Перейти до вмісту

Наказ Народного Комісара освіти УРСР тов. Тичини від 20 жовтня 1944 року №4139

Матеріал з Вікіджерел
Наказ Народного Комісара освіти УРСР тов. Тичини від 20 жовтня 1944 року №4139
Народний Комісар освіти УРСР
Київ: 1944
Наказ № 4139
Народного Комісара освіти УРСР тов. Тичини від 20 жовтня 1944 р.

Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 11 березня 1944 р. за №220 „Про поновлення в Українській РСР системи заочної педагогічної освіти та заходи по зміцненню її" учителі початкових, неповних середніх та середніх шкіл, які не мають необхідної педагогічної освіти, забов’язані у визначені строки закінчити відповідні заочні відділи.

На виконання цієї постанови Народний Комисариат освіти УРСР поновив систему заочної освіти при вищих і середніх педагогічних навчальних закладах.

Завідувачі обласними, міськими та районними відділами народньої освіти забов'язані були до 15 травня 1944 року провести облік учителів, які не мають закінченої педагогічної освіти і забезпечити вступ їх на заочні відділи педагогічних закладів.

Перевіркою виконання постанови РНК УРСР від 11 березня 1944 року та наказу Народного Комісара освіти УРСР від 4.V-1944 р. за № 449 встановлено, що більшістю облВНО не забезпечили повного обліку учителів, які не мають відповідної освіти, та не вжили заходів щодо їх охоплення заочним навчанням. Окремі педагогичні заклади не виконали встановленого плану набору. Особливо це стосується до педагогічних шкіл, де виконання плану набору становить лише 60%. Такий стан свідчить про те, що зав. облВНО поставились до важливої справи підвищення кваліфікації вчительських кадрів байдуже і безвідповідально, недооцінили того що від підвищення кваліфікацій вчителів залежить якість навчання в школі, успішне виконання постанов партії й уряду про школи.

Наказую:

§ 1.

Всім завідувачам обласними відділами народної освіти УРСР під їх особисту відповідальність до 1-ого листопада 1944 року закінчити повний облік учителів, які працюють в початковій, неповній середній і середній школах і не мають відповідної освіти, та забезпечити їх вступ на відділи заочного навчання відповідних навчальних закладів.

§ 2.

Встановити на 1944-45 навчальний рік набір на відділи заочного навчання педвишів 18.300 осіб і педшкіл 8.950, який закінчити до 1 листопада 1944 р. (див. додаток — контингенти набору).

§ 3.

Завідувачам облВНО на 15.XI-1944 р. надіслати наслідки обліку вчителів за станом на 1.XI, зазначивши — скільки по області всього вчителів, які не мають відповідної освіти і скільки в них учителів 1-4 класів, 5-7 класів і 8-10 класів, скільки й після додаткового набору не охоплено заочним навчанням та з яких саме причин.

§ 4.

Ректорам університетів, директорам педагогічних і вчительських інститутів та педагогічних шкіл надіслати до 15.XI повні відомості про контингенти студентів-заочників по факультетах і курсах, а в педагогічних школа по класах і відділах, за планом на 1.XI-1944 р., включивши й додатковий набір.

Народний Комісар освіти УРСР /П. Тичина/.

 Згідно: /В. Буздиган/.

 

Контингент набору по Вашому учительному і-ту на 1944/45 навчальний рік затверджено всього 350 осіб.

Зав. заочним відділом
ННО УРСР

/Бендар/

Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).