;
Юстиції;
Голови Комітету в справах культурно-освітніх установ;
Голови Комітету в справах мистецтв;
Начальника Управління в справах вищої школи».

12. В статті 48 в переліку союзно-республіканських Міністерств Української РСР слово «Оборони» замінити словами «Збройних Сил» і викласти цю статтю так:

«Стаття 48. До союзно-республіканських Міністерств Української РСР належать Міністерства Української РСР:

Внутрішніх справ;
Державного контролю;
Державної безпеки;
Закордонних справ;
Збройних Сил;
Кінематографії;
Легкої промисловості;
Лісової промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Охорони здоров'я;
Промисловості будівних матеріалів;
Радгоспів;
Рибної промисловості;
Сільського господарства;
Смакової промисловості;
Текстильної промисловості;
Торгівлі;
Фінансів;
Харчової промисловості;
Юстиції».

13. В статті 50 слова «на виконання законів» замінити словами «на виконання діючих законів» і викласти цю статтю так:

«Стаття 50. Міністри Української РСР видають в межах компетенції відповідних Міністерств накази та інструкції на основі і на виконання діючих законів СРСР і Української РСР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, наказів та інструкцій союзно-республіканських Міністерств РСР і перевіряють їх виконання».

14. В статті 54 виключити слово «станицях».

15. В статті 55 виключити слова «великих», «станичні» і «станиці».

16. В статті 56 виключити слово «станиці».

17. В статті 58 слова «обласних Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих адміністративних, округ» замінити словами «обласних, окружних» і слова «міських і сільських Рад» замінити словами «міських, селищних і сільських Рад». Відповідно до цього статтю 58 викласти так:

«Стаття 58. Виконавчими і розпорядчими органами обласних, окружних, районних, міських, селищних і сільських Рад депутатів трудящих є обирані ними виконавчі комітети в складі: голови, його заступників, секретаря і членів».

18. В статті 59 слова «Виконавчим і розпорядчим органом селищних, станичних і сільських Рад» замінити словам «Виконавчими і розпорядчими органами Рад», слова «обирані ними» замінити словами «обирані Радами депутатів трудящих» і слова «його заступник» замінити словами «заступник голови».

19. В статті 60 виключити слово «станиці», слова «на основі постанов відповідних Рад депутатів трудящих і вищестоящих державних органів» замінити словами «на основі рішень Рад депутатів трудящих і постанов вищестоящих державних органів».

20. В статті 62 слова «Сесії районних Рад депутатів трудящих і Рад депутатів трудящих адміністративних округ» замінити словами «Сесії районних і окружних Рад депутатів трудящих».

21. В статті 63 слова «міських і сільських Рад» замінити словами «міських, селищних і сільських Рад».

22. В статті 64 слова «Обласні Ради депутатів трудящих, Ради депутатів трудящих адміністративних округ» замінити словами «Обласні, окружні».

23. В статті 65 після слова «Голова» додати слова «селищної або» і після слова «скликає» додати слова «селищну або».

24. В статті 69 перелік відділів і управлінь привести у відповідність із змінами в складі відділів і управлінь виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих; слова «Народних Комісаріатів» замінити словом «Міністерств».

Відповідно до цього статтю 69 викласти так:

«Стаття 69. Обласні Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи виконавчих комітетів:

в справах культурно-освітніх установ;
в справах мистецтв;
загальний;
комунального господарства;
місцевої промисловості;
народної освіти;
охорони здоров'я;
соціального забезпечення;
торгівлі;
фінансовий;
шляховий;
управління кінофікації;
управління легкої промисловості;
управління місцевої паливної промисловості; управління сільського господарства;
управління харчової промисловості;
планову комісію;
сектор кадрів при голові виконкому і,
крім того, відповідно до особливостей господарства області, з затвердження союзно-республіканських Міністерств: Лісової промисловості, М'ясної і молочної промисловості, Промисловості будівних матеріалів, Рибної промисловості, Текстильної промисловості, обласні Ради депутатів трудящих утворюють відділи або управління:

лісової промисловості;
м'ясної і молочної промисловості;
промисловості будівних матеріалів;
рибної промисловості;
текстильної промисловості».

25. В статтях 70 і 71 слова «Народні Комісаріати» і «Народному Комісаріатові» замінити відповідно словами «Міністерства» і «Міністерству».

26. В статті 70 після слів «а також союзно-республіканські Міністерства Внутрішніх справ» додати слова «Державної безпеки» і викласти цю статтю так:

«Стаття 70. Відповідно до умов області, на основі законів СРСР і Української РСР, загальносоюзні Міністерства, а також союзно-республіканські Міністерства Внутрішніх справ, Державної безпеки і Юстиції утворюють при обласних Радах депутатів трудящих свої управління».

27. В статті 72 слова «Ради депутатів трудящих адміністративних округ» замінити словами «Окружні Ради депутатів трудящих» і викласти цю статтю в такій редакції:

«Стаття 72. Окружні Ради депутатів трудящих і їх виконавчі комітети утворюють відділи і ведуть свою роботу на основі законів, ухвалених Верховною Радою Української РСР, Указів Президії Верховної Ради Української РСР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів Української РСР, рішень і розпоряджень обласних Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів».

28. В статті 73 слово «Земельний» замінити словами «сільського господарства» і викласти цю статтю так:

«Стаття 73. Районні Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи виконавчих комітетів:

загальний;
народної освіти;
охорони здоров'я;
сільського господарства;
соціального забезпечення;
торгівлі;
фінансовий;
шляховий;
планову комісію; сектор кадрів при голові виконкому
і, крім того, відповідно до особливостей господарства району, з затвердження обласної Ради депутатів трудящих, районні Ради депутатів трудящих утворюють відділи:

комунальний;
місцевої промисловості».

29. В статті 74 слова «Народний Комісаріат Внутрішніх справ утворює» замінити словами «Міністерства Внутрішніх справ і Державної безпеки утворюють» і слово «Управління» замінити словом «відділи».

30. В статті 76 слово «Земельний» замінити словами «сільського господарства» і викласти цю статтю так:

«Стаття 76. Міські Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи виконавчих комітетів:

загальний;
комунального господарства;
народної освіти;
охорони здоров'я;
соціального забезпечення;
торгівлі;
фінансовий;
планову комісію;
сектор кадрів при голові виконкому і
крім того, відповідно до особливостей промисловості міста, його міського і приміського господарства:

місцевої промисловості;
сільського господарства».

31. В статтях 78 і 80 слова «Народному Комісаріатові» і «Радою Народних Комісарів» замінити відповідно словами «Міністерству» і «Радою Міністрів».

32. В статті 79 виключити слово «станичних».

33. В статті 83 слова «а також в бюджети адміністративних округ, районних, міських і сільських Рад» замінити словами «а також в бюджети окружних, районних, міських, селищних і сільських Рад».

34. В статті 84 слова «обласними судами, судами адміністративних округ, а також» замінити словами «обласними і окружними судами».

35. В статті 86 виключити слова «і областей».

36. В статті 88 слова «Обласні суди, суди адміністративних округ обираються обласними Радами депутатів трудящих або Радами депутатів трудящих адміністративних округ» замінити словами «Обласні і окружні суди обираються відповідно обласними або окружними Радами депутатів трудящих».

Відповідно до цього статтю 88 викласти так:

«Стаття 88. Обласні і окружні суди обираються відповідно обласними або окружними Радами депутатів трудящих на строк п'ять років».

37. В статті 93 слова «Народними Комісаріатами» замінити словом «Міністерствами», слова «Прокурором СРСР» замінити словами «Генеральним Прокурором СРСР».

38. В статтях 94 і 95 слова «Прокурором СРСР» замінити словами «Генеральним Прокурором СРСР».

39. В статті 96 слова «Прокурори адміністративних округ, районні і міські прокурори» замінити словами «Окружні, районні і міські прокурори» і слова «Прокурора СРСР» замінити словами «Генерального Прокурора СРСР».

Відповідно до цього статтю 96 викласти так:

«Стаття 96. Окружні, районні і міські прокурори призначаються Прокурором Української РСР з затвердженням Генерального Прокурора СРСР на строк п'ять років».

40. В статті 97 слова «Прокуророві СРСР» замінити словами «Генеральному Прокуророві СРСР».

41. В статті 99 слова «скороченням робочого дня для величезної більшості робітників до 7-ми годин» замінити словами встановленням для робітників і службовців восьмигодинного робочого дня і скороченням робочого дня до семи і шести годин для ряду професій з важкими умовами роботи і до чотирьох годин — у цехах з особливо важкими умовами роботи».

Відповідно до цього статтю 99 викласти так:

«Стаття 99. Громадяни Української РСР мають право на відпочинок.

Право на відпочинок забезпечується встановленням для робітників і службовців восьмигодинного робочого дня і скороченням робочого дня до семи і шести годин для ряду професій з важкими умовами роботи і до чотирьох годин — у цехах з особливо важкими умовами роботи; встановленням щорічних відпусток робітникам і службовцям із збереженням заробітної плати; наданням для обслуговування трудящих широкої сітки санаторіїв, будинків відпочинку, клубів».

42. В статті 101 перед словом «освіти» додати слово «семирічної» і виключити із статті слова «включаючи вищу освіту» і слова «величезній більшості тих, що вчаться у вищій школі»; після слів «державних стипендій» додати слова «учням вищої школи, які відзначилися».

Відповідно до цього викласти статтю 101 так:

«Стаття 101. Громадяни Української РСР мають право на освіту.

Це право забезпечується загальнообов'язковою початковою освітою, безплатністю семирічної освіти, системою державних стипендій учням вищої школи, які відзначилися, навчанням у школах рідною мовою, організацією на заводах, в радгоспах, машинно-тракторних станціях і колгоспах безплатного виробничого, технічного й агрономічного навчання трудящих».

43. В статті 102 в другій частині після слів «державною охороною інтересів матері і дитини» додати слова «державною допомогою багатодітним і одиноким матерям».

Відповідно до цього викласти статтю 102 так:

«Стаття 102. Жінці з Українській РСР надаються рівні права з чоловіком в усіх галузях господарського, державного, культурного і громадсько-політичного життя.

Можливість здійснення цих прав жінок забезпечується наданням жінці рівного з чоловіком права на працю, оплату праці, відпочинок, соціальне страхування і освіту, державною охороною інтересів матері і дитини, державною допомогою багатодітним і одиноким матерям, наданням жінці при вагітності відпусток із збереженням утримання, широкою сіткою родильних будинків, дитячих ясел та садків».

44. В статті 112 слова «в Робітничо-Селянській Червоній Армії» замінити словами «в рядах Збройних Сил СРСР».

45. В статті 114 слова «обласних Рад депутатів трудящих, Рад депутатів трудящих адміністративних округ, районних, міських, селищних, станичних і сільських Рад» замінити словами «обласних, окружних, районних, міських, селищних і сільських Рад».

46. В статті 115 після слів «незалежно від расової і національної приналежності» додати в першій частині цієї статті слово «статі».

47. В статті 118 слова «у лавах Червоної Армії» замінити словами «в рядах Збройних Сил СРСР».

48. В статті 125 слова «в лівому кутку якого» замінити словами «з зображенням у його верхньому кутку» і слова «вгорі, вміщені золоті серп і молот і літери» замінити словами «золотих серпа й молота і літер».

Відповідно до цього викласти статтю 125 так:

«Стаття 125. Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки складається з червоного полотнища з зображенням у його верхньому кутку, коло древка, золотих серпа й молота і літер «УРСР».

49. Замість «УРСР» написати: в статтях 2, 4, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 71, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 94, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 124, і 127 — «Української РСР»; в статтях 3, 5, 9, 12, 19, 22, 84, 90, 104, — «Українській РСР» та в статтях 15-а, 15-б, 109 — «Українська РСР».


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ.
28 червня 1947 року.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).