Німці в Україні, 20–30-ті рр. XX ст./Документи

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Німці в Україні, 20–30-ті рр. XX ст. (1994
Упорядники Лариса Яковлева, Богдан Чирко, Сергій Пишко
Документи
Видання: Київ: Інститут історії НАН України, 1994.
Перелік документів

№ 1. Звіт про діяльність німецької секції Запорізького губернського відділу народної освіти за період з 10 січня по 27 квітня 1921 р. 4 травня 1921 р.

№ 2. Доповідь німецької, секції відділу управління Одеського губвиконкому про економічне та політичне становище в німецьких колоніях Одеської губернії. 30 липня 1921 р.

№ 3. Постанова Особливої комісії по паливу І продовольству про роботу серед німецьких колоністів через окремі наркомати. 17 серпня 1921 р.

№ 4. Звіт про роботу німецької секції Волинського губкому КП(б)У за березень 1922 р. 25 березня 1922 р.

№ 5. Доповідь німецької секції Одеському губпарткому про стан німецьких колоній Миколаївської округи. Не раніше 21 червня 1922 р.

№ 6. Доповідь про роботу німецької секції Катеринославського губпарткому за період з 1 липня по 25 серпня 1922 р. 30 серпня 1922 р.

№ 7. Пропозиція Наркомзему РСФРР Наркомзему УСРР про підтримку губземуправлінь у справі залучення німців-колоністів до сільськогосподарської кооперації. 10 березня 1923 р.

№ 8. Доручення ЦК РКП(б) Центральному бюро німецьких секцій при ЦК КП(б)У про сприяння земельним органам у проведенні конкретних заходів щодо залучення сільськогосподарських об’єднань німців-колоністів до загальнокооперативної мережі. 16 травня 1923 р.

№ 9. Виписка з доповіді Центрального бюро німецьких секцій при ЦК РКП(б) про порушення прав у землекористуванні німецьких колоністів за період з 25 липня по 25 серпня 1923 р. 19 вересня 1923 р.

№ 10. Виписка з доповіді НКВС УСРР про політичне становище в німецьких колоніях Варварівського району Миколаївської округи. 22 грудня 1923 р.

№ 11. Виписка з доповіді НКВС УСРР про стан освіти в німецьких колоніях Варварівського району Миколаївської округи. 22 грудня 1923 р.

№ 12. Повідомлення Харківського губвиконкому Наркомату внутрішніх справ УСРР про задоволення прохання громадян Мечебилівської сільради Петровського району Ізюмської округи щодо зменшення оподаткування. 12 лютого 1924 р.

№ 13. Із протоколу засідання Оргбюро.ЦК КП(б)У про заходи щодо організації різних видів кооперації у німецьких колоніях. 25 березня 1924 р.

№ 14, Протокол засідання комісії по обстеженню стану німецьких колоній Катеринославської губернії про проведення конкретних заходів у відновленні господарського, культурного і громадського життя німців-колоністів. 30 червня 1924 р.

№ 15. Лист правління союзу голландських вихідців на Україні Гальбштадтського району Мелітопольської округи про необхідність визнання підприємств цього союзу кооперативними та правильне їх оподаткування місцевими органами влади. 11 липня 1924 р.

№ 16. Заява німців-менонітів А. І. Завацького і Д. Д. Редекопа с. Семенівки Барвінківського району Ізюмської округи до Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про незаконне вилучення їхнього майна. 12 липня 1924 р.

№ 17. Протокол засідання президії ВУЦВК про конкретні пропозиції щодо обстеження колоній німців-менонітів в Катеринославській та Донецькій губерніях. 16 липня 1924 р.

№ 18. Протокольна постанова загальних зборів громадян Лисківської сільради Володарського району Коррстенської округи про завищені розміри сільськогосподарського податку для німців-колоністів. 6 листопада 1924 р.

№ 19. Розпорядження Наркомзему УСРР Одеському губземуправлінню щодо ’ врегулювання питань землеустрою і землекористування в німецьких колоніях губернії. 21 січня 1925 р.

№ 20, Доповідна записка німецької секції губернського відділу народної освіти про стан культосвітньої роботи в німецьких колоніях окремих округ Донецької губернії. 2 лютого 1925 р.

№ 21. Заява комісії з релігійних справ менонітських громад СРСР до ВУЦВК з проханням надати менонітам можливість організувати біблійські курси в Україні. 19 лютого 1925 р.

№ 22. Заява комісії з релігійних справ менонітських громад СРСР до ВУЦВК про порушення існуючого законодавства Бердянським окрвиконкомом щодо перереєстрації статутів менонітських релігійних громад. 19 лютого 1925 р.

№ 23. Дозвіл НКВС УСРР на проведення Всеукраїнського з’їзду союзу голландських вихідців на Україні в колонії Григорівка Ізюмської округи. 20 лютого 1925 р.

№ 24. Доповідна записка Центрального бюро німецьких секцій при ЦК КП(б)У в Секретаріат ЦК КП(б)У про еміграційний рух серед німців-колоністів України. /Лютий/ 1925 р.

№ 25. Протокол закритого засідання Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про еміграційний рух серед німців Ізюмської округи. 3 березня 1925 р.

№ 26. Висновки Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК за матеріалами таємного обстеження союзу голландських вихідців на Україні комісією Катеринославського міськвиконкому щодо ліквідації цього союзу. 6 березня 1925 р.

№ 27. Витяг з протоколу закритої частини засідання президії ВУЦВК про еміграцію німців-менонітів за колективним списком на Катеринославщині. 6 березня 1925 р.

№ 28. Заява громадян німецької колонії Гоффенталь Петрово-Красносельської сільради Краснолуцького району Луганської округи до Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про порушення місцевими органами влади землеустрою серед німців-колоністів. 18 березня 1925 р.

№ 29. Витяг з протоколу закритого засідання Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про клопотання релігійної громади німців-баптистів колонії Ново-Данціг Миколаївської округи про повернення їм молитовного будинку. 4 квітня 1925 р.

№ 30. Лист члена Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК І. Ф.Гафтеля німецькій секції при ЦК КП(б)У з пропозиціями щодо припинення еміграційного руху серед німців-колоністів в окремих губерніях України. 14 квітня 1925 р.

№ 31. Лист завідуючого німецькою секцією Одеського губкому Мюллера до Центрального бюро німецьких секцій при ЦК КП(б)У про завищені норми сільськогосподарського податку для німецьких колоній Одещини. 5 червня 1925 р.

№ 32. Лист сільськогосподарського союзу голландських вихідців на Україні до НКВС УСРР про реєстрацію союзу в Головкооперкомі УСРР. 12 червня 1925 р.

№ 33. Акт обстеження стану німецьких колоній Кам’янобродського району Луганської округи. 26 серпня 1925 р.

№ 34. Висновки членів бюро німецької секції Луганського окрвиконкому з приводу обстеження німецьких колоній Кам’янобродського району. 26 серпня 1925 р.

№ 35. Протокольна постанова Раднаркому УСРР про землевпорядкування в Ландауському німецькому національному районі Одеської округи. 24 вересня 1925 р.

№ 36. Протокол об’єднаної наради активу німців — членів ВУЦВК і Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про виділення адміністративно-територіальних одиниць з німецьким населенням, його землеустрій та забезпечення культурно-освітніх запитів. 20 жовтня 1925 р.

№ 37. Протокол засідання комісії по вивченню можливості виконання видавничого плану літератури німецькою мовою на 1925/26 бюджетний рік. 5 листопада 1925 р.

№ 38. Із звіту інструктора Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про обстеження стану населених пунктів Миколаївської сільради та Нью-Йоркської сільради Железнянського району Артемівської округи, де проживало німецьке населення. Не раніше 30 листопада 1925 р.

№ 39. Повідомлення з газети “Звезда“ про виборчу кампанію в німецьких сільрадах Карл-Марксівського району Катеринославської округи. 9 лютого 1926 р.

№ 40. Протокольна постанова ВУЦВК про землеустрій у німецьких колоніях «України. 25 лютого 1926 р.

№ 41. Повідомлення Запорізького окрвиконкому адміністративному відділу НКВС УСРР про виїзд менонітів за кордон. 7 квітня 1926 р.

№ 42. Відомості про виїзд за кордон менонітів окремих районів Мелітопольської округи в 1925/26 р. Не раніше квітня 1926 р.

№ 43. Повідомлення Херсонського окрвиконкому адміністративному відділу НКВС УСРР про виїзд менонітів за кордон. 2 травня 1926 р.

№ 44. Повідомлення Артемівського окрвиконкому адміністративному відділу НКВС УСРР про виїзд менонітів за кордон. 8 травня 1926 р.

№ 45. Доповідна записка Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК президії ВУЦВК про невиконання Наркомземом УСРР постанови ВУЦВК “Про землеустрій німецьких колоній” у Пришибському і Молочанському німецьких національних районах Мелітопольської округи та пропозиції щодо врегулювання цього питання. 19 червня 1926 р.

№ 46. Протокол організаційного з'їзду представників євангельсько-менонітських громад Артемівської округи про утворення релігійного об’єднання. 29 серпня 1926 р.

№ 47. Розпорядження ВУЦВК головам губвиконкомів і окрвиконкомів про здійснення органами радянської влади заходів щодо вирішення проблем німецького населення та інших національних меншин України. /Серпень/ 1926 р.

№ 48. Доповідна записка Херсонської окружної інспектури народної освіти Центральній Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про стан шкільної справи у Високопільському німецькому національному районі. 11 вересня 1926 р.

№ 49. Доповідна записка Волинського окрвиконкому до Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про еміграційний рух німців-колоністів на Волині. 20 жовтня 1926 р.

№ 50. Відомості про еміграцію німців-колоністів Волині за кордон з жовтня 1925р. по вересень 1926 р. 20 жовтня 1926 р.

№ 51 Доповідна записка Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК президії ВУЦВК про припинення переселення на землі Пришибського і Молочанського німецьких національних районів Мелітопольської округи сімей духоборів. 23 листопада 1926 р.

№ 52. Виписка з повідомлення Центрального бюро німецьких секцій при ЦК ВКП(б) про еміграційний рух німців-колоністів в окремих округах України. Не раніше грудня 1926 р.

№ 53. Відомості про еміграційний рух німців-колоністів до Америки по Мелітопольській і Херсонській округах. Не раніше грудня 1926 р.

№ 54. Протокол наради делегаток-німок III Всеукраїнського з’їзду робітниць і селянок про роботу серед жінок та завдання, поставлені перед жінками-німками. 18 січня 1927 р.

№ 55. Повідомлення комісії у справах національних меншостей Одеського окрвиконкому ЦКНМ при ВУЦВК про необхідність проведення наради співробітників, які працюють серед німецького населення. 27 грудня 1927 р,

№ 56. Доповідна записка члена Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК І. Ф. Гафтеля про проведення зїздів рад у Фрідріх-Енгельсівському і Гросс-Лібентальському німецьких національних районах. 1927 р.

№ 57. Заява німця-меноніта А. П. Завацького, який емігрував до Канади, до НКВС УСРР з проханням дати дозвіл на повернення в Україну. 18 січня 1928 р.

№ 58. Доповідна записка бюро у справах національних меншостей Криворізького окрвиконкому ЦКНМ при ВУЦВК про необхідність забезпечення переселенців, у тому числі і німців, продовольством та кормами. З квітня 1928 р.

№ 59. Висновки по обстеженню стану Ольгінської німецької сільради Бердянського району Маріупольської округи. 5 травня 1928 р.

№ 60. Розпорядження Наркомзему УСРР про сприяння місцевих органів влади переселенню німців-колоністів. 18 травня 1928 р.

№ 61. Акт про перевірку ступеня обслуговування рідною мовою населення Нейгеймської німецької сільради Мархлевського польського національного району Волинської округи. 24 липня 1928 р.

№ 62. Пропозиції щодо переведення діловодства національних сільських рад Волинської округи на рідну мову їх населення. 19 вересня 1928 р.

№ 63. Анонімна заява селян Люксембурзького німецького національного району Маріупольської округи з проханням зменшити непомірне оподаткування, що може спричинити масову.еміграцію німецького населення. 29 січня 1929 р.

№ 64. Попередні висновки по перевиборах в німецьких сільських радах України. Лютий 1929 р.

№ 65. План дослідження сільськогосподарської артілі ім. Карла Лібкнехта німецької колонії Стара Буда Пулинського німецького національного району етнографічним відділом Волинського науково-дослідного музею. 19 — 20 червня 1929 р.

№ 66. Звіт професора Ленінградського державного університету В. Жирмунського про обстеження німецьких колоній України та вивчення діалектів його населення. 2 жовтня 1929 р.

№ 67. Відомості про видання періодичної літератури мовами національних меншин Всеукраїнським відділенням Центрвидаву за період з 1 січня 1928 р. по 1 січня 1930 р. 6 березня 1930 р.

№ 68. З протоколу засідання бюро у справах національних меншостей Київського окрвиконкОму про обстеження села Старицьке та колонії Осиково Бншівського району, 16 березня 1930 р.

№ 69. Резолюція Секретаріату ЦК КП(б)У про економічну, культурну, радянську та партійну роботу в німецьких селах України. 20 березня 1930 р.

№ 70. Звіт про обстеження етнографічним відділом Волинського науково-дослідного музею німецького та польського населення у Волинській окрузі в 1929 р. 23 квітня 1930 р.

№ 71. П’ятирічний план роботи етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею по вивченню німецького та польського населення на Волині у 1929/30 — 1933/34 рр. 23 квітня 1930 р.

№ 72. Лист Зінов'ївського окрвнконкому до Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК про причини переселення німецького населення округи. 8 червня 1930 р.

№ 73. Акт обстеження Центральною Комісією у справах національних меншостей при ВУЦВК Запорізької міськради про Ті роботу щодо обслуговування рідною мовою німецьких сільрад та всього населення колишнього Хортицького району. 19 грудня 1930 р.

№ 74. Лист Центральної Комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК Наркомпостачу УСРР з проханням забезпечити Хортицькі німецькі педагогічний і машинобудівний технікуми харчуванням на рівні міських технікумів. 17 квітня 1931 р.

№ 75. Резолюція президії Карл-Лібкнехтівського райвиконкому про організацію дитячих ясел-садків у населених пунктах району. 14 червня 1931 р.

№ 76. З протоколу засідання Оргбюро ЦК. КП(б)У про стан та роботу райпарторганізації в Пулинському німецькому національному районі на Волині. 17 червня 1931 р.

№ 77. Лист гірників Німеччини, що приїхали працювати на шахту “Американка”, до ЦК КП(б)У про масове голодування людей та вимогою здійснити заходи щодо покращення їх тяжкого матеріального стану. 28 липня 1931 р.

№ 78. Протокольна постанова засідання колегії Наркомюсту УСРР про порушення прокурором Волновахської дільниці принципів національної політики щодо німецького населення. 4 вересня 1931 р.

№ 79. Список німецьких насіннєвих колгоспів у системі Укрнасінколгоспспілки. 4 березня 1932 р.

№ 80. Протокольна постанова засідання президії Карл-Лібкнехтівського райвиконкому про результати проведення місячника перевірки стану шкіл в колгоспах німецького національного району. 15 червня 1932 р.

№ 81. Протокольна постанова засідання президії райвиконкому Карл-Лібкнехтівського німецького національного району про стан райспоживспілки. 15 червня 1932 р.

№ 82. Розпорядження ЦК КП(б)У про вживання заходів щодо ліквідації голодування в селі Старощведському та запобігання проникненню такої інформації за кордон. 13 березня 1933 р.

№ 83. Лист ‘‘Центральній німецькій газеті” від селянина с. Моv розове Хортицького району, німця за національністю, про жахливий голодомор, що охопив село. 14 серпня 1933 р.

№ 84. Доповідна записка Культпропа ЦК КП(б)У секретарю ЦК КП(б)У П. П. Постишеву про настрої німецьких робітників та стан роботи серед них. 20 серпня 1933 р.

№ 85. Лист начальника політвідділу Аккаржанської МТС Спартаківського німецького національного району Одеської області М. Полянського секретарю ЦК КП(б)У С. В. Косіору про “гітлерівську допомогу” населенню району та пропозиції щодо припинення цієї акції. 21 квітня 1934 р.

№ 86. Протокол засідання Секретаріату ЦК КП(б)У про становище в Пулинському німецькому національному районі. 16 травня 1934 р.

№ 87. З доповідної записки голови ДПУ В.Балицького ЦК КП(б)У про вплив націоналістичних організацій і консульств Німеччини на німецьке населення України та надання йому “гітлерівської допомоги”. 22 травня 1934 р.

№ 88. З протоколу засідання Секретаріату ЦК КП(б)У про “засміченість” класово ворожими елементами Хортицького німецького машинобудівного технікуму. 7 квітня 1935 р.

№ 89. Інформація Наркомату внутрішніх справ УСРР до ЦК КП(б)У про засудження групи німців-ксьондзів Карл-Лібкнехтівського району. 10 квітня 1935 р.

№ 90. Повідомлення Наркомату юстиції та генерального прокурора УСРР до ЦК КП(б)У про винесення вироку Одеським облсудом групі німецьких пасторів Карл-Лібкнехтівськогр району. 29 квітня 1935 р.

№ 91. З протоколу засідання Секретаріату ЦК КП(б)У про реорганізацію німецьких і польських шкіл в прикордонних районах України. 4 липня 1935 р.

№ 92. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про утворення комісії по переселенню німецьких і польських господарств 9 прикордонної смуги. 25 листопада 1935 р.

№ 93. Протокол засідання Секретаріату ЦК КП(б)У про перегляд складу викладачів німецьких учбових закладів та підручників, що виходили німецькою мовою. 16 травня 1936 р.

№ 94. Проект постанови ЦК КП(б)У про переселення жителів однокілометрової прикордонної зони вздовж державного кордону в Київській області. 7 серпня 1936 р.

№ 95. Спецінформація Наркомату юстиції УРСР до ЦК КП(б)У, Раднаркому УРСР та Наркомюсту СРСР про контрреволюційну діяльність “Національного Союзу німців на Україні“. 16 березня 1937 р.

№ 96. Довідка про політичний стан в німецьких національних районах Одеської області. Вересень 1937 р.

№ 97. Доповідна записка відділу шкіл ЦК КП(б)У про обстеження стану партійно-політичної, навчальної і виховної роботи в Одеському німецькому педагогічному інституті. Жовтень 1937 р.

№ 98. Постанова бюро Одеського обкому КП(б)У про реорганізацію національних районів Одеської області в райони звичайного типу. 5 лютого 1938 р.

№ 99. Проект постанови Політбюро ЦК КП(б)У про реорганізацію національних районів та сільрад в Україні у звичайні райони та сільради. 16 лютого 1938 р.

№ 100. 3 протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл в Україні. 10 квітня 1938 р,

№ 101. Протокольна постанова засідання Політбюро ЦК КП(б)У про ліквідацію і перетворення “штучно утворених“ національних районів і сільрад в Україні. 7 квітня 1939 р.

Ця робота поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported (Із зазначенням авторства — поширення на тих самих умовах 4.0 неадаптована), яка дозволяє вільне використання, поширення й створення похідних робіт за умови дотримання і зазначення ліцензії та автора оригінальної роботи.