Перейти до вмісту

Конституція Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки

Матеріал з Вікіджерел
Конституція Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки
Балта: 1925
Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. 31 липня 1925 р. Відділ перший. Ч.51.
КОНСТИТУЦІЯ
 
Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.
 
I. Загальні засади.

1. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка (АМСРР), увіходячи в склад Української Соціялістичної Радянської Республіки, здійснює на своїй території державну владу трудящих Молдавії на підставах, цею Конституцією визначених.

2. Владу трудящих Молдавії здійснюється на території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки через Ради Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів, їхні З'їзди й органи, що їх вони утворюють.

3. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка бере участь в утворенні верховних органів влади УСРР, через своїх делегатів на З'їздах Рад УСРР, а також в Раді Національностей Центрального Виконавчого Комітету Союзу РСР через своїх представників.

4. Законодавчі акти й постанови центральних органів влади Союзу РСР і Української Соціялістичної Радянської Республіки: З'їздів Рад, Центральних Виконавчих Комітетів (їхніх Президій), Рад Народніх Комісарів СРСР і УСРР, а також Ради Праці та Оборони і Української Економічної Наради поширюється на Автономну Молдавську Соціялістичну Радянську Республіку, за винятком випадків:

а) як-що в них є вказівка, що їх не поширюється на територію Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, і

б) що-до законодавства Української Соціялістичної Радянської Республіки, як що верховні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки в межах прав, цею Конституцією наданих, свої самостійні закони видадуть.

5. Верховні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки мають право:

А. Видавати самостійні законодавчі акти в таких справах:

а) що-до організації необ'єднаних народніх комісаріятів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, а також місцевих виконавчих комітетів і їхніх відділів, відповідно до загальних принципів організації тих самих органів в Українській Соціялістичній Радянській Республіці;

б) що-до встановлення штатів і мережі місцевих установ необ'єднаних наркоматів так на державному, як і на місцевому бюджетові утримуваних;

в) що-до справи про мову, відповідно до цієї Конституції;

г) в справах народньої освіти, відповідно до основних засад Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.

Примітка 1. Відступати від законодавства Української Соціялістичної Радянської Республіки в усіх инших випадках, окрім зазначених у цьому артикулові, можна тільки з дозволу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.
Примітка 2. Будову органів юстиції Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, в тому числі Головного Суду АМСРР, а також організацію Прокуратури, визначається особливими законами, що їх видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет відповідно до розділу V цієї Конституції.

Б. Видавати додаткові до законодавства УСРР декрети й постанови в усіх галузях управління необ'єднаних народніх комісаріятів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки (Внутрішніх Справ, Охорони Здоровля, Народньої Освіти, Соціяльного Забезпечення, Юстиції і Земельних Справ).

6. Верховна влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки здійснює право часткової амністії (помилування) в справах, які вирішили судові й адміністраційні установи АМСРР відповідно до законів, що їх видає в цій справі Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

7. Незалежно від перелічених вище найвищих повноважень, вищі центральні органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки в царині місцевого управління і місцевих фінансів мають усі права, що їх надало законодавство Союзу РСР і УСРР губерніяльним з'їздам рад і губерніяльним виконавчим комітетам.

8. Автономна Молдавська Соціялістична Радянська Республіка має при Уряді УСРР свого постійного представника, що має право дорадчого голосу в усіх центральних органах УСРР.

9. За найрозповсюдженіші мови в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці визнається мови: молдавську, українську й російську.

10. Мови всіх національностей, що залюднюють територію Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, рівноправні. Кожному громадянинові в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці забезпечується змогу в його зносинах із державними органами й у зносинах державних органів з ним користатися рідною мовою, також як і користатися нею на засіданнях з'їздів рад, на всіх инших з'їздах, засіданнях і ріжних прилюдних виступах.

 
II. Про верховні органи влади АМСРР.

11. За верховні органи влади Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки є:

а) Молдавський З'їзд Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів;

б) Молдавський Центральний Виконавчий Комітет Рад і його Президія.

12. Молдавський З'їзд Рад є найвища влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, і постанови його можуть скасувати тільки Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет або Всеукраїнський З'їзд Рад.

13. Молдавські З'їзди Рад бувають чергові й надзвичайні.

Чергові З'їзди Рад скликає Молдавський Центральний Виконавчий Комітет один раз на рік.

Надзвичайні З'їзди скликається на пропозицію Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Президії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету з власного почину або на вимогу рад місцевостей, що об'єднують не менш одної третини всеї людности Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

14. Норми представництва й порядок обрання на З'їзди Рад установлює Молдавський Центральний Виконавчий Комітет і затверджує Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

15. Молдавський З'їзд Рад дає загальний напрямок діяльності Робітничо-Селянського Уряду й усіх органів влади Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки з тим, що зміну й доповнення Конституції Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, зміну її території, затвердження рокового бюджету АМСРР і звіти про його виконання обов'язково належить подавати на розгляд Молдавському З'їздові Рад.

Примітка. Як-що не можна вчасно провести бюджет АМСРР через Молдавський З'їзд Рад, Молдавський Центральний Виконавчий Комітет подає його безпосередньо до належних органів Української Соціялістичної Радянської Республіки, наступно доповідаючи найближчому Молдавському З'їздові Рад.

16. Молдавського Центрального Виконавчого Комітета обирає черговий Молдавський З'їзд Рад в числі членів, що його визначає Молдавський З'їзд Рад, на строк до дальшого чергового Молдавського З'їзду Рад.

17. У періоді між Молдавськими З'їздами Рад, Молдавський Центральний Виконавчий Комітет є вища влада Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

18. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет розглядає належні до його компетенції справи на сесійних засіданнях або в складі Президії.

19. Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету бувають чергові й надзвичайні.

Чергові Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скликає Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету не рідше, як тричі на рік.

Надзвичайні Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету скликається на пропозиції президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, з власної ініціятиви Президії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету і на вимоги Ради Народніх Комісарів АМСРР.

20. На розгляд і затвердження Сесій Молдавського Центрального Виконавчого Комітету його Президія обов'язково подає:

а) справи про зміну й доповнення Конституції АМСРР;

б) про зміну кордонів АМСРР;

в) проєкти кодексів, а також усіх постанов, що визначають загальні норми політичного й економічного життя АМСРР, або впроваджують корінні зміни в існуючу практику державних органів Республіки;

г) роковий бюджет АМСРР і звіти про його виконання;

д) усі справи місцевих фінансів, що належать в силу загального законодавства про місцеві фінанси, до розгляду й затвердження губерніяльних з'їздів рад, а в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці розглядувані й затверджувані Молдавським З'їздом Рад.

Примітка. У виняткових випадках справи, зазначені в п. „в“ цього артикулу, може розвязувати Президія Молдавського Центрального Виконавчого Комітету, наступно подаючи на затвердження Сесії Молдавського Центрального Виконавчого Комітету.

21. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет відповідає за свою діяльність так перед Молдавським З'їздом Рад, як і перед Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом. Його постанови може скасувати виключно Молдавський З'їзд Рад і Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

22. Молдавський Центральний Виконавчий Комітет обирає зі свого складу Президію в числі, що його встановлює З'їзд Рад АМСРР.

У періоді між Сесіями Молдавського Центрального Виконавчого Комітету його Президія є вищий орган влади АМСРР і діє від імени Молдавського Центрального Виконавчого Комітету.

 
III. Про Раду Народніх Комісарів і Народні Комісаріяти АМСРР.

23. Раду Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки утворює Центральний Виконавчий Комітет АМСРР у складі:

Голови Ради Народніх Комісарів і Народніх Комісарів, що стоять на чолі окремих Народніх Комісаріятів АМСРР:

1) Народнього Комісара Внутрішніх Справ,

2) Народнього Комісара Юстиції,

3) Народнього Комісара Освіти,

4) Народнього Комісара Соціяльного Забезпечення,

5) Народнього Комісара Охорони Здоровля,

6) Народнього Комісара Земельних Справ,

7) Народнього Комісара Фінансів,

8) Народнього Комісара Внутрішньої Торгівлі,

9) Народнього Комісара Робітничо-Селянської Інспекції,

10) Народнього Комісара Праці, й

11) Голови Ради Народнього Господарства.

Примітка. Ті чи инші з перечислених у цьому артикулі Наркоматів можуть бути об'єднані в одному апараті на підставі постанови Молдавського Центрального Виконавчого Комітету, що її затвердив Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

24. Уповноважені загальносоюзних Народніх Комісаріятів при УСРР мають при АМСРР своїх представників, безпосередньо їм підпорядкованих. Зазначені представники увіходять до Ради Народніх Комісарів АМСРР з дорадчим голосом.

25. При Раді Ніродніх Комісарів АМСРР організується на правах об'єднаних народніх комісаріятів Статистичне Управління й Державне Політичне Управління; особи, що стоять на чолі їх, увіходять з правом дорадчого голосу до Ради Народніх Комісарів АМСРР.

26. У склад Ради Народніх Комісарів АМСРР Молдавський Центральний Виконавчий Комітет може вводити з правом ухвального або дорадчого голосу й инших осіб.

27. Рада Нвродніх Комісарів АМСРР відповідає за свою діяльність так перед Молдавським Центральним Виконавчим Комітетом, як і перед Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом, і здійснює свою діяльність так під керовництвом Центрального Виконавчого Комітету Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, як і Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради.

28. Постанови Ради Народніх Комісарів АМСРР може касувати так Молдавський Центральний Виконавчий Комітет, як і Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

Примітка. Раді Народніх Комісарів УСРР належить право зупиняти постанови Ради Народніх Комісарів АМСРР, подаючи прискасування цих постанов до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

29. Народні Комісаріяти АМСРР розподіляються на:

а) необ'єднані, що-до числа їх належать народні комісаріяти: Внутрішніх Справ, Охорони Здоровля, Земельних Справ, НародньоІ Освіти, Соціяльного Забезпечення і Юстиції;

б) об'єднані з однойменними народніми комісаріятами УСРР, що-до числа цих наркоматів належать народні комісаріяти:

Внутрішньої Торговлі, Праці, Робітничо-Селянської Інспекції, Фінансів, Рада Народнього Господарства й на правах народніх комісаріятів — Статистичне Управління й Державне Політичне Управління.

30. Народніх комісарів, що стоять на чолі необ'єднаних народніх комісаріятів АМСРР: Внутрішніх Справ, Охорони Здоров'я, Земельних Справ, Народньої Освіти, Соціяльного Забезпечення й Юстиції обирає Молдавський Центральний Виконавчий Комітет, з тим що Народнього Комісара Юстиції й Прокурора АМСРР — за згодою з Народнім Комісаріятом Юстиції УСРР.

31. Необ'єднані народні комісаріяти Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки підпорядковані безпосередньо Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комісарів АМСРР і здійснюють свою діяльність під їхнім керовництвом.

Необ'єднані народні комісаріяти Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки відповідним однойменним необ'єднаним народнім комісаріятам УСРР не підпорядковані, але повинні виконувати окремі завдання останніх, що не ламають внутрішньої автономії АМСРР, а також подавати їм всі жадані відомості й звіти.

Примітка. Межі й порядок підлеглости Прокурора Республіки АМСРР Прокуророві Республіки УСРР установляється особливим законом, що його видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

32. Обіжники, що їх видають необ'єдані народні комісаріяти УСРР на тлумачення законів УСРР, які чинні також на території АМСРР (арт. 4-й цієї Конституції), обов'язкові для необ'єднаних народніх комісаріятів АМСРР, але їх може зупинити Молдавський Центральний Виконавчий Комітет (і його Президія) у разі явної невідповідности законові. Про таке зупинення Молдавський Центральний Виконавчий Комітет негайно оповіщає Раді Народніх Комісарів УСРР і відповідним народнім комісаріятам УСРР.

33. Народніх Комісарів Внутрішньої Торгівлі, Праці, Робітничо-Селянської Інспекції, Фінансів, Голову Ради Народнього Господарства, Керовничого Статистичного Управління й Голову Державного Політичного Управління, що стоять на чолі об'єднаних народніх комісаріятів і центральних установ АМСРР, обирає Молдавський Центральний Виконавчий Комітет за погодженням із відповідними однойменними об'єднаними народніми комісаріятами УСРР.

34. Об'єднані народні комісаріяти АМСРР, підлягаючи Молдавському Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комісарів АМСРР, здійснюють у своїй діяльності директиви й завдання відповідних об'єднаних народніх комісаріятів УСРР і підконтрольні їм.

35. Обіжники, постанови й розпорядження об'єднаних народніх комісаріятів УСРР є обов'язкові для об'єднаних народніх комісаріятів АМСРР.

Зазначені обіжники, постанови й розпорядження може зупинити Молдавський Центральний Виконавчий Комітет (і його Президія) у разі, якщо вони явно не відповідають законам Союзу РСР або УСРР. Про таке зупинення Молдавський Центральний Виконавчий Комітет негайно оповіщає Раді Народніх Комісарів УСРР і відповідним народнім комісаріятам УСРР.

Примітка. Усі розпорядження й завдання об'єднаних народніх комісаріятів УСРР належить провадити через відповідні об'єднані народні комісаріяти АМСРР.

36. Звання Народнього Комісара АМСРР належить виключно членам Ради Народніх Комісарів АМСРР, перечислених у арт. 23 цієї Конституції, й ніяким иншим представникам влади в АМСРР надане бути не може.

 
IV. Організація влади на місцях у АМСРР.

37. За органи влади на місцях у Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці є:

а) Ради Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів (міські й сільські);

б) 3'їзди Рад (районові) і Виконавчі Комітеті (виконкоми), що їх вони обирають.

38. Вибори до місцевих органів влади провадиться на підставі загального виборчого закону УСРР.

39. Адміністраційно-територіяльний поділ Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки встановлює Молдавський Центральний Виконавчий Комітет і затверджує Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

 
V. Про організацію органів Юстиції АМСРР.

40. Судові органи Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки засновується й вони діють на підставах законами Союзу РСР і УСРР і правилами цієї Конституції установлених.

41. На території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки засновується Головний Суд, що діє на підставі особливого про нього положення, затвердженого Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом.

42. На Головний Суд Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки покладається:

а) загально тлумачити (пленумом) місцеві закони у справах судової практики;

б) розвязувати прохання про перегляд справ, що їх розвязали народні суди АМСРР, на підставі знову виявлених обставин;

в) касувати, порядком догляду, присуди й вироки народніх судів АМСРР;

г) розглядати касаційно-ревізійним порядком, присуди й вироки народніх судів АМСРР з правом їх касувати і виправляти в межах і випадках, Положенням про Головний Суд АМСРР передбачених;

д) розвязувати, як судові першої інстанції, справи особливої важливости, а також що-до звинувачення вищих урядових осіб АМСРР у злочинах по посаді, з винятком тих випадків, коли такі справи спеціяльною постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету передано на розгляд Найвищому Судові УСРР;

е) розвязувати инші справи, згідно з Положенням про Головний Суд АМСРР.

43. З касаційно-ревізійного погляду Головний Суд АМСРР підлягає контролі Найвищого Суду УСРР.

44. Адміністраційно-організаційні функції що-до судових установ, що знаходяться на території АМСРР, покладається на Народній Комісаріят Юстиції АМСРР.

 
VI. Про бюджет АМСРР.

45. Державні прибутки й видатки Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки об'єднується в її державному бюджетові, що ввіходить у склад бюджету Української Соціялістичної Радянської Республіки.

46. Державний бюджет Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, після того, як його розгляне й затвердить Молдавський З'їзд Рад, або у випадках, у примітці до артикулу 15 цієї Конституції зазначених, Молдавський Центральний Виконавчий Комітет подає встановленим порядком на затвердження Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітетові й його включається в склад державного бюджету Української Соціялістичної Радянської Республіки.

Примітка. Докладно бюджетові права Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки, а також порядок складання, затвердження й виконання її бюджету визначається особливим законом, що його видає Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

47. Місцевий бюджет Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки регулюється Тимчасовим Положенням про місцеві фінанси.

 
VII. Про герб і прапор АМСРР.

48. Молдавська Соціялістична Радянська Республіка має свій державний герб і прапор, що їх установлює Молдавський Центральний Виконавчий Комітет і затверджує Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет.

 

Балта, 23 квітня 1925 р. Голова Першого Молдавського З'їзду Рад Старий. Секретар Першого Молдавського З'їзду Рад Бочачер.

Див. також[ред.]


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).