Користувач:Artem.komisarenko/АП

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Чернетка і підсумок[ред.]

https://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm


=========

Старий закон УРСР, діяв до початку 1994 р.:
	pma + 25, на кінець дії стали вільними твори PD if pma < 1969

Перша редакція закону про авторські права (з 1994 по сер. 2001 р.):
	pma + 50, на кінець дії стали вільними PD if pma < 1951

Дійсна редакція (з сер. 2001):
	pma + 70 для всіх, крім тих хто PD за попереднім (pma < 1951)

В підсумку в Україні:
	pma < 1951		PD
	pma >=1951		pma+70
	
=======

Подовження в штатах.
	Те що було non-PD в нас на 1996, тобто: pma>=1969 стало в штатах:
		pd = 1922..1977 стало pd+95
		pd = >=1978 стало pma + 70

=======

В підсумку:
	IF (pma < 1951) THEN (PD now)
	IF (pd < 1978) AND (pma < 1969) THEN (pma + 70)
	IF (pd < 1978) AND (pma >= 1969) THEN (pma + 70) AND (pd + 95)
	IF (pd >= 1978) TNEN (pma+70)

	pd < 1951	PD now
	pd < 1969	pma+70
	pd < 1978	pma+70 AND pd+95
	pd <

=====

Календар:
	NOW		pma < 1951
	2022	pma 1951
	...
 

Бернська конвенція[ред.]

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051

Дата підписання:          24.07.71 р.
Дата набрання чинності для України: 25.10.95 р. 


 Стаття 7 

   (1) Термін охорони, надаваний цією Конвенцією, становить 
увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті. 

   (2) Проте для кінематографічних творів країни Союзу вправі 
передбачити, що термін охорони закінчується через п'ятдесят років 
після того, як твір за згодою автора було зроблено доступним для 
загального відома, або - якщо протягом п'ятдесяти років з часу 
створення такого твору ця подія не настане - що термін охорони 
закінчується через п'ятдесят років після створення твору. 

   (3) Для творів, випущених анонімно або під псевдонімом, 
термін охорони, надаваний цією Конвенцією, закінчується через 
п'ятдесят років після того, як твір було правомірно зроблено 
доступним для загального відома. Проте, якщо прийнятий автором 
псевдонім не викликає сумнівів у його особі, терміном охорони є 
термін, передбачений пунктом (1). Якщо автор твору, випущеного 
анонімно  або  під псевдонімом, розкриє свою особу протягом 
вищезазначеного терміну, то  застосовується  термін  охорони, 
передбачений пунктом (1). Країни Союзу не зобов'язані охороняти 
твори, випущені анонімно або під псевдонімом, відносно яких є всі 
підстави  припускати,  що від часу смерті їх автора минуло 
п'ятдесятьох років. 

   (4) За законодавством  країн  Союзу  зберігається  право 
визначати термін охорони фотографічних творів і творів прикладного 
мистецтва, охоронюваних у якості художніх творів; проте цей термін 
не може бути менший двадцяти п'яти років від часу створення такого 
твору. 

   (5) Термін охорони, надаваний після смерті автора, і терміни, 
передбачені пунктами (2), (3) і (4), починають текти з дня смерті 
автора і (або) від дня настання події, зазначеної в цих пунктах, 
але починається завжди з 1 січня року, що йде за роком смерті або 
за роком настання такої події. 

   (6) Країни Союзу мають право встановлювати термін охорони, що 
перевищує терміни, передбачені попередніми пунктами. 

   (7) Країни Союзу, які зв'язані Римським актом цієї Конвенції 
і які установили у своєму національному законодавстві, що діє на 
час підписання цього Акта, більш короткі терміни охорони, ніж 
передбачені попередніми пунктами, мають право зберегти ці терміни 
під час приєднання до цього Акта або під час його ратифікації. 

   (8) У будь-якому випадку термін визначається законом країни, 
в якій витребується охорона; проте, якщо законодавством цієї 
країни не передбачено інше, цей термін не може бути більш 
тривалим, ніж термін, встановлений в країні походження твору. 

Стаття 18 

   (1) Ця Конвенція застосовується до всіх творів, які на момент 
набуття нею чинності не стали ще загальним надбанням в країні 
походження у зв'язку із закінченням терміну охорони. 

   (2) Проте, якщо внаслідок закінчення раніше наданого творові 
терміну охорони він став уже загальним надбанням у країні, в якій 
витребується охорона, цей твір не буде знову взято під охорону в 
цій країні. 

   (3) Вказаний принцип застосовується відповідно до положень 
спеціальних конвенцій, які укладені або будуть укладені з цією 
метою між країнами Союзу. За відсутності таких положень відповідні 
країни  визначають  кожна для себе умови застосування цього 
принципу. 

   (4) Попередні положення застосовуються також у випадку нових 
приєднань до Союзу і у випадках, коли охорона розширяється в 
порядку застосування статті 7  або  внаслідок  відмови  від 
застережень. 

Роз'яснення Верховного Суду[ред.]

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10

Бернської конвенції про охорону літературних і  художніх 
творів ( 995_051 ) (Паризького акта від 24 липня 1971 року, 
зміненого 2 жовтня 1979 року) (дата  приєднання  України  - 
31 травня  1995 року, дата набрання чинності для України - 
25 жовтня 1995 року);
   Всесвітньої конвенції  про  авторське  право  1952  року 
( 995_052 ) (Женева, 6 вересня 1952 року, дата набрання чинності 
для України - 17 січня 1994 року);
   Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
про авторське  право,  прийнятого  Дипломатичною  конференцією 
20 грудня 1996 року ( 995_770 ) (дата приєднання України - 
20 вересня 2001 року);
   Міжнародної конвенції про охорону  інтересів  виконавців, 
виробників фонограм і організацій мовлення ( 995_763 ) (Рим, 
26 жовтня  1961  року,  дата  приєднання   України   - 
20 вересня  2001 року, дата, з якої Україна є учасником - 
12 червня 2002 року);
   Конвенції про  охорону  інтересів  виробників  фонограм 
від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року 
( 995_124 ) (дата приєднання України - 15 червня 1999 року, дата 
набрання чинності для України - 18 лютого 2000 року);
   Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
про виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 
20 грудня 1996 року ( 995_769 ) (дата приєднання України - 
20 вересня 2001 року);
   Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 
( 981_018 ) від 15 квітня 1994 року (дата приєднання України - 
16 травня 2008 року). 

Закон від 2001 року[ред.]

Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2627-III

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2627-14/print1446594945401243

Голос України офіційне видання 
  від 16.08.2001
  № 146
Офіційний вісник України офіційне видання 
  від 23.08.2001
  2001 р., № 32, стор. 13, стаття 1450, код акту 19664/2001
Урядовий кур'єр офіційне видання 
  від 05.09.2001
  № 159
Відомості Верховної Ради України офіційне видання 
  від 26.10.2001
  2001 р., № 43, стаття 214 

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і 
застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним 
чинності. 

   2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня 
набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України 
свої пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з 
прийняттям  цього  Закону,  а  також  прийняти  необхідні 
нормативно-правові акти і привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом. 

   3. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в 
частині, що не суперечить цьому Закону. 

   4. Установити, що починаючи з дня набрання чинності цим 
Законом строки охорони авторського права, передбачені статтею 28 і 
частинами першою і другою статті 44 цього Закону, застосовуються у 
всіх випадках, коли 50-річний строк дії авторського права після 
смерті автора або строк дії суміжних прав не закінчився до дня 
набрання чинності цим Законом. 

Закон від 1993 року[ред.]

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed19990827/print1435100348747101

Про авторське право і суміжні права. Верховна Рада України; Закон від 23.12.1993 № 3792-XII

Стаття 24. Термін охорони прав авторів

   1. Охорона, що надається цим Законом, діє протягом усього 
життя автора і 50 років після його смерті, крім випадків, 
передбачених цією статтею.
   2. Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, 
термін охорони закінчується через 50 років після того, як твір 
було обнародувано. Якщо взятий автором псевдонім не викликає 
сумніву щодо особи автора або якщо автор твору, обнародуваного 
анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу протягом 50 
років, застосовується термін охорони, передбачений пунктом 1 цієї 
статті.
   3. Термін охорони творів, створених у співавторстві, діє 
протягом усього життя і 50 років після смерті  останнього 
співавтора. Термін охорони творів посмертно реабілітованих авторів 
діє протягом 50 років після їх реабілітації.
   4. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 
років після смерті автора, діє протягом 50 років від дати його 
правомірного опублікування.
   5. Дія терміну охорони, встановленого пунктами 1-4 цієї 
статті, починається з 1 січня року, наступного за роком, в якому 
мали місце юридичні факти, передбачені у зазначених пунктах.
   6. Право авторства, право на ім'я і право  протидіяти 
перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 
іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації 
автора, охороняються безстроково. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3793-12

Про порядок введення в дію Закону України "Про авторське право і суміжні права". Верховна Рада України; Постанова від 23.12.1993 № 3793-XII

Відомості Верховної Ради України офіційне видання 
  від 29.03.1994
  1994 р., № 13, стаття 64

   1. Ввести в дію Закон України "Про авторське право і суміжні 
права" ( 3792-12 ) з дня опублікування. 

   4. Встановити, що на твори, які раніше не охоронялися 
авторським правом, та на об'єкти суміжних прав чинність цього 
Закону поширюється у разі, якщо вони випущені в світ, виготовлені 
та розповсюджені після опублікування цього Закону. 

   5. Установити, що передбачений статтею 24 Закону України "Про 
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) термін охорони прав 
авторів застосовується до творів, на які термін дії авторського 
права до опублікування цього Закону не закінчився. 

Старий Закон УРСР[ред.]

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1540-06/ed19630718/print1466638863994205

С т а т т я 493. ( Стаття 493 виключена на підставі Закону 
           N 3942-12 від 4.02.94 ) 
           Строк дії авторського права 

   Авторське право діє протягом усього життя автора і 25 років 
після його смерті, рахуючи з 1 січня року, який настає за роком 
смерті автора.
( Стаття 493 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3050-08 
від 13.09.74 )