Наказ Головної команди військ УНР від 16.09.1919 Ч. 170

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наказ Головної команди військ УНР від 16.09.1919 Ч. 170
Симон Петлюра
1919
https://tsdavo.gov.ua/gmedia/57-1075-2-6-26zv-2-jpg/, Архіви/ЦДАВО України/1075/2/6
Ч. 170.
16 Вересня 1919 року.
(По Головному Управлінню Генерального Штабу).

Наказую:

1) Для впорядкування справи охорони військово-історичного майна, що залишилося по ріжних містах, містечках і селах України від ріжних разформованних частин штабів і військових установ, утворити тимчасово в складі Головного Управління Генерального Штабу при Культурно-Освітному Відділі 1-2 рухомих Комісії, штати яких до цього додаються.

2) Зазначені Комісії підлягають Головному Управлінню Генерального Штабу через Культурно-Освітній Відділ.

3) Для охоронення військово-історичних документів і перегляду Військового архиву утворюється (Архивна Комора) в „Турецькому замкові“, де має міститися Військовий архив.

4) Повітовим Військовим Начальникам належить допомогати Членам Комісії і архивної Комори в справі сбору, охорони і перовозки зазначеного в п. 1 військово-історичного майна. На утримання персонального складу Комісії і архивної комори (на півроку) а також на ріжні видатки по укупорці, перегляду і розміщенню військово-історичного майна асігнується авансом 174.000 гривень.

Видатки віднести на військовий фонд.

Підписали: Головний Отаман Петлюра. Т. В. О. Військового Міністра, Полковник Петрів. З орігіналом згідно Начальник Загальної Управи Канцелярії Військового Міністерства, Військовий Старшина Кандиба.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний Отаман Петлюра.

16 вересня 1919 р.


ТИМЧАСОВІ ШТАТИ.
Архивної Комори в Турецькому замкові м. Кам'янця в справі охоронення Військово-Історичних документів і перегляду Військово-Історичного Архиву, що має там міститися.
НАЗВА ПОСАДИ. Кількість осіб. Платня на рік в гривнях. Кляс посади. Примітка.
Кожному. Всім.
Архиваріус 1 19200 19200 VI
Помішник його 1 16800 16800 VI
Діловод 1 13200 13200 VII
Старший сторож 1 6000 6000
Сторожів 2 5400 10800
РАЗОМ 6 66000
Примітка: 1) Крім платні, зазначеної по цьому штату, співробітники Комори одержують добові гроши всі надбавки, що встановлені законами та положеннями.
2) На улаштовання Канцелярії видається одноразово 1000 кар.
3) На канцелярські витрати щомісячно 300 карб.
4) На видачу необхідного авансу для видатків справі укупорки, перевозу і перепровадження Військово-Історичного майна, а також на збудування приладдь для переміщення архиву, асігнується в розпорядження Культурно-Освітнього Відділу Голов. Упр. Ген. Штабу 20000 гривень.

Підписали: Т. В. О. Військового Міністра Полковник Петрів, Начальник Головного Управління Генерального Штабу, Отаман Шайбле, Начальник Культурно-Освітнього Відділу Г. У. Г. Ш. Військовий Старшина Лорченко. З орігіналом згідно: за Начальника Загальної Управи Канцелярії Військового Міністерства, Військовий Старшина Кандиба.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний Отаман Військ Української Народньої Республіки Петлюра.

11 вересня 1919 р.


ТИМЧАСОВІ ШТАТИ.
Сталої і 2-х рухомих архивних Комісій для впорядкування справи по охороні військово-історичного майна, що залишилось по ріжних містах, містечках і селах України від ріжних частин, штабів і військових установ з 1914 року.
НАЗВА ПОСАДИ. Кількість осіб. Платня на рік в гривнях. Кляс посади. Примітка.
1. Стала Комісія:
Голова Комісії

1

19200

VI
Помішник його 1 16800 VI
Діловод 1 13200 VII
Сторож 1 5400
2. 1-ша Рухома Комісія.
Голова Комісії

1

19200

VI
Помішник його 1 16800 VI
3. 2-га Рухома Комісія.
Голова Комісії

1

19200

VI
Помішник його 1 16800 VI
РАЗОМ 8 121200
Примітка. 1) Крім платні, зазначеної в цьому штаті, співробітники Комісій одержують добові гроши і всі надбавки, що встановлені законами та положеннями.
2) На місті куди прибуває Комісія для ревізії в справі охорони військово-історичного майна, вона запрошує до свого складу третього члена з місцевих осіб. Ці особи за повний день пробування в Комісії одержують добові гроши в розмірі 120 гривень на добу.
3) На видачу необхідного авансу для витрат в справі укупорок, перевозу і перепровадження військово-історичного майна асігнується на всі Комісії в розпорядження Культурно-Освітнього відділу — 10.000 гривень.
4) На канцелярські витрати що місяця на кожну комісію по 600 грив.

Підписали: Т. в. об. Військового Міністра, Полковник Петрів, Начальник Головного Управління Генерального Штабу, Отаман Шайбле, Начальник Культурно-Освітнього Відділу Військовий Старшина Лорченко. З орігіналом згідно: Начальник Загальної Управи Канцелярії Військового Міністерства, Військовий Старшина Кандиба.


КОШТОРИС.
На утримання і провадження праці Архивної Комісії в Турецькому замкові і одної Сталої і двох Рухомих Комісій.
Одноразово, грив. На 1 місяць, грив. На 3 місяці, грив. ПРИМІТКА.
На платню співробітникам:
Комори: на місяць 5500
Сталої 4550
Кожній з двох рухомих 30001605048150
На канцелярські витрати
щомісячно по 600 гр.
2400 7200
Аванс для комісії в справах укупорки, перевозки і перепроваждення військово-історичного майна для Архивної Комори 2000 80000
Для Комісій 60000
РАЗОМ 80000 184540 55350

ВСЬОГО належить до видатку сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятьдесять (185350) гривень.

Начальник Культурно-Освітнього Відділу, Військовий Старшина Лорченко. З орігіналом згідно: Начальник Загальної Управи Канцелярії Військового Міністерства, Військовий Старшина Кандиба.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).