Закон про Імператорський Дім

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Проголошений:
16 січня 1947 року (22 року Сьова)
Набрав чинності:
3 травня 1947 року (22 року Сьова)
Назва до поправки:
Закон №3 1947 року (22 року Сьова)
Остання поправка:
Закон №134 від 31 травня 1949 року (24 року Сьова)
Imperial Seal of Japan.svg

皇室典範
ЗАКОН ПРО ІМПЕРАТОРСЬКИЙ ДІМ[1]
Закон №3
від 16 січня 1947 року
Японською Українською

上諭 / Привілей[ред.]

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た皇室典範を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 Я, Імператор[2], після консультації із Таємною Радою, даю свій Імператорський дозвіл на Закон про Імператроський Дім і проголошую цей Закон тут.
御名御璽   Gyoji.svg ХІРОХІТО    Gyoji.svg [3]
昭和二十二年一月十五日 П'ятнадцятого числа першого місяця двадцять другого року Сьова
(15 січня 1947 року)
内閣総理大臣兼
外務大臣   吉田茂

国務大臣   男爵 幣原喜重郎

司法大臣   木村篤太郎

内務大臣   大村清一

文部大臣   田中耕太郎

農林大臣   和田博雄

国務大臣   斎藤隆夫

逓信大臣   一松定吉

商工大臣   星島二郎

厚生大臣   河合良成

国務大臣   植原悦二郎

運輸大臣   平塚常次郎

大蔵大臣   石橋湛山

国務大臣   金森徳次郎

国務大臣   膳桂之助

Прем'єр-міністр і за сумісництвом
міністр іноземних справ
ЙОСІДА Сіґеру
Державний міністр Барон
СІДЕХАРА Кідзюро
Міністр юстиції КІМУРА Токутаро
Міністр внутрішніх справ ОМУРА Сейїті
Міністр освіти ТАНАКА Котаро
Міністр сільського господарства і лісництва ВАДА Хіроо
Державний міністр САЙТО Такао
Міністр зв'язку ХІТОМАЦУ Садайосі
Міністр торгівлі і промисловості ХОСІДЗІМА Ніро
Міністр добробуту КАВАЇ Йосінарі
Державний міністр УЕХАРА Ецудзіро
Міністр перевезень ХІРАЦУКА Цунедзіро
Міністр фінансів ІСІБАСІ Тандзан
Державний міністр КАНАМОРІ Токудзіро
Державний міністр ДЗЕН Кейносуке

皇室典範 / Закон про Імператорськй Дім[ред.]

Imperial Seal of Japan.svg 第一章 皇位継承 / Розділ І. Успадкування Імператорського Престолу[ред.]

第一条 Стаття 1.
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 Імператорський Престол успадковується чоловіками по чоловічій лінії Імператорського Родоводу.
第二条 Стаття 2.
1. 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子

二 皇長孫

三 その他の皇長子の子孫

四 皇次子及びその子孫

五 その他の皇子孫

六 皇兄弟及びその子孫

七 皇伯叔父及びその子孫

2. 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3. 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

Імператорський Престол передається членам Імператорської Родини у наступному порядку:

1) Старший син Імператора;

2) Старший онук Імператора;

3) Інші сини і онуки[4] старшого сина Імператора;

4) Другий син Імператора та його сини і онуки;

5) Інші сини і онуки Імператора;

6) Брати Імператора та їхні сини і онуки;

7) Дядьки Імператора та їхні сини і онуки.

2. Коли зазначені у попередньому абзаці члени Імператорської Родини відсутні, то Імператорський Престол передається члену Імператорської Родини, наступному найближчому за ступенем спорідності.
3. У випадках, передбачених двома попередніми абзацами, першість надається старшим лініям, а у межах однакових ліній — старшим членам.

第三条 Стаття 3.
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。 Коли спадкоємець Імператора тяжко хворіє душевною чи тілесною невиліковною недугою, або коли існують інші вагомі причини, порядок успадкування Імператорського Престолу може бути змінений відповідно до рішення Ради Імператорського Дому з дотриманням порядку, визначеного попередньою статтею.
第三条 Стаття 4.
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 Коли Імператор відходить з цього світу, спадкоємець Імператора одразу ж сходить на Імператорський Престол.

Imperial Seal of Japan.svg 第二章 皇族 / Розділ II. Імператорська Родина[ред.]

第五条 Стаття 5.
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 Імператриця, Велика Імператриця-матір, Імператриця-матір, Імператорські принци[5] та їхні дружини, Імператорські принцеси[6], Принци[7] і їхні дружини, а також Принцеси[8] складають Імператорську Родину.
第六条 Стаття 6.
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。 Шлюбні діти Імператора та шлюбні онуки Імператора по чоловічій лінії вважаються Імператорськими принцами, якщо вони чоловічої статі, та Імператорськими принцесами, якщо вони жіночої статі; шлюбні нащадки Імператора по чоловічій лінії у третьому і подальших поколіннях вважаються Принцами, якщо вони чоловікчого роду, і Принцесами, якщо вони жіночого роду.
第七条 Стаття 7.
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。 Коли принц успадковує Імператорський Престол, Принци і Принцеси, які є його братами і сестрами, в особливий спосіб стають Імператорськими принцами та Імператорськими принцесами.
第八条 Стаття 8.
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 Син Імператора, який є його спадкоємцем, називається Великим Сином Імператора[9]. За відсутності Великого Сина Імператора, онук Імператора, який є його спадкоємцем, називається Великим Онуком Імператора[10].
第九条 Стаття 9.
天皇及び皇族は、養子をすることができない。 Імператор та Імператорська Родина не може мати названих синів.
第十条 Стаття 10.
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。 Обрання Імператриці та одруження членів Імператорської Родини чоловічої статі потребує рішення Ради Імператорського Дому.
第十一条 Стаття 11.
1. 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2. 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
1. Імператорські принцеси, Принци і Принцеси п'ятнадцяти років і старше, з власної волі і відповідно до рішення Ради Імператорського Дому, полишають статус члена Імператорської Родини.
2. Крім випадків, передбачених попереднім абзацом, Імператорські принци (за винятком Великого Сина Імператора та Великого Онука Імператора), Імператорські принцеси, Принци і Принцеси, полишають статус члена Імператорської Родини за наявності якихось неуникних і особливих обставин, відповідно до рішення Ради Імператорського Дому.
第十二条 Стаття 12.
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 Коли член Імператорської Родини жіночої статі виходить заміж за особу, що не є Імператором або членом Імператорської Родини, то вона втрачає статус члена Імператорської Родини.
第十三条 Стаття 13.
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。 Дружина Імператорського принца або Принца, який полишив статус члена Імператорської Родини, а також їхні прямі нащадки і дружини цих нащадків одночасно втрачають статус членів Імператорської Родини, за винятком осіб жіночої статті, які вийшли заміж за інших членів Імператорської Родини, і прямих нащадків цих осіб. Проте, у питанні щодо прямих нащадків і дружин цих нащадків, відповідно до рішення Ради Імператорського Дому, може бути ухвалено так, щоб вони не втрачали свій статус членів Імператорської Родини.
第十四条 Стаття 14.
1. 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2. 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3. 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4. 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
1. Особа жіночої статі, яка не належала до Імператорської Родини, але стала дружиною Імператорського принца або Принца, може полишити свій статус члена Імператорської Родини з власної волі, коли втратить свого чоловіка.
2. Коли зазаначена у попередньому абзаці особа втратила свого чоловіка і коли, окрім випадків, передбачених тим самим абзацом, існуюь якісь неуникні й особливі обставини, вона полишає статус члена Імператорської Родини відповідно до рішення Ради Імператорського Дому.
3. Коли зазаначена у першому абзаці особа розлучилася зі своїм чоловіком, вона втрачає статус члена Імператорської Родини.
4. Положення першого і попереднього абзацу застосовуються до осіб жіночої статті, одружених на інших членах Імператорської Родини, які зазаначені у попередній статті.

Imperial Seal of Japan.svg 第三章 摂政 / Розділ III. Регенство[ред.]

第十六条 Стаття 16.
1. 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2. 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
1. Коли Імператор неповнолітній, встановлюється Регентсво.
2. Коли Імператор не може особисто виконувати дії пов'язані із державними справами через тяжку душевну чи тілесну недугу або через інші вагомі причини, тоді, відповідно до рішення Ради Імператорського Дому, встановлюється Регентсво.
第十七条 Стаття 17.
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 皇太子又は皇太孫

二 親王及び王

三 皇后

四 皇太后

五 太皇太后

六 内親王及び女王

○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

1. Регентом призначаються повнолітні члени Імператорської Родини у наступному порядку:

1) Великий Син Імператора або Велкий Онук Імператора;

2) Імператорський принц або Принц;

3) Імператриця;

4) Імператриця-матір;

5) Велика Імператриця-матір;

6) Імператорська принцеса або Принцеса.

2. У випадку з другим номером поперднього абзацу дотримуються порядку успадкування Імператорського Престолу, а у випадку з шостим номером того ж абзацу так само застосовують порядок успадкування Імператорського Престолу.

第十八条 Стаття 18.
摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。 Коли Регент або особа, на яку випадає черга ставати Регентом, тяжко хвора душевною чи тілесною недугою або коли наявні інші вагомі причини, тоді, відповідно до рішення Ради Імператорського Дому, можна поміняти Регента або чергу його призначення, дотримуючись порядку, що визначений попередньою статтею.
第十九条 Стаття 19.
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。 Коли через неповноліття або передбачені попереднею статтею негаразди члена Імператорської Родини, на якого випадає черга першим займати Регенство, посаду Регента отримує інший член Родини, то навіть за досягнення повноліття або вирішення негараздів першого члена, дійсний Регент не повинен поступатися йому посадою, за винятком випадків, що стосуються Великого Сина Імператора або Великого Онука Імператора.
第二十条 Стаття 20.
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。 Коли вирішаться негаразди Імператора, зазаначені у другому абзаці шіснадцятої статті, тоді, відповідно до рішення Ради Імператорського Дому, Регенство скасовується.
第二十一条 Стаття 21.
摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 Регент у період обіймання посади не може притягатися до судової відповідальності. Проте, це не шкодить праву притягнення до судової відповідальності.

Imperial Seal of Japan.svg 第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓 / Розділ IV. Повнолінття, шанобливі титули, Церемонія сходження на Престол, Церемонія Великого трауру, Книга Імператорського Родоводу, а також мавзолеї і могили[ред.]

第二十二条 Стаття 22.
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。 Імператор, Великий Син Імператора і Великий Онук Імператора стають повнолітніми у вісімнадцять років.
第二十三条 Стаття 23.
1. 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2. 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
1. Шанобливим титулом Імператора, Імператриці, Великої Імператриці-матері та Імператриці-матері є "Імператорська Величність"[11].
2. Шанобливим титулом інших членів Імператорської Родини, окрім згаданих у попередньому абзаці, є "Імператорська Високість"[12].
第二十四条 Стаття 24.
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。 Коли Імператорський Престол успадковано, проводится Церемонія сходження на Престол.
第二十五条 Стаття 25.
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。 Коли Імператор відійшов у інший світ, проводится Церемонія Великого трауру.
第二十六条 Стаття 26.
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。 Питання, що стосуються статусу Імператора та членів Імператорської Родини, заносяться до Книги Імператорського Родоводу.
第二十七条 Стаття 27.
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。 Місця поховання Імператора, Імператриці, Великої Імператриці-матері та Імператриці-матері називаються мавзолеями[13], а місця поховання інших членів Імператорської Родини називаються могилами[14]; питання, що стосуються мавзолеїв і могил, заносяться до Реєстру мавзолеїв і Реєстру могил.

Imperial Seal of Japan.svg 第五章 皇室会議 / Розділ V. Рада Імператорського Дому[ред.]

第二十八条 Стаття 28.
1. 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
2. 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
3. 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
1. Рада Імператорського Дому складається з десяти членів.
2. Членами Ради є двоє членів Імператорської Родини, Голови і Заступники Голів Палати Представників і Палати Радників, Прем'єр-міністр Японії, Голова Відомства Імператорського Дому, а також Голова та один суддя Верховного Суду.
3. Члени Імператорської Родини, які є членами Ради, а також суддя Верховного Суду, окрім його Голови, обираються взаємним голосуванням з повнолітніх членів Імператорської Родини та з суддів Верховного Суду, окрім його Голови.
第二十九条 Стаття 29.
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。 Член Ради, який обіймає посаду Прем'єр-міністра, є Головою Ради Імператорського Дому.
第三十条 Стаття 30.
1. 皇室会議に、予備議員十人を置く。
2. 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
3. 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
4. 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
5. 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
6. 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
7. 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
1. До Ради Імператорського Дому призначаються десять запасних членів.
2. До запасних членів Ради, які є членами Імператорської Родини та суддею Верховного Суду, застосовується положення третього абзацу двадцять восьмої статті.
3. На місце запасних членів Ради, яким відповідають Голови і Заступники Голів Палати Представників і Палати Радників, обираються взаємним голосуванням депутати Палати Представників і Палати Радників.
4. Кількість запасних членів Ради, які зазанечені у попередніх двох абзацах, дорівнює кількості відповідних дійсних членів Ради, і порядок виконання ними обов'язків визначається під час взаємного голосування.
5. На місце запасного члена Ради, який обіймає посаду Прем'єр-міністра, відповідно до положень Закону про Кабінет Міністрів, призначається номінований державний міністр в якості тимчасово виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра.
6. На місце запасного члена Ради, який обіймає посаду Голови Відомства Імператорського Дому, призначається службовець Відомства Імператорського Дому за номінацією Прем'єр-міністра.
7. Коли з дійсним членом Ради траплись негаразди або коли він відсутній, відповідний запасний член виконує його обов'язки.
第三十一条 Стаття 31.
第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。 Члени Ради, які перебувають на посадах Голови, Заступника Голови або депутатів Палати Представників, зазначених у двадцять восьмій статті і попередній статті, у випадку розпуску Палати Представників залишаються членами Ради на посадах Голови, Заступника Голови або депутатів Палати Представників, як було на час розпуску Палати, допоки не буде визначено їхніх наступників.
第三十二条 Стаття 32.
皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。 Термін повноважень дійсних і запасних членів Ради, призначених з членів Імператорської Родини та судей Верховного Суду, крім його Голови, складає чотири роки.
第三十三条 Стаття 33.
1. 皇室会議は、議長が、これを招集する。
2. 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
1. Голова Ради скликає Раду Імператорського Дому.
2. У випадках, передбачених третьою статтею, другим абзацом шіснадцятої статті, вісімнадцятою статтею та двадцятою статтею, Рада Імператорського Дому повинна скликатися, коли цього вимагають не менш як чотири члени Ради.
第三十四条 Стаття 34.
皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 Рада Імператорського Дому не може розглядати питання та приймати ухвали за відсутності на ній не менш як шістьох членів Ради.
第三十五条 Стаття 35.
1. 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
2. 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
1. Ухвали по справах, що розглядяються на Раді Імператорського Дому, приймаються більшістю голосів не менш як двох третин присутніх членів у випадках, передбаченими третьою статтею, другим абзацом шіснадцятої статті, вісімнадцятою статтею та двадцятою статтею; у всіх інших випадках вони приймаються більшістю голосів.
2. Коли у випадку, передбаченому останнім рядком попередньої статті, кількість голосів з обох сторін буде рівною, голос Голови Ради стає визначальним.
第三十六条 Стаття 36.
議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。 Члени Ради не можуть брати участь у розгляді справ, які особливо пов'язані із їхніми інтересами.
第三十七条 Стаття 37.
皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。 Рада Імператорського Дому має лише такі повноваження, які передбачені цим та іншими законами.

Imperial Seal of Japan.svg 附則 / Додаткові положення[ред.]

1. この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2. 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
3. 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
1. Цей закон набирає чинності з дня набрання чинності Конституції Японії.
2. Теперішні члени Імператорської Родини вважаються за цим законом членами Імператорської Родини, а відповідно до положення шостої статті, — шлюбними нащадками чоловічої лінії.
3. Теперішні мавзолеї та могили вважаються мавзолеями і могилами, передбаченими у двадцять сьомій статті.

附則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄 / Додаткове положення (Закон № 134 від 31 травня 1949 року) витяг[ред.]

1 1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 Цей закон набирає чинності з першого числа шостого місяця двадцять четвертого року Сьова (1 червня 1949 року)[15].

  

 

Примітки[ред.]

 1. Точніший переклад: "Звичаєві положення про Імператорський Дім".
 2. Японський займенник тін (朕) — "я", вживається лише імператорами.
 3. В японській мові табуюють прижиттєві імена імператорів. Хоча в оригіналі привілею до Конституції стоїть підпис Імператора з його прижеттєвим іменем "Хірохіто" (裕仁) і печаткою, копії Конституції містять замість них лише вислів "Ім'я Імператора й Імператорська печатка" (御名御璽, ґьомей-ґьодзі).
 4. Можна перекладати більш узагальнено — "нащадки", проте дані положення передбачають чіткий порядок успадкування Престолу, тому японське слово сісон (子孫) краще передавати буквально — "сини і онуки".
 5. Японською: сінно (親王)
 6. Японською: найсінно (内親王)
 7. Японською: о (王)
 8. Японською: ньоо (女王).
 9. Японською: котайсі (皇太子). У англомовних і, почасти, російськомовних тестах часто вживається німецький титул "Крон-принц". У даній роботі вжито буквальний переклад ієрогліфічного сполучення, що краще передає суть і форму титулу ніж "Крон-принц", і допомагає уникнути плутанини із позначенням іншого титулу — "Великого Онука Імператора", який також часто перекладають як "крон-принц".
 10. Японською: котайсон (皇太孫).
 11. Японською: хейка (陛下). Додається перед іменем у формі "Його", "Її", або "Ваша Імператорська Величність".
 12. Японською: тенка (殿下). Додається перед іменем у формі "Його", "Її", або "Ваша Імператорська Високість".
 13. Японською: місасаґі (陵).
 14. Японською: хака (墓).
 15. Поправка 31 травня 1949 року.

Джерела[ред.]