Наказ Головної управи військ УНР від 31.03.1920 Ч. 8

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наказ Головної управи військ УНР від 31.03.1920 Ч. 8
Володимир Сальський
1920

Копія.

НАКАЗ
По Головній Управі Військ У.Н.Р.
/по Головній Управі Постачання/-
Ч. 8
31 березня 1920-го року.-

Оголошую низчеслідуючий порядок задоволення, військ з іх штабами, управліннями та закладами, коштами і кредитами військового фонду.-

§ 1.

За рахунок військового фонду провадяться всі видатки по грошевому, річевому, харчовому та інше задоволення військ дієвої армії і запілля, атакож видатки: операційній по ріжним заготовкам для потреб армії, утримання в військовий час місцевих установ військовоі офіціі і взагалі всі видатки, які викликаються обставинами військового часу.-

§ 2.

Загальне керування і напрямок діяльности по постачанню війська кредитами і готівкою покладається на істнуючі організації - на начальника Головної Управи Постачання Військового Міністерства. На нього ж покладається складання загального перечня необхідних кредитів військового фонду на підставі перечнів, надсилаемих до нього відповідними органами постачання, як дієвої армії, так і запілля.-

§ 3.

Перечні кредитів повинні складатись по третинам року, себто: а) січень-квітень, б) травень-серпень і в) вересень-грудень і вносяться встановленим порядком через військового Міністра до Ради Міністрів.-

§ 4.

Після асігнування Радою Міністрів, на підставі перечнів, кредитів військового фонду, кредити ці поступають в роспорядження начальника Головної Управи Постачання і останній раз'асігновуе іх по відповідним органам постачання по мірі дійсноі потреби, - але де більш тоі суми, яка зазначена в складених органами постачання перечнях і за винятком тих сум, які Радою Міністрів не будуть до відкриття ухвалені.-

§ 5.

Перечні складаються по встановленій номенклатурою військового фонду формі низчезазначеним порядком:

а) Перечні надсилаемі до Головної Управи Постачання, складаються Начальниками постачання окремих дівізій, на підставі сних данних про кількість людей, коней, цін на фураж, продовольчи продукти, матеріяли, робочі руки і на підставі штатів, положень та інше.

Примітка: I. Перечні належить складать на потреби всіх без винятку частин, входячих в склад дівізіі, а також установ прилучених до неі.-
Примітка II. Для окремих бригад, не входячих в склад дівізій обов'язки Начальника Постачання дівізіі покладаються на Начальників Постачання цих бригад.-

б) обрахунки повинні бути зроблені по кожному роду задоволення окремо напр.: на харчове задоволення, на річеве задоволення, на грошове задоволення (окремо старшин і козаків), техничні видатки, медично-санітарні, купівля коней, купівля і ремонт обозу та інше.- відповідно §§ і ст.ст. сміт військового фонду.

в) Перечні в дівізіі розглядаються представником польового контролю, котрий робить про це на перечнях відповідну надпись.

г) Перечні надсилаються по можливости нарожним, заадресовані: До Начальника Головноі Управи Постачання (по Бюджетно-Рахівничій Управі) в двух примірниках - при відповідній пояснючій записці по кожному роду видатків, в котрій належить визначити: кількість людей і коней, ціни та інші підстави, по яким вирахована по перечням та чи друга сума.

д) Коли після відсилки перечнів виявиться, що зазначені в них кредити потрібно збільшити з приводу обставин, невідомих при складанні перечнів утворення нових установ і закладів, збільшення людей і коней та інше, то складаеться додатковий перечень порядком і по формі загального перечня і надсилаеться до начальника Головноі Управи Постачання в додаток до загального перечня. Додаткові перечні складаються не більш одного разу на місяць.

е) Коли після відсилки перечнів виявиться, що зазначені в них кредити можливо зменьшити з приводу скорочення кількости людей, коней та інше(пересування якоі небудь частини чи установи до иншоі дівізіі), то про це докладно доноситься не меньш одного разу на місяць.

§ 6.
Перший перечень потрібно скласти загальний періодом на квітень і травень-серпень, і до ціеі праці необхідно приступити негайно, попередньо зібравши всі необхідні відомости і матеріяли. Всі установи Військового Міністерства і діевоі арміі мають допомагати всіма способами Начальнику Головноі Управи Постачання в цій справі і давати всі необхідні данні і вироблені пляни, як організаційно-муштрового, так господарчого характеру. Перечні на вересень-грудень повинні бути надіслані до Начальника Головноі Управи Постачання.-

до 10 липня б.р.

§. 7.

Начальники Постачання дівізій та окремих (не входячих в склад дівізій) бригад повинні двічі на місяць (1-го і 15 числа) доносити Начальнику Головноі Управи Постачання через Бюджетно-Рахівничу Управу Військового Міністерства про кількість людей і коней в дівізіі чи окремій бригаді і про решту кредитів по кожному підрозділу сміт військового фонду 1 і 16 числа. –

§. 8.

Перевод кредитів від Начальників Постачання дівізіі окремих бригад іншими установами без окремого на це дозвілу Начальника Головноі Управи Постачання забороняеться. При необхідности задовольнити частину, установу чи заклад коштами — останні виписуються Начальниками Постачань, з відповідних скарбниць по асігновкам. –

§. 9.

Використовувати кредити можливо лише на потреби, на яки вони відпущені. Перечисляти кредити військового фонду з одноі статті до другоі Начальники Постачань дивізій права не мають, а в необхідних випадках вони повинні звертатись з належним рапортом до Начальника Головноі Управи Постачання. –

§. 10.

Всі військові частини і іх установи задовольняються коштами Начальником Постачання тоі дівізіі, в склад якоі вони входять чи до складу котроі вони прилучені на грошове та інше задоволення. –

§. 11.

Всі зносини Начальників Постачань дівізій з Військовим Міністерством по справам грошовим і взагалі по постачанню проводяться лише через Начальника Головноі Управи Постачання, від котрого вони і одержують належні вказівки і приписи. –

§. 12.
Приймаючи на увагу всю важливість постачання арміі коштами, а також, що своечасне асігнування Радою Міністрів необхідних кредитів цілком залежить від своєчасного правдивого, обгрунтованого складання перечнів, звертаю особливу увагу Начальників Постачань на необхідність всіма засобами дбати щоб перечні складалися своечасно, і обгрунтовувалися законними підставами, а також приймати всі заходи до мінімального зменшення видатків по арміі, маючи на увазі трудне фінансове становище Республіки. –
§ 13.

Начальникам всіх ступенів наказую непохітно стежити за тим, щоб військові частини і службові особи вимогали гроші від постачаючих установ в розмірі дійсноі потреби, щоб справоздання надсилались до Державного Контролю своечасно, щоб аванси на великі операційні заготовки вимогались не більш як в сумі 1/3 передбачаемоі заготовки, щоб нові аванси видавались після надіслання справоздання про витрату попереднього авансу, щоб в грошових скриньках в частинах не держались зайві гроші, а здавались до скарбниць і взагалі слідкувати, щоб скарбові гроші витрачались на що слід і недопускались зловживання, щоб винуваті своечасно притягались до законноі відповідальности.

§ 14.

Начальнику Головноі Управи Постачання надаеться право давати по справах грошового постачання всі належні і остаточні роз'яснення по проведенню в життя цього наказу, призначати ревізіі, а також притягати підлеглих йому осіб за невиконання цього наказу до законноі відповідальности. –

ДОДАТОК: Номенклатура сміт військового фонду. –

Підписали: Військовий Міністр Генштабу Полковник САЛЬСЬКИЙ.

 Т. В. Об. Начальника Головноі Управи Постачання Дорадчий ЛІХАЧЕВський.

З орігіналом згідно:
 
Начальник Наказно-Персонального Відділу
Підполковник Якубовський


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).