Малоросійський гербовник/Б

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Малоросійський гербовник (Багіли — Більські-Савченки)
автори: В.К. Лукомський, В.Л. Модзалевський, художник — Г.І.Нарбут
Мова оригіналу: російська. Назва в оригіналі: Малороссїйскїй гербовnикъ
Створення: 1914. Wikipedia-logo.png Стаття у Вікіпедії 
Багилы. Багіли.
        Щитъ: въ красномъ полѣ три золотых копья въ звѣзду изъ которыхъ среднее опрокинутое. Нашлемникъ: возникающій козелъ. (Елита).         Щит: у червоному полі три золоті списи в зірці, з яких середнє перевернуте. Нашоломник: цап, що спинається. (Єліта).
        Черн. сб.         Черн. зб.
        Потомство корнета Семена Багилы (1793).         Потомство корнета Семена Багіли (1793).
        Милор., ч. ІІ, стр. 22.         Милор., ч. ІІ, стор. 22.
        
Jelita herb.svg
Єліта
Бадилевскіе-Руховы. См. Руховы. Бадилевські-Рухови. Див. Рухови.
Базилевскіе. Базилевські.
        «Въ щитѣ, имѣющемъ голубое поле изображенъ золотой крестъ и подъ нимъ подкова, шипами обращенная вверхъ. Щитъ увѣнчанъ дворянскими шлемомъ и короною на поверхности которой находится птица воронъ, держащій въ лапѣ подкову съ крестомъ, как въ щитѣ означено. Наметъ на щитѣ голубый, подложенный золотом».         «В щиті, що має блакитне поле, зображений золотий хрест і під ним підкова, що шипами повернута догори. Щит увінчаний дворянськими шоломом і короною, на поверхні якої розташований птах-ворон, що тримає в лапі підкову з хрестом, як в щиті зазначено. Намет на щиті блакитний, підбитий золотом».
        О. Г., ч. ІХ, л. 102.         О. Г., ч. ІХ, л. 102.
        Потомство Анисима Базилевскаго (XVII в.).         Потомство Анісіма Базилевського (XVII ст.).
        В.В. Руммель, Родосл. сборн. русск. двор. фамилій, т. І, стр. 94—96. — А.М. Лазаревскій, Очерки Малоросс. фамилій, «Русск. Архивъ» 1875 г. № 1.         В.В. Руммель, Родов. збірн. руск. двор. фамілій, т. І, стр. 94—96. — А.М. Лазаревський, Нарис Малоросс. фамілій, «Русск. Архивъ» 1875 г. № 1.
        
POL COA Jastrzębiec Bazylevsky.svg
Яструбець
Бакаи. Бакаї.
        Щитъ: въ голубомъ полѣ пятиугольникъ, увѣнчанный тремя бѣлыми лиліями. (Пятирогъ изм.)         Щит: у блакитному полі п'ятикутник, що увінчаний трьома білими ліліями. (П'ятиріг від.)
        Черн. сб.         Черн. зб.
        Потомство Матвѣя Абрамовича Бакая, значкового товарища (XVIII в.).         Потомство Матвія Абрамовича Бакая, значкового товариша (XVIII ст.).
        Милор., ч. ІІІ, стр. 12.         Милор., ч. ІІІ, стор. 12.
        
POL COA Pietyrog-1.svg
П'ятиріг
Бакуринскіе. Бакуринські.
        «Щитъ раздѣленъ на четыре части, изъ коихъ въ первой, въ серебряномъ полѣ, красный крестъ. Во второй, въ голубомъ полѣ, дворянская корона. Въ третьей, въ красномъ полѣ, серебряная подкова, шипами внизь обращенная. Въ четвертой части, въ золотомъ полѣ, красное сердце съ пламенемъ, пронзенное крестообразно саблею и стрѣлою. Щитъ увѣнчань дворянскими шлемомъ и короною съ страусовыми перьями. Наметъ на щитѣ золотой и красный, подложенный голубымъ и серебромъ».         «Щит розділений на чотири частини, з яких в першій, у срібному полі, червоний хрест. В другій, у блакитному полі, дворянська корона. В третій, у золотому полі, срібна підкова, що шипами донизу обернена. В четвертій частині, в золотому полі, червоне серце з полум'ям, що пронизано навхрест шаблею і стрілою. Щит увінчаний дворянськими шоломом і короною зі страусовим пір'ям. Намет на щиті золотий і червоний, підбитий блакитним і сріблом».
        О. Г., ч. ІХ, л.26.         О. Г., ч. ІХ, л.26.
        Потомство Николая Бакуринскаго, владѣльца м. Рѣпокъ, Чернигов. губ (1609).         Потомство Миколая Бакуринського, володаря м. Ріпок, Чернігів. губ. (1609).
        М. Р., т. І, стр. 31—40. — Милор., ч. VI, стр. 11—12. — А.М. Лазаревскій, Очерки старѣйшихъ дворянскихъ родовъ Черниг. губ. «Записки Черниг. губ. статист. комитета» 1868 г., кн. 2. — Ю.В. Татищевъ, Черниговскіе архивы, Харьковъ. 1901, стр. 10 — 33 (архивъ Алексѣя Александровича Бакуринскаго).         М. Р., т. І, стор. 31—40. — Милор., ч. VI, стор. 11—12. — А.М. Лазаревський, Нариси найстаріших дворянських родів Черніг. губ. «Записки Черніг. губ. статист. комітету» 1868 р., кн. 2. — Ю.В. Татищев, Чернігівські архіви, Харків. 1901, стор. 10 — 33 (архів Олексія Олександровича Бакурінського).
        
POL COA Bakuryński.svg
Барановскіе. Барановські.
        1.        Щитъ: въ голубомъ полѣ серебряная подкова, сопровождаемая внутри серебрянымъ кавалерскимъ крестомъ. Нашлемникъ: вылетающій ястреб. (Ястржембецъ). Щитодержатели: два льва.         1.        Щит: в блакитному полі срібна підкова, що супроводжується всередині срібним кавалерським хрестом. Нашоломник: ястурб, що вилітає (Яструбець). Щитотримачі: два леви.
        Черн. сб. — Собр. П.Я.Д.         Черн. зб. — Зібр. П.Я.Д.
        Потомство Якова Барановскаго, Кіевскаго полкового есаула (1689).         Потомство Якова Барановського, Київського полкового осавула (1689).
        Милор., ч. VI, стр. 13—15.         Милор., ч. VI, стор. 13—15.
        
POL COA Jastrzębiec Baranovsky.svg
        2.        Щитъ: въ красномъ полѣ опрокинутый мечъ, сопровождаемый съ боковъ двумя золотыми полумѣсяцами съ противообращенными рогами. Нашлемник: пять старусовыхъ перьевъ. (Остоя).         2.        Щит: в червоному полі перевернутий меч, що супроводжується з боків двома золотими півмісяцями з рогами, направленими в різні боки. Нашоломник: п'ять страусових пір'їн. (Остоя).
        А.Ч.Д. № 2374.         А.Ч.Д. № 2374.
        Потомство Панька (Пантелеймона) Барановскаго, войск. товарища (1678).         Потомство Панька (Пантелеймона) Барановського, війск. товариша (1678).
        
Ostoja herb.svg

Примітки[ред.]


Джерело[ред.]

  • В. К. Лукомскїй, В. Л. Модзалевскїй Малороссїйский гербовникъ. — Санкт-Петербургъ: типография С.Н. Тройницкого "Сириус", изданїε Черниговскаго дворѧнства, 1914.